De zorg is God niet
nov04

De zorg is God niet

Een aantal Amsterdamse apothekers hebben een rechtszaak aangespannen tegen Achmea.  Mijn inschatting is dat de apothekers  zich moeten voelen als een konijn in een lichtbundel van een auto. Gewoonlijk schrikt hier zowel de bestuurder als het konijn van.  Toch is het mijn opinie dat de bestuurder in deze rustig achterover zal leunen. Rustig is hier wel een relatief begrip want het zet ongetwijfeld beide kampen weer op scherp. De hele discussie over een te laag tarief voor farmaceutische dienstverlening komt mij voor als een generieke discussie en een uit de doos van het vorige zorgstelsel. Daarom beoordeel ik deze  rechtszaak als kansloos. Deze (smeer)case is juridisch inmiddels al zo uitgemolken dat  ook deze oprisping niets zal toevoegen aan een toekomstbestendige c.q op waarde gecreëerde farmacie. Wat verder opvalt is dat de verkeerde motieven worden aangewend. Het is, als de zorgplicht niet in geding komt, niet de taak van een zorgverzekeraar apotheken overeind te houden. Dat is anno 2013 de feitelijkheid. Dat de Amsterdamse apothekers dit argument aanwenden begrijp ik vanuit de emotie wel, maar getuigt tegelijkertijd niet erg van acceptatie van de werkelijkheid.  Dat in de kantlijn het patiëntenbelang enigszins gekunsteld  wordt ingevlochten is exemplarisch voor de spagaat. Niet alleen in een stad als Amsterdam is er een veronderstelde overcapaciteit van 25 % aan apotheken. Dat is op zichzelf spijtig en daar ligt tegelijkertijd de kern van het probleem.  Een probleem dat zich niet  laat  maskeren door een wat hoger tarief voor apotheken die in het kader van waardecreatie verzuimd hebben zichzelf onmisbaar te maken in de keten. Of je het nu leuk vindt of niet dat is de afrekening van marktwerking. De farmaceutische kolom zal in haar geheel een visie of nog beter een antwoord  moeten geven op deze realiteit. Het komt mij voor dat naast apothekers, dit in lijn van bestuurlijk behoorlijk overleg bij de NZa, zorgverzekeraars, VWS een onderwerp van overleg zou moeten zijn. Dat is natuurlijk best eng. Harry Mens heb ik eens horen zeggen dat je een keutel beter  kunt doorslikken dan er lang op te kauwen. Ketens liggen hier op voorsprong, want zonder dat er al teveel ophef over is gemaakt is daar al het nodige gesaneerd. Het verlies nemen is voor een keten natuurlijk makkelijker te dragen dan voor de individuele MKB-ondernemer die een apotheek heeft. Dat begrijp ik heel goed en heb daar alle  compassie mee. Maar mensen, de zorg (ook farmaceutische zorg) is in het huidige zorgstelsel onderhevig aan nieuwe principes waarbij waardecreatie een panacee is. Dit vereist fundamentele paradigmaverschuivingen. Een rechtszaak  tegen Achmea is als met ons hoofd meewarig naar de  hemel kijken, kansloos… de zorg is God...

Lees Verder

Medicatie verstrekt ‘om ervaring op te doen’

ALMELO (ANP) – In 126 gevallen zou het middel Exelon bij de behandeling van Alzheimer en dementie aan patiënten van Ernst Jansen zijn verstrekt zonder benodigde tests. Dat concludeerde verzekeraar Menzis na eigen onderzoek, bleek maandag tijdens de zitting in de strafzaak tegen de ex-neuroloog. Jansen wilde ,,ervaring opdoen met die medicamenten'', zei hij tijdens de zitting. Dit zou Menzis 319.000 euro aan onterecht verstrekte medicijnen gekost hebben. ,,De klachten die ze hadden, waren voor mij reden om deze medicatie buiten de richtlijnen om te verstrekken'', reageerde Jansen. Een van de patiënten wilde weten op basis waarvan hij het middel had voorgeschreven. ,,Uit de losse pols, mevrouw'', reageerde Jansen volgens...

Lees Verder

‘Ik ben de professor’

ALMELO (ANP) – ,,Een gevaarlijke en niet te corrigeren man.'' Zo omschrijven meerdere benadeelden de ex-neuroloog Ernst Jansen die maandag in de rechtbank in Almelo terechtstaat. ,,Hij is nog steeds zo arrogant als voorheen.'' Een van de slachtoffers was 25 jaar patiënt van de toenmalig neuroloog die in 2004 werd ontslagen uit het Medisch Spectrum Twente (MST). Zijn 'erfenis' uit die tijd is duidelijk zichtbaar: de man loopt op krukken. ,,Ernst Jansen zit nog elke ochtend bij ons aan de koffie'', zegt zijn vrouw beeldend. ,,Soms mag ik van haar niet meer over dit onderwerp praten'', zegt de man. Ze noemen Jansen gevaarlijk omdat hij zo lang zijn werk heeft kunnen doen. Een ingewonnen second opinion wuifde hij steevast weg. ,,Ik ben de professor, zei hij tegen me'', zegt een vrouw. Zo presenteert de verdachte zich nog steeds, vindt ze. ,,Alsof hij alle wijsheid in pacht heeft.'' Een andere ex-patiënt voegt daaraan toe: ,,Hij denkt dat hij Onze Lieve Heer zelf is.'' Hij is uit nieuwsgierigheid maandag naar de rechtbank gekomen. ,,Ik heb hem meer dan 10 jaar niet gezien. Voor mezelf wil ik een punt achter deze affaire zetten. Op 11 februari volgend jaar, bij de uitspraak, is alles voor mij voorbij en ga ik weer normaal...

Lees Verder

Terugroepactie snoepfluiten Hema

UTRECHT (ANP) – De Hema roept een lading feestsnoepgoed terug omdat het kan leiden tot verstikking. Het gaat om de snoepfluiten en -lipsticks. Door een productiefout zit het snoep te los en bestaat de kans dat het in de keel schiet. Het gaat om verpakkingen die houdbaar zijn tot 31 november 2015, tot 30 maart 2016 en de feestmix tot 30 oktober 2014. Klanten kunnen het snoep terugbrengen naar de winkel en krijgen dan hun geld...

Lees Verder
Populatiebekostiging
okt15

Populatiebekostiging

Een inspirerende presentatie van Guy Schulpen op 23 mei 2012 over populatiebekostiging.

Lees Verder
Vertrouwen en veranderen in de zorg
okt15

Vertrouwen en veranderen in de zorg

Impressie NieuweZorg debat ‘Vertrouwen en veranderen in de zorg’ op 27 september 2013 Zon & Schild Amersfoort

Lees Verder
Presentatie Achmea ‘Intramurale Farmacie’ NieuweZorg bijeenkomst
okt15

Presentatie Achmea ‘Intramurale Farmacie’ NieuweZorg bijeenkomst

Presentatie Achmea ‘Intramurale Farmacie’ NieuweZorg bijeenkomst 27 september 2013 GGz Centraal locatie Zon & Schild

Lees Verder
Lees Verder
Contracten 2014: historisch slecht jaar voor apothekers
okt07

Contracten 2014: historisch slecht jaar voor apothekers

2014 zou wel eens onder het historisch slechte jaar 2012 kunnen duiken, zo voorspelt Ed Brouwer, specialist in contracten tussen apothekers en zorgverzekeraars. En daarmee de boeken ingaan als het slechtste jaar ooit. Volgens hem ziet de toekomst van de openbare farmacie er dus niet goed uit. “De eerste tekenen duiden op wederom een lagere brutowinst voor apothekers.” De eerste contracten van zorgverzekeraars liggen klaar ter ondertekening. Op verzoek van FarmaMagazine heeft Ed Brouwer nu al naar de binnengekomen contracten gekeken. Let wel, het gaat om de eerste contracten. Nog niet alles is bekend. In totaal laat ongeveer 10 procent van de apothekers zich begeleiden door het kantoor van Brouwer, B en P belastingadviseurs. Hoe staan de apothekers ervoor? Volgens Brouwer zijn de zorgverzekeraars de onderhandelingen ingegaan ervan uitgaand dat er sprake was van een gemiddelde groei in voorschriften van 4 procent. Maar de groei zit ‘m vooral in weekafleveringen. En daar staat dan weer een laag tarief tegenover. Er is wel sprake van een inflatiecorrectie van 1,75 procent, maar die gaat nagenoeg geheel op aan de gestegen kosten in 2013. Ook levert Idea minder omzet op dan verwacht. Ook het gegeven dat eerste uitgifte geen deelprestatie terhandstelling meer is, maar een aparte prestatie heeft een negatief effect. “De zorgverzekeraars schatten in dat dit leidt tot 5 procent minder eerste uitgiftes. Dit zou gecompenseerd worden in de overige tarieven. Het is echter zeker géén garantie dat het blijft bij 5 procent. Veel apothekers denken aan een daling van 20 procent of meer.”   Weekuitgifte 20 procent lager “De dalende tarieven bij de weekafleveringen komt mede tot stand doordat onder meer Menzis in 2014 ook onderscheid maakt in eerste week, twee weken en drie weeksleveringen. De tarieven voor 1 weeksafleveringen dalen met een kleine 20 procent. Als de apotheek dus alleen 1 weeksleveringen doet, dalen de weekuitgiftenopbrengsten met 20%. De standaard apotheek heeft ongeveer 45 procent weekuitgiftes van het totaal aantal verstrekkingen.” Opnieuw wordt géén vergoeding gegeven voor de Baxterkosten (de zakjes) die al jaren door de apotheek betaald worden. In 2012 zijn deze kosten met ruim 20 procent gestegen, terwijl in het eerste halfjaar de stijging al weer ongeveer 10 procent beloopt. Volgens Brouwer daalt de omzet ook in 2014 weer verder als het zo door gaat. In het eerste halfjaar 2013 was de omzetdaling al ongeveer 6 procent. Belangrijker is dat de contracten voor 2014 zeker niet beter worden dan in 2013, zo voorziet Brouwer. “Van de verwachte hogere brutowinst op basis van de contracten over 2013 is in het eerste halfjaar nog maar ruim 20 procent gerealiseerd. Het is dan ook niet realistisch om dan te denken...

