Rapport Vervolgonderzoek Medicatiebeleid
feb02

Rapport Vervolgonderzoek Medicatiebeleid

Medicatieveiligheid is een belangrijk onderdeel van het geneesmiddelenbeleid. Het gebruik van geneesmiddelen kent immers altijd risico’s, zoals bijwerkingen of interactie met andere geneesmiddelen. De afgelopen jaren is er continu aandacht voor geneesmiddel-gerelateerde ziekenhuisopnamen. Het rapport “Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid “vermeldt dat het aantal geneesmiddel-gerelateerde ziekenhuisopnamen zijn gestegen van 39.000 in 2008...

Lees Verder
Publieke consultatie beleid etikettering
jan30

Publieke consultatie beleid etikettering

De informatie op de buitenverpakking en primaire verpakking is bestemd voor de patiënt, als gebruiker van het geneesmiddel of voor de ouder of verzorger en voor de apotheker. Volgens artikel 4a.3 eerste lid van de Regeling Geneesmiddelenwet moeten de gegevens op de verpakking duidelijk leesbaar en onuitwisbaar worden vermeld....

Lees Verder
Themajournaal vervalste geneesmiddelen
jan27

Themajournaal vervalste geneesmiddelen

Steeds vaker schaffen patiënten geneesmiddelen aan via internet. Echter: zo kan geen medicatiebewaking plaatsvinden en bestaat het risico op vervalste geneesmiddelen. In het themajournaal van IVM is er aandacht voor de risico’s van online aangeschafte geneesmiddelen. Dit themajournaal is ontwikkeld met steun van het ministerie van VWS. Zorgverleners worden...

Lees Verder
Veilig voorschrijven: gaat goed, kan beter
jan23

Veilig voorschrijven: gaat goed, kan beter

Bijna iedereen gebruikt wel eens medicijnen. Vaak gaat dit goed, maar niet altijd. Daarom toetst de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op veilig voorschrijven. De bevindingen staan in het recent verschenen rapport: “Veilig voorschrijven moet beter. Een gezamenlijke zorgbrede verantwoordelijkheid”. Het rapport gaat in op vier voorwaarden voor veilig...

Lees Verder
Nederland stelt zich kandidaat voor EMA
jan17

Nederland stelt zich kandidaat voor EMA

Nederland stelt zich kandidaat voor de vestiging van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA (European Medicines Agency).  Dat zit nu in Londen, maar door de Brexit moet dit agentschap in een ander EU-land worden gevestigd. Met een eventuele vestiging van EMA in ons land versterkt Nederland haar positie in Europees geneesmiddelenbeleid....

Lees Verder
Publiekscampagne botkwaliteit en vitamine D
jan16

Publiekscampagne botkwaliteit en vitamine D

De KNMP viert dit jaar haar 175e jubileum. Dit heugelijk feit gaat gepaard met de lancering van een landelijke publiekscampagne over sterke botten. Met daarin bijzondere aandacht voor de rol van vitamine D. De campagne positioneert de apotheker als toegankelijke farmaceutisch zorgverlener. Apothekers delen een gratis informatieboekje uit: Het...

Lees Verder
Aanbevelingen voor betere zorg in eerste lijn
jan13

Aanbevelingen voor betere zorg in eerste lijn

VELO zet zich in voor de toekomst van de eerstelijnszorg. Ze heeft alvast een brief opgesteld, bestemd voor de formateur van het na de verkiezingen in maart te vormen kabinet. Daarin staan tien aanbevelingen voor betere zorg in de eerste lijn. VELO is een samenwerkingsverband dat bestaat uit (in...

Lees Verder
KennisCafé in De Balie over drugsgebruik
jan12

KennisCafé in De Balie over drugsgebruik

Elke derde maandag van de maand vindt in De Balie te Amsterdam het KennisCafé plaats. Dit betreft een coproductie van de Volkskrant, KNAW, NEMO Science Museum en De Balie. Op 16 januari a.s. heeft het KennisCafé als thema: “Verruim je geest”.  Moderator Martijn van Calmthout spreekt dan met wetenschappers...

Lees Verder
Value Based Health Care, utopie of model voor de toekomst?
jan09

Value Based Health Care, utopie of model voor de toekomst?

Niet kosten of productie, maar waarden behoren leidend te zijn in de gezondheidszorg. Dat was het thema van de NieuweZorg-bijeenkomst over Value Based Health Care, 24 november 2016 in het VUmc in Amsterdam, De bijeenkomst past in een reeks NieuweZorg-bijeenkomsten op weg naar het Nationale Verkiezingsdebat over de zorg,...

Lees Verder
Handreiking meldplicht datalekken in de eerstelijnszorg
jan09

Handreiking meldplicht datalekken in de eerstelijnszorg

Er is een handreiking verschenen over het omgaan met datalekken, bestemd voor apothekers, huisartsen, huisartsenposten, gezondheidscentra en zorggroepen. De handreiking geeft aan hoe een datalek te melden en beantwoordt veelgestelde vragen. Bijvoorbeeld: wanneer is er sprake van een datalek? Welke acties zijn noodzakelijk bij een datalek? De “Handreiking meldplicht...

Lees Verder