Afschaffing formulier leidt niet tot ander voorschrijfgedrag
dec05

Afschaffing formulier leidt niet tot ander voorschrijfgedrag

Huisartsen moesten bij het voorschrijven van een merkgeneesmiddel waarvoor ook generieke varianten bestaan, het formulier “Medische Noodzaak” invullen. In het kader van het “Het roer gaat om” is deze verplichting begin dit jaar vervallen. Nivel heeft onderzocht of dit heeft geleid tot verandering in het voorschrijven van merkgeneesmiddelen. Dat is niet het geval. De maatregel was indertijd ingevoerd om ervoor te zorgen dat de patiënt het middel toch vergoed kreeg van zijn zorgverzekeraar, ondanks dat er een goedkoper alternatief is. Een overbodige handeling, vond men in het kader van “Het roer gaat om”, het manifest om te komen tot minder administratie en rompslomp in de huisartsenzorg. Er kan ook op een eenvoudiger manier aangegeven worden dat het gaat om medische noodzaak.  Een compleet formulier invullen zag men als een te grote administratieve belasting. Daarom is het sinds 1 januari jl. voldoende als de huisartsen alleen op het recept aangeven dat het gaat om medische noodzaak. Vermelding op het recept volstaat om de zorgverzekeraar het merkgeneesmiddel te laten vergoeden. Geen verandering Het lijkt een logisch aanpassing, waar niemand moeilijk over doet. Toch vond men het noodzakelijk om te kijken of door deze vereenvoudigde handeling huisartsen niet ineens meer merkgeneesmiddelen gaan uitschrijven. En wat blijkt? Huisartsen hebben hun voorschrijfgedrag niet veranderd. Je kunt je ook afvragen waarom ze dat zouden doen, maar dat is nu ook daadwerkelijk aangetoond. De onderzoekers hebben gekeken naar het voorschrijfgedrag van een cholesterolverlager, maagzuurremmers en bloeddrukverlagers. Middelen waarvan in slechts 5% een merkgeneesmiddel wordt voorgeschreven en dat is dus zo gebleven. Ook in de ADHD-medicatie is het voorschrijven van merkgeneesmiddelen niet toegenomen. Maar…., zo zegt het Nivel: “Het verlichten van de administratieve lasten voor huisartsen heeft niet geleid tot veranderingen in de geleverde zorg. De analyses zijn wel kort na de verandering in het beleid uitgevoerd. Op de lange termijn kan nog wel een verandering plaatsvinden”. Is deze veronderstelling reden voor een volgend onderzoek? Onder redactie van Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Akkoord moet verspilling medicijnen tegengaan
dec01

Akkoord moet verspilling medicijnen tegengaan

Negen organisaties hebben hun handtekening gezet onder het “Akkoord Afspraken prescriptieregeling”. Doel is verspilling van medicijnen te voorkomen. Patiënten die voor het eerst bepaalde geneesmiddelen voorgeschreven krijgen, krijgen deze mee voor maximaal 15 dagen. Gaat het om dure medicijnen van meer dan € 1000 per maand, krijgt de patiënt het eerste half jaar deze medicijnen mee voor maximaal een maand. Tevens is in het akkoord afgesproken dat bij intensieve zorg thuis, zoals in de laatste fase van het leven van de patiënt, steeds de patiënt en zijn naasten met de betrokken zorgverleners bepalen welke medicijnen nodig zijn en welke niet (meer). Zo gaat het om maatwerk, waarbij overbodig medicijngebruik wordt tegengegaan. Mooie stap Het akkoord is voortgekomen uit de oprichting van het Meldpunt Verspilling, die minister Schippers heeft ingesteld. Dit meldpunt ontving een kleine 25.000 meldingen en maar liefst 7.000 van deze meldingen ging over het feit dat mensen medicijnen overhielden. Mensen melden het zonde te vinden dat geneesmiddelen moeten worden vernietigd, omdat ze voor een te lange termijn zijn voorgeschreven. Minister Edith Schippers is het daarmee eens: ‘Het is zonde als medicijnen ongebruikt weggegooid moeten worden, zeker als dat door slimmer voorschrijven voorkomen kan worden. Ik ben blij met deze mooie stap.’ Effecten Afgelopen zomer heeft de Stichting Farmaceutische Kerngetallen (SFK) een nulmeting gedaan. Daaruit bleek dat medicijnen bij eerste uitgifte in meer dan 20% van de gevallen voor meer dan 15 dagen werden meegegeven. In 2017 wordt de meting opnieuw uitgevoerd om te kijken wat de effecten zijn van het akkoord. Ondertekenaars Het akkoord is ondertekend door: Patiëntenfederatie Nederland, Federatie Medisch Specialisten (FMS), Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (VenVN), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers (NVZA). Zie bericht hierover van de Rijksoverheid Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Correcte verwerking medicijnafval: apothekers betalen de rekening
nov25

