Apothekers in huisartspraktijken aan de slag met farmacotherapeutische zorg
apr10

Apothekers in huisartspraktijken aan de slag met farmacotherapeutische zorg

Deze maand is bij het Julius Centrum van het UMC Utrecht een pilotonderzoek gestart waarbij tien apotheker-farmacotherapeuten en tien huisartspraktijken samen aan de slag gaan om medicatieveiligheid te verbeteren. Het zijn apothekers die alleen farmacotherapeutische zorg leveren en géén pillen, aldus een artikel in de Nieuwsbrief van het centrum. Op het gebied van farmacotherapeutische zorg aan chronisch zieken en kwetsbare ouderen valt nog veel winst te behalen, is de veronderstelling. Hiervoor is goede samenwerking tussen huisarts en apotheker essentieel. Immers: een belangrijk uitgangspunt van huisartsgeneeskundige is het leveren van kwalitatief goede en samenhangende zorg op maat, dicht bij de patiënt. De apotheker gaat werken aan een optimale farmacotherapie, afgestemd op de individuele patiënt. Daarnaast gaat hij aan de slag om risicovolle, medicatiegerelateerde processen te verbeteren in de huisartspraktijk, in samenwerking met de apotheek. De apotheker-farmacotherapeut ziet chronische patiënten met complexe farmacotherapie op zijn spreekuur, voert een jaarcontrole geneesmiddelgebruik uit en stelt in samenspraak met de huisarts een farmacotherapeutisch behandelplan op en voert dit uit. Door hem onderdeel uit te laten maken van het team in de huisartspraktijk, én hem fysiek aanwezig te laten zijn in de praktijk, verwachten de onderzoekers van het Julius Centrum dat de farmaceutische zorg effectiever en efficiënter wordt. Uit 85 aanmeldingen zijn tien gemotiveerde apothekers geselecteerd, die naast hun werkzaamheden in de huisartspraktijk een vijftien maanden durend, speciaal voor hen ontwikkeld scholingsprogramma volgen. Onderzocht wordt of deze interventie het aantal geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames vermindert. Hiernaast kijken de onderzoekers naar veranderingen in farmacotherapie, prescriptie-indicatoren en zorgconsumptie. Via kwalitatief onderzoek wordt gekeken naar de invulling van de nieuwe rol van apotheker en de haalbaarheid ervan. Het onderzoek staat onder leiding van Niek de Wit, Han de Gier, Marcel Bouvy en Dorien Zwart, terwijl Anne Leendertse, Lia Boelman en Ankie Hazen voor de uitvoering zorgen. Tekst: Kees Kommer  ...

Lees Verder
Betere controle apotheker op medicijngebruik
apr10

Betere controle apotheker op medicijngebruik

DEN HAAG (ANP) – Apothekers gaan beter opletten bij patiënten die meerdere medicijnen gebruiken. Vanaf volgend jaar volgen ze een standaardprocedure om te kijken of die middelen veilig naast elkaar kunnen worden gebruikt.

Lees Verder
Herstelingreep na genitale verminking vergoed
apr10

Herstelingreep na genitale verminking vergoed

DEN HAAG (ANP) – Vrouwen die tegen hun wil zijn besneden, kunnen de hersteloperatie straks vergoed krijgen. Dat heeft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer geschreven.

Lees Verder
Artsen onderzoeken effect alternatieve zorg
apr10

Artsen onderzoeken effect alternatieve zorg

DEN HAAG (ANP) – Artsen gaan onderzoeken of alternatieve geneeswijzen zoals bijvoorbeeld vitaminepreparaten, meditatie, acupunctuur of yoga ‘traditionele’ behandelingen kunnen aanvullen of versterken. Dat maakte onderzoeksbureau ZonMw woensdag bekend.

Lees Verder
‘Extra budget voor zorg kan tijdelijk zijn’
apr10

‘Extra budget voor zorg kan tijdelijk zijn’

DEN HAAG (ANP) – De extra uitgaven voor de langdurige zorg kunnen zich beperken tot volgend jaar en 2016. D66-Kamerlid Wouter Koolmees zei dat woensdag voor nieuw begrotingsoverleg op het ministerie van Financiën.

Lees Verder
Leukemiemiddel helpt ook bij vaatlekkage
apr10

Leukemiemiddel helpt ook bij vaatlekkage

AMSTERDAM (ANP) – Een middel dat gebruikt wordt bij de behandeling van leukemie blijkt ook werkzaam bij vaatlekkage, het weglekken van vocht uit bloedvaten. Volgens Jurjan Aman, die onderzoek deed aan het VUmc naar deze toevalstreffer, blijkt het effect van het middel Imatinib zeer positief bij de aandoening die jaarlijks bij tienduizenden mensen voorkomt.

Lees Verder
Grote fouten bij kankerbehandeling MST
apr10

Grote fouten bij kankerbehandeling MST

ENSCHEDE (ANP) – In het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) zijn grote fouten gemaakt bij de behandeling van vrouwen met schaamlipkanker. Hierdoor hebben zeven vrouwen complicaties opgelopen, bij hen keerde de ziekte terug. Drie vrouwen zijn overleden. Bestuursvoorzitter Bas Leerink zegt tegen de krant Tubantia dat ,,niet met zekerheid” te zeggen is of de sterfgevallen het directe gevolg zijn van de behandeling. De overlevingskansen van de zeven vrouwen zijn echter wel aanzienlijk verminderd, zo erkent...

Lees Verder
Kwaliteitsimpuls voor de Nederlandse farmacie
apr09

Kwaliteitsimpuls voor de Nederlandse farmacie

Vanaf 1 januari 2015 gaan alle apothekers werken met een standaard medicatiebeoordeling voor patiënten die meerdere geneesmiddelen gebruiken. Dit moet leiden tot betere medicatieveiligheid en gezondheid van de patiënt. Dit is één van de punten in de Kwaliteitsagenda voor de farmaceutische zorg die minister Edith Schippers (VWS) vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. De Kwaliteitsagenda is opgesteld samen met de koepelorganisaties van patiënten, apothekers, ketenzorgorganisaties, farmaceutische groothandel, zorgverzekeraars en farmaceutische bedrijven. Doel van de agenda is de Nederlandse farmacie de komende jaren naar een kwalitatief nog hoger niveau te tillen en de rol van de apotheker als zorgverlener te versterken. ‘Er ligt een goed en breed gedragen pakket aan afspraken. Ik ga er vanuit dat partijen zich voor 100 procent inzetten om dit te realiseren’, aldus minister Schippers. Kwaliteitsagenda Naast de invoering van de standaard medicatiebeoordeling bestaat de kwaliteitsagenda uit nog 10 punten die er onder andere toe moeten leiden dat meer patiënten hun geneesmiddelen op de juiste manier gebruiken, de ICT-systemen bij de apotheek verbeteren, de prijzen van geneesmiddelen inzichtelijker worden en de onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en apothekers verbeterd worden. Bestuurlijk overleg farmacie Het Nederlandse geneesmiddelenbeleid is in financieel opzicht uiterst succesvol. Onder andere door de vrije prijzen voor geneesmiddelen en apothekerstarieven, de overheveling van een aantal dure geneesmiddelen naar de ziekenhuizen en het preferentiebeleid van zorgverzekeraars zijn de uitgaven aan geneesmiddelen de afgelopen jaren met honderden miljoenen gedaald. Om de huidige stand van de farmacie goed in beeld te brengen heeft minister Schippers de heren Rinnooy Kan en Reibestein vorig jaar gevraagd een verkennend onderzoek te doen. Zij concludeerden dat het Nederlandse systeem van farmacie goed in elkaar zit, maar dat er wel knelpunten zijn. Zij adviseerden de minster daarom een periodiek bestuurlijk overleg met de sector in te stellen. De vandaag gepresenteerde afspraken zijn hiervan de uitkomst. Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over resultaten bestuurlijk overleg farmacie. Klik hier  ...

Lees Verder
Verslag afscheidsbijeenkomst HB-leden KNMP 2 april 2014
apr09
Lees Verder
Blog ApotheekPartners: Dé ideale apotheek
apr08

Blog ApotheekPartners: Dé ideale apotheek

Wat is dat? Tja, dat is natuurlijk een ruim en subjectief iets. Wat voor de één ideaal is, is voor de ander niet ideaal. Daar kunnen we lang en breed over discussiëren, maar wat wel een feit is in onze ogen is dat de apotheek een nog prominentere rol zou moeten krijgen binnen de gezondheidszorg. Hoe je dit vervolgens vorm wilt geven in een apotheek, is dan het tweede verhaal. Maar over het eerste moeten we het toch eens zijn met elkaar. Roerend eens! Wij hebben sinds onze start al heel wat apotheken van binnen mogen bekijken. En over één ding zijn we het eens met elkaar; ze zijn allemaal erg verschillend. Maar ook vóór onze start zagen we al veel apotheken van binnen. Van daaruit is ook Apotheek Partners ontstaan. We zagen veel kansen en mogelijkheden binnen de apotheek. We willen graag dat de apotheek de waardering krijgt die hij verdient binnen de gezondheidszorg. Hoe creëer je de ideale apotheek? Als je kijkt naar al die verschillende apotheken dan is hier niet één en dezelfde manier voor te bedenken. Alleen al door de locatie van de apotheek niet, door de verschillende apothekers, door de verscheidenheid binnen het team, door alle externe partijen rondom een apotheek en regionale verschillen. Maar er zijn wel heel veel mogelijkheden te bedenken voor elke afzonderlijke apotheek. Dat is wat deze branche zo bijzonder maakt en interessant om in te werken. Praktijkvoorbeeld Manon: “Ik was laatst in een apotheek waarbij we het over de klanttevredenheid gekregen en dat de apotheker graag de wachttijden wilde verkorten. Track & Trace (Recept Locatie) is daarvoor een oplossing. De apotheker was zo enthousiast dat ik, voor ik het wist, achter hem aan reed naar de andere vestiging om te kijken of het daar geïnstalleerd kan worden. De apotheker was erg enthousiast”. Het voelt goed om samen met apothekers te werken aan verbeteringen. Niet alleen de mogelijkheden in kaart te brengen, maar ook daadwerkelijk iets voor ze doen. Reacties Ook aan de telefoon reageren apothekers enthousiast op ons: “Wat fijn, eindelijk een partij om ons te helpen, een heel goed idee en concept.” Daar worden we natuurlijk heel erg blij van, maar er zijn ook apothekers die nu nog geen interesse hebben en dat snappen we ook wel. Ze kennen ons nog niet goed genoeg en misschien kunnen wij ons op dat moment, aan de telefoon, niet voldoende zichtbaar maken. Want draait het daar niet voor ons beide om? Dat we zichtbaar zijn? Zichtbaar voor een patiënt of een klant, zichtbaar binnen de gezondheidszorg, zichtbaar in een dorp of stad, etc. De ideale apotheek bestaat natuurlijk niet. Maar wie...

Lees Verder