Lees Verder
Portret: Hoogleraar Guus Schrijvers: Meer macht dan gedacht
okt04

Portret: Hoogleraar Guus Schrijvers: Meer macht dan gedacht

Apothekers moeten zich regionaal sterker verenigen en zo een vuist maken naar de zorgverzekeraar. Bovendien kunnen apothekers handiger gebruik maken van de macht van de media, zo stelt Guus Schrijvers, voormalig hoogleraar Public Health “Zorgaanbieders zijn helemaal niet machteloos tegenover zorgverzekeraars.” Hij wordt wel eens de uitvinder van de populatiegebonden bekostiging genoemd. Zo’n 33 jaar geleden is hij al gepromoveerd op dit onderwerp. Om maar aan te geven hoe traag de ontwikkelingen in de zorg soms gaan. Guus Schrijvers wil de macht terug bij de professionals. Maak zorgverleners verantwoordelijk voor de gezondheid van de inwoners in hun regio. Creëer een regiobudget waarvoor ze afgesproken zorg moeten verlenen. Kan dat met minder consulten, minder opnames en lagere farmaceutische kosten, dan wordt er niet gekort op de budgetten is zijn overtuiging. Maar combineer dat dan wel met een prestatiecontract voor de zorgverlener: wie de prestatie-indicatoren niet haalt vliegt eruit. Wat is er mis in de farmacie? “Niet zo heel veel. De tarieven voor apothekers zijn te laag en apothekers zijn uitgekleed tot op het bot. Daarnaast komt het verlenen van farmacotherapeutische zorg echt in het gedrang. Maar wees blij dat er geen sprake is van grootschalige fraude of excessen zoals in de ziekenhuis en bij specialisten wel eens het geval is. Heb je daar mee te maken dan zouden de problemen nog veel groter zijn.” Dus apothekers moeten niet zeuren “Natuurlijk kloppen er dingen niet. Een dropje is tegenwoordig duurder dan een beta blokker. Leg dat maar eens uit aan de patiënt en de klant. En de farmaceutische zorg komt onder de huidige omstandigheden niet tot wasdom. Bij de eerste uitgifte krijgt de patiënt voor twee weken medicatie mee. Daarna blijft het te lang stil. En bij de tweede uitgifte heeft de apotheker geen tijd om eens goed stil te staan bij zaken als therapietrouw en bijwerkingen. Er is te weinig verschil in soorten farmacotherapie rond acute versus chronische medicatie.  Daar ligt een grijs gebied. Het is ook een verwaarloosd gebied. Dat moet dan ook veranderen.” Hoe heeft het zover kunnen komen? “Apothekers hebben nog steeds last van een slecht imago. Een negatieve reputatie van zakkenvuller poets je niet zo snel weg. Het beeld dat bij apothekers financieel wat te halen valt is te lang blijven hangen. Met als gevolg dat apothekers geknipt en geschoren zijn door zorgverzekeraars. Een partij met veel meer macht dan de verzamelde apothekers bij elkaar. De inkoop is inmiddels al weggehaald bij apothekers. Maar vergelijk de positie van de apothekers eens met die van de huisartsen. In de tijd dat de apotheker worstelde met zijn imago had de huisarts het juist niet goed voor elkaar: het...

Lees Verder
Pagina 20 van 31« Meest recente...10...1819202122...30...Minst recente »