Blog

ADA en EASD: Herzien Consensus Report voor de behandeling van DM2

door | 15:30 in E09, Farmaco | ) reacties

ADA en EASD: Herzien Consensus Report voor de behandeling van DM2

In oktober van dit jaar hebben de American Diabetes Association en de European Association for the Study of Diabetes het in 2015 gepubliceerde consensus rapport betreffende de behandeling van DM2 herzien. Dit is nodig omdat de inzichten en mogelijkheden betreffende de behandeling van diabetes mellitus type 2 steeds weer veranderen – en het aantal patiënten blijft toenemen. In dit geval ging het vooral over de toepassing van de nieuwere bloedglucoseverlagende geneesmiddelen maar ook op enkele andere punten is het aanbevolen beleid veranderd. De medische vakliteratuur die sinds 2014 over dit onderwerp is verschenen werd beoordeeld en in dit rapport – dat gelijktijdig werd gepubliceerd in Diabetologia en in Diabetes Care tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de EASD in Berlijn – verwerkt. Het rapport bevat een aantal belangrijke aanbevelingen die hier kort worden samengevat. Zo moeten de voorkeur van de patiënt bij de keuze van bloedglucoseverlagende middelen en de (cardiovasculaire en renale) comorbiditeit een belangrijke rol spelen bij die keuze. Dat geldt ook voor de kosten en beschikbaarheid van de geneesmiddelen. Alle patiënten met DM2 moeten goede voorlichting en instructie krijgen betreffende zelfmanagement en ondersteuning daarbij. Indien medicatie nodig wordt geacht en de patiënt voldoende is gemotiveerd vormt metformine altijd nog de eerste keus voor de behandeling. Geleidelijke toevoeging daaraan van andere bloedglucoseverlagende middelen heeft de voorkeur boven de toepassing van combinatietherapie vanaf het allereerste begin. Nieuwe aanbevelingen Ook wat de keuze van medicatie aangaat zijn er nieuwe aanbevelingen. Natriumglucose-cotransporteiwit-2-remmers (SGLT-2-remmers) of glucagonachtig-peptide-1-agonisten (GLP-1-agonisten) worden nu aanbevolen voor patiënten met atherosclerotische cardiovasculaire ziekte en SGLT-2-remmers worden aanbevolen voor patiënten met comorbiditeit in de vorm van hartfalen. SGLT-2-remmers waarvan is aangetoond dat zij de progressie van chronische nieraandoeningen kunnen verminderen (zie later) verdienen overweging bij patiënten met DM2 en chronische nierziekten. Indien deze middelen niet in aanmerking komen kan men kiezen voor een GLP-1-agonist. De aanbeveling om aan alle patiënten met DM2 dieetadvies op maat te geven blijft onverminderd van kracht. Dat geldt evenzeer voor de gezondheidswinst die kan worden bereikt met gewichtsverlies en lichaamsbeweging: deze aanbevelingen kunnen niet genoeg worden benadrukt. Bariatrische chirurgie (gastric bypass of aanleggen van een buismaag) is zeer werkzaam om de glucoseconcentratie omlaag te krijgen en wordt aanbevolen voor de meeste volwassenen met DM2 en een BMI ≥40.0 kg/m2 of een BMI van 35,0 tot 39,9 kg/m2 die geen blijvend verlies aan lichaamsgewicht verkrijgen met niet-chirurgische methoden.   Indien het niet lukt om met basale insulinetoediening in combinatie met orale bloedglucoseverlagende middelen de beoogde glucoseconcentraties in het bloed te verkrijgen kan de behandeling worden geïntensiveerd met SGLT-2-remmers, GLP-1-agonists of insulinetoediening rond de maaltijden. Als patiënten medicatie nodig hebben die moet worden ingespoten, gaat de voorkeur uit naar GLP-1-agonisten boven insuline. De NHG-Standaard versus het rapport van de ADA en EASD De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 is ook onlangs herzien – althans gedeeltelijk. In juni 2018 werd deze vierde gedeeltelijke herziening gepubliceerd en het is interessant om te bezien of er belangrijke verschillen zijn tussen enerzijds de herziene NHG-Standaard en anderzijds het zojuist gepubliceerde rapport van de ADA en EASD. De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 is op enkele punten aangepast. Allereerst is er een wijziging in het screeningsinterval op diabetische retinopathie. Indien tweemaal achtereen bij deze screening geen retinopathie zichtbaar is, kan het screeningsinterval worden verlangd naar eenmaal per drie jaar. De aanbeveling over insuline...

lees verder

Drijfveren: De beste Apotheek van Nederland

door | 15:19 in E09, Opinie | ) reacties

Drijfveren: De beste Apotheek van Nederland

In ‘Drijfveren’ spreken we met huisartsen en apothekers over hun vak, ambities en keuzes die ze dagelijks maken. Oftewel: ‘Wat bezielt uw collega?’ In deze editie assistentes en apotheker van Apotheek de Weide in Hoogeveen.   Een mooi herfstzonnetje schijnt haar schuine licht over Hoogeveen. Door sommige Drentenaren ook wel ‘t Ogeveine of ’t Oveine genoemd. Dit voorjaar werd Apotheek de Weide in deze plaats gekozen tot beste apotheek van Nederland. Ze behaalden de hoogste score in het Onderzoeksprogramma Kwaliteit Apotheken (OKA). Volgens onderzoeksbureau AMP leverden ze de beste farmaceutische zorg en dienstverlening aan de balie. Apotheek de Weide heeft 17 medewerkers onder de bezielende leiding van apotheker Paul Malingré en is eigendom van de heer Tjan. Het is tien uur en tijd voor koffie. Paul stelt me in de kantine aan iedereen voor. “Ik wil vooral duidelijk gezegd hebben dat we de prijs met z’n allen behaald hebben. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen en daar zijn we trots op. Zin in een Friese koek misschien?” In 2017 namen 909 apotheken deel aan het onderzoeksprogramma van het AMP. Er werden zes onderzoeken uitgevoerd; vier keer kwam er een mystery guest langs met een zorgvraag. Eén keer ging een waarnemer mee met een patiënt van de apotheek bij het ophalen van medicijnen en één keer werd de apotheek opgebeld met een vraag. Tijdens het onderzoek werd aan de hand van een gevalideerde checklist geregistreerd wat er gebeurde aan de balie. Mysterie guests en waarnemers beoordeelden de prestaties op circa veertig items, verdeeld over drie onderwerpen: bejegening, probleemanalyse en voorlichting, advisering en verstrekking. Durven leren van elkaar Apothekeresassistentes Petra Geurts, Jessica Methorst, Sandra Bos, Marloes Jonkman en Martine Scheregardus steken hun enthousiasme voor hun vak niet onder stoelen of banken. Ze vertellen graag over de uitzonderlijk goede teamspirit en het winnen van de eerste prijs. Petra: “We doen ons werk allemaal met plezier en zijn oprecht geïnteresseerd in de mensen die onze apotheek bezoeken. Als je die instelling hebt, gaat het bijna vanzelf goed als er een mystery guest komt. Natuurlijk stellen we de bekende WHAM vragen om te analyseren welke zorgvraag of aandoening een patiënt heeft. Maar iedere patiënt is anders en daar moet je op anticiperen. En we blijven leren. We staan altijd met twee assistentes aan de balie. Klopt er iets niet of gaat het een keer minder goed, spreken we elkaar daarop aan.” Jessica knikt instemmend: “Dat is volgens mij inderdaad de sleutel tot succes: elkaar scherp houden. Ik denk dat je het meeste leert van elkaar. Iedereen heeft zijn specialiteit binnen het team. Als je ergens een vraag over hebt, kun je op elkaar afstappen en vragen. Je hoeft niet alles zelf te weten. Samen hebben we veel kennis in huis.” Een boost Volgens Sandra komen er samen met de beker een hoop positieve reacties binnen. “Het is ook wel eens leuk omdat apotheken regelmatig negatief in het nieuws komen. Dat geeft een boost. Voor mij is het tevens een bevestiging dat we onze kennis moeten blijven spuien. Daar zit onze kracht en daarmee onderscheiden we ons van bijvoorbeeld een drogist. Mensen denken vaak dat zelfzorgmiddelen hier duurder zijn en misschien is dat zo maar je krijgt wel goede informatie en een extra controle.” Ook Marloes onderstreept het belang van kennis en een goede manier van...

lees verder

Brainstormsessie Kwaliteitsstandaard Medicatietrouw

door | 15:49 in Actueel, Topbericht | ) reacties

Brainstormsessie Kwaliteitsstandaard Medicatietrouw

Wat zijn knelpunten bij het signaleren en begeleiden van medicatieontrouwe patiënten? Welke praktische oplossingen komt u zelf tegen in de praktijk? En heeft u ideeën om het proces van signaleren en begeleiden van medicatieontrouwe patiënten te verbeteren? Geef uw mening tijdens de brainstormsessie over de nieuwe Kwaliteitsstandaard Medicatietrouw. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) houdt een aantal brainstormsessies over de nieuwe Kwaliteitsstandaard Medicatietrouw. Bedoeld voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen in huisartsenpraktijken, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden en zorginstellingen. Een goede gelegenheid om ideeën uit te wisselen met collega’s in het veld en de mening van anderen te vernemen. Maar vooral ook om mee te denken bij de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard en uw input te geven. Wanneer? · Maandag 12 november  15.00 – 16.30 uur: vooral voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten) · Dinsdag 13 november  15.00 – 16.30 uur: vooral voor verzorgenden) · Donderdag 15 november 15.00 – 16.30 uur: voor alle disciplines) De brainstormsessies nemen anderhalf uur in beslag en vinden plaats bij het IVM in Utrecht. Adres: Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht. Deelnemers krijgen een vergoeding van €75,- en dat is dan inclusief de reiskosten. Wijze van aanmelden Wilt u zich aanmelden voor een van de brainstormsessies. Of wilt u liever eerst meer informatie? Neem dan contact op met Marjorie Nelissen: m.nelissen@medicijngebruik.nl. Vermeld bij aanmelding wel welke datum uw voorkeur heeft en wat uw achtergrond is. Bijeenkomst op locatie Bij meerdere deelnemers uit één organisatie of samenwerkingsverband bestaat ook de mogelijkheid dat het IVM naar u toekomt. Neem hiervoor contact op met het IVM om de mogelijkheden te bespreken. Bron: IVM    ...

lees verder

KNMP pleit voor afschaffing papieren recepten

door | 15:32 in 2018, Aankondigingen, Actueel, Praktijkvoering, Redactioneel, Samenwerking, Topbericht | ) reacties

KNMP pleit voor afschaffing papieren recepten

Zware pijnstillers verkrijgen met een vervalst recept. Het is nog steeds mogelijk, zo toonde een journalist van Radar aan met een verborgen camera. Het gaat daarbij om oxycodon, een opiaat. De KNMP zegt in een reactie in dezelfde uitzending dat papieren geneesmiddelen moeten verdwijnen om dergelijke vervalsingen te voorkomen. “Het papieren recept is niet meer van deze tijd en is bovendien zeer makkelijk na te maken. Zeker bij opiaten kunnen dan ongewenste effecten optreden”, benadrukt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent. “Dit is te voorkomen met veilig elektronisch berichtenverkeer tussen voorschrijver en de apotheker.” Steeds meer vervalsingen De KNMP stelt al langer vast dat het huidige systeem bepaald niet waterdicht is. De apothekersorganisatie is zich bewust van de problematiek nu volgens cijfers van de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) blijkt dat er vaker vervalsingen worden ontdekt. Daarom komt de KNMP zelf met voorstellen. “Het definitief uitbannen van het papieren recept helpt”, is de overtuiging van Klein Nulent. “Hierover gaan we in gesprek met de voorschrijvers.” Veilig voorschrijven en afleveren Klein Nulent pleit voor een voortvarende aanpak. “Naar schatting verloopt 90 tot 95 procent van de recepten nu al elektronisch. Het gaat nu om de laatste 5 tot 10 procent. Zeker in het geval van opiaten zijn elektronische recepten van belang. Een middel als oxycodon wordt in Nederland steeds vaker voorgeschreven, 2,1 miljoen keer in 2017. Dankzij de technologische vooruitgang kunnen we zorgen dat voorschrijven en afleveren van opiaatrecepten veilig gebeurt.” Dat kan dus door gebruikmaking van elektronisch berichtenverkeer. Alert zijn en blijven De voorzitter van de KNMP roept de eigen beroepsgroep op steeds alert te zijn en te blijven. “De gemiddelde apotheker heeft een goed ontwikkeld niet-pluisgevoel, maar er kunnen altijd situaties zijn dat een recept tussendoor glipt. Het blijft tenslotte mensenwerk.” Terugkijken De uitzending van Radar terugzien kan via deze link. Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

lees verder

Vervalsingen van Jakavi in omloop: terugroepactie in gang gezet

door | 13:56 in 2018, Aankondigingen, Actueel, Praktijkvoering, Redactioneel, Topbericht | ) reacties

Vervalsingen van Jakavi in omloop: terugroepactie in gang gezet

Er zijn vervalsingen van Jakavi in omloop. De kwaliteit en veiligheid van het geneesmiddel kunnen daardoor niet meer worden gegarandeerd. Een deel van de vervalsingen is waarschijnlijk ook al bij Nederlandse patiënten terechtgekomen. Om die reden wordt beperkte partij van het middel Jakavi (15 milligram) tot op patiëntniveau teruggeroepen. Het is voor het eerst dat dit in ons land om deze reden gebeurt. Het terugroepen tot op patiëntenniveau heeft groothandel Fisher Farma besloten in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het is met zekerheid vastgesteld dat het doosje en de blister vervalst is. Het is nog niet duidelijk of ook de tabletten vervalst zijn. Daarvoor is nader onderzoek nodig. Maar de kwaliteit en veiligheid van het geneesmiddel kan niet meer worden gegarandeerd. Om de risico’s voor de patiënten weg te nemen, is besloten een partij van het middel Jakavi terug te roepen. Om welk product gaat het precies? Jakavi is een geneesmiddel dat gebruikt wordt door mensen met een zeldzame vorm van beenmergkanker, myelofibrose. Het gaat om een beperkte groep patiënten. Jakavi wordt alleen op recept verstrekt, via apotheken in het ziekenhuis. Patiënten krijgen het middel vaak mee naar huis. Jakavi is verkrijgbaar in tabletten van 5, 10, 15 en 20 milligram. Er zijn alleen vervalste verpakkingen van 15 milligram aangetroffen. Bovendien zijn er voldoende andere partijen van Jakavi 15 mg beschikbaar. De inspectie verwacht dan ook niet dat er een tekort zal ontstaan. Advies aan apothekers Ga na welke patiënten dit product ontvangen hebben en neem contact op met hen om het product om te ruilen. Controleer uw voorraad op product met het betrokken partijnummer en retourneer alle betrokken verpakkingen naar groothandel Fisher Pharma. Strengere controle Vervalsing van medicatie is een probleem dat weinig voorkomt. Sterker nog: het is in ons land voor het eerst dat de inspectie tot op patiëntniveau geneesmiddelen terugroept vanwege een vervalsing. Een nog strengere controle op vervalste geneesmiddelen moet dit in de toekomst voorkomen. Vanaf 9 februari moet van de meeste geneesmiddelen ieder doosje een unieke code hebben. In een Europese databank kan dan op ieder moment de echtheid van het product worden gecontroleerd. Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

lees verder

Wat gebeurt er als antibiotica niet meer werken?

door | 12:26 in 2018, Aankondigingen, Actueel, Redactioneel, Topbericht | ) reacties

Wat gebeurt er als antibiotica niet meer werken?