Correcte verwerking medicijnafval: apothekers betalen de rekening

De inzameling van medicijnafval verloopt bepaald niet vlekkeloos. In een kwart van de gemeenten moeten apothekers het ingezamelde afval zelf vervoeren. Maar…. dat is in strijd met de wet. En bijna de helft van de apotheken moet betalen voor de afvalverwerking, soms zeer zelfs zeer fors. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft onlangs gezegd dat het een misverstand is dat apothekers moeten betalen voor het afvoeren van medicijnafval van burgers. Inzameling van oude geneesmiddelen vindt plaats om te voorkomen dat het grondwater daardoor wordt vervuild. “De inzameling bij de apotheek kan worden gezien als een vooruitgeschoven post van de gemeentelijke inzameling van klein chemisch afval”, stelt Dijksma in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. Ze vindt het “heel belangrijk dat gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen”. Van gratis tot 7.500 euro Maar dat doen dus lang niet alle gemeenten. Zo’n 45% laat de apotheker zelf betalen voor het inzamelen en/of verwerken van oude medicijnen. Apothekers betalen aan commerciële afvalverwerkingsbedrijven tot € 7.500 per jaar. De vier grote steden in ons land brengen niets in rekening. Van de G32 laten Eindhoven, Zoetermeer en Maastricht de apotheken opdraaien voor de rekening. Het gaat dus vooral om kleinere gemeenten, met name in Brabant, Zeeland en Flevoland. Opvallend: de provincie Utrecht neemt de kosten voor  haar rekening voor de gehele provincie. Zo kan het dus ook. Halen en brengen In plaatsen waar de apotheken kosteloos  het medicijnafval kwijt kunnen, gaat het nog vaak mis. Want in de helft van deze gemeenten moeten apotheken dit zelf naar de milieustraat brengen. En dat is in strijd met de Wet Milieubeheer. Zie het KNMP-onderzoek inzameling medicijnafval 2016 Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Column: Vrouwenkul
nov24

Column: Vrouwenkul

Het is een gevaarlijk onderwerp, maar ondanks dat ook anno 2016 door vrouwen de reguliere anticonceptie ‘ter hand’ wordt genomen kan ik er natuurlijk wel iets van vinden. Al is het maar omdat in deze editie van FarmaMagazine het onder andere over anticonceptie gaat. En dat spul werkt. Gelukkig, zeker voor de purser van Transavia die in een erotisch dagboek haar seksuele uitspattingen in de ‘cock’pit op 3.000 meter nauwkeurig heeft bijgehouden. Een orgasme… op hoog niveau, daar dromen we allemaal van. Wat te denken van op kruissnelheid zo’n knuppel in je hand… opgejaagd door gierende straalmotoren. Volgende week vlieg ik naar New York en bij turbulentie weet ik wel wat er in de cockpit gaande is. Menig stewardessenhuwelijk moet door het bekend worden van dat dagboek zijn neergestort. Ik vind het intrigerend dat wij aan de voorkant ons zo keurig gedragen maar dat (behalve bij u en mijzelf) er in de spelonken van onze ziel een diep verlangen naar opwinding schuilt. Ministers, koningen en keurige burgers… het schijnt onbedwingbaar te zijn. Het idee is dat het vooral een mannen’ding’ is, maar of dat klopt dat kan ik natuurlijk niet hardmaken. Ons verlangen naar emoties en erkenning is universeel en primair. Dat zal ongetwijfeld Freudiaanse wortels hebben tot ergens diep onder in de buik. Ik vind het geen probleem, we zijn niet volmaakt en op aarde om onszelf beter te leren begrijpen. Toch zie ik in de zorg veel managers met obsessieve overschatting van de eigen zorgvisioenen. Drive is mooi, maar een parallelle werkelijkheid kan dit substraat van fallische kwetsbaarheid niet verhullen. Wat zijn daarvan de implicaties voor de ontwikkeling in de zorg? Echo’s vliegen daar als gezwollen taal over de tafels van managers en bestuurders. Het uiteindelijk presteren valt eigenlijk best vaak tegen en een gevoel van teleurstelling is wat rest. Net seks. Zijn wij als managers en bestuurders een broeinest van Sodom en Gomorra? Misschien… maar er is hoop: als ik ‘s nachts om zes uur uit het café ‘de Jager’ kom, zie ik 18-jarige meisjes op weg naar de eerste bejaarde om ze uit hun poep te wassen. Deze arme schapen hebben geen idee aan welke gezagvoerders van hun organisatie ze eigenlijk bloot staan. Zij willen zorg verlenen. We gaan ze ridderen, allemaal. Ik heb vertrouwen, vrouwen nemen hun verantwoordelijkheid en hun anticonceptie. Dat is maar goed ook. Ze zijn echt anders. Volgende week vlieg ik naar New York en hoog in de lucht vraag ik dan voor mijn eigen soort, Heer vergeef het ons, we zijn onvolmaakt. Of is dat allemaal… vrouwenkul?   Henk Pastoors is directeur van TopSupport Strategie en Informatie. Hij levert als...

Lees Verder
Machteld Huber: De apotheker als voetbalspeler
nov21

Machteld Huber: De apotheker als voetbalspeler

Het is tijd voor een andere kijk op ziekte en gezondheid. “De zorg moet de stap zetten van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, waarbij zelfzorg de basis is.” Machteld Huber, de grondlegger van de beweging Positieve gezondheid, over hoe shared decision making kan leiden tot meer therapietrouw. Het begon ergens rond haar dertigste levensjaar. Huisarts Huber werd patiënt Huber. Toen kwam de huisarts in haar erachter dat patiënt zijn iets heel anders is dan het stellen van een medische diagnose. Nu, ruim dertig jaar later, is onderzoeker Huber voorloper van een beweging die uitgaat van positieve gezondheid: mensen, ook al hebben ze een medische diagnose, hebben het vermogen zich aan te passen, zijn in staat eigen regie te voeren en kunnen na een slechte diagnose toch weer overeind krabbelen. Ook een chronische patiënt heeft naast de ziekte een groot potentieel aan gezondheid. In plaats van alleen de ziekte te behandelen kan het beter zijn om ook dat potentieel te versterken waardoor de patiënt de ziekte beter kan integreren in zijn leven. Inmiddels heeft Huber de aloude definitie van de WHO over gezondheid gekanteld. De Wereldgezondheidsorganisatie omschreef in 1948 gezondheid nog als een ‘toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek’. Een heel idealistische, maar ook nogal starre definitie, die geen oog heeft voor chronische zieken en gehandicapten. Maar een begrijpelijke definitie in een tijd dat antibiotica nog een wondermiddel was en nieuwe therapieën direct resultaten lieten zien. Doorbehandelen tot de patiënt beter is, was toen het adagium. Huber en collega’s formuleerden de definitie als volgt: ‘Het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.’ Gezondheid als een dynamisch begrip. Huber deed onderzoek om dit concept verder te ontwikkelen en vond dat mensen met ervaring met ziekte vinden dat gezondheid te maken heeft met alle levensgebieden, dus niet alleen met het biomedische domein. Die brede visie op gezondheid met zes dimensies noemde Huber ‘Positieve gezondheid’ (zie illustratie op pagina 11). De tijd is volgens Huber rijp voor een andere kijk op gezondheid. “De zorg moet veranderen, anders wordt de zorg onbetaalbaar voor de volgende generaties. Daarnaast zitten we in een grote transitie, moeten gemeentes zorg en welzijn organiseren en lopen zorgverleners vast in starre regels. Alles is aan het schuiven.” Wat is precies de kern van uw betoog? “Ieder jaar geven we in ons land zo’n 92 miljard euro uit aan gezondheidszorg. Maar liefst 96 procent van dat bedrag besteden we aan de behandeling van ziektes. En slechts vier procent gaat naar...

Lees Verder
Publiekscampagne antibioticaresistentie
nov17

Publiekscampagne antibioticaresistentie

VWS start een publiekscampagne waarin aandacht wordt gevraagd voor het onderwerp antibioticaresistentie. Deze moet Nederlanders ervan bewust maken dat antibiotica niet voor alle kwalen helpt. Bijvoorbeeld niet bij griep en verkoudheid. Ook wil de campagne informatie bieden over goed gebruik van antibiotica. Het zal nadrukkelijk wijzen op zorgvuldig handelen. Zoals geen restjes medicijnen gebruiken en altijd het voorgeschreven recept opvolgen. Ook legt het de nadruk op belang van goede hygiëne. Antibioticaresistentie is een bedreiging voor de volksgezondheid. Het probleem is steeds meer bacteriën ongevoelig worden voor de werking van antibiotica. Gevolg is dat nu nog eenvoudig te genezen ziektes, zoals long- of blaasontstekingen, weer levensbedreigend kunnen worden. Inzet professionals Naast een publiekscampagne richt de aanpak van antibioticaresistentie zich op de professionals in de zorg. Zij spelen een belangrijke rol in het voorkomen van infecties en resistentie. Dit o.a. door het zorgvuldig naleven van hygiëneregels of de inzet van antibioticateams in ziekenhuizen die kijken of het bij gebruik van antibiotica gaat om de juiste behandeling. VWS noemt ook een betere samenwerking tussen ziekenhuis, verpleeghuis en lokale gezondheidsdiensten in de regio van belang. Evenals het uitzetten van nieuw onderzoek en zorgvuldige monitoring. Handtekening Minister Schippers heeft heeft tijdens het symposium Antibioticaresistentie  haar “bacteriehandtekening” gezet tegen de groei van antibioticaresistentie. Professionals in de zorg kunnen eveneens hun handtekening zetten tegen de groei van antibioticaresistentie met de boodschap: ‘Ook ik zet mij in tegen antibioticaresistentie’. Hiermee staan ze voor goed gebruik van antibiotica, het naleven van basishygiëne en samenwerking met anderen waar mogelijk. Gezamenlijk doel is een aantoonbare vertraging van de opkomst en verspreiding van multiresistente bacteriën. U kunt ook een belofte doen om antibioticaresistentie tegen te gaan. Dan kan www.medicijngebruik.nl/doedebelofte Zie het persbericht van VWS over de aanpak van antibioticaresistentie Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Online test voor vroegopsporing COPD
nov14

Online test voor vroegopsporing COPD

COPD is een ongeneeslijke ziekte waarbij de longen steeds verder achteruit gaan. Bijna 600.000 mensen hebben deze ziekte. Daarnaast zijn er nog eens zo´n 300.000 mensen met een groot risico op COPD, zonder dat ze het zelf weten. Vooral (ex)rokers boven de 40 jaar vallen in de risicogroep. Bij COPD raken de longen onherstelbaar beschadigd. Vroegopsporing is van zeer groot belang en kan erger voorkomen, omdat de patiënt snel kan beginnen met het gebruik van de juiste medicijnen en aanpassing van de leefstijl. Veel mensen weten echter niet dat ze COPD hebben of ze nemen hun klachten niet serieus. Het begint meestal met een rokershoestje, na een tijdje gevolgd door kortademigheid. Roken is de belangrijkste oorzaak van COPD. Het Longfonds heeft een online test ontwikkeld. Aan de hand van 10 vragen kunnen deelnemers zien hoe hoog hun risico op COPD is.  Van degenen die tot nu toe deze test hebben ingevuld, heeft ongeveer een kwart een hoog risico op COPD. Deze mensen krijgen het advies naar de huisarts te gaan, die vervolgens uitsluitsel kan geven over de diagnose en, indien nodig, kan starten met een behandeling. Zie hier de online longtest van het Longfonds Onder redactie van Gerda van Beek    ...

Lees Verder
Drijfveren: ‘Ik heb een prachtig vak!’
okt28

Drijfveren: ‘Ik heb een prachtig vak!’

Op tafel ligt een iPad waar Stephan Joosten regelmatig naar wijst. “Hierop staat het visiedocument van de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) waarin wij onze kijk op de toekomst van de beroepsgroep hebben geformuleerd”, verduidelijkt hij. “Het document wordt in november gelanceerd en wij nodigen iedereen uit het te lezen.” Het is de eerste dag na de hittegolf in september. Een heldere hemel heeft plaats gemaakt voor bewolking en ook de temperatuur is beduidend lager dan afgelopen week. Binnen praat Stephan met veel enthousiasme over zijn vak. Hij is jong, gedreven en ontwapenend. Binnen gaat de zomer nog even door.  Stephan is 27 jaar en doet de vervolgopleiding tot openbaar apotheker in een cluster van drie BENU-apotheken in IJsselstein. De werkzaamheden in de apotheek combineert hij met docentschap aan de Universiteit Utrecht waar hij farmacotherapie doceert. Daarnaast is hij bestuurslid specialismen bij de VJA. Stephan: “Ik ben betrokken bij dit prachtige vak. Ik heb ook een duidelijk beeld hoe het beroep eruit zou moeten zien. Daar wil ik heel graag mijn steentje aan bijdragen.” Wat vind jij zo mooi aan dit vak? “Als patiënten weten wat ze aan de apotheker kunnen hebben, doen ze ook een beroep op zijn kennis en kunde. Daar ligt meteen een uitdaging voor de apotheker: leer je patiënten kennen! Bouw een band op want behoeftes van patiënten verschillen. Die verschillen moet je als apotheker in beeld brengen zodat je daar je diensten en zorgverlening op kunt afstemmen. De openbare apotheek is in het huidige zorglandschap de enige zorg verlenende instantie waar patiënten zonder afspraak naar binnen kunnen lopen en waar ze in een hele korte tijd geholpen worden door mensen die kennis van zaken hebben. Gebruik dat gegeven.” Jezelf laten zien richting patiënten maar ook aan andere zorgverleners neem ik aan? “In dit vak moet je voorkomen dat je voortdurend wordt verrast door ad hoc problemen. Daar hebben we in IJsselstein al veel slagen in gemaakt. De basis moet goed zijn en dat begint bij een goede samenwerking tussen apothekers en –assistentes onderling, met huisartsen, ziekenhuizen en in de wijk. Als die basis goed is, houd je energie en tijd over om zorg op maat te bieden. Wij hebben tijdens de FTO’s duidelijk laten zien over welke kennis wij beschikken, hoe deze aansluit bij de kennis van artsen en andere zorgverleners en welk voordeel zij en onze patiënten hiervan kunnen hebben als we samenwerken. Aansluiting zoeken bij andere zorgverleners past sowieso bij de jonge generatie zorgverleners. Ze worden ook anders opgeleid dan de generaties voor ons.” ‘Anders’ opgeleid in de zin van? “Op de universiteit zijn we dit jaar gestart met een nieuw curriculum....

Lees Verder
Apotheek Rhenen best gewaardeerde Apotheek van 2016
okt26

Apotheek Rhenen best gewaardeerde Apotheek van 2016

Voor de tweede maal op een rij is Apotheek Rhenen in Rhenen door klanten uitgeroepen als de beste apotheek van Nederland op het onafhankelijke Opiness, zij mogen een jaar lang de titel Apotheek van het Jaar dragen. De service van deze apotheek is volgens hun klanten uitzonderlijk. Deze apotheek krijgt zelfs regelmatig een tien van haar klanten en eindigt met een eindcijfer van een 9,5 bovenaan de ranglijst. Het is de mix van meedenken, de tijd nemen en proactief zijn wat maakt dat deze apotheek zich de beste van Nederland mag noemen. Ivo Ouwehand, de apotheker van Apotheek Rhenen: “We zorgen met het gehele team voor de klanten. Door een betrokken en persoonlijke aanpak willen wij de klant altijd zo goed mogelijk helpen zodat onze klanten hun geneesmiddelen zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken. Natuurlijk ben ik zelf altijd aanwezig in de apotheek, waardoor ik de feeling behoud met de klant.” 12 Regio winnaars Dit jaar zijn er 12 regio winnaars naar voren gekomen uit meer dan 1.500 apotheken die op Opiness klantervaringen hebben staan. In totaal zijn er meer dan 475.000 reviews over apotheken gepubliceerd op Opiness. Op 29 september 2016 heeft Opiness gekeken welke apotheken het beste scoorden volgens klanten en over voldoende reviews beschikten dit jaar. Dit heeft geresulteerd tot de volgende regio winnaars: Regio winnaar Drenthe Service Apotheek Oostermoer 8,7 Regio winnaar Friesland Service Apotheek It Kruswald Buitenpost 8,6 Regio winnaar Gelderland Apotheek Wyborgh 9 Regio winnaar Groningen Service Apotheek ’t Hooge Zand 9,2 Regio winnaar Limburg VAL Apotheek Panacee Grubbenvorst 8,9 Regio winnaar Noord-Brabant Service Apotheek de Koning 9 Regio winnaar Noord-Holland Apotheek Kaaikhof 9,3 Regio winnaar Overijssel Buurtapotheek Almelo 9,1 Regio winnaar Utrecht Apotheek Rhenen 9,5 Regio winnaar Zuid-Holland Apotheek Pillen en Praten 9,1 Regio winnaar Zeeland Apotheek De Goese Polder 9 Regio winnaar Flevoland Alphega apotheek Het Ruim 8,3 De hele uitslag is na te lezen op: https://opiness.nl/apotheken-awards-2016/ In de rubriek Opiness over apotheken kunnen consumenten zien welke ervaringen er zijn gedeeld met de eigen apotheek of kan men zelf de eigen apotheek een review geven. Ook kunnen consumenten  alle apotheken van Nederland op een rij bekijken op Opiness.nl. Persoonlijke aandacht maar wel snel
 De hedendaagse consument is verwend met instant en online service en verwacht tegenwoordig dat alles snel gaat.  Ondanks een snelle afhandeling bij de apotheek wil de consument niet als een nummer behandeld worden maar juist ook persoonlijke aandacht krijgen. De apotheker van 2016 wordt dus dubbel uitgedaagd want deze moet snel en persoonlijk tegelijkertijd zijn, wat bijna een contradictie lijkt. Echter de 11 winnaars tonen aan dat het wel degelijk kan, geen lange wachttijd en toch een goede op...

