Meer kwaliteit, patiëntveiligheid en efficiency
dec09

Meer kwaliteit, patiëntveiligheid en efficiency

Meer mogelijkheden voor samenwerking en medicatiebewaking, dus betere zorg voor de patiënt. Dat was het uitgangspunt van de huisartsen en de apotheek in Heino bij de herinrichting van hun ICT. Een jaar na invoering maken apotheker Peter Brummelhuis en huisarts Wim Jansen de balans op. Waarom ging de IT op de schop? Peter Brummelhuis: “De hostingpartij van het huisartsinformatiesysteem ging failliet. Tegelijkertijd had ik vanuit de apotheek de wens om met dezelfde IT-leverancier in zee te gaan als de huisartsen. Bij mijn vorige werkgever heb ik ervaren dat de samenwerking daardoor soepeler verloopt. De gedwongen overstap van de huisartsen bracht de besluitvorming in een stroomversnelling.” Wat wilden jullie bereiken met de IT-samenwerking? Peter: “We wilden uitgebreidere mogelijkheden voor medicatiebewaking, dus veiligere zorg voor de patiënt. Wim Jansen: “Naast verbetering van kwaliteit en patiëntveiligheid, wilden we een slag maken in efficiency. In de oude situatie typte de huisarts een receptje in en draaide dat uit, daarmee ging de patiënt naar de apotheek waar het opnieuw werd ingevoerd. Als je dat soort stappen kunt overslaan, houden de assistenten meer tijd over voor taken waarvoor ze zijn opgeleid en die meer worden gewaardeerd.” Welke oplossing hebben jullie gekozen? Wim: “Medicom voor de huisartsen en Pharmacom voor de apotheek. Daarmee konden we lokaal onze wensen realiseren en Medicom is goed vertegenwoordigd in de regio. Voor de huisartsen is met name de samenwerking met Raalte van belang.” Peter: “Ik had bij een eerdere werkgever goede ervaringen met Pharmacom, dus sloot me daar graag bij aan.” Wat is – na ruim een jaar – het resultaat? Wim: “Onze verwachtingen zijn uitgekomen. De samenwerking met de apotheek is geïntensiveerd en dat levert betere zorg en tijdwinst op.” Peter: “Bij de medicatiebewaking heeft de apotheek bijvoorbeeld inzage in relevante diagnostische waarden uit het huisartsdossier, zoals de nierfunctiewaarde. Voorheen draaide de huisarts iedere drie maanden lijsten uit, die wij dan weer invoerden in het apotheekinformatiesysteem. Omslachtig en foutgevoelig. De apothekersassistenten hebben ook een andere verantwoordelijkheid gekregen doordat we met de Herhaalservice werken. Ze schrijven nu zelf receptuur aan en denken actief mee over de noodzaak van een herhaling. Is het echt nodig? Moet de patiënt eerst langs de huisarts? Dat werkt heel goed. Hoe werkt de Herhaalservice? Peter: “De Herhaalservice werkt proactief. Patiënten hoeven hun herhalingen niet meer aan te vragen, maar krijgen automatisch bericht dat hun receptuur klaar staat. De huisarts geeft een jaarrecept af.” Wim: “Wij en onze POH-ers zien de patiënt voor controles, los van de herhaalmedicatie. De apotheek bewaakt het medicatieproces. De doktersassistenten houden dankzij de Herhaalservice meer tijd over voor taken waar ze hun kennis en vaardigheden beter in kwijt kunnen, zoals het...

Lees Verder
We moeten meebewegen in de markt
dec09

We moeten meebewegen in de markt

Er is geen betere manier om de inkomsten in de apotheek te verbeteren, dan logischerwijs te besparen op de kosten. Maar zonder te investeren lijkt het bijna onmogelijk om je positie als apotheker te behouden. We spreken met drie robotleveranciers over hoe zij deze financieel lastige tijden voor de apotheker ervaren. De geluiden uit de markt klinken divers, maar wat voor de meeste partijen geldt is dat het belangrijk blijft om mee te bewegen met de markt. Remmelt Bakker, Business Unit Manager bij Autopharma: “De verkoop van grote systemen in Nederland gaat moeizaam. Wij leveren aan de gewone stadsapotheken en daar zijn de investeringsmogelijkheden zeer beperkt. Er wordt flink bezuinigd en daar bovenop zijn banken niet meer zo makkelijk met het verstrekken van gelden. Ik moet zeggen dat de apotheken die wij geleverd hebben ontzettend blij zijn dat ze destijds de investering gedaan hebben, zij draaien naar omstandigheden goed. Wij zijn inmiddels ook actief in Amerika en Engeland. Het vergoedingssysteem zit daar anders in elkaar waardoor er meer mogelijkheden zijn. Daarnaast lopen de automatiseringsvragen achter op Nederland, waardoor er veel te winnen is. De processen zijn nog handmatiger. Maar uiteraard staan ook daar de kosten van de zorg onder druk.” Steffen Krämer, sales manager bij Willach vertelt dat hij blij is dat ze geen volledige focus hebben op apotheekrobots. “Wij zijn al meer dan 45 jaar bezig met trekladekasten. In Europa zijn wij bijna de enige leverancier die nog trekladekasten voor apotheken produceert, dus daarmee staan wij op meerdere benen. Als het geen robot wordt, dan is het in veel gevallen een trekladekast en die komt meestal van ons. Daarnaast verkopen we onze apotheekrobots ook buiten Europa. Uiteraard moeten we Europa op het moment opdelen in Noord-Europa en Zuid-Europa. Zuid-Europa verkeerd zoals we allemaal weten in financiële onzekerheid, dus wij zien daar wel dat de apotheker minder bereid is om te investeren. Maar als je in Noord-Europa kijkt dan is er toch nog wel veel beweging in de markt.” Central filling versus robots Oscar Lommen, sales manager van Rowa Nederland, sinds vorig jaar onderdeel van Care fusion, ziet het zeker niet somber in. “We maken op het moment eigenlijk overal groei door. Er zijn inderdaad landen die meer door de crisis getroffen zijn dan anderen, maar we mogen niet klagen. Door de samenwerking met Care fusion kunnen we één rechte verzorgingslijn en goederenstroom aanbieden van apotheker tot aan de patiënt.” Op de vraag of de toename van central filling geen gevaar is voor de apotheekrobot antwoord Lommen: “Er zijn natuurlijk ketenapotheken die neigen naar central filling. Die kiezen voor een andere weg. De apotheken waar wij robots leveren zijn...

Lees Verder
Groot in het kleine
dec09

Groot in het kleine

Op de wereldranglijst van farmaceutische bedrijven neemt ALK Abello een bescheiden positie in, maar op zijn specifieke vakgebied – allergenen – is het een speler van formaat. Nederland heeft altijd een belangrijke rol gespeeld voor het bedrijf, zelfs op het gebied van productie. En het onderzoeksklimaat in Nederland stelt het bedrijf in staat die positie ook op het gebied van klinische studies vorm te geven. Bas Esbach is nu ongeveer een jaar als algemeen directeur in dienst van ALK Abello, maar heeft daarvoor al vanuit verschillende invalshoeken naar de Nederlandse en internationale gezondheidszorg kunnen kijken. Hij studeerde medische biologie in Leiden, promoveerde op de rol van cholesterol in hart- en vaatziekten, werkte bij TNO, en bekleedde vervolgens functies in binnen- en buitenland bij Organon en Pfizer. “Van de laatste vijftien jaar heb ik dertien jaar in het buitenland gewerkt”, zegt hij. “Ik ben nu een jaar terug, en ik ken dus niet alle ins en outs van het Nederlandse zorgsysteem, maar ik heb ik mijn huidige functie wel een indruk gekregen van hoe dit in elkaar steekt. Hoewel mensen in Nederland een kritische houding hebben ten opzichte van de gezondheidszorg, doet ons land het op dit gebied bepaald niet slecht. De snelheid en vakkundigheid waarmee patiënten in de Nederlandse gezondheidszorg worden geholpen door artsen en apothekers, kom je heus niet in alle landen tegen. Ook op het gebied van de farmacotherapie zie ik grote verschillen. Deels hangen die samen met het belang dat de eerste lijn in het zorgstelsel van een land heeft. In sommige landen in het Midden-Oosten bijvoorbeeld is de apotheek echt niet meer dan een uitdeelpunt, en is van de toegevoegde waarde die de Nederlandse openbare farmacie levert geen sprake. Ook de verschillen in registratie en beschikbaarheid van geneesmiddelen zijn soms enorm tussen het ene land en het andere. Natuurlijk zie ik dat het Nederlandse zorgsysteem verandert en dat de dynamiek die dit veroorzaakt soms pijnlijke ontwikkelingen met zich meebrengt, maar het is lang niet altijd gezegd dat die het stelsel uiteindelijk schade toebrengen.” Immuunsysteem desensibiliseren In dit veld neemt Nederland voor ALK Abello een bijzondere positie in. Het van oorsprong Deense bedrijf heeft in Nederland altijd een sterke marktpositie gehad, en die is nog verder versterkt door de overname van het farmaceutische bedrijf Artu. Van de 1.800 medewerkers die het bedrijf wereldwijd in dienst heeft, werken er honderd in Nederland. “Het is een van onze grotere vestigingen”, zegt Esbach. “We zijn hier aanwezig met een commerciële en een medische afdeling en ook met een fabriek. En dat laatste is vrij uitzonderlijk, want de meeste farmaceutische bedrijven hebben hun productiefaciliteiten nu eenmaal niet in Nederland zitten.”...

Lees Verder
Productie apotheker
dec09

Productie apotheker

In deze rubriek belichten we de diversiteit van het apothekersvak. Jan Derks, directeur van Derks & Derks B.V. en adviseur in human talent schets deze editie de rol van de productie & QA apotheker: Jan Derks: “Een productieapotheker is een geneesmiddelenexpert die zich bezig houdt met de grootschalige productie van medicatie en de verantwoordelijkheid heeft over het (min of meer industriële) productieproces. Het proces en de inrichting zijn gebonden aan strikte kwaliteitseisen. Een Quality Assurance apotheker of QP heeft de taak om toezicht te houden op het naleven van de regels bij de productie en uiteindelijk de producten vrij te geven voor het beoogde gebruik. Als productieapotheker stuur je het productieproces aan en neem je beslissingen over de planning, schoonmaak en het efficiënt en juiste gebruik van de diverse productielijnen en productiemiddelen. De taken zijn zeer divers waardoor er een groot beroep wordt gedaan op het gebruik van verschillende vaardigheden. In deze functie werk je veel samen met anderen, ook met gelijkopgeleiden. Het werk geeft direct feedback: je weet meteen hoe goed je het doet. Als QA/QP apotheker houd je toezicht op het juist toepassen van de regels. Je beoordeelt de inrichting van processen en procedures: deels aan de hand van documentatie, deels op basis van (regelmatig ook externe) audits.” Leander Brouwer wordt via Pharmatech gedetacheerd als productieapotheker bij diverse grote en kleine farmaceuten. “Ik ben op dagelijkse basis bezig met het begeleiden van de productieprocessen. Dat is voor een groot deel trouble shooting, want overal waar machines draaien en mensen werken gaan dingen mis. Je moet op ieder moment bepalen wat de impact op je product is en de keuze maken of je het wel of niet op de markt kunt gaan zetten. Kwaliteit speelt daarin een hele grote rol. Aan de ene kant heb ik een productiepet op, want de productie moet door, maar aan de andere kant ben ik het farmaceutisch geweten van de afdeling. Je moet daardoor snel beslissingen nemen, maar altijd met oog voor kwaliteit. Perfectie is het streven, maar niet altijd mogelijk, het product moet in ieder geval aan de gewenste eisen voldoen. Het is moeilijk te zeggen hoe een gemiddelde dag er voor mij uit ziet, want dat is altijd weer een verassing. Productie gaat in ieder geval boven alles. Als daar problemen ontstaan, laat ik alles uit mijn handen vallen om dat eerst op te lossen. Het is een hectische en afwisselende baan, waarbij het werk nooit af is, hooguit wordt de stapel...

Lees Verder
Tweedehands medicijnen
dec09

Tweedehands medicijnen

Minister Edith Schippers pleit voor minder verspilling en meer hergebruik van medicijnen. Grote krantenkoppen, item op het NOS journaal en tientallen columns, artikelen, etc. in verschillende media. Hoe kan het zijn dat we voor meer dan 100 miljoen per jaar aan medicijnen zomaar weggooien (vernietigen). Zeker in deze crisis tijd en met zorgkosten die de pan uit rijzen. Zeker in deze crisis tijd en met zorgkosten die de pan uit rijzen. Hoe snel veranderen de tijden, even terug naar 2009, een internist-oncoloog bespaart ruim 16.000 euro in een jaar door overgebleven medicijnen in te zamelen en aan andere patiënten te geven. Deze man zou nu geprezen worden, overal in interviews opduiken en waarschijnlijk een lintje ontvangen. Maar zijn enige dank in 2009 was een schriftelijke reprimande door de inspectie voor de gezondheidszorg voor het overtreden van de geneesmiddelenwet. In de tussentijd is er niks verandert. Overgebleven medicijnen mogen nog steeds niet aan andere patiënten verstrekt worden, zelfs niet voor temperatuur ongevoelige pillen in een doordruk verpakking, wat dus makkelijk te controleren is. Het devies is inzamelen door de apotheek en vernietigen. Waarom zijn er geen initiatieven om overgebleven medicijnen (mits niet over de datum en in afgesloten verpakking) te hergebruiken? Simpel, niemand heeft er baat bij. De arts niet, die schrijft het middel alleen maar voor. De fabrikant niet, die kan dus meer produceren. De apotheker niet, die kan meer verkopen. En de patiënt dan, hoe zit het daarmee? Die zal het toch niet uitmaken? Die krijgt het middel wat is voorgeschreven. Iedereen roept dat het een schande is dat dit nog niet kan, dus niemand zal er bezwaar tegen hebben, toch? Is er dan geen handig systeem in te voeren om dit te regelen? Stel, apotheken verzamelen overgebleven medicijnen (doen ze toch al) en controleren deze. Eventueel gebruik makend van een vacuüm seal zoals voorgesteld door Anja Vissers (beste zorg idee 2011). Medicijnen die geschikt zijn voor hergebruik worden opnieuw verkocht voor 50% van de prijs (30% procent gaat naar de apotheek voor de kwaliteitscontrole en 20% naar de overheid). Ideaal toch? Maar hoe moet dat in de praktijk werken? “Goedemorgen meneer… wilt u deze pillen? Of dezelfde voor de helft van de prijs?” “Huh, dezelfde voor de helft? Hoezo dat?” “O, deze komen van meneer Jansen, die is vorig week overleden.” “Hmm, die hebben hem niet echt veel geholpen, doe mij dan toch maar die nieuwe…” Stanleyson Hato, PhD is wetenschappelijk onderzoeker bij de afdeling Tumor Immunologie aan het UMC St Radboud. Hij onderzoekt nieuwe chemo- en immunotherapie combinaties en interesseert zich in innovaties in de...

Lees Verder

Good Morning, Vietnam

Vietnam, officieel de Socialistische Republiek Vietnam wordt begrensd door China, Cambodja en Laos. Met ruim 80 miljoen inwoners behoort Vietnam tot een van de meest dicht bevolkte landen ter wereld. De hoofdstad is het noordelijke Hanoi, de grootste stad is de zuidelijke Ho Chi Minhstad, het vroegere Saigon. ‘Door storm kunnen de den en de cipres hun kracht en stabiliteit bewijzen’, sprak de beroemde Vietnamese revolutionair en politicus Ho Chi Minh in de vorige eeuw. Met deze uitspraak toonde hij zijn vooruitziende blik want in deze tijden van economische crisis laat Vietnam op overtuigende wijze zijn veerkracht zien en kan groeicijfers voorleggen waarvan wij in Europa alleen maar kunnen dromen. Dankzij de jonge en groeiende bevolking en de hervormingen van de overheid is Vietnam uitgegroeid tot een van de meest dynamische economieën in Zuidoost-Azië. Voordat we kennis maken met apotheker dr. Hong, nemen we een korte duik in het verleden. Na meer dan duizend jaar Chinese overheersing, werd Vietnam in de tiende eeuw onafhankelijk maar negen eeuwen later werd Vietnam gekoloniseerd door Frankrijk. De Fransen verlieten de kolonie na de Eerste Indochinese Oorlog, waarna Vietnam werd opgedeeld in een communistisch noordelijk deel en een anticommunistisch zuidelijk deel. Deze twee delen vochten tegen elkaar tijdens de Vietnamoorlog tussen 1955 en 1975. Het Noorden won en in 1975 werden Noord- en Zuid-Vietnam met elkaar herenigd. De Communistische Partij van Vietnam heeft nu als enige politieke partij alle macht in handen. Hervormingen In 1986 werden in Vietnam economische hervormingen ingevoerd en nadat het land zich opende voor privatisering, hebben ze grote bedragen ontvangen van buitenlandse investeerders. Dit heeft Vietnam de mogelijkheid gegeven om uit te groeien tot een van de beste landen op het gebied van gezondheidszorg in de Zuidoost-Aziatische regio. De uitgaven voor gezondheidszorg per inwoner groeiden tussen 2006 en 2010 met maar liefst 68,1%. Maar zoals vaker het geval is, gaat groei niet alleen gepaard met voorspoed maar ook met problemen. Door een gebrek aan overheidscontrole zijn de prijzen en kosten van de behandelingen in private ziekenhuizen zo sterk gestegen dat gewone Vietnamezen zich deze behandelingen niet kunnen veroorloven. Zij zijn aangewezen op staatsziekenhuizen waar de zorg minder goed is. Nguyen Thanh Huong is 48 jaar en woont in Hanoi. Ze is apotheker en ‘Public Health Expert’. Ze werkt als onderzoeker en docent aan de ‘School of Public Health’ in Hanoi. Nguyen: “Omdat ik in dienst ben van de overheid mag ik één apotheek bezitten. Ik heb één werknemer in dienst. In Vietnam zijn twee soorten apotheken: privé ondernemingen en staatsapotheken. De prijs die patiënten voor hun medicijnen moeten betalen, is afhankelijk van hun verzekering bij de Health Insurance (HI)....

Lees Verder
De Nieuwe Rhone
dec09

De Nieuwe Rhone

En zo bevonden wij ons, na het passeren van de nogastad; Montelimar, ineens in het hart van de Rhône. Hier op de scheidslijn van de Noordelijke- en Zuidelijke Rhône is Frankrijk precies wat je van Frankrijk verwacht. Wijds, landelijk, rustiek en pittoresk maar bovenal prachtig! Een omgeving die 100% wijn ademt. Het kloppende hart van de Rhône met zijn grote verscheidenheid aan blauwe- én witte druiven heeft iets opwindends. Het is hier niet alleen het terroir of de wijnmaker die voor prachtige wijnen zorgt, maar ook de kunst van het druiven blenden. De wijnmaker moet tot in detail de verschillende eigenschappen van de druiven kennen, maar ook de reactie van de ene op de andere druif. Zo zal uitsluitend Clairette met Bourboulenc een vrij schrale wijn voortbrengen met hoge zuren en relatief weinig fruit terwijl de klassieke combinatie Marsanne met Roussanne soms juist wat zuren mist. Van oudsher was de indeling van de Rhône makkelijk. In het Noordelijke gedeelte (Septentrional) worden de rode wijnen uitsluitend gemaakt van de Syrah druif en kennen we slechts één witte druif; de Viognier. In het Zuidelijke gedeelte (Meridionale) is de Grenache druif dominant in zowel z’n rode- als witte uitvoering. In het hart van de Rhône kennen we ‘the best of both worlds’ met de kennis van het terroir uit het noorden en de kunst van het blenden uit het zuiden. Alles wat hier gemaakt wordt zouden we ongeveer Côte du Rhône kunnen noemen, maar gelukkig zijn er nog eigenwijze mensen die op zoek gaan naar het hoogst haalbare. Bij Domaine de Montine werden we met ongekende hartelijkheid ontvangen. Wat op zich voor Franse begrippen al verwonderlijk is, maar bovenal was het midden in de oogsttijd. Wij proefden hier verschillende wijnen van grote klasse maar lieten ons uiteindelijk ‘verleiden’ door de pracht en praal van de Séduction 2009. Een bijzondere wijn gemaakt van zowel rode- als witte druiven. De wijn bestaat voor 90% uit Syrah en 10% uit Viognier. Deze wijn is een parodie op de wereldberoemde Côte Rotie uit de Noordelijke Rhône. Gemaakt van dezelfde druivencombinatie. Dit is een column uit FarmaMagazine nr. 8 2012. Tekst: Jens Vergouwen en Sanne Staal. U kunt onze vinologen bezoeken in hun winkel; De Gouden Ton, Hinthamerstraat 102 in ’s-Hertogenbosch. AANBIEDING: Domaine de Montine Séduction 2009 Prachtige robijnrode kleur, beetje port-achtig. Een ‘open’ neus met verleidelijk donkerrood fruit als bramen en zwarte kersen. Een hint abrikoos maar verder vooral kruidig. In de smaak, rond en zacht met chocolade-achtige toets en fijne tannines. De afdronk is eindeloos met een fantastische balans. Nieuwsgierig geworden naar de smaak? Bestel hem nu voor een FarmaMagazine prijs € 14,50. De wijn wordt...

Lees Verder
Op een houten fiets
dec09

Op een houten fiets

Nederland staat tot ver buiten de landsgrenzen bekend om zijn houten klompen, en molens. Als het aan het nieuwe Nederlandse fietsenmerk Bough Bikes ligt, dan is Nederland binnenkort ook beroemd om haar duurzame houten design fietsen. Het creatief brein achter De Bough Bike is ontwerper Jan Gunneweg. Hij is een Nederlandse ontwerper met een voorliefde voor natuurproducten. Zijn grootste passie is hout. Niet alleen omdat hij vanaf zijn jeugd al boomhutten bouwde, maar ook vanwege de kracht, warmte en flexibiliteit van hout. De houtdesigns van Jan Gunneweg zijn toegankelijk door hun eenvoud en functionaliteit. Jan Gunneweg: “Als ontwerper probeer je altijd mooie voorwerpen en projecten te maken. Dat is leuk! Maar wat ik persoonlijk nog mooier vind, is om mensen te inspireren met mijn ontwerpen. Ik wil met mijn ontwerpen echt iets moois bereiken en dat is geluk! Door je leefstijl soms aan te passen, kun je je geluksgevoel vergroten en dat is voor iedereen weggelegd. Veel van deze punten vind je terug in de natuur. En als ik dat beeld voor me haal, voel ik me gelijk ontspannen. Even niet bereikbaar op je gsm, geen klok die haastig doortikt.” Keurmerk “Hout is een natuurlijk materiaal, het is warm, sterk en omdat elke plank anders is heeft het een menselijk karakter. Ook vind ik de oorsprong mooi, je hoeft alleen maar een zaadje te planten en moeder natuur doet de rest. Heerlijk, geen grote fabrieken maar een mooi bos! Een ding moeten we niet vergeten en dat is bomen planten, dat zijn we namelijk afgelopen decennia vergeten. De Bough Bike is gemaakt van eikenhout afkomstig uit verantwoord beheerde bossen in de Franse Jura, waardoor het ecosysteem in balans blijft.” Bough Bike De Bough Bike is een houten design fiets met het comfort van een vertrouwde fiets, maar met de beleving van de vrijheid van de natuur. Het rijden op de eikenhouten fiets brengt zoals de makers zelf zeggen ‘mensen letterlijk in contact met de natuur’. Fietsend op een Bough Bike ontsnap je aan de drukte en hectiek van de stad om van het mooie en groene van de stad te genieten. Duurzaam Duurzaamheid staat bij de ontwikkeling van de Bough Bike hoog in het vaandel. Gunneweg: “Naast het gebruik van duurzaam hout probeer ik bij mijn ontwerpen de andere materialen ook altijd zo duurzaam mogelijk te maken. Zo probeer ik er voor te zorgen dat alles volledig te recyclen is of terug gegeven kan worden aan de natuur. Resthout wordt gebruikt als opwarming van mijn bedrijfspand en dankzij de aanschaf van zonnepanelen werk ik geheel energieneutraal. Tevens bied ik gedurende het hele jaar stageplaatsen aan studenten aan die hun...

Lees Verder
Heel veel herrie om niets
dec09

Heel veel herrie om niets

Pas geleden was ik in Artis. Geweldig en natuurlijk ben ik naar apen gaan kijken. Om precies te zijn de bavianen. Die hebben van die koddige rode achterwerken. Als kind heb ik er vaak gebiologeerd en ietwat verlegen naar staan kijken. Die malle, rare, drukke apen. De onderdanige vrouwtjes, de schattige kleintjes en de bazige mannetjes. Ze waren nog niets veranderd. Ze vechten nog steeds om de beste plaats op de rots of een tak en draaien elkaar krijsend hun rode kont toe. Terwijl ik de wedijverende apen bekijk, moet ik ineens aan het Nederlands Elftal denken. Aan Arjen Robben om precies te zijn. Hij lijkt wel een beetje op zo’n klein aapje. Mager, kortharig en met slungelige armen. Niet de allerkleinste, maar wel te klein om echt de baas te kunnen spelen. En dan toch met grote gebaren “Hou je bek!” krijsen naar de grijze alpha-aap van Marwijk. Deze kijkt wat verweest om zich heen. De Baviaan met lange manen heeft wel iets weg van Geert Wilders. “Doe es normaal man!”, Deze alpha-aap lijkt vooral met zichzelf ingenomen. Veel krijsen, forse rode kont, vast een klein pikkie. Ik ben al sinds mijn vroege jeugd gek op het bestuderen van apengedrag en… het gedrag van mensen. Ik weet nog precies hoe mijn oma aardappels aan het schillen was, die handen… Vroeger leunde ik bij de apen met mijn kin op de muur. Zo kon ik het net zien. Het profiel van de steen stond dan in mijn kin. Als ik nu een apenrots wil zien ga ik op de tribune van de Tweede Kamer zitten. Dit zijn gelukkige weken voor mij. De apenrots van de verkiezingen. Daar kan geen WK tegen op. De lijsttrekkers laten hun borstkassen zwellen, poetsen hun manen op en grommen en grauwen naar elkaar. Ze laten hun tanden zien, blazen en gillen. Desnoods draaien ze, als het echt moet elkaar hun kont toe. Wij kiezers zijn de groene blaadjes, die ze moeten grijpen voor de ander het heeft gedaan. In deze biotoop zijn het net bavianen die zich hyperventilerend uit laten over de zorg. De zorgaanbieders zijn er zelf ook. Ze voelen zich wellicht net als in het echte leven verongelijkt en buitengesloten. Behalve een handjevol frauderende wetenschappers en managers met een berg aan oprotpremies, zijn de zorgaanbieders geen activiteit met een hoge bezienswaardigheid. Ze hebben tot hun eigen frustratie weinig bekijks. We lopen er langs en gunnen ze nauwelijks een blik waardig. Politiek en zorg; ze halen het beest in de mens naar boven. Misschien moeten de dames en heren uit Den Haag ook maar eens naar de dierentuin komen om te kijken hoe...

Lees Verder
Investeren in verpakkingen op maat
dec09

Investeren in verpakkingen op maat

De ontwikkelingen in de verpakkingsindustrie voor geneesmiddelen gaan snel. High volume verpakkingen blijven weliswaar belangrijk, maar bedrijven investeren ook steeds meer in marktspecifieke verpakkingen voor kleinere markten. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de recente overname van de farmaceutische verpakker PharmaPack door de Actavis Group. Elk land stelt andere eisen aan de manier waarop genees­middelen verpakt dienen te worden. Daarom zoeken farma­ceutische bedrijven steeds vaker naar tailormade en op speciefieke markt toegesneden verpakkingsmogelijkheden. Zo ook de Actavis Group, dat wereldwijd een sterke positie inneemt op de markt voor generieke geneesmiddelen. Actavis was al enige tijd op zoek naar een verpakkingsfaciliteit met innovatiekracht, een hoge mate van flexibiliteit en klant­gerichtheid. Het was daarom niet toevallig dat de farma­ceutische multinational, die actief is in meer dan veertig landen en ruim tienduizend werknemers heeft, vorig jaar haar oog liet vallen op PharmaPack International, dat met als uitvalsbasis Zoetermeer al meer dan dertig jaar gespecialiseerd is in het verpakken van farmaceutische producten. Het bleef niet bij interesse alleen van Actavis. De multinational nam het van origine familiebedrijf over en sinds 1 december 2011 vormt PharmaPack onderdeel van de Actavis Group. “Mede door de flexibele inrichting van de verpakkingslocatie, de aantrekkelijke ligging in het centrum van Europa en de uitstekende bereikbaarheid voor zee- en vrachtvervoer biedt PharmaPack veel toegevoegde waarde voor de mondiale Actavis organisatie”, vertelt  Bettina Krausenbaum, Managing Director van PharmaPack. Krausenbaum en Kalman Petro, Managing Director van Actavis Benelux, benadrukken dat de overname voor beide partijen veel voordelen heeft. Petro: “Actavis had al meerdere locaties voor de verpakking van geneesmiddelen, veelal in combinatie met een productiefaciliteit. Het bijzondere van Pharma­Pack is echter dat dit de enige locatie is binnen onze organisatie waar alleen verpakt wordt. We krijgen vanuit de diverse nationale markten uiteenlopende orders, zowel grote als kleine. Per markt gelden eigen eisen en regels voor geneesmiddelverpakkingen. PharmaPack is bij uitstek een bedrijf dat daarop kan inspelen. Het is een lean and mean organisatie die is staat is om flexibel te verpakken, met korte productie­tijden en snelle schakelingen van de ene naar de volgende order. Voor Actavis is dat prettig. Neem de tenders (aanbestedingen) waarmee we in Nederland regelmatig te maken hebben. Zodra we zo’n tender winnen, moeten we meteen en onder hoge tijdsdruk geneesmiddelen produceren, ver­pakken en distribueren. Met een bedrijf als PharmaPack in huis, dat snel en flexibel kan produceren, lukt ons dat beter.”     Snelle change-over De overname van PharmaPack past in een ontwikkeling richting meer specialisatie in de farmaceutische verpakkingsmarkt, stelt Petro. “We krijgen in de toekomst steeds meer gespecialiseerde verpakkings­locaties, ingericht op een bepaalde werkwijze of service. Ik verwacht dat er locaties komen waar het alleen draait om...

Lees Verder
Pagina 3 van 1012345...10...Minst recente »