Inzet op terugdringen gebruik van zware pijnstillers
sep09

Inzet op terugdringen gebruik van zware pijnstillers

In 2018 is bijna 485.000 keer oxycon voorgeschreven. In 2008 was dat nog 94.000 keer. Overigens is het aantal voorschrijvingen in het eerste half jaar van 2019 licht gedaald. Desondanks: het gaat dus om een grote groep gebruikers. Terwijl er in 2017 zo’n 220 mensen zijn overleden door het gebruik van zware pijnstillers, zoals oxycodon. Dat is een stijging van bijna 50 procent sinds 2013.  Naast het aantal doden is ook het aantal ziekenhuisopnames door zware pijnstillers toegenomen. In 2017 ging het om 2200 opnames. “Het is een forse stijging,” zegt Albert Dahan,  hoogleraar anesthesiologie Leids Universitair Medisch Centrum. “En dan hebben we de cijfers van 2018 en 2019 nog niet eens mee kunnen nemen, want die zijn er nog niet. Maar ik ga er vanuit dat het nu nog meer is.” Samen met Universiteit Utrecht heeft Dahan onderzoek gedaan naar pijnstillers in de groep opioïden. Dahan wijst op de gevaren van oycodon. “Een te hoge dosis oxycodon kan de ademhaling vertragen, zelfs tot het helemaal stopt. Vooral in combinatie met alcohol en slaapmiddelen is oxycodon potentieel dodelijk.” Verviervoudiging in tien jaar In het onderzoek naar zware pijnstillers komt Oxycodon het meest voor, terwijl het de afgelopen jaren aanzienlijk meer wordt gebruikt. In 2008 schreven artsen 94.000 keer oxycodon voor aan hun patiënten, in 2018 was dat gestegen naar 484.000. Uit de nieuwste cijfers van Stichting Farmaceutische Kengetallen blijkt dat het aantal voorschrijvingen in het eerste half jaar van 2019 licht gedaald is. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat de richtlijn voor huisartsen inmiddels is aangescherpt. Geen aspirientje Minister Bruins geeft aan dat juist de forse toename in het problematisch gebruik van zware pijnstillers aanleiding is geweest om maatregelen te nemen. “Dit onderzoek onderstreept nog eens het belang van die maatregelen.  Het gaat hier niet om aspirientjes, maar om zeer zware en vaak verslavende middelen. Een taakgroep met apothekers, huisartsen en verslavingsartsen werkt daarom aan een plan van aanpak.” In oktober volgt een update van de voortgang van de maatregelen. Meer lezen: Ocycodon gevaarlijk? Vier vragen en antwoorden   Artikel FarmaMagazine: Gevaren van oxycodon worden onderschat Bronnen: RTL Nieuws,...

Lees Verder
Onderzoek Zorginstituut naar maculadegeneratie
sep09

Onderzoek Zorginstituut naar maculadegeneratie

Ruim 1,3 miljoen mensen van 55 jaar en ouder hebben maculadegeneratie. Een ingrijpende oogaandoening die grote invloed heeft op het dagelijks leven. Het kan leiden tot ernstige slechtziendheid. Het aantal mensen met deze oogziekte zal de komende 20 jaar toenemen. Zorginstituut Nederland onderzoekt hoe de zorg voor deze patiëntengroep kan worden verbeterd. Het onderzoek naar maculadegeneratie is één van de twee projecten binnen het programma Zinnige Zorg over oogziekten. Het andere onderzoek richt zich op de zorg voor mensen met staar. Hoge kosten Maculadegeneratie is een veelvoorkomende, voor patiënten ingrijpende aandoening met aanzienlijke kosten. De gedeclareerde kosten voor zorg bedroegen in 2016 in totaal 156 miljoen euro. Daarvan werd 40 miljoen euro uitgegeven aan veelal dure intramurale geneesmiddelen. Binnen de oogheelkunde stond de diagnosegroep ‘macula’ op basis van gedeclareerde zorgkosten in 2016 op de tweede plaats. Er zijn voldoende richtlijnen en praktijkdata beschikbaar om theorie en praktijk te vergelijken en het zorgtraject verder te onderzoeken. Tevens zijn er aanwijzingen dat de zorg voor deze patiënten nog beter kan. Vroege diagnostiek Het onderzoek dat het Zorginstituut samen met de zorgprofessionals, patiëntenorganisaties en verzekeraars start, focust zich onder meer op de diagnostiek. Hoe eerder bekend is of iemand maculadegeneratie heeft, hoe eerder de behandeling kan starten. Slechtziendheid wordt daardoor mogelijk vertraagd. Verbeteren zorgtraject Patiëntenorganisaties, zorgprofessionals en het Zorginstituut denken dat er mogelijkheden zijn om de diagnosestelling en behandeling van maculadegeneratie te verbeteren. Bij het verdiepend ‘Zinnige Zorg’-onderzoek dat het Zorginstituut nu start, zijn ook de zorgverzekeraars betrokken. Aandacht voor het zorgtraject voor mensen met maculadegeneratie is nodig. Mensen die maculadegeneratie krijgen, zien geen details meer of kunnen geen gezichten meer herkennen. Het verbeteren van het zorgtraject is daarom zeer waardevol voor een grote groep mensen. Meer informatie Het onderzoek moet volgend jaar zijn afgerond. De uitkomsten worden het aangeboden aan de minister van Medische Zorg en Sport.   Zie ook het rapport: Screeningsfase Ziekten van het...

Lees Verder
Thuismedicatie in ziekenhuis voorkomt verspilling
sep03

Thuismedicatie in ziekenhuis voorkomt verspilling

Iedereen kent het gegeven. Patiënten die voor ziekenhuisopname al medicijnen gebruiken, krijgen in het ziekenhuis dezelfde geneesmiddelen opnieuw voorgeschreven. De oude pillen moeten zij thuislaten. Verlaat een patiënt het ziekenhuis, dan worden de resterende medicijnen op dit moment nog vernietigd. Deze mogen niet worden hergebruikt. Als patiënten hun medicijnen die ze thuis gebruiken, in het ziekenhuis ook nemen, levert dat een besparing op van zo’n 300 miljoen, zo blijkt uit onderzoek van hetRadboudumc. Je eigen, vertrouwde medicatie gebruiken in het ziekenhuis. Veel patiënten willen dat, maar het gebeurt dus niet. Momenteel is het zo dat patiënten, zodra zij in het ziekenhuis behandeld worden, geen gebruik meer kunnen maken van de medicijnen die zij al in huis hebben. In plaats daarvan moeten patiënten worden ‘omgezet’ naar vervangende medicijnen die via het ziekenhuis verstrekt worden. Forse besparing Wanneer ‘doorslikken’ wettelijk mogelijk wordt gemaakt, kunnen patiënten de eigen medicatie blijven gebruiken. Het Radboudumc doet hier onderzoek naar. Volgens de onderzoekers kan dat de verspilling van medicijnen in het ziekenhuis omlaag brengen met zo’n liefst 40%. Dit levert niet alleen voordelen op voor patiënten en zorgverleners, maar kan de maatschappij ook 300 miljoen euro besparen. Gezamenlijke aanpak Zorgverzekeraars Nederland vindt dit een interessant gegeven. “Medicijnverspilling is ook zorgverzekeraars een doorn in het oog”, aldus Petra van Holst, algemeen directeur ZN. “Het onderzoek van Radboudumc laat zien dat er nog een wereld te winnen is, wij gaan daarom graag in gesprek met de onderzoekers. Er is een gezamenlijke aanpak tegen de verspilling van medicijnen nodig.” Lees hier het artikel van De Gelderlander over het onderzoek van het Radboudumc. Bronnen: De Gelderlander en...

Lees Verder
Stijging uitgaven farmaceutische zorg slechts één procent
sep03

Stijging uitgaven farmaceutische zorg slechts één procent

De uitgaven aan de farmaceutische zorg via openbare apothekers in het basispakket zijn in 2018 gestegen met slechts 1,1 procent. Als het dure middel Orkambi buiten beschouwing wordt gelaten, is er zelfs sprake van een geringe daling ten opzichte van 2017. In totaal is € 47 miljoen meer uitgegeven en bedragen in 2018 de totale uitgaven € 4438 miljoen. Die zeer beperkte stijging is opnieuw een behoorlijke meevaller voor de rijksbegroting. Er blijkt vooral een minimale toename van het geneesmiddelengebruik. Opvallend, gezien de toenemende vergrijzing. Uitgedrukt in standaarddagdoseringen (ddd) steeg het gebruik met een half procent, veel minder dan in de jaren daarvoor. Gezien het feit dat de bevolking in 2018 eveneens is toegenomen met een half procent, is het gebruik van geneesmiddelen per persoon dus vrijwel gelijk gebleven. Orkambi De meeste openbaar apothekers zullen een toename van de uitgaven niet zonder meer herkennen in de omzetontwikkeling van hun eigen apotheek, meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen SFK) in haar berichtgeving. Dat komt omdat de volledige stijging van de uitgaven kan worden toegerekend aan het naar verhouding dure Orkambi. Er is maar een gering aantal apotheken die dit middel verstrekt. Als dit taaislijmziektemiddel, dat pas in het najaar van 2018 is toegelaten tot het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (gvs), buiten beschouwing wordt gelaten, is zelfs sprake van een beperkte uitgavendaling. Overigens worden de werkelijke uitgaven aan Orkambi, net als die voor een aantal andere dure, intra- en extramurale geneesmiddelen, niet openbaar gemaakt. Dalers en stijgers Het laxeermiddel Macrogol kent de meeste gebruikers, namelijk 1,2 miljoen mensen. De grootste stijger van 2018 was met 7,3 procent colecalciferol (vitamine D3), ter preventie van botontkalking. De grootste daler met bijna 10 procent minder gebruikers is het maagzuurremmer omeprazol. Het zal niemand verbazen: in 2018 steeg opnieuw het aandeel van generieke middelen. Bijna 78 procent van alle verstrekkingen door openbare apotheken van receptplichtige geneesmiddelen uit het basispakket, betrof een generiek middel. In 2017 was dat ruim 75 procent. De kosten van een maand behandelen met een generiek middel namen toe van € 2,66 in 2017 naar € 2,88 in 2018. Bijna 2000 openbare apotheken Per januari 2019 zijn er in ons land 1996 openbare apotheken gevestigd. Daarvan is 92% verbonden aan een keten of een formule. In 2018 zijn er 34 apotheken nieuwgevestigd en 27 hebben de deuren gesloten. In totaal zijn er dus 7 apotheken meer dan een jaar geleden. In 2018 studeerden 193 apothekers af. Er blijkt momenteel veel belangstelling te bestaan voor de studie. Het aantal eerstejaarsstudenten is met 658 namelijk het hoogste in de afgelopen tien jaar. Data en feiten Deze en tal van andere actuele ontwikkelingen binnen de openbare farmacie staan in...

Lees Verder