PAZIO gezondheidsportaal; patiënt wordt regisseur over eigen zorgproces
feb08

PAZIO gezondheidsportaal; patiënt wordt regisseur over eigen zorgproces

Het UMC Utrecht heeft samen met verschillende innovatieve organisaties in de ICT en de gezondheidszorg het platform PAZIO ontwikkeld. Een patiëntgericht gezondheidsportaal waarin meerdere online diensten in één leveranciersonafhankelijke omgeving worden gebundeld. André Dekker en Leone Flikweert vervullen beide het directeurschap voor het platform. Alle twee vanuit een andere expertise. Drie jaar geleden is het project begonnen en opgestart binnen het UMC Utrecht. André Dekker komt zelf uit de zorg en was in het verleden innovatie-manager bij het UMC Utrecht. Binnen deze functie bedacht hij verschillende e-health producten. Dekker: “Dit waren losse producten waar patiënten op konden inloggen. In de markt zie je dit momenteel steeds meer opkomen. Er zijn veel artsen die gebruik maken van e-consults of bijvoorbeeld GGZ instellingen die bezig zijn met verschillende online-behandelingen voor milde depressies. Er is veel aanbod op internet, maar het is wel heel versnipperd. Overal moet je opnieuw inloggen, met allemaal verschillende wachtwoorden. We hadden niet de behoefte om het wiel opnieuw uit te vinden, maar om een platform te genereren waarbij alle diensten voor de patiënt samenkomen.” DigiD Na het inloggen via DigiD komt de patiënt in een beveiligde internetomgeving aangepast aan de huisstijlelementen van de zorgverlener. Binnen deze omgeving kan de patiënt toegang krijgen tot de online diensten, die de zorgverlener wenst aan te bieden. Dat kan de huisarts zijn, maar ook een eerste-, tweede-, of derdelijns ziekenhuis, een apotheek, tandarts of fysiotherapeut. “We zijn daar in eerste instantie projectmatig mee gestart. Met verschillende partijen die daarvoor middelen beschikbaar hebben gesteld”, vertelt Dekker. “Ik heb een subsidie weten binnen te halen waarmee we drie jaar lang aan het platform hebben kunnen werken. In die tijd is het in de luwte gebleven en zijn we er nog niet mee de markt op gegaan, tot het begin van 2012. In mei 2012 was de projectperiode voorbij en stond er een heel stevige basis. We hebben daarna nieuwe financiers gevonden en vervolgens zijn Leone en ik namens UMC Utrecht de kar gaan trekken om het platform tot een gezonde onderneming te brengen die op eigen benen moet komen te staan.” Partners Leone Flikweert komt niet uit de zorgsector maar uit de uitgeversbranche. Haar rol bij PAZIO is van commerciële aard. Ze houdt zich bezig met de propositie van het platform en het aantrekken van nieuwe klanten. “Mijn rol is dus vooral extern gericht. Het UMC Utrecht is nog steeds grootaandeelhouder, maar er sluiten steeds meer partijen aan. Verzekeraar ONVZ is een sponsor en ook het diagnostisch centrum Saltro heeft toegezegd aan te willen sluiten én we zijn nog bezig met een sociaal investeerder. Op deze manier hebben we voldoende financiering om de...

Lees Verder
Samenwerking VGZ en Connecting Care: Zo kan het ook
feb08

Samenwerking VGZ en Connecting Care: Zo kan het ook

Apothekers en zorgverzekeraars steggelen al jaren met elkaar. Over de centen en over de kwaliteit van zorg. FarmaMagazine levert een bijdrage aan die discussie door in iedere editie zorgprojecten in de apotheek te belichten die financieel worden ondersteund door zorgverzekeraars. Projecten die wel werken en laten zien dat apothekers en zorgverzekeraars elkaar kunnen begrijpen. In de eerste aflevering: Coöperatie VGZ en Connecting Care. Een centrale norm voor de kwaliteit van zorg bij apothekers. En alle zorgverzekeraars zouden deze norm moeten hanteren. Als het aan Jan Broeren, beleidscoördinator van zorgverzekeraar Coöperatie VGZ ligt zou dat de uitkomst van het project Connecting Care kunnen zijn. De start Jan Broeren herinnert zich de start van het project in 2009 nog goed. “Niemand weet wat zorg waard is. Wat mag een interventie kosten? Dat wilden we wel eens weten. Vaststellen van die kosten en die vervolgens opleggen aan de zorgverlener, dat kan een zorgverzekeraar niet alleen. Daarom hebben we apothekers opgeroepen zelf invulling te geven aan de nieuwe rol van de zorgverlener. De resultaten van projecten als Connecting Care dragen bij tot een onderbouwde positie van de apotheker. Overigens werken we ook met Mediq en Service Apotheek samen. Soms moet je je nek durven uitsteken: wij accepteren dat we het allemaal nog niet weten. We willen ruimte bieden aan zorgverleners om gezamenlijk projecten te ontwikkelen terwijl andere zorgverzekeraars zeggen: laat zien wat je kan en daar rekenen we je op af. Maar we moesten wel even slikken bij de financiële paragraaf van het voorstel van Connecting Care: zes uur voor een medicatiereview?” Eerste resultaten Paul van Bakel: “Wat is de zorg die de apotheek levert waard? Hoe is dat te meten? We wisten in 2009 geen van beiden hoe we dat moesten doen. In het begin stond het ontwikkelen van kennis centraal. Veel onderzoeken en overleggen. Nu leveren we de eerste concrete resultaten op. Iedere drie maanden zitten we bij VGZ aan tafel en laten we zien wat onze inspanningen concreet opleveren. Zes uur voor een medicatiereview is inderdaad onbetaalbaar voor een zorgverzekeraar. We zijn dan ook gestart met vier uur en brengen dat terug naar twee uur per patiënt. Dat hebben we gedaan door het aantal polyfarmaciepatiënten dat volgens richtlijnen moet worden behandeld terug te brengen van 10 of 12 procent zoals bij collega’s het geval is naar slechts 1-3 procent. Deze groep bevindt zich in een hoog risicogebied. Minder patiënten, maar wel de juiste patiënten. Door onze manier van werken, actieve samenwerking met de voorschrijvers en ondersteuning door vernieuwende ICT, wordt de effectiviteit en de doelmatigheid van onze interventie flink verhoogd. Zo hebben we onderzocht of de combinatie van clopipogel en...

Lees Verder

Beveiligd: AllergieSupport, online én offline patiëntondersteuning bij allergie

Allergische aandoeningen vormen steeds meer een wereldwijd ge­zond­heidsprobleem. Het is één van de meest voorkomende chronische ziekten en het aantal mensen dat hier last van heeft groeit zeer snel, met name bij kinderen is die groei zichtbaar. De impact die allergie heeft wordt vaak onderschat. Het is een groot misverstand dat het gewoon een vervelende aandoening is. Allergie is namelijk méér dan lastig.De kwaliteit van het leven wordt negatief beïnvloed door klachten van allergie. Er zijn mensen die maandenlang rondlopen met neus- en oogklachten. En dan is er nog de inbreuk van de allergie op slaap, werk, thuissituatie en het sociale leven. ALK is de producent van GRAZAX® en Oralgen®. GRAZAX® is een specifieke immunotherapie in de vorm van een snelsmeltende tablet. De tablet bevat een allergeenextract van graspollen. Oralgen® is immunotherapie in druppelvorm voor de behandeling van inhalatieallergie. Het werkzame bestanddeel bestaat uit gezuiverde allergenen van o.a. pollen, huisstofmijten of dierlijke epithelia.Een behandeling met immunotherapie beoogt de onderliggende oorzaak van de allergie aan te pakken. Door  de toediening gedurende langere tijd van een bepaalde hoeveelheid van de stof waar u allergisch voor bent (allergeen), kan uw immuunsysteem (lichamelijk afweersysteem) gewend raken aan deze stof. Uw immuunsysteem kan op den duur minder of niet meer reageren op het allergeen waardoor u ook minder of geen last meer kunt hebben van uw allergieklachten. Een behandeling met immunotherapie duurt zo’n 3 tot 5 jaar. Om de patienten van GRAZAX® en Oralgen® hierin te ondersteunen heeft ALK AllergieSupport ontwikkeld. Goede voorlichting De geneesmiddelen zijn beide ontwikkeld in een gebruiksvriendelijke toedieningsvorm geschikt om thuis te gebruiken. Dit betekent niet dat de patiënt geen extra ondersteuning kan gebruiken ter bevordering van de therapietrouw. Martine van Hagen, product manager bij ALK: “Dat klopt, als voorbeeld neem ik GRAZAX®. Daarin zitten de allergenen waar de patiënt allergisch voor is. De patiënt zal dus in eerste instantie veelal de symptomen van de allergie krijgen. Vooral jeuk in de mond komt veel voor, maar dat verdwijnt meestal snel. Het is belangrijk dat de patiënt begrijpt dat in het begin de symptomen kunnen optreden door het gebruik van GRAZAX®. Goede voorlichting door de huisarts en door de apotheek is noodzakelijk. Daar komt dus nu AllergieSupport bij. Voor de patiënt is het het beste wanneer het eerste tabletje bij de huisarts ingenomen wordt, zodat deze kan zien hoe sterk de reactie is en uit kan leggen wat er aan de hand is. Gebeurt dat namelijk niet, dan is de kans groot dat de patiënt voortijdig stopt met de medicatie. Bij meer dan de helft van de patiënten zijn de bijwerkingen na de eerste week al verdwenen.” Het eerste behandeljaar Om...

Lees Verder
Nieuwjaarsreceptie ASKA:  Samen het roer omgooien
feb08

Nieuwjaarsreceptie ASKA: Samen het roer omgooien

De roep om een geheel nieuw businessmodel voor de farmaciesector wordt luider. Zorgverzekeraar Achmea pakt de handschoen op en wil in juni met alle partijen aan tafel. Want dat het roer om moet, daarover zijn apothekers, groothandel, industrie en zorgverzekeraar het eens. Nu nog op zoek naar een gemeenschappelijke weg naar de toekomst. Wat waren de verwachtingen voor 2012 hooggespannen. De weg naar een liberale markt was ingeslagen. Met vrije tarieven voor farmaceutische zorg en alle ruimte voor onderhandelingen tussen industrie, groothandel, apotheek en zorgverzekeraar. Tot zover de theorie. De praktijk viel echter bar tegen, zo bleek ook weer eens tijdens de nieuwjaarsreceptie van de ASKA, de Associatie van Ketenapotheken. De vereniging, goed voor 500 eigendomsapotheken, riep op 7 januari de farma­kolom bijeen om traditioneel het glas te heffen, terug te kijken en vooral vooruit te blikken. Dat laatste aan de hand van een drietal sprekers; Gerben Klein Nulent, Emiel Loof en Roelof Konterman met als uitsmijter een paar woorden van Rik van der Meer. 2012 begon dus voortvarend. Apothekers onder­tekenden massaal de contracten. Maar daarna ging het al snel mis. De infrastructuur voor het declareren bleek weerbarstig, zorgcontracten die echt iets opleverden werden amper ingekocht. Met als gevolg hogere kosten en lagere opbrengsten in de apotheek, groothandels die de producten met verlies aflever­den en fabrikanten van generieke producten die zich terugtrokken uit de ratrace. Heel slecht Gerben Klein Nulent, ASKA-voorzitter en directeur apotheken bij apotheekketen Mediq, vatte 2012 scherp samen: “Het was heel slecht voor de apotheek. Prijsdalingen gingen veel harder dan verwacht, OTC omzet viel ook tegen, zorg die naar het ziekenhuis werd verplaatst en ga zo maar door. Apothekers zagen hun omzet met gemiddeld 90.000 euro dalen. Ketenapotheken moesten reorganiseren, apotheken werden samengevoegd of gesloten. Maar bezuinigen op het personeel, goed voor 70 procent van de kosten, dat wil je niet. We willen geen doorgeefluik worden. Daarnaast zitten de groothandels in zwaar weer. En het moet nog maar blijken of de distributievergoeding die groothandels nu krijgen, voldoende is.” Veel lichtpunten ziet Klein Nulent niet. “De Minister van VWS zegt dat de zorg dichter bij huis moet. Maar diezelfde Minister zegt ook dat er wellicht te veel apotheken zijn in de stad en te weinig op het platteland.” En dat terwijl de apotheker zoveel meerwaarde heeft. Geef de apotheker de regie over ontslagmedicatie, medicatiereviews en compliance en het levert zo’n 500 tot 700 miljoen aan besparing op, zo refereerde Klein Nulent aan onderzoek van voormalig Minister VWS Ab Klink. Somber Ook de industrie is somber over de toekomst, zo liet Emiel Loof, algemeen directeur van Teva, markleider in generieke geneesmiddelen, weten. “Ziekenhuizen werken met tenders en boetes als...

