Contracten apothekers en zorgverzekeraars wellicht historisch slecht in 2014

Contracten apothekers en zorgverzekeraars historisch slechte in 20142014 zou wel eens onder het historisch slechte jaar 2012 kunnen duiken, zo voorspelt Ed Brouwer, specialist in contracten tussen apothekers en zorgverzekeraars. En daarmee de boeken in gaan als het slechtste jaar ooit. “De eerste tekenen duiden op wederom een lagere brutowinst voor apothekers.”

 

De eerste contracten van zorgverzekeraars liggen klaar ter onder­tekening. Of zijn inmiddels ondertekend. Zo meldt apotheken­organisatie Mediq in persberichten dat voor de 253 apotheken contracten zijn afgesloten met zo’n beetje alle zorgver­zekeraars. Met Achmea zelfs een contract voor twee jaar. De toon in de persberichten is positief: beste zorg tegen laagst haalbare kosten. Maar geen woord over de tarieven en de condities. En ook de NFZ heeft voor de ruim 600 aangesloten zelfstandige apotheken afspraken met zorgverzekeraars gemaakt. Andere organisaties zitten nog volop in de onderhandelingen. En weer andere apothekers zitten nog te wachten op een voorstel. Ondertussen komen de zorgverzekeraars ook met de zorgpremies voor 2014. En die liggen fors lager dan die van dit jaar. Met dank aan onder meer de lagere kosten voor geneesmiddelen, zo laten de zorgverzekeraars niet na te vertellen.

Verkenners
Wat is nu uitgekomen van de opdracht die de verkenners aan de farmacie en de zorgverzekeraars hebben gegeven om de contracteerronde 2014 beter te doen dan die over 2013? Dus meer luisteren naar elkaar, betalen voor zorg, een redelijk tarief en het liefst ook meerjarige contracten? Op verzoek van FarmaMagazine heeft Ed Brouwer nu al naar de binnengekomen contracten gekeken. Let wel, het gaat om de eerste contracten. Nog niet alles is bekend. In totaal laat ongeveer 10 procent van de apothekers zich begeleiden door het kantoor van Brouwer, b+p Belastingadviseurs. Hoe staan de apothekers ervoor? Voorlopige conclusie: apothekers gaan er in ieder geval niet op vooruit. Sterker nog, volgens de specialist in contracten gaan apothekers er volgend jaar fors op achteruit. Hoewel het jaar nog moet beginnen spreekt Brouwer nu al van een historisch slecht jaar.

Natuurlijk, Brouwer houdt een slag om de arm. Bij het ter perse gaan van deze editie van FarmaMagazine zijn nog niet alle contracten bekend. En ook is er nog geen totale doorberekening gemaakt wat de gevolgen voor het huishoudboekje van de apotheek zijn. Maar echt vrolijk wordt hij er niet van. Een aantal voorbeelden die de stemming illu-streren. Volgens Brouwer zijn de zorgverzekeraars de onderhandelingen ingegaan ervan uitgaand dat er sprake was van een gemiddelde groei in voorschriften van 4 procent. Maar de groei zit ‘m vooral in weekafleveringen. En daar staat dan weer een laag tarief tegenover. Er is wel sprake van een inflatiecorrectie van 1,75 procent, maar die gaat nagenoeg geheel op aan de gestegen kosten in 2013. Ook levert Idea minder op dan verwacht. Ook het gegeven dat eerste uitgifte geen deelprestatie terhandstelling meer is, maar een aparte prestatie heeft een negatief effect. “De zorgverzekeraars schatten in dat dit leidt tot 5 procent minder eerste uitgiftes. Dit zou gecompenseerd worden in de overige tarieven. Het is echter zeker géén garantie dat het blijft bij 5 procent. Veel apothekers denken aan een daling van 20 procent of meer.”

Weekuitgifte 20 procent lager
“De dalende tarieven bij de weekafleveringen komt mede tot stand doordat de meeste verzekeraars in 2014 nog meer onderscheid maken in eerste week, twee weken en drie weeks­leveringen. De tarieven voor 1 weeksafleveringen dalen met een kleine 20 procent. Als de apotheek dus alleen 1 weeksleveringen doet dalen de weekuitgiftenopbrengsten met 20 procent. De standaardapotheek heeft ongeveer 45 procent weekuitgiftes van het totaal aantal verstrekkingen.”

Opnieuw wordt géén vergoeding gegeven voor de Baxterkosten (de zakjes) die al jaren door de apotheek betaald worden. In 2012 zijn deze kosten met ruim 20 procent gestegen, terwijl in het eerste halfjaar 2013 de stijging al weer ongeveer 10 procent beloopt. Brouwer waarschuwt er ook voor dat apothekers zich ook over 2013 niet rijk moeten rekenen. “We zien grote verschillen tussen de contracten afgesloten over 2013 en declaraties die op basis hiervan er zijn uitgegaan. Wat blijkt dan? De declaraties die binnenkomen zijn lager dan opgesteld. Reken je dus niet rijk als je denkt dat je contract over 2013 goed is voor een bepaalde vergoeding. De praktijk laat zien dat je opbrengst lager uitkomt. Dat is overigens een landelijk probleem en geldt voor contracten met alle zorgverzekeraars.”

Kortingen
Volgens Brouwer daalt de omzet ook in 2014 weer verder als het zo door gaat. In het eerste halfjaar 2013 was de omzetdaling al ongeveer 6 procent. Een probleem ziet hij ook als het gaat om kortingen. Een gevoelig onderwerp. Een bericht in de Telegraaf en apothekers staan meteen weer in de hoek waar de klappen vallen: zie je wel, er valt nog genoeg te halen daar, zo luidt de boodschap. De praktijk laat iets anders zien. “Het klopt dat er een iets hoger percentage kortingen wordt gegeven aan apothekers. Maar dat verhaal is veel genuanceerder. Zo moeten we een onderscheid maken tussen kortingen op WMG en buiten-WMG, hulpmiddelen en handverkoop. Op WMG zit veel minder korting, maar die korting zit wel op hulpmiddelen. Punt is nu dat die korting nodig is om de negatieve marge te compenseren. Belangrijker is dat de WMG-inkoopwaarde de laatste drie jaren met ongeveer 30 procent is gedaald. Hierdoor is de grondslag voor de korting en het kortingenbedrag – door een nagenoeg gelijk kortingspercentage – ook met 30 procent gedaald. Bij de contractering is voor het niveau van de vergoedingen voortgeborduurd op de laatste centrale kostenonderzoeken van de NZa. In die onderzoeken is als uitgangspunt genomen dat 15 procent van de apotheekkosten gedekt worden door de marge uit buiten-WMG, hulpmiddelen en zelfzorg Inmiddels is het aandeel van de niet WMG-opbrengsten in de apotheek gedaald tot 2 à 3 procent. Dus bij lange na niet de veronderstelde 15 procent. Dit impliceert dat de WMG-opbrengsten ruim 97 procent van de totale apotheekkosten moeten dekken in plaats van de eerder veronderstelde 85 procent Hiermee wordt bij de huidige tarifering geen rekening gehouden. Belangrijker is dat de contracten voor 2014 zeker niet beter worden dan in 2013, zo voorziet Brouwer. “Van de verwachte hogere brutowinst op basis van de contracten over 2013 is in het eerste halfjaar nog maar ruim 20 procent gerealiseerd. Het is dan ook niet realistisch om dan te denken dat het resterende deel van 80 procent in het tweede halfjaar 2013 is in te boeken. En het bedrag van de wel gerealiseerde hogere brutowinst in 2013 wordt weer grotendeels uitgegeven aan hogere kosten, met name personeel, Baxterkosten en ICT. 2014 zou dus wel eens onder het historisch slechte jaar 2012 kunnen duiken.”

Gerelateerde berichten

 • Contracten 2014: historisch slecht jaar voor apothekersContracten 2014: historisch slecht jaar voor apothekers 2014 zou wel eens onder het historisch slechte jaar 2012 kunnen duiken, zo voorspelt Ed Brouwer, specialist in contracten tussen apothekers en zorgverzekeraars. En daarmee de boeken ingaan […]
 • Apotheker vz ZorgverzekeraarApotheker vz Zorgverzekeraar Sinds begin 2012 onderhandelen de apothekers en de zorgverzekeraars over de prijzen van medicijnen, de bijbehorende zorgverlening en de prijs en inhoud van andere farmaceutische zorg. Dit […]
 • Martin Favié van de Bogin: We hebben lef nodig!Martin Favié van de Bogin: We hebben lef nodig! 2014 is nu al een verloren jaar. Zorgverzekeraars gaan door met het huidige systeem voor betaling van farmaceutische zorg en werken onvoldoende aan een nieuw systeem. Aldus Martin Favié, […]
 • Ondersteuning jonge apotheker moet de markt vlottrekkenOndersteuning jonge apotheker moet de markt vlottrekken Pluripharm en b+p Belastingadviseurs slaan de handen ineen om de zelfstandig ondernemende openbare apothekers te helpen. Ze hebben Apotheekfonds Pharma Connect (APC) opgericht om de […]
 • De visie van Achmea: Centrale spilDe visie van Achmea: Centrale spil Investeren in de centrale rol van de apotheker als zorgverlener. Dat wil zorgverzekeraar Achmea de komende jaren realiseren. “Er ligt voor de apotheker een uitdaging om voor de patiënt […]

Auteur: redactie
Categorie: Opinie
Tags: , , , ,

2 Reacties

 1. ik kreeg vorige week een mail van mijn zorgverzekeraar Bewuzt, dat er voor dit jaar geen contract meer loopt met de apotheek waar ik al sinds jaar en dag heen ging en die ca 300 meter bij me vandaan ligt. Voortaan moet ik bijna 3 km verderop mijn medicijnen halen.

  Kan dat zo maar ? En : wat zijn mijn mogelijkheden ?

  Plaats een Reactie
 2. Gewoon een andere zorgverzekeraar nemen . maar ook de apothekers zijn flink achter uitgegaan
  Benu koopt tegenwoordig apothekers op en hebben dan een macht nooit iets op voorraad en je krijgt steeds andere merken

  Plaats een Reactie

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *