Liegende huisarts mag half jaar niet werken
jun19

Liegende huisarts mag half jaar niet werken

DEN HAAG (ANP) – Het regionaal tuchtcollege in Den Haag heeft een huisarts voor zes maanden geschorst. Het tuchtcollege voor de gezondheidszorg noemt de arts, die door een patiënte wordt beschuldigd van seksueel misbruik en verkrachting, ,,niet te vertrouwen”. De arts deinst niet terug voor valsheid in geschrifte en neemt het met de waarheid niet nauw, aldus het tuchtcollege. De instantie bracht de uitspraak woensdag naar...

Lees Verder
Veiligheid zorginstelling Zwolle weer in orde
jun19

Veiligheid zorginstelling Zwolle weer in orde

UTRECHT (ANP) – Zorginstelling Berkumstede in Zwolle heeft de kwaliteit van de zorg zo verbeterd, dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft besloten het verscherpte toezicht op de instelling op te heffen. Dat maakte de inspectie woensdag bekend.

Lees Verder
Artsen dreigen met rechtszaak tegen de Staat
jun19

Artsen dreigen met rechtszaak tegen de Staat

ZEIST (ANP) – Zo’n 5000 medische zorgverleners, het merendeel artsen, dreigen juridische stappen te nemen tegen de Nederlandse staat vanwege de plannen de vrije artsenkeuze in te perken. Dat heeft de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze, die de medici verenigt, woensdag laten weten.

Lees Verder
Column Henk Pastoors: De Nederlandse Zwijg Autoriteit
jun18

Column Henk Pastoors: De Nederlandse Zwijg Autoriteit

Geen ‘alertping’ gistermorgen op mijn telefoon omdat Theo Langejan en Eitel Homan, twee bestuursleden van de NZa, zijn afgetreden. Hoe anders was het enige tijd geleden toen klokkenluider Arthur Gotlieb onder het kopje ‘Een zachte landing’ genuanceerd in zijn dossier beschreef hoe de Minister haar handtas tussen de draaideuren van de NZa en het Oogziekenhuis had geworpen. Met alle ophef van de laatste dagen is het aftreden van de top van de NZa als een harde reset. Toch denk ik ook vooral aan die arme Gotlieb, God hebbe zijn ziel. Want wat moet hij zich als een konijn in een lichtbundel hebben gevoeld. Over de doden én klokkenluiders, die overigens in eenzelfde soort klinische toestand kunnen worden aangetroffen namelijk: monddood, niets dan goeds. Natuurlijk moet wel gesteld worden dat, in welke veenbrand je ook bij een werkgever terecht kunt komen, het die werkgever niet verantwoordelijk maakt voor het beëindigen van je leven. Er is zeker niet op de tafels van de NZa gedanst. Ook niet bij Theo Langejan, de bestuursvoorzitter, die nu even niet heeft opgelet. Het is een gevaarlijke combinatie van persoonlijke eigenschappen, een hoge moraal en uitgesproken opvattingen over marktordening. Op het gevaar af van een publiek schavot ga ik toch stellen dat ik Theo eigenlijk best een goede peer vind. Ik benijd hem niet, tenslotte geef ik nu eenmaal liever commentaar vanaf de zijlijn. Natuurlijk weet hij als geen ander dat dezelfde transparantieverwachtingen over toezicht voor zowel de zorgaanbieders als voor de NZa van toepassing zijn. Tot voor kort zou ik stellen: ‘geen domme dingen doen Theo, want we kunnen je beslist niet missen’. Waarom niet? Omdat de Nederlandse zorg is verworden tot een grote zwijgautoriteit met Zuid Europese kenmerken. Dat gaat niet alleen over de NZa, maar over al diegenen die stommetje spelen over de zorg. Het gaat hier niet alleen over mijzelf, maar ook over u, de politiek, de zorgverzekeraars en al die zelfstandige bestuursorganen die, met elkaar copulerend, altijd tot hetzelfde oordeel komen zoals containerbegrippen als ‘toegang’, ‘solidariteit’ en het orakel van te hoge ‘kosten’. Mijn opvatting is dat wie van de zorg alleen de kosten kent maar niet de waard, wat mij betreft uit het morele kompas is gelopen. Bestuurlijke incest vind ik het. Nadrukkelijk wil ik Rien Meijerink hierop uitzonderen. Maar ja, zijn rapportages worden al jaren steevast lacherig afgedaan. Er is in de Nederlandse zorg op heel veel terreinen een geweldige overcapaciteit. Alle banken in de zorg kunnen hierover meepraten. Daar ligt een hoofdpijndossier van 12 miljard. Dat is de echte zorgbubble en het ontwijken van deze discussie is als een paraplu opsteken wanneer het stenen regent. Met de wisseling...

Lees Verder
‘Kans op vlees zieke dieren in supermarkt’
jun18

‘Kans op vlees zieke dieren in supermarkt’

LONDEN (ANP) – Het risico dat vlees van zieke dieren ongemerkt de supermarkt bereikt, is toegenomen door nieuwe Europese regelgeving voor controles. Daarvoor waarschuwen Britse inspecteurs, meldde de BBC dinsdag.

Lees Verder
Deelnemers Vierdaagse met hartfalen gezocht
jun18

Deelnemers Vierdaagse met hartfalen gezocht

NIJMEGEN (ANP) – Een verminderde hartfunctie of hartfalen hoeft geen beletsel te zijn voor deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse. Sterker, onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen roepen hartpatiënten juist op om mee te doen aan een onderzoek tijdens het jaarlijkse evenement.

Lees Verder
Vrouw online sneller op de been na ingreep
jun18

Vrouw online sneller op de been na ingreep

AMSTERDAM (ANP) – Een website met gerichte adviezen helpt vrouwen na een gynaecologische ingreep sneller te herstellen, waardoor ze ook eerder kunnen terugkeren op de werkvloer. Dat is de uitkomst van onderzoek bij VUmc in Amsterdam onder 215 patiënten.

Lees Verder
Zorg ‘kwetsbare’ zwangeren nog onder de maat
jun18

Zorg ‘kwetsbare’ zwangeren nog onder de maat

UTRECHT (ANP) – De verloskundige zorg voor zwangeren in een achterstandssituatie moet snel verbeteren. Dat vindt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Uit een rapport dat de IGZ dinsdag naar buiten bracht blijkt dat er in de verloskundige zorg nog te weinig aandacht is voor de behoeften van bijvoorbeeld aanstaande moeders uit sociaal zwakkere milieus of zwangere vrouwen met een andere culturele achtergrond.

Lees Verder
Raad van Bestuur NZa treedt terug
jun17

Raad van Bestuur NZa treedt terug

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft minister Edith Schippers (VWS) vandaag laten weten in het belang van de NZa per direct terug te treden. De bestuursleden hebben hun functies ter beschikking gesteld. Minister Schippers respecteert hun beslissing en heeft beide bestuursleden uit hun functie ontheven. Zij zal zo spoedig mogelijk een interim-voorzitter van de NZa benoemen. Schippers heeft de Tweede Kamer hierover vandaag geïnformeerd. De beide bestuursleden Langejan en Homan hebben Schippers gemeld dat zij tot hun conclusie zijn gekomen gezien de discussie die is ontstaan naar aanleiding van berichtgeving in de media over de bestuurskosten van de NZa. Zij hebben daarbij aangegeven afstand te nemen van de in de media geuite oordelen, maar in het belang van de NZa terug te treden. Tot het aantreden van de interim-voorzitter blijft Homan zijn werkzaamheden verrichten. Schippers hecht eraan snel helderheid te hebben over de aantijgingen betreffende de bestuurskosten. Vandaar dat een externe accountant op het specifieke punt van de bestuurskosten een nadere beoordeling zal geven. Dit staat los van de werkzaamheden van de onderzoekscommissie ‘intern functioneren NZa’ die Schippers eerder heeft ingesteld. Deze commissie onder leiding van de heer Borstlap is al enige tijd met haar onderzoek bezig. Dit onderzoek spitst zich onder andere toe op de werksfeer, ICT-veiligheid, de vertrouwelijkheid van dossiers en de beoordeling van de hiertoe inmiddels genomen maatregelen bij de...

Lees Verder
Daling sterftecijfer door inzicht in zorg
jun17

Daling sterftecijfer door inzicht in zorg

LEIDEN (ANP) – In Nederland overlijden elk jaar gemiddeld 80 patiënten minder aan darmkanker doordat ziekenhuizen inzicht geven in hun behandelingen. Dat bevestigt Stichting DICA, een samenwerkingsverband van ziekenhuizen, na berichtgeving maandag in Trouw.

Lees Verder