Lees Verder
Column vinologen Sanne en Jens | IJswijn
feb08

Column vinologen Sanne en Jens | IJswijn

Het had nog maar een paar dagen gevroren en zoals alle andere jaren sloeg de Elfstedenkoorts ook dit jaar weer meteen toe. Het is als een onderhuids virus wat het gros van de Nederlanders – maar vooral de Noordelingen – bij zich draagt en wat bij een temperatuur onder nul, metéen actief wordt. En wat denkt u dat het effect daarvan is bij ons in de wijnwinkel? U zult het niet geloven  maar mensen komen vragen om IJswijn! Niet dat het merendeel weet wat het is, maar ze vragen er wel om. Zo werkt het menselijk brein blijkbaar bij vorst. Vorst staat gelijk aan ijs en ijs wordt geassocieerd met IJswijn… Maar goed, Eiswein – om dan maar even de juiste naam te gebruiken – is een fantastische goudgele wijn die slechts in bijzondere jaren verkregen kan worden en daarmee ook meteen zeer kostbaar is. We praten hier over een zeer zoete wijn die wordt verkregen door de druiven te laten drogen aan de druivenstok totdat er acht graden nachtvorst overheen gegaan is. Daarna wordt er pas geoogst. Dit is met alle risico’s van dien. Er bestaat namelijk een grote kans dat voordat de vorst over de druiven gaat een groot gedeelte door vocht wegrot, dat de vogels ermee vandoor gaan of dat er in een jaar simpelweg niet voldoende nachtvorst optreedt. De bevroren druiven hebben een suikerconcentratie die dusdanig hoog is dat niet alle suikers tijdens de vergisting kunnen worden omgezet. Daarom blijft er veel restsuiker over. Dit geeft een bijzondere edelzoete wijn. Met smaken van exotisch fruit, confit maar ook gember en ander ingelegd fruit. Daartegenover staat een bepaalde frisheid die ontstaat door de zuurgraad die de druif ondanks de suikers toch heeft weten te behouden. De meeste Duitse en Oostenrijkse Eisweinen worden namelijk gemaakt van Riesling druiven. Een druif die van origine een laag PH gehalte heeft. Dit tegenwicht maakt dat deze superzoete wijn een prachtige verteerbaarheid heeft en zeer goed combineert met uiteenlopende gerechten. Culinair zal deze wijn goed inzetbaar zijn bij alle vormen van ganzen- of eendenlever. Maar ook een perentaart met blauwschimmelkaas is een passende klassieker. Drink deze wijn eens als aperitief in plaats van bij twee bollen vanille-ijs. Laat uw talent gelden in de keuken en bak een stukje tarbot met een beetje venkel en een beure blanc met groene kruiden. Geef deze wijn waar hij recht op heeft; simpele, hoogwaardige ingrediënten! Iedere editie nemen de jonge gepassioneerde vinologen Sanne Staal en Jens Vergouwen van Wijnkoperij De Gouden Ton in ‘s-Hertogenbosch u mee in de wereld van de wijn. U kunt onze vinologen Sanne Staal en Jens Vergouwen ook bezoeken in hun...

Lees Verder
West Algarve – Portugal | Een ongerept paradijs  en zo dichtbij…
feb08

West Algarve – Portugal | Een ongerept paradijs en zo dichtbij…

De Algarve is vooral in trek als zonbestemming. Maar deze streek in het zuiden van Portugal biedt zoveel meer dan alleen zon en hotelcomplexen. In de West Algarve (een uurtje rijden vanaf de luchthaven Faro), vind je ook nog pittoreske dorpjes, rotsachtige kusten en onaangetaste stranden. Of je nu een actieve of passieve vakantie zoekt, dit paradijs heeft het allemaal en dat slechts op 3 uurtjes vliegen van Nederland. FarmaMagazine vond mooie en betaalbare logeeradressen waarvanuit we u meenemen naar de plekken die u bij een bezoek aan deze streek niet mag missen! De eerste dagen (1 t/m 4) Bijkomen van het harde werken en genieten van de rust staat hoog op de agenda deze dagen. Wij kozen voor het kleinschalige design hotel Villa Valverde in Praia da Luz. Prachtige setting, ruime kamers, de beschikking over alle faciliteiten en een zalig ontbijt. Vanuit hier bezochten wij de oude stad Lagos met haar nautische verleden en een bruisend uitgaansleven. Restauranttip midden in het centrum van de stad: Casinha do Petisco, een traditioneel Portugees restaurant, waar ook veel locals komen vanwege de gegrilde vis en schelpdieren. Aan de rand van Lagos – nabij praia d’Ana – ligt restaurant O Camilo, hier genoten wij van een panoramisch uitzicht over de grootste baai van Europa. Een bezoek aan het stadje Monchique, het centrum van de kunstnijverheid, is een aanrader. Een traditionele berglunch bestaande uit ‘presunto’ (gerookte ham) en frango piri piri (op houtskool gegrilde scharrelkip met locale pepers) is het gerecht van deze streek. Restauranttip: Jardim das Oliveiras. Het plaatsje Foia (de top van het Monchiquegebergte 773 mtr), biedt als hoogste punt van de Algarve een prachtig weids uitzicht. Portimao, de hoofdstad van de sardinevisserij, is een bijzondere plaats. In de lommerrijke binnenstad slenterden wij door de smalle steegjes en genoten we van de schitterende gevels met oude azulejos, dit zijn geglazuurde tegelwanden. Er zijn leuke winkels. Shopliefhebbers adviseren we een bezoek te brengen aan de moderne shoppingmall Aqua Shopping. Restauranttip : Taberna da Mare, een oude taveerne in de haven. Tussen de locals geniet u van visspecialiteiten zoals sardines assada en camarao gigante (reuze garnalen). Zalig met een lekker glaasje vinho verde, vrij vertaald groene wijn. Silves, de hoofdstad van de Algarve tijdens de Moorse bezetting, is bekend vanwege de kurkindustrie en de bezienswaardigheden rond het kasteel en het archeologisch museum. Restauranttip: Rui Marisqueira, bekend om vis en schaaldieren. Bezoek ook het stuwmeer Barragem do Arade. De stuwdam is gebouwd in de tijd van de voormalige dictator Salazar. Het is een van de belangrijkste waterreservoirs in de Algarve. We komen langzaam op stoom (dag 5 t/m 12) Bijgekomen van alle hectiek en...

