Vraag nu subsidie spoedzorg aan
dec07

Vraag nu subsidie spoedzorg aan

Spoedzorg_Voor 15 december a.s. moet de subsidie op farmaceutische ANZ-dienstverlening in 2016 zijn aangevraagd. Voor apotheken die een tarief van meer dan € 45,- inclusief BTW per terhandstelling in de avond, nacht en op zondag moeten hanteren, kan de subsidie-aanvraag bij het ministerie van VWS worden ingediend. Uit eerdere berichten op FarmaMagazine bleek dat de tarieven in Nederland voor farmaceutische spoedzorg tussen de € 20 in stedelijke gebieden en € 100 in dunbevolkte en krimpgebieden alsmede op de eilanden liggen (Zie FarmaMagazine op 27 augustus jl.). Minister Edith Schippers van VWS vindt dit onwenselijk, schreef een maximum bedrag van € 45,- voor en stelde een subsidie in het vooruitzicht (Zie FarmaMagazine op 30 oktober jl.). Deze subsidie wordt ingesteld voor een jaar. Voor 2017 wordt een structurele oplossing nagestreefd. Uitbetaling in februari De apotheken die dit aangaat, leveren zelf een begroting in van de grootte van de subsidie. Voor bedragen boven € 25.000,- incl BTW moet de aanvraag voor 15 december 2015 worden aangevraagd. Als de subsidie onder de € 25.000,- uitkomt, kan in het eerste kwartaal van 2017 de aanvraag worden ingediend. Er wordt gestreefd naar een uitbetaling voor medio februari 2016. Achteraf, in 2017, corrigeert het ministerie van VWS het subsidiebedrag met het daadwerkelijk gerealiseerde aantal receptregels en tarieven op basis van cijfers van Vektis, het databureau van de zorgverzekeraars. Onder redactie van: Kees...

Lees Verder
Apotheek heeft rol in uitgifte biosimilar insulines
dec03

Apotheek heeft rol in uitgifte biosimilar insulines

Sinds de toelating op de markt van biosimilars wordt  een discussie gevoerd over de effectiviteit, de ‘uitwisselbaarheid’ en de veiligheid ervan. Omdat nu patenten van veel gebruikte insulines verlopen, heeft de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) een standpunt ingenomen over biosimilars op het terrein van de insuline. Er blijkt een belangrijke rol weggelegd voor apotheken.     De NDF heeft eerst uitleg over biosimilars. Een ‘biosimilar’ geneesmiddel is een biologisch bereid geneesmiddel dat soortgelijk is aan een biologisch geneesmiddel waarvoor eerder een handelsvergunning is afgegeven (het innovator product of het ‘biologisch referentiegeneesmiddel’). Het werkzame bestanddeel van een biosimilar geneesmiddel is soortgelijk aan het werkzame bestanddeel van het innovator product, maar is niet identiek. De fabrikant van een biosimilar heeft geen toegang tot de cellijnen van het levende organisme die zijn gebruikt bij de productie van het innovator product, en ook niet tot diens productieprocessen. Daardoor kan een andere fabrikant wel een soortgelijk, maar nooit een identiek product produceren. Verschillen in productie kunnen ervoor zorgen dat het lichaam van de patiënt anders reageert op een andere biological (innovator product of biosimilar). Andere procedure voor toelating    De gezondheidszorg gebruikt al langere tijd generieke geneesmiddelen, zo vervolgt NDF. Omdat het bij generieken gaat om een precieze kopie van de werkzame stof van het referentiegeneesmiddel, kunnen fabrikanten verwijzen naar het toelatingsdossier van het synthetisch bereide referentiegeneesmiddel. Bij biosimilars  is de gelijkwaardigheid met het originele (biologische) geneesmiddel niet volledig vast te stellen. Biosimilars worden via een aangepaste procedure tot de markt toegelaten. Deze procedure is niet identiek aan de procedure die wordt gehanteerd ten behoeve van generieke geneesmiddelen. Er is wettelijk geregeld welk onderzoek moet worden uitgevoerd om aan te tonen dat het biosimilar geneesmiddel net zo veilig en effectief is als het innovator product. Opkomst biosimilar insulines De komende jaren verlopen de patenten van een aantal veelgebruikte insulines. Patenten voor Lantus (Sanofi-Aventis’ basale insuline glargine),  Humalog (Eli Lilly’s snelwerkende insuline lispro), Novolog (Novo Nordisk’s snel werkende  insuline aspart) en andere insulines zijn recent verstreken of verstrijken binnenkort. Dit zet de deur open voor andere bedrijven om biolosimilar insulines voor goedkeuring aan de autoriteiten voor te leggen. In relatie tot het verlopen van patenten vindt de NDF het belangrijk om een standpunt in te nemen omtrent biosimilars specifiek voor insuline. Onderdelen van het standpunt van NDF 1. Er zijn op dit moment geen overtuigende wetenschappelijke argumenten ten voor- of nadele van het gebruik van originele, biologisch bereide insulines of biosimilars. Indien vergelijkende studies non inferiority aantonen is er in principe sprake van uitwisselbaarheid. Dat geldt zowel bij aanvang van de therapie als in een situatie waarin wordt overwogen de patiënt om te zetten naar een...

Lees Verder
Pagina 2 van 212