Voedselbanken groeien met 30 procent
jul15

Voedselbanken groeien met 30 procent

AMSTERDAM (ANP) – Het aantal mensen in de grote steden dat afhankelijk is van voedselbanken is in 2013 met circa een derde toegenomen. De crisis en aanhoudende problematische schulden zijn debet aan de flinke toename van voedselbankklanten.

Lees Verder
IGZ: Zorg Ruwaard na faillissement goed
jul15

IGZ: Zorg Ruwaard na faillissement goed

SPIJKENISSE (ANP) – De zorg in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis vlak na het faillissement is ondanks de risico’s goed verlopen. Na het faillissement werd het ziekenhuis overgenomen en ging het verder als het Spijkenisse Medisch Centrum.

Lees Verder
VN: groeiende humanitaire noodtoestand Gaza
jul12

VN: groeiende humanitaire noodtoestand Gaza

JERUZALEM (ANP) – In de Gazastrook is sprake van een ,,groeiende humanitaire noodsituatie”. Dat heeft de woordvoerder van OCHA, het VN-coördinatiebureau voor humanitaire hulp, vrijdag gezegd. Israël begon dinsdag met bombardementen van het Palestijnse gebied om een einde te maken aan beschietingen vanuit de Gazastrook op Israël.

Lees Verder
Stoelendans
jul11

Stoelendans

En dan zit er zomaar weer een nieuwe man op de hoogste stoel van een apothekenorganisatie. Peter de Jong bij Brocacef , zo lees ik in deze editie, Bas. Wat denk jij: je benoemt een nieuwe man in de top – het gaat altijd om mannen – en alles gaat anders? Ja, de Grote Stoelendans is gaande. Peter moet de boel opstoken. En maar hopen dat die frisse wind ook overgaat in een stevige storm.  De sector is immers te vastgeroest om met een klein briesje eens goed overstag te gaan. Heb je iets met zeilen, Bas? Ik vind dat je nieuwkomers een kans moet geven. Mediq heeft net Arthur de Bok benoemd. Iemand uit de bandensector die de farmaceutische zorg moet gaan redden. Alle hens aan dek! Over frisse wind gesproken. Mag ik die man ook eens interviewen? Prima, Niels. Kijk dan goed of Banden-Bok het allemaal anders gaat doen dan Retail-Marc. Met de komst van Marc toen zou ook alles anders worden… Maar misschien heb je gelijk en moeten we lege stoelen uitsluitend laten innemen door echte nieuwkomers. Die ook iets voor elkaar krijgen. Zo moet de NZa op zoek naar nieuwe bestuurders.  De waakhond in de zorg heeft zijn grootste keffer 😉 Theo Langejan de deur gewezen. Ik vind die Guido van Woerkom van de ANWB en de Nationale Ombudsman wel iets voor de NZa, Bas. De beste man weet alles over hoe je zaken in beweging krijgt, heeft een goed netwerk in de politiek en sluit mooi aan bij de huidige bedrijfscultuur van de NZa. Zal ik Guido eens bellen? Bastiaan Witvliet, hoofdredacteur Niels van Haarlem,...

Lees Verder
Protocol Herhaalmedicatie: Investering in betere controle
jul11

Protocol Herhaalmedicatie: Investering in betere controle

In een huisartsenpraktijk met gemiddeld 3.200 patiënten kan 225 uur op jaarbasis worden bespaard door de procedure van herhaalmedicatie volgens een protocol te laten verlopen. De berekening is gemaakt door de huisarts Anne Bram Visser. In zijn praktijk wordt de vrijgekomen tijd geïnvesteerd in een betere controle. Anne Bram Visser, huisarts in Doorwerth, voert al jaren een strijd tegen de herhaalrecepten. “Het gaat bij mij om zo’n 70.000 regels, waaronder veel populaire ‘pammetjes’. Onze praktijk heeft een substantieel aantal 65+ patiënten (25%) met polyfarmacie. Door de controlemomenten voor deze populatie te waarborgen, zowel aan de kant van de huisarts als de apotheker, ontstaat een betere medicatieveiligheid. Tegelijk komt er meer aandacht voor andere middelen die patiënt soms onnodig of te lang gebruiken.” Grotere veiligheid, minder tijdsbeslag “Het rapport ‘Polyfarmacie bij kwetsbare ouderen: inventarisatie van risico’s en mogelijke interventiestrategieën’ van het RIVM bevestigt de noodzaak om medicatieveiligheid te verbeteren. Maar het gaat mij ook om het tijdsbeslag. Het voorschrijven van de medicatie neemt volgens de praktijkgegevens ongeveer 30 uur per week in beslag. Dan is de huisarts of de assistent één minuut per recept bezig. Door recepten voor te schrijven tot een volgend controlemoment, vermindert de tijdbesteding hieraan. Die tijd investeer ik liever in een betere controle.” Polyfarmacie integreren in herhaalmedicatie Hij onderkent dat herhaalrecepten een kritisch proces vormen binnen de huisartsenpraktijk. “Wat ik dus voor ogen heb, is het waarborgen van het controlemoment door dit te koppelen aan de herhaalreceptuur. Bovendien moet je polyfarmacie integreren in de herhaalmedicatie. Het moet meer controles en minder recepten opleveren.” De huisartsenpraktijk aan het Schubertplein betrekt de patiënt bij de nieuwe werkwijze met herhaalmedicatie. Er wordt in een folder duidelijke uitleg gegeven over de keuze de medicatie langer voor te schrijven, maar de controle te intensiveren. Controleren wanneer het nodig is “We leggen uit dat voor een met medicatie goed ingestelde schildklierfunctie een controle een maal per jaar voldoende is, terwijl een patiënt met diabetes vier maal per jaar gezien moet worden. Bij het voorschrijven van de schildkliermedicatie is vier maal per jaar een herhaalrecept dus zinloos. Als je dat goed afstemt met de apotheker zullen het aantal communicatiefouten en het aantal controles in de apotheek verminderen. We bieden de patiënt met multimorbiditeit en polyfarmacie de medicatiecheck aan. Dat kan leiden tot minder ziekenhuisopnames door over- of onderbehandeling of een ongunstige wisselwerking tussen geneesmiddelen.” Indeling in twee receptenstromen Hoe voert de praktijk de interventies uit? “We maken onderscheid tussen de receptenstroom met permanente herhaalreceptuur, zoals voor diabetes en CVRM, en de receptenstroom met periodieke herhaalrecepten, bijvoorbeeld slaap- en migrainemiddelen. De keuze wordt bepaald aan de hand van een beslisboom. Het leidt bij stroom...

Lees Verder
Bestiaire D’amour
jul11

Bestiaire D’amour

In het kader van het Holland Festival viel mij het geluk ten deel bij de theatervoorstelling van Isabella Rossellini met de titel Bestiaire D’amour aanwezig te zijn. Nu ben ik sowieso geboeid door diversiteit, maar deze voorstelling heeft mij weer even met de neus op de feiten gedrukt rondom lust, liefde en seks. Ik ben weer helemaal bij met wat een vrouwtjeseend allemaal met haar vagina kan. Of dolfijnen, jong en oud, die geen gaatje onbenut laten. Sommige mannetjesinsecten worden direct na hun daad opgegeten door het vrouwtje en de zalm paart nog een keer voordat hij sterft op de plaats waar hij geboren is. Een echte beestenboel. In de zorg hebben wij onze eigen diversiteit, doorgaans  ‘praktijkvariatie’ genoemd, en daar hebben we het knap lastig mee. Wij persen het ambacht van de zorg in richtlijnen en protocollen en noemen dat ‘verantwoorde’ zorg.  Alles daarbuiten is per definitie slechte zorg, niet evidence based, fraude of eufemistisch gesteld  prestatie-indicatoren. In de zorg hebben we ook onze eigen strategieën tot overleving. Om maar eens wat actueels te noemen: wat te denken van het akkoord om medisch specialisten verantwoordelijk te maken voor de ziekenhuisomzet, productievolume en zorginkoop. Deze  ‘paringsdrang’ van beleidsmakers is een hilarisch theaterstuk op zich, want tot voor kort dacht ik dat ze vooral hun legitimiteit haalden door voor u en mij te werken. Met dergelijke afspraken maken we de zorg pervers en tart ze de essentie van het vertrouwen in de arts-patiënt relatie. Er dringt in een razend tempo een ‘mistbank’ van niet transparant zijn de spreekkamer binnen. Bovendien veronachtzamen we de kracht van praktijkvariatie als bron tot innovatie. Apothekers zouden omwille van de transparantie zorg en handel volledig moeten scheiden. In de medisch specialistische zorg wordt deze combinatie nu juist omarmd als beheersinstrument. Derhalve ben ik stomverbaasd over alle agitatie over het opheffen van artikel 13 en tegelijkertijd het ‘Paard van Troje’ binnenhalen met dit akkoord. Ik ga verward de zomer in en ben het vooral met Prof. Dr. Paul Frissen eens: “De maakbaarheid van de zorg is een illusie”. Variatie is een gegeven en laten we ons er maar over verwonderen, net als bij Bestiaire D’amour.   Tekst: Henk...

Lees Verder
Stenen stapelen voor geluk
jul11

Stenen stapelen voor geluk

Astrid De Hesselle-Vos (30) staat voor de foto die ze maakte tijdens haar huwelijksreis naar de Noordkaap. Op de foto staan de gestapelde stenen bij de poolcirkel die volgens velen geluk brengen. Ook Astrid en haar man Huub droegen hun steentje bij. En geluk kregen ze: op 22 januari werd hun eerste zoon Luc geboren. Nu geniet Astrid van haar zwangerschapsverlof. Astrid: “Nee, Luc slaapt nog niet door. Maar ja. ik word wakker, geef borstvoeding en ik slaap weer verder.” Dat is precies de houding die past bij deze rustige, nuchtere apotheker. Je hebt de studie farmacie in Utrecht gedaan. Lag deze studiekeuze voor de hand? “Ik werd uitgeloot voor medicijnen en ben daarom farmacie in Utrecht gaan studeren. Ik had eigenlijk geen idee wat die studie inhield. Ik kom uit een klein dorpje en wij hadden alleen een apotheekhoudende huisarts. Verder niets. Maar ik hou erg van de bètavakken en eenmaal op de opleiding, beviel de studie prima. Ik ben er blij mee. Bij nader inzien past het beter bij me dan geneeskunde omdat farmacie gaat over zorg voor patiënten. Dat is voor mij de hoofdzaak. Daarnaast gaat het ook over het runnen van een bedrijf, automatisering en bijvoorbeeld personeelsbeleid. Aspecten van het vak die ik ook erg interessant vind.” In 2008 studeerde je af, het jaar van de recessie. Wat kwam er op je pad? “Ik heb altijd de ambitie gehad om een apotheek over te nemen. Dat wil ik eigenlijk nog steeds. Ooit. Na mijn afstuderen heb ik in verschillende apotheken gewerkt maar ik wilde graag voor mezelf beginnen. Ik heb mijn eigen bedrijf Pharmavitae opgezet en ben toen als interim apotheker aan de slag gegaan. Dat liep meteen goed. Ik vervang apothekers bij afwezigheid, vakantie of ziekte. Dan kunnen ze mij inhuren. Als interimmer kan ik met wat meer afstand naar het reilen en zeilen in een apotheek kijken. Dat heeft zijn voordelen. Ik zeg wat me opvalt, geef mijn mening. Bijvoorbeeld als er meer personeel nodig is om alles goed te laten lopen. Ik meld me en tot op heden heeft deze duidelijkheid me nog nooit iets verkeerds gebracht.” Is er een groot verschil tussen jou en een apotheker die dertig jaar geleden begon? “De druk van de verzekeraars is op het moment zo groot, dat het moeilijk wordt je vak uit te oefenen. Ik wil patiënten helpen, zorg verlenen. Daar heb je als apotheker tegenwoordig niet zo veel tijd meer voor. Je bent vooral bezig met regeltjes en logistiek. Heb je wel de juiste doosjes in de la liggen? Want dat wil de verzekeraar. Dat soort dingen. Het is mijn ervaring dat de...

Lees Verder
Depressie op komst…
jul11

Depressie op komst…

Nee, niet het soort waarbij de Nederlander denkt aan een pilletje en een goed gesprek op de sofa. Hoewel de diagnose depressie allang geen taboe meer is, praten we nog liever over die andere depressies die soms overdrijven: de veranderingen in het weer. Weersomstandigheden worden vaak als metafoor gebruikt in onze taal en zeker in de zorg. ‘Het stormt in de zorg’, ‘we worden overvallen door een tsunami van regels’. Werken in de zorg lijkt soms inderdaad net op werken op een booreiland tijdens een cycloon. Maar bij een storm is het afhankelijk van de plek waar je je bevindt hoe je de storm ervaart. Windsnelheden in een orkaan kunnen oplopen tot meer dan 117 km per uur. In het oog van de orkaan trekken de wolken echter weg, neemt de windsnelheid sterk af. Even is alle hectiek van de storm afwezig, alles blijft op zijn plek. De dreiging blijft, maar het is wel stil… Zitten de apothekers momenteel in de hectiek van de storm of zijn we terechtgekomen in het oog van de orkaan? Tijdens het 50ste AESGP congres ‘Self Care: the Gold Standard in Healthcare’, in Londen begin juni, stond de ontwikkeling en de plek van zelfzorg centraal. Zo werd er een project gepresenteerd om te komen tot minder antibioticumvoorschriften bij luchtweginfecties, met uitmuntende resultaten. Hierbij stond communicatie over de duur van de klachten en verwijzing naar de apotheker, om deze klachten op een andere manier te behandelen dan met het bekende kuurtje, centraal. De apotheker als adviseur bij kleine kwalen. Niet echt een storm in het zorglandschap, zo op het eerste gezicht. Maar misschien wel het begin van luchtdrukverschillen, het begin van een depressie? Na jarenlang congressen en bijeenkomsten bijwonen valt op dat veel partijen en organisaties bezig zijn met farmaceutische ontwikkelingen en de veranderende rol van de apotheker. Uiteenlopend van zelfzorg tot farmacogenetica. Het feit dat de apotheker te vaak ontbreekt bij deze discussies bezorgt mij soms een depressie… die van het pilletje en de sofa. Buiten het oog van de apotheker wordt bijna een tsunami van nieuwe rollen en verantwoordelijkheden uitgedacht. De apotheker lijkt in het oog van de orkaan te zitten. De hectiek van de verandering draait om hem heen. Wordt het niet tijd om uit het oog van de orkaan te stappen en actief op zoek te gaan naar de  stormachtige ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden? Op die manier kan ook de apotheker zelf bijdragen aan het veranderen van het farmaceutische landschap en zijn eigen rol daarbij. Gezocht: luchtdrukverschillen, verandering op komst! Column Maayke...

Lees Verder
Peter de Jong: Waar zijn de inves­teerders?
jul11

Peter de Jong: Waar zijn de inves­teerders?

Terwijl de contouren van de eerste lijn steeds scherper worden, blijven de echte innovaties in de farmaceutische zorg uit. Het ontbreekt in de farmacie aan investeerders, stelt de nieuwe eerste man van Brocacef Groep, Peter de Jong. “Zorgverzekeraars kunnen wel investeren, maar willen niet. Wij willen wel, maar kunnen niet.” Een fris bedrijf met een hoge klanttevredenheid en betrokken medewerkers die ervoor willen gaan. Maar ook een organisatie die af moet van het iets wat grijze imago. En die de klant nog meer centraal moet stellen. Dat trof Peter de Jong aan toen hij in maart van dit jaar werd aangesteld als opvolger van Frank Grosse-Natrop van Brocacef. Een opvallende stap. De Jong heeft een verleden als directeur Kring apotheek. Met een landelijke campagne heeft hij Kring op de kaart gezet. Ook was hij de man achter het eerste gezamenlijke  contract met een zorgverzekeraar. De Jong was de laatste tijd al actief binnen Brocacef. Zo had hij net de franchiseformule van BENU aangescherpt en de fusie van Intramuraal en Medithuis tot Brocacef Zorglogistiek doorgevoerd. De Jong is de man van daden en het nemen van besluiten. Een realist die met beide benen op de grond stappen vooruit zet. Zorg op afstand De visie van De Jong is helder. De relatie van de apotheker met de voorschrijver blijft cruciaal. De zorg draait steeds meer om de patiënt. “De zorg rondom de patiënt organiseren creëert ook beweging. Dat geeft ruimte voor nieuwe initiatieven. Neem bijvoorbeeld de ontwikkeling van de zelfbedieningsautomaat gevuld met geneesmiddelen. Of een apotheker die op afstand en via de webcam verschillende automaten bedient en in gesprek gaat met patiënten. Zorg op afstand. Deze geautomatiseerde apotheek wordt nu in de praktijk getest, maar zal niet direct het landschap van de farmaceutische zorg veranderen.” Hoge verwachtingen heeft De Jong van de interactieve relatie met de patiënt. “Over vijf jaar hebben ook apotheken een interactieve relatie met de patiënt. De patiënt die nu nog naar de apotheek loopt, houdt online zijn medicatie op peil, stelt vragen aan de apotheker en ga zo maar door. Ik verwacht dat we over tien jaar met alle patiënten zo communiceren. Dat betekent een aanvulling op het huidige fysieke contact in de apotheek met online interactieve communicatie.” Scheiding zorg en handel Scheiding tussen zorg en handel is een veelbesproken item in de markt. “Als onderzoek aantoont dat het die kant op gaat, dan zullen we daar zeker in gaan investeren. Neem de apotheker die naast de huisarts aan het bureau zit. Van daaruit levert hij de farmaceutische zorg. Misschien is de apotheker wel in dienst van de huisarts. Daarnaast is er de apotheek die de distributie...

Lees Verder
De visie van Achmea: Centrale spil
jul11

De visie van Achmea: Centrale spil

Investeren in de centrale rol van de apotheker als zorgverlener. Dat wil zorgverzekeraar Achmea de komende jaren realiseren. “Er ligt voor de apotheker een uitdaging om voor de patiënt meer zichtbaar te zijn als specialist in therapietietrouw, veiligheid en doelmatigheid.” “Apothekers zijn met de huisarts en de fysiotherapeut de centrale spil in de eerste lijn”, zo stelt Roland Eising. Hij is Manager Zorginkoop Farmacie Extramuraal bij Achmea. En vertelt over de visie van Achmea als het gaat om de farmacie. Dat betekent integraal samenwerken met de huisarts volgens klinische richtlijnen die de beroepsgroep zelf moet maken. Richtlijnen ontwikkelen, dat is geen taak van Achmea. Achmea is bekend om het IDEA-model. Het Integraal Doelmatigheidscontract Excellente Apothekers is ontwikkeld als alternatief voor het preferentiebeleid. Het IDEA-contract met het kwaliteitsbeleid is voor Achmea slechts een begin. Farmacotherapeutische kwaliteit en doelmatigheid voor de verzekerden moeten groeien, daar gaat het om. Voorschrijvers moeten dan ook meer met apothekers het gesprek aangaan over de kwalitatief beste, veiligste en meest doelmatige therapie. Deze rol wil Achmea in 2014 en daarna verder vorm geven. Clinical rules Achmea heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan met experimenten en projecten met apothekers. Hierdoor is een helder beeld ontstaan hoe de zorgverlenersrol het beste kan worden ingericht. Deze luidt als volgt: ‘Op basis van intelligente monitoring van het totale medicijngebruik van een patiënt samen met de voorschrijver en patiënt actie ondernemen op therapietrouw, veiligheid en doelmatigheid’. Kort gezegd: de kracht van geneesmiddelen zo goed mogelijk benutten. Deze methode maakt gebruik van clinical rules of zogenaamde Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s). Patiënten moeten wel gestimuleerd worden om ook hun eigen rol in de farmacotherapeutische behandeling op te pakken. Eising: “Als de patiënt meer wordt betrokken bij zijn behandeling en inzicht heeft in de effecten van de therapie, zal dit leiden tot een betere behandeling. De clinical rules moeten zo ontwikkeld zijn dat de patiënt ondersteund wordt in goed gebruik van zijn geneesmiddelen en het belang van therapietrouw erkent.” Investeren Achmea wil de komende jaren geld investeren om met de sector deze ontwikkelingen te stimuleren. Volgens de zorgverzekeraar moet de apotheker meer voor zorg betaald worden. Iedere zorgverzekeraar is op zoek naar het werkende financieringsmodel. De eerste stappen daarin zijn gezet. In de contracten voor 2014 en 2015 is een begin gemaakt met het belonen van apotheken die kunnen aantonen met een 20-tal MFB’s aan het werk te zijn.  “We hebben de inkoop van prestaties stapsgewijs ingevoerd”, zo stelt hij. “Ik hoop dat apothekers steeds meer prestaties declareren. Dan blijkt dat er meer zorg wordt geleverd. Dat valt nu nog een beetje tegen. Komt dat door ICT-belemmeringen?” Beleid na 2015 In mei is...

Lees Verder