Lees Verder
Wondzorg is wel/niet een taak voor de openbare apotheek
okt25

Wondzorg is wel/niet een taak voor de openbare apotheek

Welke rol speelt de openbare apotheek in de wondbehandeling? Over die vraag wordt verschillend gedacht. Er zijn genoeg voorbeelden van apotheken die zich heel actief op dit thema richten en die ook wondverpleegkundigen in dienst hebben. Maar er bestaan ook wondexpertisecentra die uitgaan van teams die de wondzorg bieden, waarbij de openbare apotheek niet een van de teamleden is. Het maakt niet uit bij welke keten of formule je zoekt, informatie over de rol van de openbare apotheek in de wondzorg vind je altijd. Soms richt die informatie zich rechtstreeks tot de patiënt om uitleg te geven over de verschillende soorten wonden en over de wondmaterialen die beschikbaar zijn om ze te ontsmetten en te bedekken. In andere gevallen ligt de focus op de dienstverlening aan die patiënt om de wondproducten zo snel mogelijk in huis te krijgen. In een aantal gevallen is aan de apotheek een verpleegkundige verbonden die – behalve voor advies over bijvoorbeeld diabetes en incontinentie – ook gericht advies kan geven over wondbehandeling. Een voorbeeld hiervan is de Transvaal Apotheek in Den Haag. Apotheker Paul Lebbink vertelt: “Primair is de apotheek een leverancier van genees- en hulpmiddelen. Maar dit betekent dat van het apotheekteam ook moet worden verwacht dat het kennis heeft over de producten die het levert en over de correcte toepassing daarvan in de praktijk. Voor de apotheker vormen wondzorgproducten een beetje een randassortiment. Hij wordt gedurende zijn opleiding niet onderwezen in wondzorg, maar gelet op zijn rol als leverancier van wondzorgproducten wordt hij wel geacht er verstand van te hebben. Dit onderschrijf ik ook, maar tegelijkertijd ben ik wel zo eerlijk om hieraan toe te voegen dat ik wondzorg persoonlijk een tamelijk complex onderwerp vind en dat het me ook nooit zo bijzonder heeft geïnteresseerd. Dit verklaart waarom we ervoor hebben gekozen een wondverpleegkundige aan te trekken.” Het juiste product De wondverpleegkundige in kwestie, Suzy Partodikromo, onderschrijft het verhaal van Lebbink helemaal. “Ik ben erin gerold omdat ik bij de openbare apotheken stuitte op veel onbegrip over het onderwerp wondzorg”, zegt ze. “Ik merkte bijvoorbeeld nogal eens dat een patiënt die naar de apotheek ging om een wondzorgproduct van merk A op te halen, de apotheek verliet met een product van merk B omdat de apotheek nu eenmaal met dat merk een leveringsafspraak had. Bedrijfseconomisch gezien vanuit het perspectief van de apotheek begrijpelijk, maar niet altijd in het belang van de patiënt. De behandelaar heeft verstand van wondzorg en stelt op basis daarvan bewust een bepaald wondzorgproduct voor. Het is daarom belangrijk dat de patiënt in de apotheek ook precies dat product krijgt.” Om deze reden zegt Partodikromo het belangrijk te vinden...

Lees Verder
Pagina 2 van 1012345...10...Minst recente »