Op 18 november is er een informatieve en interessante dag over bacteriën en antibiotica. Wat gebeurt er als antibiotica niet meer werken? Tijdens het festival ‘bacteriën in beeld’ komen alle vraagstukken die samenhangen voor een gezonde toekomst aan bod.  De dag wordt georganiseerd door ABR zorgnetwerk Noord-Brabant, GAIN en LINK. Ochtendprogramma De morgen begint met de film ‘Dansen met gehoornde dames’. Wat gebeurt er als een boerenstel stopt met het toedienen van antibiotica aan en het vaccineren van hun koeien? Wat gebeurt er met de bodem als er alleen nog natuurlijke mest op wordt gestrooid? En welke gevolgen heeft het voor de kaas die wordt geproduceerd? Het is een verhaal over vinden dat het anders moet en er net zo lang in blijven geloven tot er verandering plaatsvindt. Met een nabespreking met Jaap Wagenaar, hoogleraar diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, departement infectieziekten en immunologie Middagprogramma Het middagprogramma start met de film Resistance. Antibiotica beginnen te falen. Resistente infecties maken elk jaar duizenden slachtoffers over de hele wereld. Er zijn zogeheten ‘superbacteriën’, hoe zijn deze ontstaan? Microscopische beelden, persoonlijke verhalen en inzichten van experts geven in deze film meer inzicht in het probleem van resistentie tegen antibiotica, hoe we op dit punt zijn beland en wat we ertegen kunnen doen. De tweede film, Catch en Micro Fighters, schetst een indringend beeld van een nabije toekomst waarin antibiotica nutteloos zijn. Hoe leg je aan politici, wetenschappers en het grote publiek uit wat antibioticaresistentie is? Hoe benadruk je de urgentie van dit onderwerp? Deze film vertelt op een speelse wijze, maar met een enorme kracht, over dit probleem en de trieste consequenties. Na elke film is er een nabespreking met Kees Verduin, arts-microbioloog bij PAMM. Gepast gebruik van antibiotica heeft zijn bijzondere interesse. Meer informatie Het festival ‘Bacteriën in beeld’ is op 18 november in het NatLab te Eindhoven zijn verkrijgbaar via de website van Natlab. Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

lees verder

Intensievere samenwerking Nivel en IVM

door | 09:32 in 2018, Aankondigingen, Actueel, Redactioneel, Samenwerking, Topbericht | ) reacties

Intensievere samenwerking Nivel en IVM

Goed voorschrijven van geneesmiddelen bevorderen. Dat is het doel van de intensievere samenwerking tussen het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Daartoe hebben beide organisaties een convenant getekend. Samenwerking bundelt de krachten. Het Nivel is gespecialiseerd in gezondheidszorgonderzoek, het IVM in het implementeren van kennis en werkwijzen in de farmaceutische en farmacotherapeutische zorg. De organisaties vullen elkaar dus goed aan in expertise en kennis. Samenwerken voor betere gezondheidszorg De twee instituten hebben al eerder op projectbasis samengewerkt.. Projecten die zij gezamenlijk hebben uitgevoerd zijn: • onderzoek naar het voorschrijven van antibiotica, • onderzoek naar het gebruik van longmedicatie en • onderzoek naar het opstellen van een kwaliteitsstandaard voor therapietrouw binnen de verpleging en verzorging. De gezamenlijke projecten moeten bijdragen aan een betere gezondheidszorg. Dat is ook het doel van de intensievere samenwerking van de komende jaren, waarvoor het convenant is opgesteld. Evaluatie na drie jaar  De intensievere samenwerking tussen IVM en het Nivel geldt voor drie jaar. Daarna bepalen de organisaties of zij verdergaan en zo ja, op welke wijze. Bronnen: IVM en Nivel Onder redactie van: Gerda van Beek      ...

lees verder

Uitwisseling labwaarden draagt bij aan veiliger medicijngebruik

door | 09:40 in 2018, Aankondigingen, Actueel, Praktijkvoering, Redactioneel, Samenwerking, Topbericht | ) reacties

Uitwisseling labwaarden draagt bij aan veiliger medicijngebruik

PharmaPartners en Enovation introduceren nieuwe labwaarden-module voor de apotheek | Begin 2017 sloeg de Patiëntenfederatie alarm: steeds meer mensen belanden onnodig in het ziekenhuis door problemen met hun medicijngebruik. Vooral 65-plussers die meer geneesmiddelen gebruiken vormen een risicogroep. Met deskundige medicatiebewaking en -begeleiding helpt de apotheek problemen voorkomen. Om dat goed te kunnen doen, is inzage in bepaalde labwaarden noodzakelijk. Vanuit deze noodzaak en de behoefte bij apotheken zorgen PharmaPartners en Enovation er samen voor dat apotheken deze gegevens na toestemming van de patiënt makkelijk kunnen meenemen in de medicatiebewaking. Sinds januari 2012 zijn huisartsen en specialisten volgens de Geneesmiddelenwet verplicht om relevante bloedwaarden te verstrekken aan de apotheker, wanneer deze daar met toestemming van de patiënt om vraagt. Enovation automatiseerde dit proces met ZorgMail en Lab4Apo. Apothekers kunnen Lab4Apo via een browser benaderen en na inlog met hun UZI-pas (de landelijke identificatiepas voor zorgverleners) de gewenste gegevens bekijken. Die gegevens tikken zij over in het apotheekinformatiesysteem, waarin zij vervolgens de medicatiebewaking uitvoeren. Betere medicatiebewaking “Dit proces kan natuurlijk beter en labwaarden horen direct in het AIS beschikbaar te komen. Daarom ontwikkelden we samen met Enovation en een groep Pharmacom-gebruikers een labwaarden-module waarmee de apotheek vanuit het apotheekinformatiesysteem Pharmacom direct inzage heeft in de labwaarden. De eerste stap is gezet, namelijk het elektronisch ontvangen van labwaarden in Pharmacom. In deze eerste fase beoordeelt de apotheker de labwaarden nog handmatig. We bekijken hoe we de labwaarden automatisch naar het dossier kunnen doorzetten, zodat er enkel een signaal komt wanneer er een afwijkende waarde is binnengekomen. Hiervoor is natuurlijk wel een aanpassing op de medicatiebewaking nodig”, vertelt Koen Verheijen. Verheijen is als business analist bij PharmaPartners verantwoordelijk voor de nieuwe module in Pharmacom. “In de samenwerking met huisartsen die het zorgsysteem Medicom gebruiken, beschikken Pharmacom-apotheken al over labwaarden die door de huisarts zijn aangevraagd, mits de patiënt toestemming heeft gegeven voor het opvragen van die gegevens. Dankzij de samenwerking met Enovation, kunnen zij de medicatiebewaking nu verrijken met labgegevens van andere huisartsen en specialisten. Meer informatie leidt tot betere medicatiebewaking en veiliger geneesmiddelgebruik.” Uit onderzoek blijkt dat de huisarts over slechts 25% van alle bij de patiënt bepaalde labwaarden beschikt. Closed loop “De toestemming van de patiënt voor het opvragen van zijn of haar labgegevens wordt geregistreerd in Pharmacom”, vervolgt Johan Vos, manager product marketing bij Enovation. “Door het koppelen van onze systemen wordt deze overgenomen in ZorgMail Lab4Apo. Pharmacom is het eerste apotheekinformatiesysteem waarmee we zowel de toestemming als de labgegevens uitwisselen. Met die ‘closed loop’ bieden we een enorme toegevoegde waarde voor onze gezamenlijke klanten en hun patiënten.” Na de registratie van de toestemming van de patiënt en aanmelding van de apotheek bij Lab4Apo, krijgt de apotheek automatisch de nieuwe diagnostische gegevens voor de betreffende patiënt binnen in zijn Pharmacom-systeem. Zo vindt medicatiebewaking altijd plaats op basis van de meest recente gegevens. Regionale samenwerking Om van de nieuwe dienst gebruik te kunnen maken, hebben apotheken ZorgMail en de module Lab4Apo van Enovation nodig en de labwaarden-module in Pharmacom van PharmaPartners. “Daarnaast is het van belang dat de diagnostische laboratoria, huisartsen en apotheken in de regio de uitwisseling ondersteunen”, benadrukt Vos. “Goede en veilige zorg begint met een goede, lijn- en domeinoverstijgende samenwerking in de regio. Wij gaan graag met de nog niet aangesloten (ziekenhuis)laboratoria om tafel om de mogelijkheden...

lees verder

Hans Büller van Fair Medicine: “Samen het systeem veranderen”

door | 09:02 in 2018, EO8, Opinie, Praktijkvoering, Redactioneel, Samenwerking, Topbericht | ) reacties

Hans Büller van Fair Medicine: “Samen het systeem veranderen”

Het businessmodel voor de ontwikkeling van geneesmiddelen voor zeldzame ziektes heeft z’n beste tijd gehad. Fair Medicine’s medeoprichter en directeur Hans Büller, voormalig bestuursvoorzitter van het Erasmus MC, wil met een coalitie van betrokkenen zorgen voor betaalbare geneesmiddelen. Dit jaar komen de eerste middelen in klinisch onderzoek. Zes jaar geleden werd het idee geopperd om de vergoeding van medicijnen tegen de ziekte van Pompe en de ziekte van Fabry te stoppen: te duur, en niet effectief genoeg. Toch besloot Minister Schippers van VWS om deze medicijnen te blijven vergoeden. Aangespoord door massale protesten van patiënten. In 2012 werd ook de kiem gelegd voor de Stichting Fair Medicine, het bedrijf opgericht door kinderarts Hans Büller en biotechnoloog Frans de Loos. In die tijd was Büller bestuursvoorzitter van het Erasmus MC in Rotterdam. Hij kan zich 2012 nog goed voor de geest halen. In zijn ziekenhuis hadden wetenschappers de geheimen van de ziekte van Pompe ontrafeld en een begin gemaakt met het ontwikkelen van een medicijn. Het grote Genzyme toonde geen interesse, maar de start-up Pharming wel. Dat ontwikkelde het medicijn waarna Genzyme alsnog toesloeg en het product van Pharming kocht: het middel kwam uiteindelijk op de markt voor 700.000 euro per patiënt. 30 jaar roepen Dat moet toch anders, dacht Büller. “In kranten en op televisieprogramma’s wordt volop gepraat over dure geneesmiddelen. Dan wijzen de vingers naar de farmaceutische industrie. De discussie gaat keer op keer over het gebrek aan transparantie bij de industrie. En inderdaad, al ruim 30 jaar roepen we om transparantie, willen we weten hoe de prijs van een geneesmiddel is samengesteld, wat de kosten zijn, hoe groot het aandeel van marketing daarin is. Maar na dertig jaar is die transparantie er nog steeds niet. Onbegrijpelijk. Ontwikkelen van medicijnen kost veel geld, gebeurt gedeeltelijk in academisch medische centra, met geld van ons allemaal. Daarom is het zo belangrijk om transparant te zijn: laten zien wat het kost en wat het oplevert.” De grote bedrijven zijn echter gedreven door winstoptimalisatie, erkent de voormalig kinderarts. Dat verander je niet zo maar. Ze ontwikkelen medicijnen voor grote groepen patiënten en kunnen zo genoegen nemen met lagere winstmarges. De wet van de grote getallen. Medicijnen ontwikkelen voor zeldzame ziektes is een andere tak van sport: de kosten zijn hoog, de afzetmarkt veel kleiner en de marges zullen dan omhoog moeten. Met als gevolg dat de industrie niet snel in die markt springt, of hele hoge bedragen voor het medicijn vraagt. Samenwerken in een coalitie “Er zijn zo’n 7.000 zeldzame ziektes. Voor slechts 50 daarvan is een medicijn beschikbaar. Een medicijn dat tonnen per jaar kost. Fair Medicine wil dat systeem doorbreken. “ En zo werd in 2014 Fair Medicine geboren. De stichting ontwikkelt en produceert op een transparante manier geneesmiddelen en wil die tegen zo laag mogelijke kosten maken en voor een faire prijs bij de patiënten brengen. “Fair Medicine werkt volgens het coalitiemodel. Niet langer is één partij verantwoordelijk voor het hele traject van ontwikkelen tot op de markt brengen, maar een coalitie. Niet langer aan de kant roepen dat het anders moet, maar verantwoordelijkheid nemen. We stappen af van het shareholder-drivenmodel en gaan naar een coalitiemodel waarin alle betrokken actief deelnemen om gezamenlijk betaalbare medicijnen te ontwikkelen. Alle partijen in de coalitie verplichten zich om samen een nieuw geneesmiddel...

lees verder

“Parallelimport draagt bij aan het verlagen van de zorgkosten”

door | 10:18 in 2018, Opinie, Praktijkvoering, Redactioneel, Topbericht | ) reacties

“Parallelimport draagt bij aan het verlagen van de zorgkosten”

IN HET VIZIER – De aandacht voor parallel geïmporteerde geneesmiddelen groeit, vooral in de ziekenhuizen. Volgens Koen Trijbels, country manager van Orifarm, is Nederland op dit gebied een volwassen afzetmarkt. Dit verklaart waarom het bedrijf in zijn streven naar internationale expansie ook deze markt betrad, met als doel een bijdrage te leveren aan de betaalbaarheid van de zorg. Orifarm is nog maar kort – sinds 2014 – actief op de Nederlandse markt en omschrijft zichzelf op zijn website als “een ambitieuze speler op de Europese markt voor geneesmiddelen”. Het feit dat het bedrijf inmiddels de derde positie inneemt in Nederland in de totale markt voor parallel geïmporteerde geneesmiddelen (en tweede in dit segment binnen de ziekenhuismarkt) onderstreept die ambitie. “Het is in lijn met onze visie de zorg betaalbaarder te maken en daarin de beste te zijn”, zegt country manager Koen Trijbels. “Natuurlijk hebben we net als ieder ander bedrijf een omzetdoelstelling, maar dat is iets anders dan winstoptimalisatie. Orifarm is een familiebedrijf en dat gegeven brengt een bepaalde set normen en waarden met zich mee. Blijkbaar waarderen mensen dat en draagt het bij aan het vertrouwen dat ze in ons stellen. Ik denk dat dit zeker voor een deel de snelle groei verklaart die we sinds onze komst in de Nederlandse markt hebben doorgemaakt.” Het Deense Orifarm ontstond in 1994, toen Birgitte en Hans Bøgh-Sørensen een bestaand bedrijf voor parallelimport van geneesmiddelen overnamen, met het doel dit in eigen land maar zeker ook internationaal verder uit te bouwen. Het richtte zich aanvankelijk op de Scandinavische markt en realiseerde daar zijn eerste groei, maar breidde vervolgens zijn afzetgebied uit naar onder andere Engeland en Nederland. “We kopen inmiddels in in 26 landen en verkopen in acht landen”, zegt Trijbels. In dit marktsegment is Orifarm in Europa marktleider. “In de Scandinavische landen levert het bedrijf ook generieke lijnen en otc’s. Voor Nederland blijft parallelimport het belangrijkst. Naar generieke middelen – vooral nicheproducten – wordt wel gekeken, maar otc’s hebben niet onze aandacht.” “Door ons grote afzetgebied kunnen we het ons veroorloven om een wat ruimere voorraad aan te houden.” Ruimte voor besparing In Nederland heeft Orifarm slechts een verkoopkantoor. De faciliteit voor het ompakken van de geneesmiddelen staat in Tsjechië, waar zeshonderd mensen werken. “We hebben geen opslag of productie in Nederland”, vertelt Trijbels, “levering vindt dagelijks vanuit Tsjechië plaats. Tijdens het ompakken worden de geneesmiddelen verpakt in een doosje met Nederlandse opdruk, voorzien van een in het Nederlands gestelde bijsluiter. Klanten die vragen hebben kunnen terecht bij de afdeling customer service in het hoofdkantoor in Denemarken, waar Nederlandstalige medewerkers werken.” Trijbels stelt dat op parallel geïmporteerde geneesmiddelen nog een redelijke marge wordt gemaakt en dat er dus ruimte is om afnemers een besparing te bieden door steeds te zoeken naar de laagste prijs voor een middel op dat moment, in een van de 26 landen waarin Orifarm inkoopt. “Wel is ieder land, iedere markt, anders”, voegt hij hieraan toe. “In Oostenrijk bijvoorbeeld zijn parallel geïmporteerde geneesmiddelen nog niet zo bekend, terwijl Nederland in dit opzicht juist duidelijk een volwassen land is. Dat is een van de redenen waarom we hier vrij snel van start zijn gegaan. In andere landen moeten we nog meer werk verzetten om onze naamsbekendheid op te bouwen. Klanten uitnodigen voor werkbezoeken aan ons hoofdkantoor in...

lees verder