Aurobindo Voorjaarsdiner: Delen is het nieuwe vermenigvuldigen
apr11

Aurobindo Voorjaarsdiner: Delen is het nieuwe vermenigvuldigen

14 maart 2016 vond het achtste Voorjaarsdiner van Aurobindo plaats in het Paushuize in Utrecht, zoals altijd voorafgaand aan het KNMP Voorjaarscongres. De opkomst was groot, de sfeer ontspannen en het doel onveranderd: stakeholders in de farmacie bij elkaar brengen om samen kennis en informatie uit te wisselen. Het Voorjaarsdiner is daarmee dé perfecte plek om te netwerken. “We hebben elkaar hier vorig jaar ontmoet.” Margriet van Amerongen, apotheker in Utrecht, en Nico Dienaar, directeur Inkoop bij Mosadex, komen graag naar het jaarlijkse Voorjaarsdiner van Aurobindo. Dit is voor beiden de derde keer. “Margriet en ik hebben daarna enkele malen een lunchafspraak gemaakt,” vertelt Dienaar. “Dat waren prettige gesprekken. Die gingen bijvoorbeeld over haar inkoopwensen als apotheker, hoe Mosadex haar het beste daarbij kan ondersteunen en hoe we onze samenwerking verder kunnen verdiepen. Dat werkcontact is tijdens het vorige Voorjaarsdiner ontstaan.” “Dat is het prettige van het Voorjaarsdiner,” vult Van Amerongen aan. “Je ontmoet professionals uit verschillende farmaceutische disciplines, de sfeer is ontspannen en ja, het eten is heerlijk.” “Het bijzondere is ook dat je steeds een andere tafelschikking hebt,” reageert Dienaar. “Je ontmoet daardoor continu andere mensen. Bij symposia zoek je vooral de mensen op die je al kent. Dat kan hier niet. Bij het voorgerecht spreek ik andere professionals dan tijdens het hoofdgerecht. Dat zijn prachtige kansen om nieuwe contacten te leggen én inspiratie op te doen.” Dat is precies de bedoeling, vertelt Jeroen Wolfrat, commercieel directeur van Aurobindo. “Delen is het nieuwe vermenigvuldigen, dat is ons motto. Kennis en ervaringen delen werkt inspirerend. Professionals worden er blij van. We investeren daar dus graag in, ook binnen onze eigen organisatie. We zien het liefst dat medewerkers zich met elkaar verbinden, dat ze samenwerken, dat ze samen plezier hebben. Alleen dan kom je verder. We zijn daarom blij dit Voorjaarsdiner te mogen organiseren. Aan tafel leren mensen elkaar op een ongedwongen manier kennen.” Jan Dirk Jansen, algemeen directeur van Pluripharm en tafelgenoot van Wolfrat, beaamt dat. “Het Voorjaarsdiner is een van de weinige mogelijkheden in het jaar om diverse stakeholders in de farmacie persoonlijk te ontmoeten.” Laat zien wie je bent Vóór het hoofddiner gaf Gerard Duursma, specialist in social media, een presentatie over de kracht van communicatie en de rol die sociale media daarbij kan spelen. Duursma is een early adaptor van online communicatie. Hij deelt ook al zijn inzichten via sociale mediakanalen zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. “Delen is mijn tweede natuur geworden. Ik ben er ook van overtuigd dat hoe meer je van jezelf laat zien, hoe makkelijker je contact maakt met de buitenwereld.” Kennis delen, laten zien wie je bent, met social media kan...

Lees Verder
Miljoenen beschikbaar voor verbeteren farmacotherapie
apr11

Miljoenen beschikbaar voor verbeteren farmacotherapie

Er liggen tientallen miljoenen euro’s te wachten op onderzoek naar het verbeteren van farmacotherapie in de eerste lijn. Een mooie kans voor huisartsen en apothekers om onderzoek te doen naar het effect van hun handelen. “De uitdaging ligt met name in prospectief onderzoek in de eerste lijn. Dat gebeurt nu nog onvoldoende”, aldus Saco de Visser, programmacoördinator van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMw. We willen allemaal dat het gebruik van geneesmiddelen effectief, veilig en doelmatig gebeurt. Op het gebied van goed gebruik van geneesmiddelen is veel winst te behalen. Om dat te bereiken loopt sinds 2012 een groot programma bij ZonMw: Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG). GGG richt zich op de geneesmiddelen die in de praktijk beschikbaar zijn. Onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen valt er niet onder. Het programma beperkt zich echter ook weer niet tot de indicaties waarvoor het geneesmiddel op de markt is toegelaten. Off-label en magistrale bereidingen horen er ook bij. Samen met onder meer mede programmacoördinator Benien Vingerhoed-van Aken stond Saco de Visser aan de basis van dit grootschalige programma, waarvan ZonMw de ‘eigenaar’ is. De start van het programma gaat terug naar 2009 toen het eerste signalement naar Ab Klink, de toenmalige minister van VWS, werd gestuurd: waar moet de aandacht nu echt liggen als het gaat om medicatie? Wat kunnen we verbeteren? Dat er iets moest gebeuren was inmiddels wel duidelijk. Na consultatie met de spelers in het veld werd duidelijk dat de focus moest komen te liggen op het goed gebruik van medicatie. Saco de Visser: “Minister Ab Klink stond hier volledig achter; hij was bezig met het sturen op richtlijnen, en dat zorgverleners daarop zouden worden afgerekend. Hij begreep denk ik goed dat als hij zou gaan sturen op richtlijnen, dan moest hij zich ook ook richten op het genereren van voldoende evidence om dat goed te kunnen onderbouwen. Maar door de val van het toenmalig kabinet, werd ons gevraagd deze visie in een rapport op te schrijven. Het duurde uiteindelijk tot 2012 voordat het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van start kon gaan.” Zorg verbeteren Het uiteindelijke doel van GGG-programma is het effectiever, veiliger en doelmatiger gebruiken van bestaande geneesmiddelen. Hoe kunnen we de farmacotherapeutische zorg verbeteren? Maar dan wel op het niveau van het geneesmiddel en op het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg. Beter gebruik van geneesmiddelen is immers in het belang van alle betrokkenen: de patiënt, de zorgprofessional als voorschrijver en apotheker, de overheid, maar ook zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie. Het onderzoek richt zich op vier pijlers: onder- en overbehandeling en epidemiologisch onderzoek, doelmatigheidsonderzoek, nieuwe indicaties voor bestaande geneesmiddelen en waar het mis...

Lees Verder
Farmacieproject smaakt naar meer
apr08

Farmacieproject smaakt naar meer

De gemiddelde tabletprijs van cholesterolverlagers in Oostelijke Mijnstreek is vanaf de start van het Farmacieproject in oktober 2014 continu gedaald. Daarbij is rekening gehouden dat ook in andere regio’s van de dominante zorgverzekeraar CZ vergelijkbare trajecten aan de gang waren. Die vergelijking laat zien dat de daling in de Limburgse proeftuin van MijnZorg groter is dan in andere regio’s. In de resultaten is ook te zien dat de professionals rekening houden met de gezondheidswinst, en dus de kwaliteit van zorg. Van het geneesmiddel Ezetrol is in de laatste maanden van 2015 bewezen dat de gezondheidsuitkomsten op lange termijn beter zijn voor de patiënt dan andere medicatie. Artsen kiezen sindsdien vanuit kwaliteitsoogpunt steeds vaker voor dit middel, ondanks dat het middel duurder is dan andere medicatie. Conform het motto is: goedkoop als het kan, duur als het moet. Doelmatiger voorschrijven Het doel van het Farmacieproject van MijnZorg was dat huisartsen en medisch specialisten cholesterol- en bloeddrukverlagers alsmede maagzuurremmers doelmatiger gingen voorschrijven. Hiervoor werd de samenwerking tussen specialist, huisarts en (ziekenhuis-)apotheker geoptimaliseerd. Met een gestructureerde gezamenlijke aanpak moest een daling van de gemiddelde tabletprijs van onder andere cholesterolverlagers worden bereikt. Met als doel om op de lange termijn bewustwording bij zorgprofessionals en patiënten op gang te brengen over de hoogte van de kosten van medicatie, waarbij de gezondheid van de patiënt voorop staat. Overleg met apotheker In een intercollegiaal overleg werd bekeken of voor een patiënt met verhoogd cholesterol een goedkoper medicijn met dezelfde werking beschikbaar was. Ter ondersteuning hiervoor werd een gezamenlijk formularium opgesteld en werden afspraken tussen de eerste en tweede lijn gemaakt over streefwaarden voor te behalen LDL-einddoelen. Er werd alleen gekozen voor middelen waarvan een gunstig effect, zoals de preventie van een hartinfarct of een beroerte, kon worden aangetoond. De patiënt werd door de huisartsenpraktijk of specialist per brief of telefoon geïnformeerd en werd uitgenodigd voor een consult. Meer afspraken volgen Deze samenwerking tussen apothekers, huisartsen en specialisten laat nu een positief resultaat zien. Bovendien smaakt de samenwerking volgens MijnZorg naar meer. Partijen hebben al afgesproken dat ze voor meer geneesmiddelen vergelijkbare afspraken willen maken (regionaal formulariumbeleid) en dit gezamenlijk willen uitvoeren. Onder redactie van: Kees Kommer  ...

Lees Verder
Drijfveren: De doelen van Didem
apr07

Drijfveren: De doelen van Didem

‘Niet meer wachten in de apotheek’, zo valt te lezen op de website van Apotheek Prinsenland. Je moet een zekere vorm van zelfvertrouwen en moed hebben, wil je zo’n bewering openbaar maken. Deze eigenschappen blijken precies te passen bij Didem Ozer-Altug (32), apotheker en mede-eigenaar van deze Medsen apotheek. “Neem maar een foto met mijn armen over elkaar. Zo ben ik wel een beetje”, lacht ze als we buiten een foto maken. Toen ik in 2013 in deze apotheek begon, was de gemiddelde wachttijd anderhalf uur. Ik ben iemand die graag doelen stelt. Een daarvan was de wachttijd drastisch terugbrengen. Dat is gelukt. Natuurlijk moeten mensen nog wel eens wachten voor de balie maar dat is meer uitzondering dan regel.” Kralingen is een wijk van Rotterdam met tegenstellingen. Een gedeelte van Kralingen is een volksbuurt met de bijbehorende problemen terwijl het andere deel behoort tot de rijkste stukjes van Nederland. Apotheek Prinsenland staat in het welvarende gedeelte. Didem: “Prinsenland is een bovengemiddeld grote apotheek. Onze patiëntenpopulatie bestaat voornamelijk uit hoogopgeleide tweeverdieners tussen de 30 en 60 jaar. We runnen deze apotheek met zes medewerkers en een apotheker.” Je broer volgt ook een opleiding tot apotheker. It runs in the family? Didem: “Sterker nog, mijn man is ook apotheker. Maar de ene apotheker is de andere niet. Ik ben een andere apotheker dan mijn man bijvoorbeeld. Als mede-eigenaar van twee apotheken heb ik bepaalde vrijheden waaraan ik erg gehecht ben. Daar heeft hij minder behoefte aan. Het overbrengen van kennis en voorlichting geven is een onderdeel van het vak dat ik zeker van thuis heb meegekregen. Dat zit inderdaad in de familie. Mijn vader is leraar, zit al zijn hele leven in het onderwijs en mijn moeder heeft altijd in de kinderopvang gewerkt. Ze zijn mijn steun en toeverlaat in alles.” Je ouders zijn van Turkse komaf. In hoeverre speelt dat een rol in je leven? “Het is niet zo zeer dat het ‘Turkse’ een belangrijke rol in mijn leven heeft gespeeld maar meer de levenswijze van mijn ouders. Beiden hebben gestudeerd en hebben ons met de paplepel ingegeven dat studeren heel belangrijk is. Dit in combinatie met goed onderwijs kan ertoe bijdragen dat bepaalde vaardigheden en talenten worden ontwikkeld. Dat zou ik mijn zoontje ook willen meegeven.” Je bent best jong om (mede) een apotheek te runnen? “Als ik meehelp aan de balie vragen patiënten wel eens of ik de apotheker wil roepen. Wanneer ik zeg dat ik dat ben, wordt er weleens ongelovig en soms zelfs afwijzend gereageerd. Komt dat door mijn uiterlijk? Komt dat door mijn leeftijd? Is dat omdat ik een vrouw ben? Jij mag het...

Lees Verder
StiPCO-accreditatie voor grote groep apothekers
apr05

StiPCO-accreditatie voor grote groep apothekers

Meer dan 300 openbare apothekers bij Service Apotheek kregen vorige week 13,5 StiPCO-stimuleringspunten bijgeschreven voor hun deelname aan de nascholingen voor het nierfunctieproject en het Service Apotheek symposium. Het is voor de eerste maal dat zo’n grote groep apothekers deze accreditatie krijgt toegewezen. Apothekers ontvangen in 2017 nu een financiële bijdrage per toegekend punt. StiPCO, het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers, bereidt openbaar apothekers voor op de veranderingen in hun beroep. Met als doel de rol als farmaceutisch zorgverlener in de geïntegreerde eerstelijnszorg optimaal in te vullen. Petra Hoogland, hoofd farmaceutische zorg bij de centrale organisatie ziet de toekenning van de accreditatie als ultieme erkenning: “Competentieontwikkeling is onmisbaar voor ons vak. Er verandert veel, dus blijven we investeren in nascholing. We willen de beste farmaceutische experts blijven en ons topniveau handhaven.” Positieve geluiden De reacties op de nascholing en het symposium waren meteen al positief. Zoals een tweet van apotheker Renetta Fransens. “Zij had overleg met de huisarts en kon de voorgestelde interventies nog beter onderbouwen naar aanleiding van het symposium. Het ‘geleerde’ werd dus direct in de praktijk gebracht: dat is waarvoor we het doen,” vertelt Petra Hoogland. Positieve geluiden kwamen ook uit een andere hoek. Marnix Westein, beleidsmedewerker deskundigheidsbevordering bij KNMP was aanwezig tijdens het Service Apotheek symposium van 8 maart en was vol lof over de aanpak: “Dit is waar StiPCO voor bedoeld is, in kleine groepjes van vijf tot acht apothekers samen aan de slag met medicatiebeoordelingen en reflecteren op de eigen kennis en vaardigheden.” Onder redactie van Kees Kommer  ...

Lees Verder
Pagina 2 van 212