Handreiking meldplicht datalekken in de eerstelijnszorg

datalekEr is een handreiking verschenen over het omgaan met datalekken, bestemd voor apothekers, huisartsen, huisartsenposten, gezondheidscentra en zorggroepen. De handreiking geeft aan hoe een datalek te melden en beantwoordt veelgestelde vragen. Bijvoorbeeld: wanneer is er sprake van een datalek? Welke acties zijn noodzakelijk bij een datalek?

De “Handreiking meldplicht datalekken in de eerstelijnszorg” is ontwikkeld om eerstelijnszorgverleners en –zorgorganisaties, waaronder apothekers, te ondersteunen bij het omgaan met de meldplicht datalekken die op 1 januari 2016 is ingevoerd. De handreiking bestaat uit 3 onderdelen:

* Een schema dat antwoord geeft op de belangrijkste vragen over datalekken.
* Een toelichting waarin is uitgewerkt: wanneer er sprake is van een datalek / wanneer het datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens  / wanneer patiënten moeten worden geïnformeerd.
* Een overzicht met maar liefst 23 praktijkvoorbeelden van datalekken. Per voorbeeld is aangegeven of dit een datalek is, of deze moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens, of de patiënten daarover moeten worden geïnformeerd en welke maatregelen kunnen worden genomen om het datalek in de toekomst te voorkomen.

Digitaal en op papier

Ter verduidelijking: een ‘datalek’ betreft het lekken van persoonsgegevens van patiënten. Dit kunnen geautomatiseerd verwerkte persoonsgegevens zijn, dus digitale informatie. Echter: ook persoonsgegevens die op papier staan vallen onder de meldplicht datalekken.

Handvatten hoe te handelen
Het is van belang dat zorgverleners weten hoe te handelen in geval een datalek zich voordoet. Het is een ingewikkeld onderwerp en KNMP, KNMG, LHV, NHG en InEen willen met de handreiking nuttige handvatten bieden om deze het item beter toegankelijk te maken voor zorgprofessionals. De brochure geeft aan hoe een datalek herkenbaar is en waar deze, indien nodig, kan worden gemeld. De organisaties hebben zich bij het opstellen van het document vooral gebaseerd op de Beleidsregels hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Overigens: de Autoriteit Persoonsgegevens kan bij overtreding van de meldplicht datalekken uit de Wet bescherming persoonsgegevens een boete opleggen van maximaal 820.000 euro.

Onder redactie van: Gerda van Beek

 

 

Gerelateerde berichten

  • Uitstel STIP-subsidierondeUitstel STIP-subsidieronde De GGG Raad (Goed Gebruik Geneesmiddelen) heeft op advies van de STIP-commissie besloten het openen van een nieuwe STIP-subsidieronde maximaal een jaar uit te stellen. ZonMw heeft reeds […]
  • Indicatiecode op recept volstaat voor de apothekerIndicatiecode op recept volstaat voor de apotheker Een indicatiecode op het recept dat is voorgeschreven door de huisarts volstaat voor de apotheker. Dit heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevestigd, na vragen vanuit de KNMP en ZN. […]
  • Geneesmiddelenagenda van 43 geneesmiddelenbedrijvenGeneesmiddelenagenda van 43 geneesmiddelenbedrijven De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen heeft de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen als kerntaak, met als visie “Behandeling op maat”. Het gaat om zoveel mogelijk maatwerk bij de […]
  • NZa kijkt naar de toegankelijkheid van dure geneesmiddelenNZa kijkt naar de toegankelijkheid van dure geneesmiddelen Krijgen burgers de dure geneesmiddelen waar zij recht op hebben? In haar laatste monitor over inkoop geneesmiddelen heeft de NZa aangegeven daarnaar onderzoek te doen. Dat heeft geleid tot […]
  • Veilig voorschrijven: gaat goed, kan beterVeilig voorschrijven: gaat goed, kan beter Bijna iedereen gebruikt wel eens medicijnen. Vaak gaat dit goed, maar niet altijd. Daarom toetst de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op veilig voorschrijven. De bevindingen staan in […]

Auteur: redactie
Categorie: Aankondigingen

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *