Apotheek Medisi in Den Haag gedwongen te sluiten

FarmaMagazine_slotDe Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) publiceert vandaag dat zij op 9 november jl. de apotheek Medisi in Den Haag bevolen heeft om met onmiddellijke ingang te sluiten. Er mogen geen geneesmiddelen meer ter hand worden gesteld totdat de tekortkomingen zijn weggenomen.

Aanleiding voor dit bevel onder artikel 8 vierde lid van de Kwaliteitswet zorginstellingen, is de constatering van de IGZ dat de gevestigde apotheker niet meer werkzaam is in deze apotheek. De inspectie vindt dit een direct en ernstig risico voor de patiëntveiligheid.

Zorgwekkend
Tijdens bezoeken op 3 en 5 november deed de inspectie een aantal zorgwekkende constateringen. De gevestigde apotheker was niet aanwezig voor het deskundig toezicht op de werkzaamheden en ook waren geen bekwame apotheekmedewerkers aanwezig. Hierdoor wordt aan bepaalde voorwaarden voor verantwoorde farmaceutische zorg – zoals 2e controle voor terhandstelling, dagelijkse eindcontrole door apotheker op recepten, beoordelen medicatiebewakingsignalen, actueel houden van patiëntendossiers – niet voldaan.

Geen structurele oplossing
Op diverse websites is de vacature van apotheker voor Medisi actueel. Uit het bevel van de Inspectie blijkt dat de beheerder van deze onafhankelijke apotheek wel pogingen heeft ondernomen om in de vacature te voorzien, maar dat dit volgens de IGZ nog geen structurele oplossing is voor de afwezigheid van de apotheker. Dit bevel geldt voor zeven dagen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan dit bevel verlengen. De apotheek mag weer open op het moment dat de apotheek, naar het oordeel van de Inspectie, weer voldoet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg.

Het Bevel ex artikel 8 vierde lid van de Kwaliteitswet zorginstellingen is hier in te zien.

Onder redactie van: Kees Kommer

 

Gerelateerde berichten

  • Geneesmiddel of voedingssupplement?Geneesmiddel of voedingssupplement? Voedingssupplementen als melatonine mogen vanaf een bepaalde dosering niet zomaar als medicijn worden bestempeld. Een Haagse rechter oordeelde dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg […]
  • ANBO pleit voor periodieke geneesmiddelencontrole bij ouderenANBO pleit voor periodieke geneesmiddelencontrole bij ouderen ANBO heeft onder 7.000 ouderen onderzoek gedaan naar het gebruik van medicatie in de thuissituatie. Op basis van de uitkomsten concludeert ANBO dat er beter toezicht zou moeten komen op […]
  • Autorijden en medicinale cannabis gaan niet samenAutorijden en medicinale cannabis gaan niet samen Per 1 juli jl. is er een nieuwe wet ingevoerd ten aanzien van het gebruik van drugs in het verkeer. Dit valt onder het strafrecht. Daarbij maakt de nieuwe wetgeving geen uitzondering voor […]
  • Apothekers: steun ook StoptoberApothekers: steun ook Stoptober Ongeveer een kwart van de Nederlanders rookt wel eens, en 80% daarvan zegt te willen stoppen. Stoptober wil hen daarbij helpen door hen aan te moedigen 28 dagen niet te roken in de maand […]
  • Controle bij terhandstellingen mag ook digitaalControle bij terhandstellingen mag ook digitaal Controle bij terhandstellingen in de apotheek kan en mag ook digitaal. Dit zijn de KNMP en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) overeengekomen in een bestuurlijk overleg. Door […]

Auteur: redactie
Categorie: Actueel
Tags: ,

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *