Reclame Code Commissie tikt Jumbo op vingers
jun13

Reclame Code Commissie tikt Jumbo op vingers

AMSTERDAM (ANP) – Supermarktketen Jumbo verkoopt vlees ten onrechte onder de noemer ‘diervriendelijk’. Dat blijkt uit een uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC). Dat de supermarktketen vleesproducten van het huismerk ‘Vlees van Oorsprong’ aanprijst als diervriendelijk geproduceerd is ,,onjuist en misleidend”, zo oordeelde de commissie...

Lees Verder
Bart van den Bemt: De apotheker als volwaardig behandelaar
jun12

Bart van den Bemt: De apotheker als volwaardig behandelaar

Apothekers moeten farmacotherapeutische kennis combineren met een duidelijk klinisch gevoel om zo een praktisch advies aan de arts te geven. En zich daarmee verantwoordelijk opstellen over de farmacotherapie. “Alleen als je verantwoordelijkheid neemt, ben je volwaardig behandelaar”, stelt Bart van den Bemt, apotheker, onderzoeker en bestuurslid van de poliklinische apotheken. Een apotheker die graag patiënten helpt. Maar daar tegenwoordig te weinig aan toe komt. Als onderzoeker in de St. Maartenskliniek en in het Radboud UMC in Nijmegen zoekt hij de balans tussen maximale effectiviteit van medicatietherapie, minimale bijwerkingen, minimale kosten voor de zorg en maximale tevredenheid bij de patiënt. En als vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Poliklinische farmacie is hij nauw betrokken bij de intensieve samenwerkingen tussen de ziekenhuisapothekers en de poliklinische collega’s. Doelmatigheid Van den Bemt begon zijn loopbaan in de openbare apotheek. Hij promoveerde in 2009 op onderzoek hoe de doelmatigheid van de farmacotherapie bij reumatoïde artritis valt te verbeteren. Volgens Van den Bemt kan dat onder andere door therapietrouw bij reumapatiënten te verhogen. Immers, een derde van de reumapatiënten gebruikt medicatie niet zoals voorgeschreven. Hij pleit er dan ook voor om voor iedere patiënt de therapietrouw individueel in kaart te brengen. Cruciale rol apotheker Volgens Van den Bemt heeft de apotheker een cruciale rol in de driehoek effectiviteit, veiligheid  en kosten. Maar het is nog lang niet goed geregeld dat de apotheker deze rol ook kan of mag pakken. Patiënten, zorgverzekeraars en specialisten hebben een diffuus beeld van de meerwaarde van de apotheker. “Er gebeurt al veel in behandellaarsland. De apotheker, zowel de openbare als in het ziekenhuis, doen op verschillende locaties aantoonbaar goede dingen. Maar al die losse activiteiten moeten we meer naar buiten brengen. Daarnaast is het van belang dat apothekers niet alleen erkend worden als zorgverlener, maar ook zo worden betaald. We moeten af van financiering op productniveau.” Neem de actuele discussie over de eerste uitgifte. De patiënt kijkt aan de balie raar op als de eerste uitgifte, die vaak door de apothekersassistent gebeurt, geld kost. Onbegrijpelijk, vindt Van der Bemt. “Want als diezelfde patiënt naar de tandarts gaat en door de mondhygiënist wordt geholpen, dan vinden we het wel normaal dat we daarvoor moeten betalen. En wat doen wij? Wij moffelen ons professionele advies weg in een overalltarief.” Meer samenwerking Van der Bemt pleit ook voor meer samenwerking tussen de apothekers in de eerste en tweede lijn. Hij is voorstander van het model waarin de zorg rondom de patiënt wordt geregeld. Dus ook de farmaceutische zorg. “De huisartsenzorg hoort in de kern bij de openbare apotheek en specialistische zorg bij de specialist en de ziekenhuisfarmacie. Wel zullen we regionaal afspraken gaan...

Lees Verder
Lymeziekte: CBO Richtlijn 2013 voor diagnose en behandeling
jun12

Lymeziekte: CBO Richtlijn 2013 voor diagnose en behandeling

Reeds lang geleden zijn ziekteverschijnselen beschreven die naadloos passen bij wat wij nu Lymeziekte noemen en ook het mogelijke verband met tekenbeten was al vermeld.  Maar pas in 1975 – toen in het plaatsje Lyme in Connecticut in de Verenigde Staten zich ongeveer gelijktijdig een betrekkelijk groot aantal gevallen van deze ziekte voordeed – kwam het tot nader onderzoek en bleek dat tekenbeten er altijd een rol bij speelden. Enkele jaren later ontdekte Willy Burgdorfer dat deze ziekt werd veroorzaakt door een bacterie die vervolgens zijn naam kreeg: Borrelia burgdorferi. Thans voegt men aan deze naam meestal  ‘sensu lato’ (s.l.) toe om aan te geven dat het gaat om B burgdorferi ‘in brede zin’ waaronder ook de pathogene bacteriën B. garinii en B. afzelii worden begrepen. Borrelia burgdorferi sensu stricto omvat deze laatste twee species niet. Teken van het geslacht Ixodes ricinus (de schapenteek) dragen soms deze bacterie(ën) en kunnen deze bij een beet op de mens overbrengen. Men schat dat in Nederland ongeveer 15-20% van deze teken drager zijn van Borrelia burgdorferi. In de afgelopen 20 jaar is het aantal huisartsconsulten voor tekenbeten of erythema migrans sterk toegenomen. De meeste hiervan vinden plaats in de provincies Gelderland, Overijssel, Drente, Groningen en Friesland. Kennelijk is het risico op een tekenbeet of besmetting met Borrelia burgdorferi in die gebieden het grootst. Teek verwijderen Diegenen die in deze streken van Nederland wonen of deze streken bezoeken wordt aangeraden om dichte begroeiing en struikgewassen zoveel mogelijk te vermijden en sluitende kleding te dragen. Heeft men desondanks toch een teek opgelopen dan is het van groot belang om deze binnen 24 uur te verwijderen (ook later nog, maar hoe eerder hoe beter!) om de kans op infectie zo klein mogelijk te maken. Er zijn voor de verwijdering van teken speciale zogenoemde lassopincetjes en tekenverwijderaars verkrijgbaar. Uiteraard kan de apotheker  deze aanbieden – mét een goede gebruiksaanwijzing of instructie. In het kader van de Week van de Teek (www.weekvandeteek.nl) die in april plaatsvond wellicht een nuttige aanvulling op het assortiment. Erythema migrans is vaak (maar zeker niet altijd!) de eerste uiting van de infectie en is een rode plek die steeds groter wordt en in het midden weer verbleekt. Deze huidaandoening ontstaat meestal binnen drie weken na de beet en blijft vaak enkele maanden zichtbaar. Hij geeft vaak weinig klachten, soms een licht branderig of jeukend gevoel. Na verloop van tijd verdwijnt het erytheem maar dat betekent geenszins dat de infectie is genezen en de bacterie onschadelijk is gemaakt. Drie fasen Onbehandeld verloopt de ziekte in drie fasen. De vorig jaar herziene CBO Richtlijn Lymeziekte 2013 onderscheidt: – vroege gelokaliseerde lymeziekte - erythema migrans...

Lees Verder
Samenwerking: Zorg bij SAL-apotheken in de hoofdrol
jun12

Samenwerking: Zorg bij SAL-apotheken in de hoofdrol

“De apotheker in de huisartsenpraktijk en zorgverleners die met één patiëntendossier samenwerken: dat zou een model zijn waarmee we in de toekomst kwaliteit en efficiency in de zorg kunnen realiseren.” Mieke Sandino zet met zo’n uitspraak een paar stappen vooruit. “De vraag is dan natuurlijk hoe we de zorggelden met dit model eerlijk kunnen verdelen. Want apothekers leveren nu veel zorg die eigenlijk niet vergoed wordt.” De Directeur Farmacie van Zorgapotheek Nederland (ZAN) filosofeert in haar ‘eigen’ SAL-apotheek Segbroek aan de Haagse Laan van Meerdervoort over de rol van de apotheker in de komende jaren. Over een toekomst waarin de apotheker zijn rol als zorgverlener verder heeft ingevuld, als de zorgverzekeraars hem hiertoe de kans geven. “Maar verder moeten we naar het heden kijken. Segbroek, de apotheek die ik dertien jaar mocht leiden, behoort met 34 medewerkers tot de grotere apotheken. We zijn elke dag van 08.00 tot 22.00 uur open. Aanvankelijk waren we bij afwezigheid van een dienstapotheek zelfs een 24 uurs apotheek, maar daarmee zijn we in 2006 gestopt.” Geïntegreerde zorg De naam Zorgapotheek Nederland zal niet toevallig gekozen zijn. “Sinds de oprichting in 1978 staan de SAL-apothekers bekend om hun zorginhoudelijke gedrevenheid. Was het aanvankelijk de Stichting Apothekers in Loondienst, met veelal apothekers die werden gedetacheerd bij gezondheidscentra, sinds het eigendom van apotheken is vrijgegeven, staat de groep van 13 apotheken en 19 apothekers voor Service, Aandacht en Lage kosten.” In 2007 is de samenwerking aangegaan met de eerstelijns organisatie Arts en Zorg, teneinde vanuit gezondheidscentra geïntegreerde zorg te kunnen bieden. Die samenwerking werd in 2011 omgezet in een joint venture. Ketenzorgprogramma’s ZAN en Arts en Zorg delen inmiddels een hoofdkantoor in Utrecht. Mieke Sandino is als Directeur Farmacie lid van het managementteam, waarin een medisch directeur, een ICT directeur, een financieel directeur, een operationeel manager en een HRM manager zijn opgenomen. Algemeen directeur is Amon van den Borg. Het hoofddoel van de organisatie is het bieden van geïntegreerde zorg vanuit een nauwe samenwerking tussen huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers en zorgverleners in de basis-ggz. De zorg wordt vanuit de vraag van de patiënt georganiseerd en voor chronische aandoeningen als diabetes, CVRM en COPD zijn ketenzorgprogramma’s ingericht. In gezondheidscentra worden die met de GEZ-module gecontracteerd. De medicatie valt hier echter buiten. Innovatie met zorgtaken Mieke Sandino, sinds een half jaar Directeur Farmacie, beseft dat de gescheiden financiering van de geïntegreerde zorgprogramma’s en de farmacie de samenwerking niet vereenvoudigt. “Uiteraard participeren wij met de apotheken zoveel mogelijk in deze programma’s. Onze apotheek Segbroek zit weliswaar niet in een gezondheidscentrum, maar de vestiging van Arts en Zorg zit om de hoek: de lijntjes zijn kort. De geïntegreerde zorg heeft de...

Lees Verder
De toekomst van de  openbare farmacie | Deel 1
jun12

De toekomst van de openbare farmacie | Deel 1

De openbare apothekers maken zich zorgen over hun toekomst. De zorgverzekeraars hebben vooral interesse in voortzetting van het preferentiebeleid, omdat ze hiermee premieverlaging voor hun verzekerden kunnen bewerkstelligen. En het ministerie van VWS maakt weinig haast om de openbare farmacie een nieuw toekomstperspectief te bieden. Hoe kijken de mensen uit het veld aan tegen de openbare farmacie en de scenario’s voor de toekomst daarvan? Deel 1 van een artikelenserie over de toekomst van de openbare farmacie. Is een toekomst denkbaar zonder openbare apotheken? “Alles is theoretisch denkbaar”, reageert Ies van Golen nuchter. Lezers kennen hem niet alleen als apotheker van Apotheek Caleidoscoop in Amsterdam, maar ook als iemand die regelmatig inhoudelijk reageert op de diverse farmaceutische discussiefora die ons land kent. “Theoretisch is het denkbaar dat apothekers en huisartsen nauwer samenwerken en ik denk ook dat dit meerwaarde zou hebben voor de patiënt. Ik verbaas mij soms over het gegeven dat bij de huisarts allerlei signalen op zijn beeldscherm gaan rinkelen bij het voorschrijven van een recept, en dat hij dan dat recept toch vervolgens gewoon uitschrijft. Dit leidt in de apotheek tot kritische beschouwing van dit recept, waarna nogal eens contact moet worden gezocht met de huisartspraktijk om te vragen of het niet beter anders kan. Het zou effectiever zijn als de apotheker dichter bij de voorschrijver zit, zodat hij aan de basis kritisch kan meekijken naar de voorgenomen medicamenteuze therapie voordat deze een feit wordt in de vorm van een recept waarmee de patiënt naar de apotheek kan.” Ook Hans Hof van Healthcare Management Consultancy (advisering en begeleiding van apothekers) en onderdeel van Profs4Zorg ziet de meerwaarde van deze verdergaande samenwerking. “Het zou heel effectief zijn als de apotheker en huisarts in een soort ‘vergrote apotheekhoudend huisartsenpraktijk’ zouden samenwerken”, zegt hij, “een eerstelijns medisch/farmaceutisch zorgcentrum dus. Het is een vorm van one stop shop die de klant heel graag wil en die je gelukkig ook al vaker tot stand ziet komen. Het sluit aan bij de wens tot zelfredzaamheid en zorg in de buurt die de patiënt wenst. Je ziet dit overal in het distributielandschap gebeuren – kijk maar naar de supermarkten en winkelcentra – en geloof maar niet dat dit aan de zorg voorbij zal gaan.” Het landschap verandert Maar betekent dit ook het einde van de apotheek zoals we die nu kennen? Dat geloven beiden niet. “Het fenomeen van de apotheek als zelfstandige winkel bestaat in alle omringende landen ook, dus ik zou niet weten waarom het in ons land  zou moeten verdwijnen”, zegt Van Golen. “De apotheken staan wel financieel sterk onder druk. De ketens doen het beter dan de zelfstandige apotheken in de...

Lees Verder
Apothekers waarschuwen vakantiegangers
jun12

Apothekers waarschuwen vakantiegangers

UTRECHT (ANP) – Vakantiegangers die slaapmiddelen gebruiken of ADHD-middelen zoals Ritalin slikken, moeten opletten. Deze medicijnen mogen namelijk niet zomaar mee de grens over. Daarvoor waarschuwt apothekersorganisatie KNMP woensdag.

Lees Verder
‘Griepprik voor ouderen moet blijven’
jun12

‘Griepprik voor ouderen moet blijven’

DEN HAAG (ANP) – De griepprik voor ouderen kan gewoon in het landelijke vaccinatieprogramma blijven. Dat schrijft de Gezondheidsraad woensdag in een advies aan het ministerie voor Volksgezondheid.

Lees Verder
Onderzoeksraad bekijkt koolmonoxideongelukken
jun12

Onderzoeksraad bekijkt koolmonoxideongelukken

DEN HAAG (ANP) – De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar ongevallen met koolmonoxide in Nederland. Het gas wordt naar schatting elk jaar zo’n 5 tot 12 mensen fataal en honderden anderen worden in het ziekenhuis aan een koolmonoxidevergiftiging...

Lees Verder
FNV wil regeling voor beroepsziekten
jun12

FNV wil regeling voor beroepsziekten

DEN HAAG (ANP) – Er moet een collectieve schadevergoedingsregeling komen voor slachtoffers van een beroepsziekte. De vakcentrale FNV zegt dat naar aanleiding van een hoorzitting die de Tweede Kamer donderdag organiseert over beroepsziekten. Aanleiding is een uitzending van de NCRV over dit probleem. De Kamerleden spreken met deskundigen op dit vlak.

Lees Verder
‘Etiketten superfoods soms erg overdreven’
jun12

‘Etiketten superfoods soms erg overdreven’

DEN HAAG (ANP) – Fabrikanten van ‘superfoods’ nemen het bij het aanprijzen van hun producten vaak niet al te nauw met de waarheid. Bij een steekproef van de Consumentenbond onder acht van deze ‘extra gezonde voedingsmiddelen’ blijkt de helft van de etiketten fouten te bevatten.

Lees Verder