Diagnose hiv wordt nogal eens over het hoofd gezien
nov15

Diagnose hiv wordt nogal eens over het hoofd gezien

Nu het preventieve hiv-medicijn PrEP vanaf 1 januari 2019 gedeeltelijk zal worden vergoed, is de verwachting dat het aantal hiv-infecties in Nederland verder zal afnemen. Geen reden om achterover te leunen, menen Jan van Bergen, bijzonder hoogleraar hiv en soa in de eerste lijn, en Godelieve de Bree, internist-infectioloog en wetenschappelijk coördinator van het Hiv-Transmissie Eliminatie Amsterdam. “De kans op het krijgen van hiv moet namelijk wel onderkend worden en PrEP geslikt. Bovendien blijft met minder hiv-positieven de kans op infectie nog steeds aanwezig.” Huisartsen en apothekers, zo benadrukken beide deskundigen, spelen een cruciale rol bij betere preventie en vroegtijdige opsporing. Hiv voorkomen en vroegtijdig opsporen, is nog steeds geen sinecure. Niet in de laatste plaats omdat hiv en aids onverminderd stigmatiserend blijken. Ook zorgverleners missen nogal eens de diagnose. In sommige gevallen omdat de mogelijkheid van een hiv-infectie niet bij ze opkomt. Maar ook omdat ze het moeilijk vinden een eventuele infectie te bespreken. “Veel huisartsen schromen bijvoorbeeld om bij een oudere heer met recidiverende pneumonie bij een bloedtest ook een hiv-test aan te vragen. Terwijl ook deze man hiv-geïnfecteerd kan zijn. Sterker, een kwart van de nieuwe hiv-diagnoses is bij mensen ouder dan vijftig jaar,” vertelt Jan van Bergen, bijzonder hoogleraar hiv en soa bij huisartsengeneeskunde aan het UMC Amsterdam. Onderzoeksresultaten, zo somt hij op, bewijzen dat nog veel te winnen valt rond preventie en vroegtijdig opsporen van hiv en andere soa’s. Én dat de huisarts daarbij een belangrijke rol speelt. Zo worden ieder jaar nog altijd bij achthonderd Nederlanders een nieuwe hiv-infectie vastgesteld. Zo’n twaalf procent van alle mensen met een hiv-infectie in Nederland weet niet dat ze hiv-positief zijn. Dat zijn er zo’n twaalfhonderd in heel Nederland. Veertig procent van de mensen met een hiv-infectie wordt te laat gediagnosticeerd, terwijl juist vroeg behandelen erg belangrijk is, zowel voor de individuele gezondheid, alsook voor de publieke gezondheid. Onderzoek toont aan dat iemand die effectief behandeld wordt, de infectie niet meer kan overdragen. Een derde van de hiv-infecties wordt opgespoord door de huisarts. Dertig procent van de huisartsen handelt echter niet altijd conform de richtlijnen over actiever testen op hiv; ook daardoor worden veel mensen met hiv niet tijdig gediagnosticeerd. “Waar het ons om te doen was, blijkt dus uit het onderzoek: het aantal nieuwe hiv-infecties neemt af.” Om huisartsen te stimuleren actiever te testen op hiv en andere soa’s, startte het H-team (Hiv Transmissie Eliminatie Amsterdam) in samenwerking met Elaa (voorheen 1ste Lijn Amsterdam) en Huisartsenkring Amsterdam, drie jaar geleden het ‘Diagnostisch Toets Overleg hiv en soa’ (DTO). Inmiddels hebben zo’n tweehonderd Amsterdamse huisartsen aan deze DTO deelgenomen. Van Bergen: “Uit spiegelinformatie die tijdens deze nascholing...

Lees Verder
Het medicijnjournaal, november 2018
nov15
Lees Verder
Foliumzuur 5 mg ook in 2019 in basisverzekering
nov12

Foliumzuur 5 mg ook in 2019 in basisverzekering

Foliumzuur 5 mg blijft in 2019 vergoed vanuit het basispakket. Het valt toch niet onder de middelen die per 1 januari uitstromen uit het pakket. Dit schrijft minister Bruins van VWS in een brief aan de Tweede Kamer. Foliumzuur 5 mg is uitsluitend op recept verkrijgbaar en mag daarom niet als voedingssupplement in de handel zijn. Een gelijkwaardig alternatief is echter niet beschikbaar in de vrije verkoop. En juist dat is een voorwaarde is voor het Zorginstituut Nederland om een middel uit het basispakket te kunnen halen. Foliumzuur 1 mg daarentegen mag wel vrij verkocht worden als voedingssupplement en daarom valt dit middel per 1 januari a.s. niet meer onder de basisverzekering. Besluit minister Bruins Halverwege dit jaar besloot minister Bruno Bruins van VWS om bepaalde vitaminen, mineralen, paracetamol en dus ook foliumzuur per 1 januari 2019 niet meer te vergoeden vanuit het basispakket. De minister wil hiermee een besparing inboeken van 40 miljoen. Therapieontrouw-bevorderende maatregel De aankondiging viel bij een aantal partijen verkeerd. Zo heeft de KNMP zich hiertegen fel verzet omdat volgens haar het risico bestaat op het voorschrijven van duurdere, risicovollere middelen die wel worden vergoed. Ook verwacht de KNMP dat de maatregel zal leiden tot therapieontrouw bij kwetsbare patiënten. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de KNMP haar zorgen geuit en de Kamerleden opgeroepen om de pakketmaatregel niet door te zetten. Helaas tevergeefs. Overzicht uitstroom geneesmiddelen De Rijksoverheid heeft inmiddels de lijst bekend gemaakt van geneesmiddelen, die per 1 januari 2019 het basispakket uitstromen. Zie hier de meest actuele lijst. Lees meer Zie ook het artikel op FarmaMagazine dat ingaat op de wijzigingen in het basisverzekering per 2019: Per 2019 vrij verkrijgbare paracetamol, vitaminen en mineralen uit basispakket. Bron: KNMP Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Deelnemers gezocht voor een enquête over medicijnafval
nov11

Deelnemers gezocht voor een enquête over medicijnafval

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik zoekt kwaliteitsmedewerkers, verpleegkundigen en verzorgenden die verantwoordelijk zijn voor het goed omgaan met medicijnafval in hun organisatie. IVM verzoekt deze professionals om mee te doen aan een online enquête. Degenen die reageren maken kans op een cadeaubon ter waarde van 50 euro. Medicijnresten in het water is een groeiend probleem. Medicijnen worden doorgespoeld door het toilet of de gootsteen. Daarnaast worden ze voor een belangrijk deel ook uitgescheiden. Door een betere rioolwaterzuivering, maar vooral ook door het voorkomen dat medicijnen in het water terecht komen, kunnen we ons water zuiver houden. Door verstandig om te gaan met medicijnafval in instellingen wordt het probleem minder. Diversiteit aan vragen Daarom wil het IVM samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) graag meer weten over knelpunten rond medicijnafval en hoe iedere organisatie daarmee omgaat. De enquête bevat diverse vragen, zoals: welke aspecten spelen er rondom medicijnafval in de organisatie, zijn er protocollen over, wat staat niet een protocol, maar wordt ad hoc bevredigend opgelost, hoe wordt omgegaan met niet meer te gebruiken medicatie, welk cijfer geeft u het kennisniveau van zorgmedewerkers met betrekking tot medicijnafval, zijn ze op de hoogte van de risico’s enz. enz. Vertrouwelijk Het IVM verwerkt de gegevens vanzelfsprekend vertrouwelijk en gebruikt deze als basis voor een rapport dat wordt aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Mede op basis van het rapport besluit het ministerie al dan niet om kennis over het omgaan met medicijnafval verder te doen verspreiden. Doe ook mee Het invullen van de vragenlijst duurt 5 tot 10 minuten. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het IVM is benieuwd naar alle meningen. Uiteraard blijven de deelnemers van de enquête in alle resultaten anoniem. Doe ook mee aan deze korte online enquête en maak kans op een cadeaubon t.w.v. € 50! Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Reclamecode voor medisch cosmetische behandelingen schrijft slogan voor
nov09

Reclamecode voor medisch cosmetische behandelingen schrijft slogan voor

Sinds half oktober geldt een reclamecode op reclame voor medische cosmetische behandelingen, uitgevoerd door artsen. Deze bevat een aantal voorwaarden die ervoor moeten zorgen dat mensen correct worden geïnformeerd. Waaronder een verplichte vaste slogan. De code is onderdeel van de Nederlandse Reclame Code en geldt daarmee voor alle adverteerders in de branche. In de code zijn verschillende regels opgenomen. Zo mag reclame geen tijdsdruk opleggen en mag het niet aanzetten tot het ondergaan van meer behandelingen dan noodzakelijk. Reclame mag zich niet richten op minderjarigen. Ook mag er geen sprake zijn van misleiding. Er mag geen verkeerde voorstelling van zaken worden gegeven over resultaten van een behandeling of over de risico’s die een behandeling met zich meebrengt. Garanties over de werking of het resultaat van een medisch cosmetische behandeling is niet toegestaan. De reclame mag de resultaten van een behandeling niet overdrijven of bagatelliseren. Uitingen als ‘u ziet er gegarandeerd beter uit’ zijn niet toegestaan. Eventuele claims moeten worden onderbouwd met voldoende en toetsbaar (!) bewijs. Verplicht slogan en beeldmerk En…. Bij iedere reclame-uiting is vermelding van een vaste slogan met bijbehorend beeldmerk (een oog) verplicht. Te vergelijken met ‘geld lenen kost geld’. De verplichte slogan voor medisch cosmetische handelingen luidt: “Kijk uit. Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken. Een geslaagde ingreep begint bij een geschikte arts”. Reactie minister Bruins De code is tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van VWS en is opgesteld door de Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde. Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport is tevreden dat partijen uit de branche deze code hebben opgesteld. “Medisch cosmetische behandelingen zijn nooit zonder risico. Het is belangrijk dat mensen daar goed en juist over worden geïnformeerd. Deze code voor reclames kan daar een goede bijdrage aan leveren.” Volledige tekst De Code medische cosmetische behandelingen uitgevoerd door artsen (CCBA) is ingegaan op 15 oktober 2018 en zal na twee jaar worden geëvalueerd. Bron: Rijksoverheid en Stichting Reclame Code Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Visie Patiëntenfederatie Nederland 2030: meer mens, minder patiënt
nov07

Visie Patiëntenfederatie Nederland 2030: meer mens, minder patiënt

Hoe ziet de wereld van zorg en welzijn in Nederland er in 2030 uit? Bestaat het begrip ‘patiënt’ nog? Heeft de technologie de middelen om zonder belemmeringen een goed en betekenisvol leven te kunnen leiden? Zijn ‘ziekenhuizen’ definitief omgedoopt tot ‘gezondheidshuizen’? Niemand die het weet. De Patientenfederatie kijkt in haar visie naar het jaar 2030. De Patiëntenfederatie Nederland heeft een poging gedaan. Samen met haar leden heeft ze een stip op de tijdbalk gezet: 2030. Ver genoeg weg om een beetje te kunnen dromen van een idealistisch toekomstbeeld, dichtbij genoeg om met beide voeten op de grond te blijven. Dé patiënt bestaat niet. De een is kwetsbaar en afhankelijk, de ander is zelfbewust en verheft gemakkelijk zijn stem. Maar één eigenschap is gemeenschappelijk: het streven naar een goed en betekenisvol leven. En dat is precies waar Patiëntenfederatie Nederland zich de komende jaren met hart, ziel en zakelijkheid voor wil inzetten. Met als credo: Weg met de patiënt. Leve de mens met al zijn mogelijkheden! Visie in vijf toekomstbeelden De federatie heeft de visie samengevat in vijf toekomstbeelden. In 2030… 1. … is het voor mij gemakkelijk om gezond te leven Ik word op alle mogelijke manieren geholpen om gezonde keuzes te maken Ik werk bewust aan mijn eigen gezondheid Ik leef in een wereld die solidair is met mensen met een aandoening 2. … is alles voor mijn gezondheid binnen mijn bereik Er is eén plek waar ik zelf mijn zorgzaken online kan overzien en regelen Dankzij digitalisering voelt de zorg voelt dichtbij, al is die niet altijd letterlijk bij mij om de hoek 3. … draait de zorg om de kwaliteit van mijn leven Samen beslissen is de norm Informatie over kwaliteit van zorg is openbaar en begrijpelijk Ik ben me bewust van mijn eigen rol in mijn gezondheid 4. … leef ik zelfstandig én sta ik er niet alleen voor Passende woonvormen stellen mij in staat zelfstandig te functioneren Technologie helpt me om plezierig en zelfstandig te leven 5. … heb ik toegang tot de allerbeste zorg Voor complexe zorgvragen ga ik naar een ervaren specialist Mijn gezondheidsbelang is leidend bij de introductie van succesvolle innovaties Ik profiteer van de nieuwste kennis Zie de volledige tekst van de visie 2030 van de Patiëntenfederatie Nederland. Onder redactie van: Gerda van Beek    ...

Lees Verder
Terughoudender beleid bij urineweginfecties
nov07

Terughoudender beleid bij urineweginfecties

Verenso heeft recent een nieuwe richtlijn ‘Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen’ gepubliceerd. De nieuwe richtlijn is een herziening van de Verenso-richtlijn van 2006. De vernieuwde richtlijn besteedt op diverse plaatsen aandacht aan de factoren die overbehandeling in de hand werken en biedt handvatten voor juiste diagnostiek en behandeling van urineweginfecties bij kwetsbare ouderen, waarbij tegelijkertijd wordt getracht om het optreden van antimicrobiële resistentie binnen de gezondheidszorg in te perken. Uit onderzoek komen aanwijzingen dat er onder de populatie kwetsbare ouderen sprake is van overbehandeling met antibiotica, in het bijzonder voor urineweginfecties. Een ongewenste situatie. Door verkeerd en teveel gebruik van antibiotica zijn steeds meer bacteriën resistent tegen de werking ervan. Het risico daarvan is dat ziektes, zoals urineweginfecties, moeilijker of zelfs niet kunnen worden behandeld. Het voorkomen van urineweginfecties en verantwoord antibioticagedrag dragen bij aan het beperken van antibioticaresistentie. Gedateerd De richtlijn Urineweginfecties van Verenso uit 2006 in inmiddels gedateerd. Deze had een exclusieve focus op verpleeghuispatiënten. Door hervormingen in de langdurige zorg blijven kwetsbare ouderen met multimorbiditeit langer thuis wonen of maken zij gebruik van alternatieve woonvormen voor ouderen. Een verbreding van de focus van de richtlijn is aangewezen. Focus nieuwe richtlijn De nieuwe richtlijn is primair bedoeld voor artsen die medische zorg dragen voor deze patiëntenpopulatie. Tevens is de richtlijn relevant voor andere professionals die betrokken zijn bij zorg voor kwetsbare ouderen. Urineweginfecties komen relatief vaak voor bij kwetsbare ouderen. Op basis van uitgebreid onderzoek is een aantal symptomen vastgesteld op basis waarvan de arts kan besluiten of hij wel of geen antibiotica voorschrijft. Dat kan ook betekenen dat hij kiest voor een afwachtend beleid. De nieuwe richtlijn richt zich op diagnostiek, behandeling en preventie bij patiënten zonder blaaskatheter. Daarnaast wordt aandacht besteed aan diagnostiek en behandeling bij patiënten met een blaaskatheter en aan urineonderzoek bij incontinentie. Meer informatie Het project is gefinancierd vanuit het programma antibioticaresistentie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zie hier de nieuwe Verenso-richtlijn Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen. Bron: Verenso Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Brainstormsessie Kwaliteitsstandaard Medicatietrouw
nov02

Brainstormsessie Kwaliteitsstandaard Medicatietrouw

Wat zijn knelpunten bij het signaleren en begeleiden van medicatieontrouwe patiënten? Welke praktische oplossingen komt u zelf tegen in de praktijk? En heeft u ideeën om het proces van signaleren en begeleiden van medicatieontrouwe patiënten te verbeteren? Geef uw mening tijdens de brainstormsessie over de nieuwe Kwaliteitsstandaard Medicatietrouw. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) houdt een aantal brainstormsessies over de nieuwe Kwaliteitsstandaard Medicatietrouw. Bedoeld voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen in huisartsenpraktijken, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden en zorginstellingen. Een goede gelegenheid om ideeën uit te wisselen met collega’s in het veld en de mening van anderen te vernemen. Maar vooral ook om mee te denken bij de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard en uw input te geven. Wanneer? · Maandag 12 november  15.00 – 16.30 uur: vooral voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten) · Dinsdag 13 november  15.00 – 16.30 uur: vooral voor verzorgenden) · Donderdag 15 november 15.00 – 16.30 uur: voor alle disciplines) De brainstormsessies nemen anderhalf uur in beslag en vinden plaats bij het IVM in Utrecht. Adres: Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht. Deelnemers krijgen een vergoeding van €75,- en dat is dan inclusief de reiskosten. Wijze van aanmelden Wilt u zich aanmelden voor een van de brainstormsessies. Of wilt u liever eerst meer informatie? Neem dan contact op met Marjorie Nelissen: m.nelissen@medicijngebruik.nl. Vermeld bij aanmelding wel welke datum uw voorkeur heeft en wat uw achtergrond is. Bijeenkomst op locatie Bij meerdere deelnemers uit één organisatie of samenwerkingsverband bestaat ook de mogelijkheid dat het IVM naar u toekomt. Neem hiervoor contact op met het IVM om de mogelijkheden te bespreken. Bron: IVM    ...

Lees Verder
KNMP pleit voor afschaffing papieren recepten
nov01

KNMP pleit voor afschaffing papieren recepten

Zware pijnstillers verkrijgen met een vervalst recept. Het is nog steeds mogelijk, zo toonde een journalist van Radar aan met een verborgen camera. Het gaat daarbij om oxycodon, een opiaat. De KNMP zegt in een reactie in dezelfde uitzending dat papieren geneesmiddelen moeten verdwijnen om dergelijke vervalsingen te voorkomen. “Het papieren recept is niet meer van deze tijd en is bovendien zeer makkelijk na te maken. Zeker bij opiaten kunnen dan ongewenste effecten optreden”, benadrukt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent. “Dit is te voorkomen met veilig elektronisch berichtenverkeer tussen voorschrijver en de apotheker.” Steeds meer vervalsingen De KNMP stelt al langer vast dat het huidige systeem bepaald niet waterdicht is. De apothekersorganisatie is zich bewust van de problematiek nu volgens cijfers van de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) blijkt dat er vaker vervalsingen worden ontdekt. Daarom komt de KNMP zelf met voorstellen. “Het definitief uitbannen van het papieren recept helpt”, is de overtuiging van Klein Nulent. “Hierover gaan we in gesprek met de voorschrijvers.” Veilig voorschrijven en afleveren Klein Nulent pleit voor een voortvarende aanpak. “Naar schatting verloopt 90 tot 95 procent van de recepten nu al elektronisch. Het gaat nu om de laatste 5 tot 10 procent. Zeker in het geval van opiaten zijn elektronische recepten van belang. Een middel als oxycodon wordt in Nederland steeds vaker voorgeschreven, 2,1 miljoen keer in 2017. Dankzij de technologische vooruitgang kunnen we zorgen dat voorschrijven en afleveren van opiaatrecepten veilig gebeurt.” Dat kan dus door gebruikmaking van elektronisch berichtenverkeer. Alert zijn en blijven De voorzitter van de KNMP roept de eigen beroepsgroep op steeds alert te zijn en te blijven. “De gemiddelde apotheker heeft een goed ontwikkeld niet-pluisgevoel, maar er kunnen altijd situaties zijn dat een recept tussendoor glipt. Het blijft tenslotte mensenwerk.” Terugkijken De uitzending van Radar terugzien kan via deze link. Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Vervalsingen van Jakavi in omloop: terugroepactie in gang gezet
okt24

Vervalsingen van Jakavi in omloop: terugroepactie in gang gezet

Er zijn vervalsingen van Jakavi in omloop. De kwaliteit en veiligheid van het geneesmiddel kunnen daardoor niet meer worden gegarandeerd. Een deel van de vervalsingen is waarschijnlijk ook al bij Nederlandse patiënten terechtgekomen. Om die reden wordt beperkte partij van het middel Jakavi (15 milligram) tot op patiëntniveau teruggeroepen. Het is voor het eerst dat dit in ons land om deze reden gebeurt. Het terugroepen tot op patiëntenniveau heeft groothandel Fisher Farma besloten in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het is met zekerheid vastgesteld dat het doosje en de blister vervalst is. Het is nog niet duidelijk of ook de tabletten vervalst zijn. Daarvoor is nader onderzoek nodig. Maar de kwaliteit en veiligheid van het geneesmiddel kan niet meer worden gegarandeerd. Om de risico’s voor de patiënten weg te nemen, is besloten een partij van het middel Jakavi terug te roepen. Om welk product gaat het precies? Jakavi is een geneesmiddel dat gebruikt wordt door mensen met een zeldzame vorm van beenmergkanker, myelofibrose. Het gaat om een beperkte groep patiënten. Jakavi wordt alleen op recept verstrekt, via apotheken in het ziekenhuis. Patiënten krijgen het middel vaak mee naar huis. Jakavi is verkrijgbaar in tabletten van 5, 10, 15 en 20 milligram. Er zijn alleen vervalste verpakkingen van 15 milligram aangetroffen. Bovendien zijn er voldoende andere partijen van Jakavi 15 mg beschikbaar. De inspectie verwacht dan ook niet dat er een tekort zal ontstaan. Advies aan apothekers Ga na welke patiënten dit product ontvangen hebben en neem contact op met hen om het product om te ruilen. Controleer uw voorraad op product met het betrokken partijnummer en retourneer alle betrokken verpakkingen naar groothandel Fisher Pharma. Strengere controle Vervalsing van medicatie is een probleem dat weinig voorkomt. Sterker nog: het is in ons land voor het eerst dat de inspectie tot op patiëntniveau geneesmiddelen terugroept vanwege een vervalsing. Een nog strengere controle op vervalste geneesmiddelen moet dit in de toekomst voorkomen. Vanaf 9 februari moet van de meeste geneesmiddelen ieder doosje een unieke code hebben. In een Europese databank kan dan op ieder moment de echtheid van het product worden gecontroleerd. Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Pagina 1 van 1912345...10...Minst recente »