Eerste cao apothekers in dienstverband

ПечатьHet is nog een principeakkoord, maar de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is er trots op. “Naast collectieve afspraken over arbeidsvoorwaarden, is ook het professioneel statuut opgenomen. Dat is van belang voor de borging van de autonomie van het beroep, zodat apothekers hun vak professioneel kunnen blijven uitoefenen,” aldus onderhandelaar arbeidsvoorwaarden Rob Koster.

Cao als beste recept
Over de eerste cao voor apothekers in dienstverband werden op de Dag van de Arbeid tussen de werkgeversorganisatie VZA en de werknemersorganisatie LAD de afspraken gemaakt. In dit akkoord wordt ook de loonontwikkeling in de sector apotheken vanaf januari 2013 gerepareerd. Dit akkoord volgde na weken van intensief bestuurlijk overlegd tussen de betrokken partijen. Het onderhandelingsproces verliep moeizaam, had een aantal onvoorspelbare wendingen, onderhandelingsdelegaties wisselden van samenstelling en partijen haakten af op het moment dat de cao ondertekend zou gaan worden. Uiteindelijk startte de LAD de informatiecampagne ‘Cao: het beste recept voor uw arbeidsvoorwaarden’ om aandacht te vragen voor het belang van de totstandkoming van dit principeakkoord.

Vizier op de toekomst
De LAD spreekt van een stevig fundament. In een snel veranderende sector van de openbare apotheken wordt van apothekers steeds meer gevraagd op gebied van kwaliteit, verstand van zaken en een flexibele werkhouding. Van een werkgever wordt verwacht dat hij hiervoor de voorwaarden schept en zich inspant voor een gezond arbeidsklimaat. Vanuit die grondhouding beogen cao-partijen met deze afspraken een stevig fundament te leggen voor een gezamenlijke aanpak van arbeidsvoorwaardelijke thema’s. De sector richt het vizier zo nadrukkelijk op de toekomst.

Het principeakkoord wordt op korte termijn voorgelegd aan de apothekersleden van de LAD. Daarmee bepalen de leden of de afspraken uit het principeakkoord verder uitgewerkt worden.

 

 

Gerelateerde berichten

  • Diabetesvereniging roept apothekers tot de ordeDiabetesvereniging roept apothekers tot de orde BRANDBRIEF NAAR KNMP EN FHI – “We riskeren prutszorg”, “Wij maken ons ernstig zorgen” tot “Het behalen van een goede marge is kennelijk belangrijker dan de gezondheid van de patiënt.” Het […]
  • Vraag om scherper toezicht apotheker in instellingenVraag om scherper toezicht apotheker in instellingen Zonder het principe van de toezichthoudend apotheker in de Geneesmiddelenwet, zijn een aantal veldnormen voor farmaceutische zorg in instellingen zonder eigen apotheek ontwikkeld. Toch […]
  • Medicatie chronische ziekte voor heel jaar thuisMedicatie chronische ziekte voor heel jaar thuis Apothekers zijn bezorgd over het feit dat chronische patiënten hun medicatie voor een heel jaar kunnen halen. Dat is door een nieuw contract van Zilveren Kruis mogelijk. Apothekers vinden […]
  • Is uw apotheek ingesteld op laaggeletterden?Is uw apotheek ingesteld op laaggeletterden? Van 3 tot en met 9 september is het de ‘week van de alfabetisering’. Tijdens deze week wordt aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. In Nederland zijn er naar schatting zo’n 2,5 miljoen […]
  • Overheid: bied steun aan bereidende apothekersOverheid: bied steun aan bereidende apothekers Bereidend apothekers kunnen de samenleving voorzien van noodzakelijke farmaceutische zorg op maat. Ze kunnen tegenwicht bieden aan dure geneesmiddelen en middelen bereiden als deze niet […]

Auteur: redactie
Categorie: Aankondigingen
Tags: , ,

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *