VVD en PvdA: De politiek spreekt zich uit
dec10

VVD en PvdA: De politiek spreekt zich uit

Welk beeld hebben de politieke partijen van de openbare farmacie in Nederland? FarmaMagazine zet in een aantal edities steeds twee partijen en hun visies naast elkaar. In deze editie de laatste twee: Anne Mulder van de VVD, die als liberaal op dit moment geen grote rol voor de overheid ziet weggelegd in de discussie over de toekomst van de openbare farmacie. En Tunahan Kuzu van de PvdA, die vindt dat het preferentiebeleid actief moet worden voortgezet. Coalitiepartijen VVD en PvdA hebben duidelijk hetzelfde beeld bij de vraag wat de meerwaarde is van de openbare apotheek. Dat is primair de zorgverlenende taak, vinden zoals Kuzu als Mulder. “Ik zie die toegevoegde waarde heel duidelijk”, zegt Mulder. “Ik zie die bijvoorbeeld bij het ontslag van de patiënt uit het ziekenhuis, in medicatiebewaking bij chronisch zieken en bij de bewaking van therapietrouw. Tijdens de werkbezoeken die ik aan apotheken afleg zie ik ook dat ze die rol spelen.” Belangrijke rol Kuzu plaatst een kritische kanttekening: “Hoewel de zorg centraal hoort te staan, zie je dat het in het publieke debat steeds weer over geld gaat en over de rol van de openbare apotheker als koopman. Daar zijn de apothekers ook deels zelf verantwoordelijk voor, als ik kijk naar de berichtgeving van de KNMP. Daarin gaat het veel meer over geld dan over de inhoud van het vak. Terwijl de apotheek nu juist zo’n belangrijke rol kan spelen in voorlichting aan de patiënt. Niet alleen over zaken als medicatiebewaking, compliance en bijwerkingen trouwens, maar ook over het preferentiebeleid.” Goud geld Moet de overheid zich dan ook bemoeien met de vraag of zorgverzekeraars de openbare apotheken voldoende belonen voor de geleverde zorgprestaties? “Minister Edith Schippers laat de discussie hierover niet helemaal aan het veld over”, zegt Mulder. “Ze heeft twee verkenners aangesteld die de ontwikkelingen in de openbare farmacie hebben onderzocht en haar hierover geadviseerd hebben. Zo’n duwtje in de rug kan helpen, maar ik vind dat apothekers en zorgverzekeraars eerst zelf aan zet zijn om hieruit te komen. Daarop moeten we als overheid niet willen ingrijpen, want dan gaan we op de stoel van de zorgverzekeraars zitten. De verkenners kunnen een rol spelen om de partijen uit de loopgraven te halen en weer in gesprek te brengen met elkaar. Maar buiten dat moeten wij op onze handen blijven zitten en geen rol willen spelen in de onderhandelingen tussen de zorgverzekeraars en de apothekers. In het verleden verdienden apothekers goud geld. Dat is met het preferentiebeleid beslist anders geworden, maar ik heb niet de indruk dat het water hen aan de lippen staat. Van faillissementen hoor ik weinig. En het preferentiebeleid heeft ons heel...

Lees Verder
NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2
dec10

NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2

  Dit is het eerste artikel in de reeks ‘Standaarden en richtlijnen’ waarin arts en klinisch farmacoloog J.M.A. Sitsen nieuwe of herziene zorgstandaarden en richtlijnen voor u verheldert en duidt. Wat zijn de belangrijkste vernieuwingen en aanpassingen en wat betekent dit voor uw dagelijkse praktijk?   In september 2013 is de derde herziening van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 verschenen. Er is reikhalzend naar uitgezien: de tweede herziening was alweer ruim zeven jaar geleden in 2006 gepubliceerd en er gebeurt veel op het gebied van de behandeling (en preventie?) van diabetes mellitus type 2 (DM2). Nog steeds komen geneesmiddelen op de markt die het bloedglucosegehalte op weer andere wijze verlagen. Het laat zich raden dat deze duurder zijn dan de beschikbare middelen en het is maar de vraag of zij werkzamer zijn – niet alleen op de korte termijn (zeg een jaar) maar vooral ook op de lange termijn (vele jaren). Er zijn grote (financiële) belangen mee gemoeid want het aantal mensen met DM2 neemt nog steeds toe. De tweede herziening van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (NHG2006) vermeldde dat in 2003 de prevalentie van DM2 bij mannen 36/1000 en bij vrouwen 39/1000 was, de derde herziening (NHG2013) vermeldt dat in 2007 deze prevalentie 40/1000 resp. 41/1000 was. En inmiddels zijn we alweer 6 jaar verder en er zijn geen aanwijzingen dat deze prevalenties afnemen, integendeel. Het Nationaal Kompas Volksgezondheid (www.nationaalkompas.nl) laat zien dat op 1 januari 2011 de prevalentie van diabetes mellitus (type 1 en type 2 samen) voor mannen 50,5/1000 en voor vrouwen 49,7/1000 was. Van deze mensen heeft ongeveer 90% DM2 hetgeen een geschatte prevalentie op 1 januari 2013 oplevert van 45,5/1000 resp. 44,7/1000. Aanbevolen medicamenteuze behandeling Zijn er verschillen in de aanbevolen medicamenteuze behandeling tussen de NHG2006 en de NHG2013? Vooral de vraag wat de NHG2013 vindt van de nieuwere bloedglucoseverlagende middelen is natuurlijk van groot belang. Weliswaar had de NHG in 2010 reeds een verklaring betreffende deze middelen gepubliceerd maar in NHG2013 verwacht men een nadere standpuntbepaling. De conclusie in het ‘NHG-Standpunt DPP-4-remmers en GLP-1-agonisten’ uit 2010 luidde als volgt: “DPP-4-remmers en GLP-1-agonisten zijn nieuwe medicamenteuze behandelingsmogelijkheden van type 2 diabetes die een bescheiden verlaging van het HbA1c geven vergeleken met placebobehandeling, maar, in geval van de DPP-4-remmers, een minder sterke HbA1c-daling laten zien dan met metformine, sulfonylureumderivaten of glitazonen kan worden bereikt. Er zijn geen resultaten van onderzoek op klinische eindpunten (micro- en macrovasculaire complicaties en mortaliteit) bekend. Dit maakt samen met het ontbreken van gegevens over effectiviteit en veiligheid op de langere termijn dat de nieuwe middelen vooralsnog geen aanleiding geven het huidige stappenplan voor medicamenteuze behandeling in de NHG-Standaard...

Lees Verder
Pact, de landelijke coöperatieve vereniging van, voor en door zelfstandige apothekers
dec10

Pact, de landelijke coöperatieve vereniging van, voor en door zelfstandige apothekers

De coöperatieve Apothekersvereniging Pact is een onderhandelingscollectief van, voor en door zelfstandige openbare apothekers. Pact is vorig jaar zomer opgericht door een groep apothekers die meer regie wilden over de onderhandelingen met verzekeraars. Het afgelopen jaar heeft Pact zich op alle fronten sterk ontwikkeld. Pact is inmiddels uitgegroeid tot een professionele vereniging met 175 deelnemers die met vrijwel alle zorgverzekeraars additionele afspraken heeft gemaakt over de farmaceutische zorg in 2014. Met een paar verzekeraars wordt nog onderhandeld. Pact wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de farmaceutische zorg in Nederland. Volgens Pact kan dit het beste als het verbeterde zorgaanbod aan een aantal voorwaarden voldoet. Het moet goed aansluiten bij de huidige praktijk, het moet efficiënt en transparant zijn in de uitvoering, er moet een eerlijke beloning tegenover staan en zoveel mogelijk apotheken moeten kunnen participeren. Uitvloeisel van deze doelstellingen is dat Pact zich niet verbonden heeft aan een groothandelsorganisatie of keten en toegankelijk wil zijn voor de gemiddelde apotheek als het gaat om de kwalitatieve eisen aan het lidmaatschap en als het gaat om de kosten. De kwaliteitseisen zijn daarom beperkt tot de kern; certificering, registratie van de apotheker en structureel overleg met de huisarts(en). Dankzij de verenigingsstructuur en een scherpe kostenbewaking is Pact het goedkoopste apothekerscollectief van Nederland. Pact bijna verdubbeld in leden Om een solide juridische basis onder de vereniging te leggen, heeft Pact de statuten, de regelementen en het verenigingsbeleid voorgelegd aan Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM heeft de opzet van Pact mededingingsrechtelijk getoetst en in juli van dit jaar een positief oordeel afgegeven. Hiermee neemt Pact een unieke positie in tussen de andere collectieven. Tegelijkertijd is door Pact in het begin van dit jaar het zorgprogramma Nexus Medicatie Check geïntroduceerd bij de verzekeraars. Pact ging in 2013 de onderhandelingen in met een solide juridisch structuur én een professioneel zorgaanbod. Toen duidelijk werd dat Pact hiermee onderscheidende contracten zou gaan realiseren, is het aantal deelnemers in enkele maanden verdubbeld van 90 apotheken voor de zomer tot 175 op dit moment. Nexus Medicatie Check (NMC) NMC, het zorgprogramma van Pact, vormt de basis voor de plusafspraken met de verzekeraars en voor de uitvoering van medicatiebeoordelingen (MBO’s). Het softwareprogramma NMC is door Pluriplus ontwikkeld. Hoe werkt NMC in grote lijnen? Vanuit de AIS-en van de deelnemende apotheken wordt dagelijks een beveiligd datawarehouse gevuld met de medicatiehistorie van de gehele apotheekpopulatie. In het softwareprogramma NMC zijn tientallen searches voorgeprogrammeerd op basis van MFB’s, zorgstandaarden en doelmatigheidscriteria. Op basis van deze searches worden door NMC die patiënten geselecteerd waarbij verbeteringen (interventies) mogelijk zijn op het gebied van medicatieveiligheid, doelmatigheid, persistentie en therapietrouw. De apotheker kan...

Lees Verder
KWF wil onaantrekkelijke sigarettenpakjes
dec09

KWF wil onaantrekkelijke sigarettenpakjes

AMSTERDAM (ANP) – KWF Kankerbestrijding wil dat ook in ons land alleen nog maar onaantrekkelijk uitziende pakjes sigaretten mogen worden verkocht. Die moeten zijn voorzien van een bruingroene kleur. Verder mogen er geen merksymbolen opstaan, maar wel grote gezondheidswaarschuwingen in tekst en beeld.

Lees Verder
Vluchten bijhouden met FlightTrack 5
dec09

Vluchten bijhouden met FlightTrack 5

AMSTERDAM – Als je gaat vliegen, kun je gegevens van je vlucht natuurlijk terugvinden in de apps van de luchtvaartmaatschappij waarmee je vliegt. Maar nu is er een app waarmee je alle vluchtgegevens in een oogopslag kunt terugvinden. FlightTrack 5 is een zeer uitgebreide app voor Android.

Lees Verder
Nieuwe directeur voor Spijkenisse MC
dec09

Nieuwe directeur voor Spijkenisse MC

SPIJKENISSE (ANP) – Het Spijkenisse Medisch Centrum heeft een nieuwe directeur. Vanaf januari gaat Martin Verveer aan de slag in het voormalige Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse. Hij wordt tot 1 april volgend jaar ingewerkt door adjunct-directeur Marcel Remijn, waarna Verveer alleen doorgaat in de eenkoppige directie.

Lees Verder
Snorren leveren acht ton voor kankeronderzoek
dec07

Snorren leveren acht ton voor kankeronderzoek

RIJSWIJK (ANP) – De actie Movember waarbij mannen een maand lang hun snor lieten groeien en zich daarvoor lieten sponsoren, heeft in ons land tot nu toe bijna acht ton opgebracht. Maandagochtend, na afloop van de actiemaand november, stond de teller op 796.204 euro.

Lees Verder
GHB-gebruikers belanden vaker in ziekenhuis
dec05

GHB-gebruikers belanden vaker in ziekenhuis

HILVERSUM (ANP) – Het aantal mensen dat na gebruik van de partydrug GHB bij de eerste hulp van een ziekenhuis terechtkomt, stijgt zorgwekkend. Uit een onderzoek van VeiligheidNL in opdracht van het tv-programma Nieuwsuur blijkt dat afgelopen 5 jaar het aantal drugsopnames op de eerste hulp met 45 procent is gestegen. GHB was in 27 procent van de gevallen de boosdoener.

Lees Verder
‘Inspectie doet werk beter sinds zaak-Jansen’
dec02

‘Inspectie doet werk beter sinds zaak-Jansen’

RIJSWIJK (ANP) – De Inspectie voor de Gezondheidszorg is zijn werk beter gaan doen sinds de zaak van de omstreden neuroloog Ernst Jansen aan het licht is gekomen. ,,We hebben heel veel kritiek gehad op het functioneren van de inspectie, ook in deze specifieke casus. Je kunt wel zeggen dat de verbetering van het functioneren van de inspectie toch ook met deze zaak te maken heeft.” Dat zegt letselschadespecialist Yme Drost in een interview met Nu.nl. Drost staat ongeveer 200 ex-patiënten van Jansen bij....

Lees Verder
‘Kankerzorg niet overal optimaal’
dec02

‘Kankerzorg niet overal optimaal’

HILVERSUM (ANP) – Nederlandse ziekenhuizen hebben nog niet alles optimaal geregeld rond kankerzorg. Zo hebben artsen soms te weinig ervaring bij bepaalde kankeroperaties en werken op verpleegafdelingen te weinig gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen. Dat heeft RTL Nieuws zondag gemeld op basis van eigen onderzoek. http://playlist.anp.nl/portal/image/farmamagazine-gezond/ANP241113182-1.jpg

Lees Verder