Contracten 2014: historisch slecht jaar voor apothekers

shutterstock_90110941-[Converted]2014 zou wel eens onder het historisch slechte jaar 2012 kunnen duiken, zo voorspelt Ed Brouwer, specialist in contracten tussen apothekers en zorgverzekeraars. En daarmee de boeken ingaan als het slechtste jaar ooit. Volgens hem ziet de toekomst van de openbare farmacie er dus niet goed uit. “De eerste tekenen duiden op wederom een lagere brutowinst voor apothekers.”
De eerste contracten van zorgverzekeraars liggen klaar ter ondertekening. Op verzoek van FarmaMagazine heeft Ed Brouwer nu al naar de binnengekomen contracten gekeken. Let wel, het gaat om de eerste contracten. Nog niet alles is bekend. In totaal laat ongeveer 10 procent van de apothekers zich begeleiden door het kantoor van Brouwer, B en P belastingadviseurs.

Hoe staan de apothekers ervoor? Volgens Brouwer zijn de zorgverzekeraars de onderhandelingen ingegaan ervan uitgaand dat er sprake was van een gemiddelde groei in voorschriften van 4 procent. Maar de groei zit ‘m vooral in weekafleveringen. En daar staat dan weer een laag tarief tegenover. Er is wel sprake van een inflatiecorrectie van 1,75 procent, maar die gaat nagenoeg geheel op aan de gestegen kosten in 2013. Ook levert Idea minder omzet op dan verwacht. Ook het gegeven dat eerste uitgifte geen deelprestatie terhandstelling meer is, maar een aparte prestatie heeft een negatief effect. “De zorgverzekeraars schatten in dat dit leidt tot 5 procent minder eerste uitgiftes. Dit zou gecompenseerd worden in de overige tarieven. Het is echter zeker géén garantie dat het blijft bij 5 procent. Veel apothekers denken aan een daling van 20 procent of meer.”

 

Weekuitgifte 20 procent lager
“De dalende tarieven bij de weekafleveringen komt mede tot stand doordat onder meer Menzis in 2014 ook onderscheid maakt in eerste week, twee weken en drie weeksleveringen. De tarieven voor 1 weeksafleveringen dalen met een kleine 20 procent. Als de apotheek dus alleen 1 weeksleveringen doet, dalen de weekuitgiftenopbrengsten met 20%. De standaard apotheek heeft ongeveer 45 procent weekuitgiftes van het totaal aantal verstrekkingen.”
Opnieuw wordt géén vergoeding gegeven voor de Baxterkosten (de zakjes) die al jaren door de apotheek betaald worden. In 2012 zijn deze kosten met ruim 20 procent gestegen, terwijl in het eerste halfjaar de stijging al weer ongeveer 10 procent beloopt.

Volgens Brouwer daalt de omzet ook in 2014 weer verder als het zo door gaat. In het eerste halfjaar 2013 was de omzetdaling al ongeveer 6 procent. Belangrijker is dat de contracten voor 2014 zeker niet beter worden dan in 2013, zo voorziet Brouwer. “Van de verwachte hogere brutowinst op basis van de contracten over 2013 is in het eerste halfjaar nog maar ruim 20 procent gerealiseerd. Het is dan ook niet realistisch om dan te denken dat het resterende deel van 80 procent in het tweede halfjaar 2013 is in te boeken. En het bedrag van de wel gerealiseerde hogere brutowinst in 2013 wordt weer grotendeels uitgegeven aan hogere kosten, met name personeel, Baxterkosten en ICT. 2014 zou dus wel eens onder het historisch slechte jaar 2012 kunnen duiken.”

 

Tekst: Niels van Haarlem

 

Gerelateerde berichten

Auteur: redactie
Categorie: Opinie
Tags: , , ,

2 Reacties

 1. Om het beeld dat Ed Brouwer schetst completer te krijgen is het nodig dat de andere vergelijkbare dienstverleners met hem om de tafel gaan om het totaal plaatje boven tafel te krijgen.
  FarmaMagazine zou het voortouw kunnen nemen voor een of meer sessies uitmondend in een publicatie.
  Die publicatie zou gebruikt kunnen worden voor een duidelijke boodschap aan politiek, overheid, publiek en verzekeraars dat het kalf bezig is te verdrinken.
  Mijnerzijds is er gaarne de bereidheid om daar niet betaalde tijd aan te besteden.

  Plaats een Reactie
 2. Men schijnt er nog steeds vanuit te gaan, dat de redding van de politiek moet komen. De naiveteit ten top.
  Een gezonde bedrijfstak is vrij van politieke inmenging en bedruipt zichzelf. De uitkomst van het politieke debat is vooraf bekend: “Levert u uw vrije beroep maar in, dan zetten we u als ambtenaar wel op de loonlijst,” hoor je ze daar al zeggen. De zorginkopers spelen de proxy-rol van de overheid. Het ziekterisico verzekeren is er sinds 2006 niet meer bij. Dat risico nemen apotheker en patient wel. Hebben ze de laatste jaren toch al gedaan.
  Hier valt niets meer te repareren. Het is gebeurd met de koopman. Daar zou ik geen seconde (betaald of niet) meer aan besteden.

  Plaats een Reactie

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *