Boots groeit naar 67 apotheken
mei22

Boots groeit naar 67 apotheken

Een breder aanbod van retail, dienstverlening en producten biedt Boots apothekers meer mogelijkheden voor ontwikkeling en kansen om zich op de markt te onderscheiden. Dat is de ervaring van Arvil Manneke, managing director Alliance Healthcare. “Daarom bouwen we onze 42 Kring apotheken nu om tot Boots vestigingen.” Deze ‘rebranding’ vindt plaats tussen mei en augustus 2015. “We zijn enthousiast over de mogelijkheden om onze naamsbekendheid in Nederland op basis van het internationale Boots-merk verder te vergroten. Hoewel we de namen van onze Kring apotheken veranderen, blijft onze vertrouwde service behouden.” De eerste Nederlandse Boots apotheek met de combinatie van health en beauty, werd geopend in februari 2009. Inmiddels zijn er 25 Boots apotheken in Nederland en volgen er nog 42. De nieuwe apotheken worden voorzien van het gecombineerde assortiment in health en beauty en krijgen een herkenbare uitstraling volgens het Boots concept. Boots heeft ruim 160 jaar ervaring en heeft tegenwoordig alles in huis op het gebied van gezondheid en welzijn. Van een enkele winkel in Nottingham UK die kruiden verkocht, is Walgreens Boots Alliance uitgegroeid tot een wereldwijde farmacie geleide onderneming die zich richt op gezondheid en welzijn, met 4559 apotheken (d.d. 28-02-2015) in het Verenigd Koninkrijk, Thailand, Noorwegen, de Republiek   Ierland en Nederland. Tot het portfolio van productmerken van de apotheek behoren No7, Botanics, Boots Soltan en Boots Pharmaceuticals. Alliance Healthcare Nederland is onderdeel van Walgreens Boots...

Lees Verder
Eerste cao apothekers in dienstverband
mei06

Eerste cao apothekers in dienstverband

Het is nog een principeakkoord, maar de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is er trots op. “Naast collectieve afspraken over arbeidsvoorwaarden, is ook het professioneel statuut opgenomen. Dat is van belang voor de borging van de autonomie van het beroep, zodat apothekers hun vak professioneel kunnen blijven uitoefenen,” aldus onderhandelaar arbeidsvoorwaarden Rob Koster. Cao als beste recept Over de eerste cao voor apothekers in dienstverband werden op de Dag van de Arbeid tussen de werkgeversorganisatie VZA en de werknemersorganisatie LAD de afspraken gemaakt. In dit akkoord wordt ook de loonontwikkeling in de sector apotheken vanaf januari 2013 gerepareerd. Dit akkoord volgde na weken van intensief bestuurlijk overlegd tussen de betrokken partijen. Het onderhandelingsproces verliep moeizaam, had een aantal onvoorspelbare wendingen, onderhandelingsdelegaties wisselden van samenstelling en partijen haakten af op het moment dat de cao ondertekend zou gaan worden. Uiteindelijk startte de LAD de informatiecampagne ‘Cao: het beste recept voor uw arbeidsvoorwaarden’ om aandacht te vragen voor het belang van de totstandkoming van dit principeakkoord. Vizier op de toekomst De LAD spreekt van een stevig fundament. In een snel veranderende sector van de openbare apotheken wordt van apothekers steeds meer gevraagd op gebied van kwaliteit, verstand van zaken en een flexibele werkhouding. Van een werkgever wordt verwacht dat hij hiervoor de voorwaarden schept en zich inspant voor een gezond arbeidsklimaat. Vanuit die grondhouding beogen cao-partijen met deze afspraken een stevig fundament te leggen voor een gezamenlijke aanpak van arbeidsvoorwaardelijke thema’s. De sector richt het vizier zo nadrukkelijk op de toekomst. Het principeakkoord wordt op korte termijn voorgelegd aan de apothekersleden van de LAD. Daarmee bepalen de leden of de afspraken uit het principeakkoord verder uitgewerkt worden.  ...

Lees Verder
Ketenzorg antistolling zoekt weg naar praktijk
mei01

Ketenzorg antistolling zoekt weg naar praktijk

De Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA 1.0) en de Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelenuit 2012 zijn grotendeels geïmplementeerd. Voor de 2.0 versie van de LSKA is het draagvlak groot, maar ontbreekt invoering in de praktijk. Zo blijkt uit onderzoek van NIVEL. Antistollingsmiddelen zijn risicovolle medicijnen, omdat ze het risico op een bloeding verhogen, terwijl er bij een onvoldoende stollingsniveau juist een verhoogd risico ontstaat op trombose. Bij de behandeling van patiënten die antistollingsmiddelen gebruiken, zijn vaak meerdere medischspecialisten, de huisarts, een apotheker en de trombosedienst betrokken. Samenwerking en afstemming tussen deze zorgverleners is essentieel maar complex, en een potentiële bron van fouten. Daarnaast zijn recent nieuwe antistollingsmiddelen op de markt gebracht, wat die complexiteit nog vergroot. Hierdoor ontstond de behoefte de structuur van de organisatie rond antistolling aan te passen en te verbeteren, en zijn daarvoor verschillende richtlijnen ontwikkeld. Regionale Antistollingscentra en Expertisecentra De landelijke standaard 2.0 beveelt een regionale structuur van de antistollingszorg aan, die de ketenzorg samenbrengt in Regionale antistollingscentra en Expertisecentra. Deze centra zijn gebaseerd op samenwerkingsverbanden tussen meerdere trombosediensten en meerdere ziekenhuizen. Slechts in één regio in Nederland zijn op dit moment formeel een regionaal antistollingscentrum en een expertisecentrum opgericht. In verschillende andere regio’s wordt wel gebrainstormd over de toekomstige vormgeving van deze centra, maar ontbreken financiële middelen, ondersteuning en coördinatie om daadwerkelijk de implementatie in gang te zetten. Omdat regio’s van elkaar verschillen, lijkt niet één aanpak of model het juiste voor de vormgeving van regionale antistollingscentra en expertisecentra. In gesprek  gaan over vervolgstappen Om gezamenlijk tot succesvolle implementatie van de nieuwe standaard, de LSKA 2.0 te komen, is het zinvol dat de verschillende bij antistollingszorg betrokken zorgverleners en instanties met elkaar in gesprek gaan en gezamenlijk concrete vervolgstappen bedenken. Procesbegeleiding op zowel regionaal als landelijk niveau, kan helpen om snellere en grotere stappen te zetten.Het onderzoek naar de stand van zaken bij implementatie van LSKA versie 2.0 bij het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, werd geleid door prof. dr. Cordula Wagner en is hier te downloaden. Tekst: Kees Kommer  ...

Lees Verder
Pagina 2 van 212