Meewerken aan medicatiebewaking

FarmaMagazine-Medicatiebewaking1De Health Base Redactiecommissie Medicatiebewaking zoekt nieuwe leden. Deze adviesraad van Health Base voor de medicatiebewaking in Pharmacom en Medicom en bestaat uit vrijwillig deelnemende apothekers en huisartsen.

De Redactiecommissie Medicatiebewaking beoordeelt inhoudelijke wijzigingen en bewaakt de redactionele formule. Naast de apothekers van de afdeling Medicatiebewaking zijn vertegenwoordigers van de apothekers en artsen, die in de praktijk werken met Health Base Medicatiebewaking, lid van de raad. De commissie zoekt nu naar versterking met apothekers en huisartsen die belangstelling hebben voor medicatiebewaking.

De taken in de Redactiecommissie zijn:
– Beoordelen van voorstellen voor of wijzigingen in de medicatiebewaking op hun toepasbaarheid in de praktijk.
– Adviseren over de uitgangspunten van de medicatiebewaking, vooral waar het hun toepasbaarheid in de praktijk betreft.
– Leveren van input en wensen met betrekking tot medicatiebewaking uit de praktijk aan de afdeling Medicatiebewaking.
– Stimuleren van het gebruik en de implementatie van de verschillende medicatiebewaking modules in de openbare apotheek en de huisartsenpraktijk.
– Adviseren over de jaarlijkse inhoudelijke planning, ontwikkeld door de afdeling Medicatiebewaking.

De Redactiecommissie vergadert vijf maal per jaar op woensdag van 10.30 tot 13.30 uur in Houten, inclusief lunch. De commissieleden ontvangen per vergadering een reis- en onkostenvergoeding. Wie belangstelling heeft om zitting te nemen in de Redactiecommissie, kan contact opnemen met Sander Borgsteede via medicatiebewaking@healthbase.nl of telefoon 088-68 88 886.

 

 

Gerelateerde berichten

  • Clinical Rules scheidt kaf van korenClinical Rules scheidt kaf van koren “Er zit een slim filter in. Hierdoor wordt het aantal medicatiesignalen kleiner. Van 50 bladzijden medicatiesignalen op één dag naar veel minder. Dat levert een veel efficiëntere […]
  • Correcte verwerking medicijnafval: apothekers betalen de rekeningCorrecte verwerking medicijnafval: apothekers betalen de rekening De inzameling van medicijnafval verloopt bepaald niet vlekkeloos. In een kwart van de gemeenten moeten apothekers het ingezamelde afval zelf vervoeren. Maar…. dat is in strijd met de wet. […]
  • Voorbeeldbrieven voor apotheken die betalen voor medicijnafvalVoorbeeldbrieven voor apotheken die betalen voor medicijnafval Op de website van de KNMP staan twee voorbeeldbrieven voor apothekers die zich tot hun gemeente willen wenden over het onderwerp medicijnafval. 1.  Een brief voor apothekers die de […]
  • Klokkenluiders uit apothekenlandKlokkenluiders uit apothekenland GLUCOSEMETERS - Diabetesvereniging Nederland signaleert dat zorgverzekeraars, apothekers en hulpmiddelenleveranciers in toenemende mate de keuze voor een bloedglucosemeter bepalen, in […]
  • Diabetesvereniging roept apothekers tot de ordeDiabetesvereniging roept apothekers tot de orde BRANDBRIEF NAAR KNMP EN FHI – “We riskeren prutszorg”, “Wij maken ons ernstig zorgen” tot “Het behalen van een goede marge is kennelijk belangrijker dan de gezondheid van de patiënt.” Het […]

Auteur: redactie
Categorie: Aankondigingen
Tags: , , ,

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *