Het Medicijnjournaal, december 2017
dec12
Lees Verder
Helpdesk staat EMA-medewerkers bij
dec11

Helpdesk staat EMA-medewerkers bij

Dat Nederland heel blij is met de aankomende vestiging van het Europees Medicijnen Agentschap (EMA) is bekend. Ze wil er alles aan doen om de overgang voor de medewerkers zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarom is er sinds begin december op het terrein van de EMA in Londen een Nederlandse helpdesk ingericht. Medewerkers van de EMA worden geconfronteerd met een verhuizing naar het continent, waar ze niet om hebben gevraagd, maar waar ze niet aan ontkomen. Dat betekent een zeer ingrijpende verandering in hun eigen leven en dat van hun gezinsleden. Zij kunnen bij de helpdesk terecht met al hun vragen die er leven ten aanzien van de verhuizing van hun werkplek en waarschijnlijk ook woonplek naar Nederland. Bij de helpdesk zullen experts op het gebied van internationale nieuwkomers in Nederland hen te woord staan. De medewerkers van EMA hebben hiermee een duidelijk aanspreekpunt om hen te helpen bij alles wat er bij een verhuizing naar Nederland komt kijken. Informatiebijeenkomsten De helpdesk is onderdeel van de Nederlandse inzet om de verhuizing van de EMA en zijn medewerkers zo soepel mogelijk te laten verlopen. De helpdesk zal allereerst informatiebijeenkomsten organiseren over bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs of huisvesting in Nederland. De eerste staan nog dit jaar gepland. Ook kunnen medewerkers nu al bij de helpdesk terecht met vragen over bijvoorbeeld medische behoeften, vragen van partners om in Nederland te kunnen werken en verblijfsvergunningen. Vanaf 1 februari wordt het helpdeskteam verder uitgebreid en worden individuele gesprekken met alle medewerkers gepland. EMA-gebouw De EMA wordt gevestigd op kavel 12 van het zogeheten “Vivaldi-deel” in het uiterste zuidoosten van de Zuidas in Amsterdam Zuid. Dit nog te bouwen kantorencomplex krijgt een omvang van 38.200 m2, waarvan 11.500 m2 conferentiecentrum. van 19 verdiepingen moet nog worden gebouwd. Kenmerkend voor dit project is de vlotte doorlooptijd. Daarvoor is er een procedure gestart om af te wijken van de bestaande bouwregels. 
Het conferentiecentrum moet per april 2019 operationeel zijn, de kantoren per november 2019. Het is nog maar de vraag of dat haalbaar is, iedereen kent het gegeven dat nieuwbouw meestal uitloopt. Maar zelfs als de streefdata wel worden gehaald, zijn de kantoorgedeelten dus nog niet gereed op 1 april 2019. Dat is de datum dat de Brexit een feit moet zijn. Het EMA-personeel wordt dan tijdelijk ondergebracht in een nabij gelegen kantoren. Bron: Rijksoverheid Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Debatteer mee over de toekomst van de farmaceutische zorg
dec05

Debatteer mee over de toekomst van de farmaceutische zorg

Het IVM (Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik) organiseert in 2018 een aantal debatten in de vorm van een zogeheten “Lagerhuisdebat”. Daarin wil het IVM met de deelnemers in debat gaan over de toekomst van de farmaceutische en farmacotherapeutische zorg. Welke innovaties staan ons te wachten en hoe bepalend zijn deze? In een unieke serie van drie Lagerhuisdebatten wil IVM met de deelnemers in 2018 verkennen hoe de technologische ontwikkelingen van invloed zijn op de farmaceutische en farmacotherapeutische zorg in 2025. Hoe verandert de rol van de voorschrijver, de afleveraar en de patiënt? En hoe kunnen zij zich daar op voorbereiden? Uiteraard komen in de debatten ook de rol van de overheid, de zorgverzekeraar en de farmaceutische industrie aan de orde. De data waarop deze debatten plaatsvinden, zijn reeds bekend, met daarbij van elke datum het zwaartepunt van de discussie. Data * Het eerste debat op 13 februari 2018:  verkenning van de rol van de voorschrijver (huisarts) en praktijkondersteuner in 2025. * Het tweede debat op 22 mei 2018: verkenning van de rol van de apotheker en de apothekersassistent in 2025. * Het derde debat op 13 september 2018:  verkenning van de rol van de patiënt in 2025. Inleiding door trendwatcher Elk debat wordt ingeleid door een trendwatcher of futuroloog met kennis van de zorg. Een expert uit de zorg wordt gevraagd hier op te reageren, gevolgd door een Lagerhuisdebat met de zaal aan de hand van een prikkelende stelling. De debatten worden georganiseerd in  Utrecht  en duren van  15:00 tot 17:00 uur, met daarna een netwerkborrel. Bij elk debat is plaats voor 40 deelnemers. Noteer de data vast in uw agenda. Eind dit jaar zal het IVM het definitieve programma publiceren met daarbij de mogelijkheid tot inschrijven voor deelname. Bron IVM Onder redactie van: Gerda van Beek    ...

Lees Verder
Breed aantal opties bij behandeling van hiv-infecties
dec05

Breed aantal opties bij behandeling van hiv-infecties

Een besmetting met het humane immunodeficiëntie virus (hiv) is een seksueel overdraagbare aandoening en in sociaal opzicht dient er als zodanig mee te worden omgegaan. Het hiv is een retrovirus; het virale enkelstrengs RNA wordt door het virale enzym reverse transcriptase (RT) omgezet in dubbelstrengs viraal DNA dat vervolgens in het genoom van de gastheercel wordt ingebouwd. Er zijn twee genotypen hiv bekend: type 1 (hiv-1) en type 2 (hiv-2). De meeste infecties worden veroorzaakt door hiv-1. Besmetting met beide typen kan aanleiding geven tot aids en andere door hiv veroorzaakte ziekten; infectie met hiv-2 leidt echter tot een minder frequente en langzamere progressie naar aids. Infecties met beide typen hiv tegelijk komen ook voor. Cellulaire immuundeficiëntie Het centrale probleem bij een hiv-infectie is de invoering van het virus in CD4+-T-lymfocyten, CD4+-macrofagen en CD4+-dendritische cellen. Gedurende enige jaren kan er daarna sprake zijn van een klinisch latente toestand. In deze periode is echter wel sprake van een immuunrespons tegen met hiv geïnfecteerde cellen en intensieve virusreplicatie waarbij het virus gebruikmaakt van enkele enzymen zoals reverse-transcriptase (voor de omzetting van viraal RNA naar viraal DNA), integrase (voor de insertie van viraal DNA in het genoom van de gastheercel) en protease (voor de omzetting van viraal mRNA naar viraal eiwit). Voortdurende replicatie van het virus resulteert in voortgaande ontwikkeling van mutanten waarop het immuunsysteem steeds moeilijker vat krijgt. Uiteindelijk neemt het aantal CD4+-lymfocyten in het bloed af en worden de lymfoïde organen aangetast. Gevolg is een cellulaire immuundeficiëntie die tot opportunistische infecties en nieuwvormingen kan leiden. Uiteindelijk overlijdt de patiënt aan de gevolgen van deze opportunistische ziekten. Geneesmiddelengroepen Hoewel verschillende soorten zijn beschreven, is het voor de behandeling niet van belang met welk soort een individuele patiënt is besmet. Er is een groot aantal geneesmiddelen beschikbaar voor de behandeling van hiv-infecties. De verschillende genoemde enzymen vormen de aangrijpingspunten van de geneesmiddelgroepen, zoals CCR5-antagonisten, HIV-fusieremmers, HIV-nucleoside-reverse-transcriptaseremmers, HIV-non-nucleoside-reverse-transcriptaseremmers, HIV-integraseremmers en HIV-proteaseremmers. Bij de virusvermenigvuldiging ontstaan ook mutaties die op den duur kunnen leiden tot resistentie tegen de toegepaste behandeling. Combinaties van middelen Door combinatie van antivirale middelen uit verschillende groepen met verschillende werkingsmechanismen en niet-overlappende resistentieprofielen wordt het hiv in verschillende fasen van de virale levenscyclus bestreden. Dit leidt tot een hoge virologische verbetering. Bij de behandeling wordt dan ook altijd gebruik gemaakt van combinaties van middelen. Voor de bijzonderheden betreffende de praktische toepassing van deze middelen en combinaties daarvan wordt verwezen naar de website van de Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren (http://richtlijnhiv.nvhb.nl/index.php/Inhoud). Individuele kenmerken van de patiënt Welke middelen en welke combinaties de voorkeur verdienen is zeer afhankelijk van de individuele kenmerken van de patiënt en van de vraag of de patiënt...

Lees Verder
Themajournaal Insulines, december 2017
dec01
Lees Verder
Pagina 2 van 212