Lees Verder
Mannetjespraat
feb08

Mannetjespraat

Column Ruud van der Donk Ruud van der Donk is communicatieadviseur en merkenstrateeg bij triadesk.farma. Vaak willen onze opdrachtgevers ‘een sterk merk’ in de markt zetten. Vol enthousiasme vertelt iemand over zijn product, wat het allemaal kan en natuurlijk dat het product van de concurrent er niet aan kan tippen. ‘Kijk maar naar de specificaties!’ Een euforisch hoofd lacht je verwachtingsvol toe. Je ziet blinde verliefdheid in zijn ogen: dit product gaat het helemaal worden.   Hoe schaal je die verliefdheid terug naar de weerbarstige werkelijkheid? Simpel! Met slechts een paar vragen breng je nuchterheid in het gesprek. ‘Denk je werkelijk dat jouw doelgroep zich op productspecificaties gaat storten? Net zoals stemgerechtigden bij Tweede Kamerverkiezingen altijd partijprogramma’s lezen? Of consumenten per definitie kiezen voor het superieure product? Waarom is het dan bij spaanplaatimperium IKEA zoveel drukker dan op plaatsen waar men onverslijtbare meubels verkoopt?’ Ik zie mijn gesprekspartner even wankelen. Vervolgens ben ik getuige van aarzelende bewegingen van de bilpartij op de managersstoel. En dat is goed! Want het maakt hem ontvankelijk voor mijn betoog.   Volgens mij maakt een potentiële koper van een merkproduct altijd de afweging of hij een relatie met het product wil aangaan. Wil ik het in mijn leven toelaten? Wil ik ermee gezien worden? Als je bijvoorbeeld een nieuwe hoofdtelefoon wilt kopen ga je naar een grote elektronicazaak waar er zo’n honderd luisterklaar aan een wandje hangen. Veel kaartjes met specs en prijzen, zeker! Maar vooral ook veel spiegels om te kijken of je er nog een beetje appetijtelijk uitziet met zo’n gevaarte op je tets.   ‘Zie een product als een mannetje’, plof ik in het gesprek. ‘Een persoon van vlees en bloed met wie je een relatie wilt aangaan. En die soms de personificatie van jezelf is.’ Een merk is een levend ding dat menselijke emotie overbrengt. Vanuit die benadering creëer je hechting, breng je een relatie tot stand en laat je een product en zijn gebruiker met elkaar versmelten. Dát zijn kenmerken van een sterk merk. En merken-mannetjes brengen tal van creatieve invalshoeken in het verhaal. Je denkt ineens na over karakteristieken die er voor gebruikers toe doen: vorm, gevoel, emotie, attractie, herkenning, idealen, wensen, verlangens, bevestiging en uitdaging. Het kan allemaal voorbijkomen, al moet ik erbij opmerken dat het farmaceuten doorgaans veel moeite kost om een potje pillen of een crème voor inwendig gebruik als een persoontje te zien. Het keurslijf zit strak.   Vermenselijkte merken maken een gesprek over het optuigen van een merkenarchitectuur ook stukken makkelijker. Hoe maken we een consistent volkje van al die mannetjes? Hoe laten we zien dat het familie is? Kunnen we er ook...

Lees Verder
Beveiligd: Voedingssuppletie bij medicijngebruik onontbeerlijk
feb08

Beveiligd: Voedingssuppletie bij medicijngebruik onontbeerlijk

Geneesmiddelen kunnen de opname van voedingsstoffen negatief beïnvloeden. Bovendien kunnen voedingsstoffen de werking van bepaalde medicijnen ondersteunen en hiermee de klinische repons op een behandeling verbeteren. Het simpelweg adviseren van een multi­vitaminen-mineralenpreparaat bij gebruik van bepaalde medicatie kan de gezondheid en het welzijn van de patiënt al bevorderen. Voedingsstatus bij medicatie Al tientallen jaren is bekend dat interacties optreden tussen geneesmiddelen en voeding. Een geneesmiddel kan invloed hebben op de voedingstoestand van een patiënt door verandering van de eetlust of door beïnvloeding van opname, transport, stofwisseling, uitscheiding of productie van voedingsstoffen. Chronisch gebruik van geneesmiddelen leidt veelal tot onopgemerkte depletie van essentiële nutriënten, wat de gezondheid niet ten goede komt. Risicogroepen zijn kinderen, zwangeren, ouderen en chronisch zieken [1]. In bovengenoemde gevallen en als een geneesmiddel het eetpatroon negatief beïnvloedt, is het verstandig een multi te gebruiken om eventuele tekorten aan vitaminen en mineralen in de voeding aan te vullen. Werking geneesmiddel Een goede voedingstoestand, waarbij de inname en het verbruik van voedingsstoffen in balans is, is de basis voor een goede gezondheid en verbetert de prognose bij ziekte en de klinische respons op een geneesmiddel. Vele geneesmiddelen, maar ook natuurlijke stoffen, worden door cytochroom P450-enzymen in de darmwand en vooral de lever afgebroken. De activiteit van deze enzymen is onder ander afhankelijk van vitamine B2, B3, B6, foliumzuur en vitamine B12. Depletie van essentiële voedingsstoffen kan leiden tot verminderde omzetting van een geneesmiddel waardoor deze een te zwak of juist te sterk effect heeft. Daarnaast zorgt suppletie met foliumzuur bij een bestaande depressie voor een betere prognose én toename van de klinische effectiviteit van antidepressiva [2]. Omdat de meeste geneesmiddelen via passieve diffusie vanuit het darmkanaal worden opgenomen is de conditie van de darm van groot belang. Voedingssupplementen als probiotica, visolie en glutamine kunnen de darmen en het darmepitheel goede ondersteuning bieden, waardoor de opname van het geneesmiddel optimaal is. Verminderde absorptie van voedingsstoffen De voedingsconditie kan ook onder druk komen te staan door medicijnen die de absorptie van voedingsstoffen uit het maag-darmkanaal verlagen. Maagzuurremmers bijvoorbeeld verlagen de opname van foliumzuur, vitamine B12 en ijzer en andere mineralen uit voedsel. Ook metformine (antidiabeticum) remt de vitamine B12- en foliumzuuropname en wordt geassocieerd met een verhoging van het homocysteïnegehalte. Een verlaagde vitamine B12-spiegel wordt gezien bij 30% van de vol­wassenen die langdurig metformine gebruiken [6]. Bij ouderen zal dit percentage waarschijnlijk nog hoger zijn, aangezien 25% van de gezonde ouderen al een vitamine B12-tekort heeft. Antiboticagebruik tast de normale darmmicrobiota aan en kan tot weken na de antibioticakuur leiden tot antibiotica geassocieerde diarree of op de lange duur tot prikkelbare darm syndroom. Probioticagebruik tijdens en na de antiobioticakuur kan...

Lees Verder
Spruyt Hillen: Al 115 jaar samen slimmer verder
feb07

Spruyt Hillen: Al 115 jaar samen slimmer verder

Strengere regelgeving zorgt ervoor dat steeds minder apothekers zelf geneesmiddelen bereiden. Kansen voor apothekers ziet Spruyt hillen vooral in efficiënte bedrijfsvoering, het leveren van magistrale bereidingen en deelname aan zorgprojecten. Spruy hillen is dit jaar precies 115 jaar de partner voor apothekers. En als het aan General Manager John Köhler ligt blijft dat in de toekomst ook zo. “Onze missie is niet voor niets: samen slimmer verder.” Magistrale bereiding Of het nu gaat om magistrale bereiding, het ondersteunen van apothekers bij het verhogen van de efficiency in de apotheek, het leveren van ruim 4.000 producten of het ontwikkelen van zorgprojecten, Spruyt hillen profileert zich als partner voor apothekers. Hoewel het bedrijf de dienstverlening inmiddels flink heeft uitgebreid, blijft de basis de ondersteuning van de apotheker bij het magistraal bereiden van tailor-made geneesmiddelen. Een markt die flink onder druk staat, erkent ook John Köhler: “Het aantal apothekers dat zelf geneesmiddelen bereidt neemt af. Dat is ook wel goed te verklaren: de eisen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt aan apothekers die zelf willen bereiden nemen alleen maar toe. Het wordt voor de individuele apotheker een steeds grotere uitdaging en vraagt bovendien om forse investeringen om te voldoen aan de richtlijnen op gebieden als veiligheid, arbeidsomstandigheden, milieu en GMP-eisen. Dat is vaak lastig om op te brengen in deze tijd. Wel zien we dat apothekers delen van de eigen bereiding zelf blijven doen en de rest uitbesteden. Met ons assortiment aan farmaceutische grondstoffen onder de merknaam Bufa en de primaire en secundaire verpakkingen zijn wij al decennia de natuurlijke partner van apothekers. Op dit moment bereidt ongeveer een derde van de apotheken in Nederland geheel of gedeeltelijk de geneesmiddelen zelf. Die apotheker laat met magistrale bereiding zijn toegevoegde waarde zien. Aan de patiënt, maar ook aan de voorschrijver. Maar zeker in deze tijd waarin steeds minder apothekers zelf bereiden, zijn apothekers voor het uitbesteden van magistrale bereidingen bij ons aan het juiste adres. Bovendien breiden we het assortiment continu uit.” Flink geïnvesteerd Dat adres is de Tinbergenlaan in IJsselstein. John Köhler draagt daar nu zo’n zes jaar de scepter. In die tijd is er flink geïnvesteerd in het bedrijf. Zo bestaan de buitendienst en binnendienst bijna uitsluitend uit apothekersassistentes en farmakundigen. En op de afdelingen kwaliteit en marketing zijn ook enkele apothekers werkzaam. “We hebben bewust geïnvesteerd in de kwaliteit van onze mensen. We willen namelijk een gesprekspartner op niveau zijn voor de apotheker. Onze mensen moeten weten hoe een apotheek draait en wat er komt kijken bij bijvoorbeeld magistrale bereiding.” Adviesraad Dat samenwerken met apothekers geen loze kreet is blijkt uit de oprichting van een apothekersadviesraad. Die adviseert Spruyt...

Lees Verder
Gezondheid & beauty: onlosmakelijk met elkaar verbonden – beautyproducten
feb07

Gezondheid & beauty: onlosmakelijk met elkaar verbonden – beautyproducten

Joan Bakker is werkzaam bij Retail Service Plus, onderdeel van Profs4Zorg, waar ze klanten, waaronder apotheken, helpt bij de optimalisatie van het retailassortiment. Zij merkt dat apotheken zich steeds vaker realiseren dat ze op het gebied van beautyproducten van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de klant. “Gezondheid en beauty zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”, aldus Joan. “Een klant wil zich goed van binnen én buiten voelen en wil daarover een goed advies.” Om die reden is volgens Joan Bakker de apotheek een hele goede plek om beautyproducten te verkopen. “Vaak wordt er nog gezegd dat beautyproducten drogisterijartikelen zijn, maar dit vind ik onterecht. De kennis van de apotheek op het gebied van gezondheid en medicatie is in combinatie met de kennis over beauty van meerwaarde richting de klant. Daarnaast is het voor de apotheek in tijden van teruglopende inkomsten een mooie categorie om een marge te behalen.” “Apotheken hebben uiteraard te maken met de concurrentie van drogisterijen. Er zijn namelijk legio beautymerken op de markt. Het is daarom belangrijk om in het assortiment merken en producten te voeren, die niet op iedere hoek verkrijgbaar zijn. Apothekers die kiezen voor producten die passen in de apotheek zijn daarin het meest succesvol.” In Joan’s opinie zijn dit vooral beautyproducten met een probleemoplossend karakter. “Hierbij kun je denken aan producten voor een extreem droge huid of die hypoallergeen zijn. Als apotheker moet je op zoek naar merken en producten waarmee je als apotheek onderscheidend kunt zijn.” Evenwichtig aanbod Joan legt uit hoe een evenwichtig aanbod er volgens haar uit ziet: “Ik adviseer altijd om eerst goed te kijken naar de beschikbare ruimte binnen de publieksruimte. Daarbinnen is het verstandig om minimaal over drie beautylijnen te beschikken, waaronder één huismerk. Het tweede merk zou wat mij betreft een A-merk moeten zijn. Een A-merk maakt veel reclame op tv of via andere consumentenkanalen, waar je als apotheek op kunt meeliften. Dan zou ik nog kiezen voor een merk wat tussen deze twee inzit. Niet iedere klant heeft namelijk hetzelfde budget beschikbaar, de keuze voor meerdere merken uit diverse prijsranges voorzien daarmee in die behoefte. Ook is het van belang om een samenhangend aanbod te bieden. Ga niet alleen voor de krenten uit de pap, maar kies naast de hardlopers ook voor complementaire producten (zoals een oogcrème naast een dagcrème), dit zorgt voor een rijker en completer assortiment. Ik zeg niet dat je altijd een hele lijn hoeft te nemen, maar er zijn altijd producten die minder verkopen, maar wel noodzakelijk zijn binnen de range. Daarnaast zijn er ook merken die redelijk uniek zijn, waardoor ze niet kunnen ontbreken binnen het assortiment. Adviserende rol In...

Lees Verder
Pagina 30 van 31« Meest recente...1020...2728293031