Artikel 13 en marktmacht

ContracteringDe apotheekbalie fungeert in toenemende mate als loket van de zorgverzekeraar. Terwijl het gesprek daar juist over veilig gebruik van geneesmiddelen moet gaan, zo constateert VELO in een brief aan Leden van de Vaste Kamercommissie van VWS. Achtergrond is een geplande wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet

Wat is de intentie van VELO?
De Verenigde Eerstelijns Organisaties is een samenwerkingsverband van acht eerstelijns organisaties van zorgaanbieders dat ‘de beste zorg in de buurt’ nastreeft. De acht – Actiz, De Fysiotherapeut, KNMP, KNOV, LHV, LVE, NMP en V&VN – spreken voor het a.s. plenaire debat over wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (Zvw) hun zorgen uit en formuleren vier belangrijke wensen.

Wat zijn de gevolgen voor zorgaanbieders van schrappen van artikel 13?
Bij het schrappen van artikel 13 hoeven zorgverzekeraars geen vergoeding meer uit te keren als een patiënt zorg krijgt van een aanbieder die door de verzekeraar niet is gecontracteerd. De aanbieder wordt gedwongen contracten af te sluiten, de keuze van de verzekerde wordt verkleind en de macht van verzekeraars groeit.

De VELO brengt vier belangrijke verbeteringen in.
Een transparant inkoopbeleid en verplicht toezicht op de marktmacht van zorgverzekeraars, zijn twee verbeteringen die VELO voorstelt. De twee andere wensen zijn de inschrijving op naam bij de huisarts gelijk te stellen aan de behandelrelatie en het waarborgen van de contracteervrijheid in de aanvullende verzekering.

Noemt VELO een voorbeeld in de farmacie?
In de farmacie werken zorgverzekeraars met verschillende zeer complexe prijssystemen waarbij onbeheersbare risico’s worden afgewenteld op de apotheek. Bovendien heeft dit tot gevolg dat patiënten van verschillende zorgverzekeraars bij dezelfde apotheek andere prijzen betalen voor exact hetzelfde geneesmiddel. Voor apothekers is dit niet uit te leggen De apotheekbalie fungeert in toenemende mate als loket van de zorgverzekeraars, terwijl het gesprek juist over veilig gebruik van geneesmiddelen moet gaan.

Wat ervaren collega’s elders in de zorg?
Fysiotherapeuten worden gedwongen een contract te sluiten met een tarief dat zes jaar niet is verhoogd. Zorgverzekeraars weigeren categorisch de door tandartsen en NMT ontwikkelde modelovereenkomst. Verloskundigen worden bij contracten vaker geconfronteerd met extra kwaliteitscriteria die niet breed zijn geaccepteerd binnen de beroepsgroep. Verpleegkundig specialisten worden in de praktijk nauwelijks gecontracteerd.

Wat bepleit VELO nu?
VELO zou het onder andere toejuichen als ACM en NZa meer zouden kijken naar de gevolgen die dit soort contracten op de langere termijn hebben voor het zorgaanbod en de patiënt. Hou niet enkele de vrijheid van zorgverzekeraars om niet te onderhandelen voor ogen. Het kan niet zo zijn dat patiënten in de basisverzekering per zorgverzekeraar andere behandelingen krijgen vergoed. Deze tendens is al waar te nemen.

 Tekst: Kees Kommer

(gerelateerde bronnen)
www.knmp.nl
http://lhv.artsennet.nl/actuele-dossiers/velo

 

Gerelateerde berichten

  • KNMP slaat alarmKNMP slaat alarm De geneesmiddelentekorten in Nederland lopen steeds verder op en deze trend lijkt niet te keren. De KNMP slaat daarom alarm. Zij vreest dat de geneesmiddelentekorten als gevolg van (nieuw) […]
  • Marleen Barth: Ons politiek zwaargewichtMarleen Barth: Ons politiek zwaargewicht Minister Schippers van VWS wil voor 1 mei 2014 nieuwe afspraken hebben gemaakt met zorgverzekeraars, apothekers en patiënten over het inkoopbeleid. “Daarin moet meer aandacht komen voor […]
  • Martin Favié van de Bogin: We hebben lef nodig!Martin Favié van de Bogin: We hebben lef nodig! 2014 is nu al een verloren jaar. Zorgverzekeraars gaan door met het huidige systeem voor betaling van farmaceutische zorg en werken onvoldoende aan een nieuw systeem. Aldus Martin Favié, […]
  • Gerben Klein Nulent, KNMP: “Zorgverzekeraars moeten investeren.”Gerben Klein Nulent, KNMP: “Zorgverzekeraars moeten investeren.” Farmaceutische zorg uit het eigen risico, een nieuwe tariefstructuur met elementen van een abonnementshonorarium en een einde aan de budgetpolissen van zorgverzekeraars. En voor apothekers […]
  • Geen zevenmijlslaarzen maar bedachtzame stappenGeen zevenmijlslaarzen maar bedachtzame stappen Met Gerben Klein Nulent heeft de KNMP een voorzitter getroffen die een enorme nuchterheid uitstraalt. Iemand die durft toe te geven in de discussie over dure geneesmiddelen nauwelijks een […]

Auteur: redactie
Categorie: Opinie
Tags: , ,

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *