Alleen kosten hulpmiddelen stijgen nog
nov04

Alleen kosten hulpmiddelen stijgen nog

De GIPdatabank is geactualiseerd met de meest recente cijfers over 2014. De uitgaven voor geneesmiddelen in 2014 zijn vrijwel gelijk aan de uitgaven in 2013 en bedragen € 4,3 miljard. Bij de hulpmiddelenzorg stijgen de totale uitgaven met 2,2% naar € 1,5 miljard. In het Genees- en Hulpmiddel Informatie...

Lees Verder
Schippers: ‘hard op principe, zacht op proces’
nov03

Schippers: ‘hard op principe, zacht op proces’

“Ik voel mij niet thuis bij een dergelijke benadering, laat staan bij een absolute vorm voor kosteneffectiviteit als basis voor een besluit of een behandeling of een nieuw duur geneesmiddel al dan iet tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet behoort,” zo laat minister Edith Schippers de Tweede Kamer weten....

Lees Verder
Max € 45 bij spoedzorg
okt30

Max € 45 bij spoedzorg

In 2016 zullen circa zestien apotheken subsidie ontvangen op de terhandstelling bij farmaceutische spoedzorg. Daarmee komt het maximum tarief voor ANZ-zorg op € 45. Afgelopen voorjaar bleken grote uitschieters voor te komen in de tarifering van de farmaceutische spoedzorg: tussen grofweg € 15 in steden en € 95 in...

Lees Verder
DVN: Menzis slaat plank mis
okt16

DVN: Menzis slaat plank mis

Het preferentiebeleid dat zorgverzekeraar Menzis voor 2016-2017 heeft ingezet op diabetesmedicatie, is de Diabetesvereniging Nederland in het verkeerde keelgat geschoten. Het gaat om de insuline glargine (Lantus), waarvan de biosimilar-variant Abasaglar bestaat. Het preferentiebeleid houdt in dat Menzis voor deze soort insuline aanwijst op welk merk haar verzekerden nog...

Lees Verder
Hulpmiddelenzorg kan beter
okt15

Hulpmiddelenzorg kan beter

Uit een verkenning door ZonMw blijkt dat er in de praktijk zorgen bestaan over de kwaliteit, de keuzevrijheid en het toezicht op hulpmiddelenzorg. Het gaat met name om hulpmiddelen op het terrein van diabetes-, incontinentie- en stomazorg. Minister Edith Schippers (VWS) heeft de Tweede Kamer deze week geïnformeerd over...

Lees Verder
Werkgroep Geneesmiddelentekorten gaat anders werken
okt06

Werkgroep Geneesmiddelentekorten gaat anders werken

Het onderwerp geneesmiddelentekorten heeft een prominente plek op de agenda heeft gekregen van betrokken partijen, constateert minister Edith Schippers (VWS). Op het moment dat een tekort dreigt, weten partijen elkaar tijdig te vinden en nemen hun verantwoordelijkheid. Daarom kan de Werkgroep Geneesmiddelentekorten op een andere manier gaan werken. In...

Lees Verder
Antibiotica productie in gevaar
okt05

Antibiotica productie in gevaar

Minister Edith Schippers (VWS) reageert op verzoek van de Tweede Kamer op de publiciteit over de problemen rond de productie en levering van antibiotica, die worden gebruikt voor de behandeling van longontsteking, syfilis en ontsteking van de huid, spieren en pezen. Een tijdelijke oplossing met een alternatief wordt voorlopig...

Lees Verder
Miljoenennota kondigt nieuw geneesmiddelenbeleid aan
sep16

Miljoenennota kondigt nieuw geneesmiddelenbeleid aan

Het is belangrijk dat nieuwe en veelbelovende medicijnen snel en tegen redelijke kosten beschikbaar komen. Eind 2015 komt een nieuw geneesmiddelenbeleid dat zich richt op kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van nieuwe en dure medicijnen zijn een prioriteit in 2016. Deze zullen ook internationaal op de agenda...

Lees Verder
Schippers’ oproep in de Chinese havenstad Dalian
sep15

Schippers’ oproep in de Chinese havenstad Dalian

Minister Edith Schippers (VWS) heeft in de Chinese havenstad Dalian de farmaceutische industrie opgeroepen de kostenopbouw van dure geneesmiddelen te verhelderen. Dure medicijnen leggen een steeds groter beslag op het geld dat voor zorg beschikbaar is. Tegelijk erkent ze dat de doorlooptijd tussen innovatie en opname van een medicijn...

Lees Verder
Begeleidingsgesprek niet meer apart op de nota
sep15

Begeleidingsgesprek niet meer apart op de nota

De NZa verandert de apotheeknota per 2016: dan staat op de nota of er een ‘terhandstelling met begeleidingsgesprek’ of een ‘standaard terhandstelling’ in rekening wordt gebracht. De NZa verwacht echter niet dat deze aanpassing een einde maakt aan alle discussie aan de apotheekbalie. Dat wordt bevestigd door de Patiëntenfederatie...

Lees Verder