“Marktwerking werkt niet in de geïntegreerde eerstelijnszorg”
dec09

“Marktwerking werkt niet in de geïntegreerde eerstelijnszorg”

Iedereen is voor een goede en geïntegreerde eerstelijnszorg, maar hoe organiseer je dat? Dat blijkt een stuk minder eenvoudig, stelt Leo Kliphuis, directeur van de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG). Eén ding is wel zeker: apothekers vormen in deze eerstelijnszorg een onmisbare schakel. Landen met een goede eerstelijnszorg doen het internationaal het beste. Het is een stevige binnenkomer van Leo Kliphuis, directeur van de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG). “Het levert kosteneffectieve zorg op en ook een meer solidair gezondheidszorgstelsel. Mensen met geld kunnen altijd en overal hun gezondheidszorg inkopen, of dat nu in de eerste of tweede lijn is, maar mensen die minder te besteden hebben, hebben behoefte aan betaalbare en laagdrempelige gezondheidszorg. Dat lukt alleen door een goede eerstelijnszorg te organiseren.” Bovendien, vervolgt Kliphuis, vormt de kracht van de professional in de eerstelijnszorg dat deze investeert in een duurzame relatie met de cliënt en ook met een generalistische blik naar gezondheidsklachten kijkt. “Een goede huisarts stuurt een cliënt met hoofdpijn niet meteen door naar het ziekenhuis voor een MRI. Hij vraagt eerst hoe het thuis of op het werk gaat, of de kinderen gezond zijn enzovoort. Hij besteedt met andere woorden ruimschoots aandacht aan de leefomgeving van de cliënt en daar ligt ook veelal de oplossing van de klacht. Veel ziekten of gezondheidsklachten zijn gerelateerd aan de sociaal-economische status van de cliënt. Uit elk onderzoek blijkt ook dat een laag inkomen of opleiding verhoudingsgewijs tot meer ziekte leidt. De huisarts streeft kortom naar een normalisering van gezondheidsvragen. Vergelijk dat met de cardioloog in het ziekenhuis die als hij er niet uitkomt de patiënt doorstuurt naar de longarts. En deze stuurt hem weer door naar de orthopeed of reumatoloog. Al deze verschillende specialisten doen dingen waarbij het de vraag is of de patiënt er wel beter van wordt. Dat is meestal niet zo, maar het systeem leidt ondertussen wel tot onbetaalbare zorgconsumptie. En dat kunnen we alleen voorkomen als we generalistisch en normaliserend kijken naar gezondheidsklachten. Dat lukt alleen in de eerstelijnszorg.” Zorgprestaties Kliphuis is sinds drie jaar directeur van het LVG, nadat hij in de jaren daarvoor als ambtenaar op het ministerie van VWS werkte. Dat LVG zelf werd zo’n dertig jaar geleden opgericht vanuit een  werkgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). “Toen al waren er huisartsen die vonden dat de hulpverleners in de eerstelijn meer moesten streven naar betere onderlinge samenwerking.” Inmiddels telt het LVG 250 leden. Dat zijn allemaal eerstelijnsorganisaties zoals zorggroepen en gezondheidscentra, maar ook regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en) en eerstelijns laboratoria. “We doen ook niet aan belangenbehartiging van individuele professionals, maar aan belangenbehartiging van eerstelijnsorganisaties. Daarnaast brengen we onze leden bij...

Lees Verder
De zorgmakelaar als schakel tussen apotheek en verzekeraar
dec09

De zorgmakelaar als schakel tussen apotheek en verzekeraar

Het is zover: de apotheker begeeft zich in 2012 op een vrije markt. Niet langer bepaalt de overheid via de NZa de prijzen. Die worden voortaan vastgesteld door onderhandelingen tussen de apothekers en de verzekeraars. Maar onderhandelen is een vak; er komt niet alleen techniek en strategie bij kijken, ook is er veel inhoudelijke kennis nodig. Daarom is er een nieuwe tussenpersoon opgestaan die deze kwaliteiten bezit en als tussenpersoon fungeert: de zorgmakelaar. FarmaMagazine sprak met één van hen: advocaat Lex Geerts van Eldermans & Geerts Advocaten Eldermans & Geerts Advocaten is  gespecialiseerd in de zorgsector. Al vanaf 1984 adviseert het kantoor beroepsbeoefenaars en instellingen in de gezondheidszorg, onder andere inzake samenwerkingsovereenkomsten en geschillen tussen medici, maatschappen en zorginstellingen. Vooral de afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan binnen de farmacie. Met de vrije apothekersmarkt in het vooruitzicht, en de daardoor ontstane noodzaak te onderhandelen met zorgverzekeraars, wierp Eldermans & Geerts Advocaten zich op als zorgmakelaar. Geerts: “Drie jaar geleden begonnen we in die hoedanigheid op te treden voor een flinke groep apothekers.” Nog steeds als één van weinigen: Geerts kent slechts twee vergelijkbare partijen in Nederland. Vertegenwoordiging Voor individuele apothekers is het eigenlijk niet meer te doen om zelf nog onderhandelingen te voeren. Veruit de meeste hebben zich op de een of andere manier verenigd. Bundeling van kennis is bij onderhandelingen een groot voordeel: “Ook verzekeraars hebben er baat bij dat zorgaanbieders zich laten vertegenwoordigen; zij moeten er niet aan denken om met elke apotheker apart afspraken te maken.” Toch zijn er nog zo’n 200 apothekers die nog niet aangesloten zijn bij een groep of keten, en die dus feitelijk alleen staan. Geerts adviseert hen dat wél te doen: “Alleen red je het niet meer. Je moet zóveel kennis in huis hebben om op alle punten goede afspraken te maken, als zelfstandige kun je dat simpelweg niet aan.  Bovendien geven wij inzicht in wat er van apothekers verwacht wordt om in de toekomst te kunnen blijven contracteren.” Want: het gaat om veel meer dan alleen de prijs van een doosje pillen: het is juist de bedoeling dat apothekers kwalitatief hoogstaande zorgdiensten ontwikkelen en dáárover afspraken maken met verzekeraars. “Bijna niet te doen als alleenstaande apotheek. Maar sommige apothekers wíllen zich ook niet richten op kwaliteit. Door de vrije markt zal dat onderscheid duidelijker worden: apothekers die vernieuwen, en apothekers die dat niet doen. De laatste groep zal een ander verdienmodel gaan krijgen.” Beperkingen Onderhandelen voor groepen apothekers gaat overigens niet zomaar: “Wij zijn gebonden aan mededingingsrechtelijke beperkingen zoals vastgelegd in de Richtsnoeren Zorg. Zo mogen we voor grote groepen apothekers die in principe elkaars concurrent zijn alleen onderhandelen over...

Lees Verder
De industrie apotheker
dec09

De industrie apotheker

Wouter van Berckel (1968) Apotheker/directeur Pharmaffect bv, consultancybureau voor farmaciebedrijven en lifescience industrie. Studie Farmacie in Utrecht, registratie tot apotheker (1997) Waar richt een industrie apotheker zich op? 80% van de industrie apothekers is bezig met kwaliteit, productie en registratie. Een aantal zit in marketing, market access of in het management. Hoe ben jij in deze ‘tak van sport’ verzeild geraakt? Een groot gedeelte van de studenten destijds had een vader of moeder met een apotheek. Na hun studie namen zij het werk over. Bij mij was dit niet het geval. Omdat ik eerder uitgeloot was voor Bedrijfskunde, koos ik voor industrie apotheker. Het bedrijfsmatige komt hierin terug. Sluit de studie Farmacie goed aan bij de industrie apotheker? Een industriestage van enkele weken is mogelijk, een van de weinige raakvlakken. Hier is dus nog flink terreinwinst te boeken. Wat zijn je farmaceutische taken? Ik geef advies aan de farmaceutische industrie. Het zwaartepunt ligt op productie, registratie, compliance, vergoedingen en vergunningsaanvragen. Daarnaast richt ik mij op bedrijven die handelen in medische hulpmiddelen/producten. Hoe ziet je werkweek eruit? Als ik bij klanten ‘binnen zit’, heb ik regelmatig overleg met collega’s over het oplossen en de aanpak van vraagstukken. En ben ik met andere afdelingen in gesprek over bijvoorbeeld nieuwe producten. Daarnaast begeleid ik jongere collega’s. Ik ondersteun bij projecten. Wat mis je in je werk? Het directe contact met de patiënt. Het verschil voor hem/haar te kunnen maken. Echter, geef ik een batch vrij van 100.000 tabletten, dan bereik ik veel patiënten in één keer. Dat is mooi. Maar de verantwoordelijkheid is groot. Gaat er iets mis, dan dupeer ik vele mensen. Wat spreekt je aan in je werk? De afwisseling. Ik heb veel verschillende taken. En het inhoudelijke, dat is een uitdaging. Bij productie en kwaliteit praat je over ‘zware’ systemen van wet- en regelgeving. Maar het mooiste… uiteindelijk helpen we zieke mensen! Waar richt een industrie apotheker zich op? 80% van de industrie apothekers is bezig met kwaliteit, productie en registratie. Een aantal zit in marketing, market access of in het management. Dit is een interview uit FarmaMagazine nr 1. 2012...

Lees Verder
Pagina 10 van 10« Meest recente...678910