Subsidieaanvragen mogelijk in het Goed Gebruik Geneesmiddelen programma
jul11

Subsidieaanvragen mogelijk in het Goed Gebruik Geneesmiddelen programma

Het Goed Gebruik Geneesmiddelen programma van ZonMw (GGG-programma) richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Het doel van het programma is het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. De Open Ronde 9 is geopend voor subsidieaanvragen. De deadline daarvoor is op 17 september a.s. om 14.00...

Lees Verder
Campagne over wisselwerking tussen medicijnen en kruidenproducten
jul09

Campagne over wisselwerking tussen medicijnen en kruidenproducten

Kruiden kunnen invloed hebben op de werking van medicijnen. Niet alle medicijngebruikers en zorgverleners zijn zich hiervan voldoende bewust. Daarom is het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gestart met de campagne ‘Weet wat je slikt’. Daarin vraagt het CBG aandacht voor het gebruik van medicijnen in combinatie met...

Lees Verder
Huisartsen: sta open voor OPEN
jul09

Huisartsen: sta open voor OPEN

Per 1 juli 2020 moeten huisartsen hun patiënten online inzage kunnen geven. Daarbij gaat het om onder andere medicatie, episodes, contra-indicatie en overgevoeligheden. Een wettelijke verplichting met veel gevolgen op het gebied van ICT. Het programma OPEN is in het leven geroepen om huisartsen zoveel mogelijk ondersteunen bij de...

Lees Verder
Begrijpelijk handboek over COPD
jul01

Begrijpelijk handboek over COPD

Er is een nieuw handboek over COPD uitgebracht , specifiek voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Voor huisartsen en praktijkondersteuners is dit handboek en de bijbehorende gesprekskaart op verschillende manieren in te zetten. Zowel voor, tijdens als na het consult met de patiënt. Een handreiking biedt voorbeelden van het gebruik....

Lees Verder
Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen stopt
jul01

Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen stopt

Vektis en ZN hebben besloten per 1 juli 2019 te stoppen met de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen. Daarop was sinds 2012 informatie beschikbaar over het voorschrijven van medicatie door huisartsen. Circa 3.500 huisartsen en de zorgverzekeraars maken op dit moment gebruik van de informatie uit deze Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen. De...

Lees Verder
Vergoeding voor apotheekbereidingen in basispakket
jun24

Vergoeding voor apotheekbereidingen in basispakket

In 2020 krijgt het basispakket van de zorgverzekering een aantal nieuwe dekkingen. Er komt een logeervergoeding voor mensen die een aantal aaneengesloten dagen worden behandeld zonder ziekenhuisopname. Zorg verleend door de specialist ouderengeneeskunde of een arts verstandelijk gehandicapten valt per 1 januari a.s. onder de basisverzekering. En onder bepaalde...

Lees Verder
Pneumakokkenvaccinatie door huisartsen
jun21

Pneumakokkenvaccinatie door huisartsen

Nieuwe taken op het bordje van de huisarts is geen vanzelfsprekendheid, de werkdruk is al zo hoog. En vaccinatie is geen kerntaak van huisartsen en geen onderdeel van het basistakenpakket. Desondanks gaan huisartsen de pneumakokkenvaccinatie uitvoeren. Dit gebeurt op verzoek van het ministerie van VWS In de LHV-ledenraad is...

Lees Verder
Voor medicijnen is ons land te afhankelijk van China
jun18

Voor medicijnen is ons land te afhankelijk van China

We zijn voor onze medicijnen veel te afhankelijk van China en India. Dat stelt hoogleraar Medische Microbiologie Heiman Wertheim van het Radboudumc. Hij noemt productieproces van medicijnen heel kwetsbaar. “Het gaat om de veiligheid van de bevolking en ik vind het daarom vreemd dat we ons zo afhankelijk maken...

Lees Verder
Handreiking zorg en ondersteuning kwetsbare ouderen thuis
jun17

Handreiking zorg en ondersteuning kwetsbare ouderen thuis

De explosieve stijging van het aantal ouderen de komende jaren stelt de gezondheidszorg voor een enorme opgave. Zorgverleners worden nu reeds geconfronteerd met de gevolgen van de vergrijzing en die zorgvraag neemt alleen maar verder toe. Want juist de groep kwetsbare ouderen vraagt veel zorg van verschillende eerstelijnszorgverleners. Om...

Lees Verder
Vernieuwde Horizonscan Geneesmiddelen gepubliceerd
jun14

Vernieuwde Horizonscan Geneesmiddelen gepubliceerd

Om de toegang tot nieuwe geneesmiddelen te stimuleren en versnellen bieden partijen in de zorg en het Zorginstituut met de Horizonscan Geneesmiddelen een openbaar overzicht van geneesmiddelen die op de markt worden verwacht, evenals indicatie-uitbreidingen die de komende twee jaar op de markt komen. Ook geeft de scan een...

Lees Verder