Hallo huisarts!
mei24

Hallo huisarts!

Een hartelijk en welgemeend welkom aan alle huisartsen in Nederland! Welkom bij de nieuwste editie van FarmaMagazine. Uw nieuwe lijfblad en website www.farma-magazine.nl.  Waar u de nieuwste trends en ontwikkelingen leest op het gebied van farmacotherapie. Als hoofdredacteur wens ik u veel leesplezier en volop inspiratie voor bijvoorbeeld het komende farmacotherapeutisch overleg! Zeg, Bas, wat ben je aan het doen! Stop eens met dat verkooppraatje. Heb je met je magazine net een hele aardige positie opgebouwd bij apothekers, heb je een trouwe lezersgroep van beslissers in de farmacie, kunnen de zorgverzekeraars en politici ook niet meer om FarmaMagazine heen en dan stuur je het magazine nu ook naar alle huisartsen? Waar ben je mee bezig? Precies, Niels. Huisartsen en apothekers hebben elkaar nodig, kunnen van elkaar leren en elkaars positie versterken. Ons land telt al 850 actieve FTO-groepen, honderden gezondheidscentra, Ahoeden en ga zo maar door. En de relatie tussen de twee zorgverleners zal alleen maar sterker worden gezien de ontwikkelingen in de zorg: zorg lokaal, betaald per prestatie, de toenemende macht van de zorgverzekeraar en de industrie. Got the picture? Het begint te dagen, Bas. Je wil dus eigenlijk de farmaceutische zorg naar een hoger plan tillen. En wie kunnen dat beter dan de apotheker en huisarts samen. Zoals die apotheker en huisarts in het Utrechtse Vleuten dat al doen. De apotheker is net als de huisarts in dienst van het gezondheidscentrum. En via een verlengde arm ondersteunen die twee elkaar om zo de farmaceutische zorg goedkoper en efficiënter te maken. En het werkt zo laat onderzoek zien. Sterker nog, Niels, de huisarts in het artikel in deze editie zou niet anders willen dan een apotheker in de praktijk. Samenwerken in plaats van domeindenken, delen in plaats van landje pik. De zorg lijkt inmiddels te begrijpen hoe het ook kan. Voorlopig krijgen alle huisartsen driemaal per jaar een editie van FarmaMagazine in de bus. Ik hoor dan ook graag wat onze lezers ervan vinden. Misschien is het een idee dat huisarts en apotheker de totale inhoud van deze editie bespreken tijdens het komende FTO, Bas.  Bijvoorbeeld over de herziene NHG-standaard COPD? Nu moet jij stoppen met je verkooppraatje, Niels Bastiaan Witvliet, hoofdredacteur Niels van Haarlem,...

Lees Verder
Ruud Coolen van Brakel over het FTO en de farmacotherapeutische zorg
mei23

Ruud Coolen van Brakel over het FTO en de farmacotherapeutische zorg

Zorgverzekeraars moeten zorgvuldig zijn om met kwaliteitsindicatoren zorgverleners af te rekenen op hun presteren. En het FTO is iets van huisarts en apotheek. De wijkverpleegkundige moet hier niet aanschuiven. Ruud Coolen van Brakel over de staat van de farmacotherapeutische zorg in het land. Ruud Coolen van Brakel is al jaren de eerste man bij het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Het IVM heeft als doel zorgdragen voor een goed, veilig, en betaalbaar medicijngebruik in ons land. Hij profileert zijn club als onafhankelijke en neutrale partij die farmaceutische kennis verspreid om de farmaceutische zorg, het voorschrijfgedrag en de medicatieveiligheid te verbeteren. Ruud Coolen van Brakel is de personificatie van dit doel. Een flamboyante man die vanuit zijn thuisbasis in een Waals kasteeltje zijn gevecht voert tegen de lobby van de industrie en de macht van zorgverzekeraars, overheid en de zorgprofessionals zelf. Hoe is het gesteld met de farmacotherapeutische zorg? “Door de bank genomen gaat het goed met de farmacotherapeutische zorg in ons land. We hebben een populatie huisartsen die goed is opgeleid, die kritisch en terughoudend is. En we hebben deskundige en klantgerichte apothekers, die beschikken over voldoende digitale toepassingen om de veiligheid van medicatie te borgen. Doorgaans krijgt de patiënt dan ook op het juiste moment, de juiste medicatie, met de juiste waarschuwing. Maar de zorg rond polyfarmacie en specifieke medicatie moet beter. Denk daarbij aan psychotrope geneesmiddelen of antipsychotica bij dementerenden. Daar gaat het nog te vaak mis. En de ‘reden van voorschrijven op recept’? Ik zie het nog nauwelijks in praktijk gebracht, zelfs niet voor de 23 middelen waarvoor dit wettelijk is verplicht.” Waarom gaat het daar mis? “Stakeholders als industrie, zorgverzekeraar, overheid en de beroepsbeoefenaren oefenen allemaal invloed uit op de zorg, maar de patiënt, waar het om gaat, heeft de minste invloed. Bovendien benaderen we farmacotherapie te veel als een exacte wetenschap. Natuurlijk, kennis over bijvoorbeeld farmacodynamica is belangrijk, maar een hoge mate van therapietrouw hangt ook af van het gemak waarmee een patiënt die pil uit de verpakking krijgt. We moeten dus de patiënt een prominentere rol geven, meer luisteren naar de behoeftes en ervaringen van de patiënt.” Volgens Coolen van Brakel moeten zorgverleners uitkijken besluiten te nemen op basis van opgeslagen patiëntengegevens “Zorgverleners maken zich afhankelijk van data over bijvoorbeeld medicatiegebruik van patiënten. We hebben inderdaad veel informatie opgeslagen, maar de informatie is verre van compleet. Het elektronisch patiëntendossier is gereduceerd tot een landelijk schakelpunt. Dat landelijk schakelpunt werkt echter nog niet. In welke instelling, praktijk of apotheek je ook gaat kijken, nergens is een dossier van de patiënt helemaal compleet. We lopen het risico dat zorgverleners zich blindstaren op data in een systeem...

Lees Verder
Boots groeit naar 67 apotheken
mei22

Boots groeit naar 67 apotheken

Een breder aanbod van retail, dienstverlening en producten biedt Boots apothekers meer mogelijkheden voor ontwikkeling en kansen om zich op de markt te onderscheiden. Dat is de ervaring van Arvil Manneke, managing director Alliance Healthcare. “Daarom bouwen we onze 42 Kring apotheken nu om tot Boots vestigingen.” Deze ‘rebranding’ vindt plaats tussen mei en augustus 2015. “We zijn enthousiast over de mogelijkheden om onze naamsbekendheid in Nederland op basis van het internationale Boots-merk verder te vergroten. Hoewel we de namen van onze Kring apotheken veranderen, blijft onze vertrouwde service behouden.” De eerste Nederlandse Boots apotheek met de combinatie van health en beauty, werd geopend in februari 2009. Inmiddels zijn er 25 Boots apotheken in Nederland en volgen er nog 42. De nieuwe apotheken worden voorzien van het gecombineerde assortiment in health en beauty en krijgen een herkenbare uitstraling volgens het Boots concept. Boots heeft ruim 160 jaar ervaring en heeft tegenwoordig alles in huis op het gebied van gezondheid en welzijn. Van een enkele winkel in Nottingham UK die kruiden verkocht, is Walgreens Boots Alliance uitgegroeid tot een wereldwijde farmacie geleide onderneming die zich richt op gezondheid en welzijn, met 4559 apotheken (d.d. 28-02-2015) in het Verenigd Koninkrijk, Thailand, Noorwegen, de Republiek   Ierland en Nederland. Tot het portfolio van productmerken van de apotheek behoren No7, Botanics, Boots Soltan en Boots Pharmaceuticals. Alliance Healthcare Nederland is onderdeel van Walgreens Boots...

Lees Verder
Eerste cao apothekers in dienstverband
mei06

Eerste cao apothekers in dienstverband

Het is nog een principeakkoord, maar de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is er trots op. “Naast collectieve afspraken over arbeidsvoorwaarden, is ook het professioneel statuut opgenomen. Dat is van belang voor de borging van de autonomie van het beroep, zodat apothekers hun vak professioneel kunnen blijven uitoefenen,” aldus onderhandelaar arbeidsvoorwaarden Rob Koster. Cao als beste recept Over de eerste cao voor apothekers in dienstverband werden op de Dag van de Arbeid tussen de werkgeversorganisatie VZA en de werknemersorganisatie LAD de afspraken gemaakt. In dit akkoord wordt ook de loonontwikkeling in de sector apotheken vanaf januari 2013 gerepareerd. Dit akkoord volgde na weken van intensief bestuurlijk overlegd tussen de betrokken partijen. Het onderhandelingsproces verliep moeizaam, had een aantal onvoorspelbare wendingen, onderhandelingsdelegaties wisselden van samenstelling en partijen haakten af op het moment dat de cao ondertekend zou gaan worden. Uiteindelijk startte de LAD de informatiecampagne ‘Cao: het beste recept voor uw arbeidsvoorwaarden’ om aandacht te vragen voor het belang van de totstandkoming van dit principeakkoord. Vizier op de toekomst De LAD spreekt van een stevig fundament. In een snel veranderende sector van de openbare apotheken wordt van apothekers steeds meer gevraagd op gebied van kwaliteit, verstand van zaken en een flexibele werkhouding. Van een werkgever wordt verwacht dat hij hiervoor de voorwaarden schept en zich inspant voor een gezond arbeidsklimaat. Vanuit die grondhouding beogen cao-partijen met deze afspraken een stevig fundament te leggen voor een gezamenlijke aanpak van arbeidsvoorwaardelijke thema’s. De sector richt het vizier zo nadrukkelijk op de toekomst. Het principeakkoord wordt op korte termijn voorgelegd aan de apothekersleden van de LAD. Daarmee bepalen de leden of de afspraken uit het principeakkoord verder uitgewerkt worden.  ...

Lees Verder
Ketenzorg antistolling zoekt weg naar praktijk
mei01

Ketenzorg antistolling zoekt weg naar praktijk

De Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA 1.0) en de Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelenuit 2012 zijn grotendeels geïmplementeerd. Voor de 2.0 versie van de LSKA is het draagvlak groot, maar ontbreekt invoering in de praktijk. Zo blijkt uit onderzoek van NIVEL. Antistollingsmiddelen zijn risicovolle medicijnen, omdat ze het risico op een bloeding verhogen, terwijl er bij een onvoldoende stollingsniveau juist een verhoogd risico ontstaat op trombose. Bij de behandeling van patiënten die antistollingsmiddelen gebruiken, zijn vaak meerdere medischspecialisten, de huisarts, een apotheker en de trombosedienst betrokken. Samenwerking en afstemming tussen deze zorgverleners is essentieel maar complex, en een potentiële bron van fouten. Daarnaast zijn recent nieuwe antistollingsmiddelen op de markt gebracht, wat die complexiteit nog vergroot. Hierdoor ontstond de behoefte de structuur van de organisatie rond antistolling aan te passen en te verbeteren, en zijn daarvoor verschillende richtlijnen ontwikkeld. Regionale Antistollingscentra en Expertisecentra De landelijke standaard 2.0 beveelt een regionale structuur van de antistollingszorg aan, die de ketenzorg samenbrengt in Regionale antistollingscentra en Expertisecentra. Deze centra zijn gebaseerd op samenwerkingsverbanden tussen meerdere trombosediensten en meerdere ziekenhuizen. Slechts in één regio in Nederland zijn op dit moment formeel een regionaal antistollingscentrum en een expertisecentrum opgericht. In verschillende andere regio’s wordt wel gebrainstormd over de toekomstige vormgeving van deze centra, maar ontbreken financiële middelen, ondersteuning en coördinatie om daadwerkelijk de implementatie in gang te zetten. Omdat regio’s van elkaar verschillen, lijkt niet één aanpak of model het juiste voor de vormgeving van regionale antistollingscentra en expertisecentra. In gesprek  gaan over vervolgstappen Om gezamenlijk tot succesvolle implementatie van de nieuwe standaard, de LSKA 2.0 te komen, is het zinvol dat de verschillende bij antistollingszorg betrokken zorgverleners en instanties met elkaar in gesprek gaan en gezamenlijk concrete vervolgstappen bedenken. Procesbegeleiding op zowel regionaal als landelijk niveau, kan helpen om snellere en grotere stappen te zetten.Het onderzoek naar de stand van zaken bij implementatie van LSKA versie 2.0 bij het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, werd geleid door prof. dr. Cordula Wagner en is hier te downloaden. Tekst: Kees Kommer  ...

Lees Verder
Terug naar de Schoolbanken
apr29

Terug naar de Schoolbanken

Op zaterdag 13 juni 2015 kan de apothekersassistent ‘terug naar school’. Dan organiseert de Mark Two Academy weer Terug naar de Schoolbanken, een nascholingsdag waarop de apothekersassistent actuele informatie en kennis opdoet. In een serieuze, maar informele sfeer, met genoeg gelegenheid om ook even bij te praten met collega’s. Velen hadden tijdens de opleiding nog weinig idee wat ze precies in de praktijk van het dagelijks werk tegen zouden komen. De professional die het een uitdaging vindt om het werk goed te doen, kan zich op deze nascholingsdag inschrijven voor ‘lessen’ over actuele thema’s in de praktijk van de apotheek. Tijdens Terug naar de Schoolbanken in het Corderius College Amersfoort worden zeven lessen aangeboden, waaruit de leerlingen er vier kunnen kiezen. 1. Antibiotica: alle ins en outs 2. De voors en tegens van antidepressiva 3. Lean werken in de apotheek 4. Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel: zo doe je dat 5. Maagklachten door medicijnen 6. Astma en COPD: fris je kennis op! 7. Medicijnen tijdens de zwangerschap De accreditatie voor vijf uur is aangevraagd. Meer informatie en inschrijven op de website van de Academy:...

Lees Verder
Drijfveren: Kwaliteit met een grote K, Zorg met een grote Z
apr28

Drijfveren: Kwaliteit met een grote K, Zorg met een grote Z

De eerste gedachte die ik heb als ik Nistelrode binnenrijd: ‘hier is geen apotheek nodig’. Het ziet er allemaal welvarend en gezond uit. Mensen op de fiets, bij de supermarkt; rust en regelmaat, harmonie en gemoedelijkheid. Naast een bronzen standbeeld van de ‘Brabantse boer en boerin’ uit 1967, ligt Service Apotheek Nistelrode. En dan blijkt dat de werkelijkheid weerbarstiger is want het is behoorlijk druk. Wat opvalt is de spreekkamer waar veel gebruik van wordt gemaakt. Een mevrouw met een tas vol geneesmiddelen wordt apart genomen en krijgt één op één uitleg. Ook een oudere man krijgt extra begeleiding. Als hij na tien minuten naar buiten komt, zwaait hij vrolijk naar de assistentes achter de balie: “Houdoe dames, tot de volgende keer!” Apotheek Nistelrode heeft ongeveer 7000 cliënten. Naast de apotheker werken er 8 apothekersassistentes en een logistiek medewerkster. Joeri Beek is sinds 2000 eigenaar. “Wij vinden zelf dat we de beste apotheek van Nederland zijn. In 2009 en 2011 werden we door  onderzoeksbureau AMP uitgeroepen tot ‘Beste Apotheek van Nederland’. Dit jaar vielen we met de elfde plaats net buiten de top tien.” De beste apotheek van Nederland? Geen last van bescheidenheid? Joeri lacht: “Wij streven naar Kwaliteit met een grote K en Zorg met een grote Z. Ik ben een van de weinige apothekers die hardop zegt dat apothekers beter betaald moeten worden voor de zorg die ze leveren. Onze primaire taak is niet meer het afleveren van geneesmiddelen, gezondheids- en thuiszorgartikelen. Maar patiënten komen hier  voor advies, service en begeleiding bij geneesmiddelengebruik. Natuurlijk moet de logistiek rondom de doosjes goed geregeld zijn. Maar dat is ‘slechts’ logistiek. Ik wil juist de zorg die om het doosje heen zit, uitbreiden. Dat is ook van algemeen maatschappelijk belang. Laatst stond in de krant dat 60% van de mensen met enige regelmaat geneesmiddelen weggooit. Dat is pure verspilling. En nee, ik ben niet bescheiden als het over mijn apotheek gaat. Ik vind dat we het aantoonbaar goed doen. Patiënten lopen hier gemakkelijk binnen en die laagdrempeligheid is belangrijk.” Begrijpelijk dat je betaald wilt worden voor zorg die je levert. Maar prioriteiten lijken elders te liggen. Ben je een roepende in de woestijn? “Ja, daar lijkt het wel op. Ik denk dat het merendeel van de apothekers liever vasthoudt aan betaling rondom ‘het doosje’. Ik zou dat graag anders zien. Maar het probleem is dat ik dat niet alleen voor elkaar krijg. Binnen de Nederlandse Farmaceutische Zorggroep (NFZ) wordt wel steeds vaker betaald voor zorgactiviteiten maar de tarieven die verzekeraars hanteren zijn niet afdoende. Daar kun je geen bedrijf op draaien.” Hoe zou je het toch voor elkaar kunnen krijgen?...

Lees Verder
Kaalslag apotheken nog niet ten einde: “Er zitten twee kanten aan de medaille”
apr27

Kaalslag apotheken nog niet ten einde: “Er zitten twee kanten aan de medaille”

Nee, de openbare apotheek zal niet verdwijnen. Daarover zijn Jan Dirk Jansen, algemeen directeur van Pluripharm, en Frits Offermann, bestuurder bij de stichtingen VNA (Verenigde Nederlandse Apotheken) en VZA (Vereniging Zelfstandige Apothekers), het volledig met elkaar eens. En ze gaan er ook beiden vanuit dat er een toekomst is voor de zelfstandig gevestigde apotheker. “Kijk je naar de lijstjes van uitstervende beroepen, dan zie je dat de apotheker daar nooit opstaat”, zegt Offermann, zelf eigenaar geweest van twee apotheken. “Apotheken vervullen ook een essentiële functie natuurlijk. Je kunt waarschijnlijk alles wel automatiseren, maar kennisoverdracht blijft toch mensenwerk. Wel staat het aantal apotheken onder druk. In dorpen waarin voorheen vier apotheken gevestigd waren, zie je nu dat de apothekers zijn gaan samenwerken en twee vestigingen hebben gesloten. Die kaalslag is gaande en die is beslist nog niet ten einde. De zorgverzekeraars hebben steeds gezegd dat vierhonderd apotheken moeten verdwijnen en ze dwingen ook af dat dit gebeurt. Kleine apotheken krijgen steeds meer moeite de begroting rond te krijgen. Voor de patiënt kan de ontwikkeling betekenen dat hij verder moet reizen en met langere wachttijden in de apotheek te maken krijgt door grotere patiëntenaantallen en bezuinigingen op het personeel. Een mogelijk voordeel is dat apotheken zich zullen gaan specialiseren of hun dienstverlening uitbreiden. Er zitten dus twee kanten aan de medaille.” Veranderende rol Jansen verwacht dat de rol van de apotheek als laagdrempelige vraagbaak in de wijk op het gebied van medicijnen en gezondheid intact zal blijven. “Ook voor zelfzorg en preventie kan de apotheek een belangrijke rol vervullen voor patiënten”, zegt hij. “De rol van de apotheek zal wel veranderen. De opbrengsten uit distributie zullen verminderen en die uit zorg groeien, al zal dat in de huidige markt niet heel snel gaan. Maar door de schaalvergroting zal het aantal patiënten per apotheek toenemen, waarmee de mogelijkheden verbeteren om meer aan zorg te doen en daarmee inkomen te genereren. Aan het verstrekken van medicatie aan een chronische patiënt die steeds weer hetzelfde doosje komt halen, kun je niet zoveel waarde toevoegen. Die meerwaarde zit vooral in spoedmedicatie, in uitleg over geneesmiddelengebruik, in het beheren en bewaken van het totale dossier van de patiënt en in het overleg met de voorschrijvers. Ik vind dat we ons daarop moeten blijven focussen. Probleem is wel dat de zorgverzekeraars maar mondjesmaat bereid zijn om te investeren in zorg. Apothekers moeten elke keer eerst met bewijzen komen dat wat zij doen kosten bespaart en waarde toevoegt voor de patiënt. Volgens mij schieten zorgverzekeraars hierin regelmatig door.” Onafhankelijk van elkaar functioneren In de apotheker als farmaceutisch consulent van – of in dienst van – de huisarts zien...

Lees Verder
Zorg op afstand een stapje dichterbij
apr24

Zorg op afstand een stapje dichterbij

Met de komst van de Apple Watch komt farmaceutische zorg op afstand weer een stapje dichterbij. En met de grote hoeveelheid aan data die patiënten leveren is het mogelijk steeds beter zorg op maat te leveren. Het wachten is op de eerste wearable die patiënten helpt bij medicatietrouw. Heel Nederland is aan het gamen. We hebben allemaal spelcomputers en mobile devices. En ons land spreekt met 350 bedrijven, 3.000 werknemers en 275 miljoen euro omzet per jaar ook nog eens een aardig woordje mee als ontwikkelaar van games. Tijdens het SXSW-festival in Austin, een grote technologiebeurs in de VS, toonde Jeroen Tas, topman van de gezondheidsdivisie van Philips, een grote pleister aan zijn publiek. De pleister meet ondermeer ademhaling, temperatuur, hartslag en stressniveau. Aansluiten op meetapparatuur en draden is niet meer nodig: de sensoren in de pleister op de huid slaan meetwaarden van vitale functies op en sturen die naar een mobile device en naar een centrale computer. Merkt die computer iets vreemds op, dan klinkt er letterlijk een belletje. De zorgprofessional op afstand ziet op de app de staat van die ademhaling, hartslag en temperatuur. Een teken voor zorgprofessionals om in een vroeg stadium in te grijpen. Om zo ernstige problemen te voorkomen. Maar niet alleen de zorgprofessional krijgt een signaal dat er iets mis is. Ook is het mogelijk dat een familielid van een patiënt een seintje krijgt als vader de medicijnen weer eens heeft laten staan. Vitale functies meten Tas claimt dat deze technologie het aantal ziekenhuisopnames tot 50 procent vermindert. Hij vertelde tijdens de internationale beurs over technologische ontwikkelingen over zijn tachtig jarige vader die nog maar met moeite thuis kan blijven wonen. En over zijn tienerdochter met diabetes. Met deze technologische ontwikkelingen als wearables kunnen zij beter omgaan met hun gezondheid. Sensoren in een pleister, het is een voorbeeld van een wearable. Maar die sensoren zitten ook in een ooglens of in kleding.  Of hangen aan je pols in de vorm van een horloge. Apparaten die je continu bij je draagt en die continu vitale functies meten en doorgeven. Feitelijk zijn deze wearables in twee categorieën te verdelen. Op de eerste plaats kunnen zij tal van gegevens van mensen op afstand registreren. Hoe gaat het met de patiënt? Met de uitslag kunnen patiënten eerder naar huis. Of patiënten kunnen juist langer thuis blijven wonen nu de zorg op afstand een goed beeld geeft van de patiënt. Daarnaast leveren de wearables tal van interessante gegevens op. Met deze gegevens kunnen patronen worden herkend en kan al in een vroeg stadium preventief worden opgetreden: Hoe doet deze patiënt het ten opzichte van een controlegroep? Moet de...

Lees Verder
Column Jan Dirk Jansen: Lentebries
apr23

Column Jan Dirk Jansen: Lentebries

De eerste warme dagen vielen uitzonderlijk vroeg dit jaar. Wat mij betreft één van de weinige positieve bijwerkingen van de klimaatverandering. Zelf raak ik op zulke dagen direct in een voorjaarsstemming. De bril kleurt wat meer roze en de wereld ziet er een stuk fleuriger uit. Datzelfde positieve gevoel bekroop mij onlangs op de eerste Care4Pharmacy avond. Ook die avond leek er een warme lentebries door de zaal te waaien. Deze masterclass over ondernemen is georganiseerd door jonge apothekers die voor de keuze staan om als apotheekeigenaar de openbare farmacie in te stappen of iets anders te gaan doen. Een tweetal meer ervaren collega’s, Sonja Keizers van Pillen en Praten en Laurens Schulpen uit Woerden, vulden een deel van de avond met inspirerende presentaties over hoe je een mooie apotheek kunt opbouwen uit niets als je maar over doorzettingsvermogen, een heldere visie en wat ondernemerschap beschikt. De avond werd afgesloten met een zeer enthousiaste salespitch van een  jonge apotheker die bezig is met een medicatie app. In de wandelgangen van het symposium werd duidelijk dat de aanwezige jonge apothekers en studenten bruisen van de energie en zin hebben om er tegenaan te gaan. Op bijeenkomsten van iets meer belegen collega’s, waar ik mijzelf ook toe reken, heerst vaak een heel andere stemming.  De apotheekeigenaren die het tijdperk voor het preferentiebeleid nog hebben meegemaakt, is het lachen in de loop der jaren vaak wat vergaan. Wie heeft er nu gelijk? Aan de ene kant staan, naast steeds meer eisende consumenten en beleidsmakers, de verzekeraars die vanuit hun rol als kritische zorginkoper de zorgaanbieders in het nauw drijven. Na preferentie en claw back zijn openbare apothekers geconfronteerd met het verlies van delen van het assortiment, met de overheveling naar ziekenhuizen en, recent, met selectieve contractering van herhaalmedicatie en het uitsluiten van eigen bereidingen. Ook Sonja Keizers gaf aan dat zelfstandig ondernemen en innoveren in dit klimaat steeds lastiger wordt. Aan de andere kant pakken apothekers steeds meer zorgtaken op en liggen er op dit terrein ook nog meer dan voldoende verbetermogelijkheden en nieuwe kansen. Denk bijvoorbeeld aan het thema van de KNMP voorjaarsdag; de Farmacogenetica. Alle andere stakeholders lijken ook te willen dat de openbare apotheker deze zorgtaken oppakt. Een ander punt is de macht van de zorgverzekeraar. Na het afrekenen met de hoge inkomens en uitwassen in de zorg, neemt de weerstand bij zorgaanbieders, consumenten en politiek, tegen al te dominante zorgverzekeraars langzaam toe. Dankzij de huisartsen, wordt er bijvoorbeeld nu door Schippers gekeken of er wat meer ruimte kan komen voor eerstelijnszorgaanbieders om tegenspel te bieden. Om in de sfeer van de seizoenen te blijven; één zwaluw maakt nog...

Lees Verder