Minister Bruins over geneesmiddelenbeleid

bruno bruinsHet beleid van minister Bruno Bruins is gericht op betaalbare en toegankelijke medicijnen. Hij wil dat patiënten optimaal toegang hebben tot veilige, effectieve en betaalbare geneesmiddelen. In sommige segmenten zijn de prijzen laag. Daar is beschikbaarheid een aandachtspunt. In andere segmenten zijn juist maatregelen nodig om de prijzen te drukken. In wéér andere segmenten is onderzoek, innovatie, en snelle toelating van geneesmiddelen tot de markt van belang.

Dat schrijft minister Bruins in zijn ‘Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid’. Dit brede scala aan uitdagingen vraagt om heel verschillende interventies. In zijn brief gaat hij in op de belangrijkste interventies en ontwikkelingen met betrekking tot mijn geneesmiddelenbeleid. Dat doet hij aan de hand van vijf thema’s:
Prijsvorming en toelating tot het verzekerde pakket
Inkoopkracht en gepast gebruik
Farmaceutische zorg
Regelgeving rondom markttoelating
Ontwikkeling en innovatie

Modernisering GVS
Een uitgebreide brief dus, van 27 pagina’s, met een keur aan onderwerpen. Daarin gaat Bruins onder andere in op de modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), dat hij deze kabinetsperiode tot stand wil brengen. Dit vereist een grondige analyse en zorgvuldige afweging omdat de gevolgen van wijzigingen niet altijd goed voorspelbaar zijn, maar wel grote impact kunnen hebben op patiënten en verzekerden. In het vierde kwartaal van 2019 informeert hij de Kamer over de keuzes voor de modernisering van het GVS.

Van openbare apotheek naar ziekenhuis
In ieder geval gaat de overheveling door van groepen specialistische geneesmiddelen van de openbare apotheek naar het ziekenhuis, waaronder per 2021 de groep immunoglobulinen. Met de veldpartijen wordt momenteel onderzocht welke andere groepen in aanmerking komen.

Laag, maar niet te laag prijsniveau
De wijzigingen van de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP) treden naar verwachting per 1 januari 2020 in werking. Duitsland als referentieland wordt vervangen door Noorwegen dat een lager gemiddeld prijsniveau heeft. Hierdoor zullen de maximumprijzen van de geneesmiddelen dalen, waarbij tegelijk moet worden voorkomen dat het prijsniveau zo laag wordt, dat nieuwe geneesmiddelen later (of niet) in Nederland op de markt worden gebracht en/of geneesmiddelen in ons land van de markt worden gehaald.

De sluis en voorwaardelijke toelating
De sluiscriteria zijn medio 2018 aangescherpt. Daardoor komen er meer geneesmiddelen met een groot financieel risico, een hoog kostenbeslag of een ongunstige kosteneffectiviteit in aanmerking voor plaatsing in de sluis. Dat biedt de minister de mogelijkheid om met de fabrikanten te onderhandelen over de prijs.

Bruins werkt aan een nieuwe regeling voor voorwaardelijke toelating tot het verzekerde pakket van weesgeneesmiddelen en ‘conditionals’. Hij wil het mogelijk maken dat veelbelovende geneesmiddelen sneller bij de patiënt komen, waarbij gelijktijdig wordt gewerkt aan het verzamelen van de vereiste gegevens. Ook komt er meer verduidelijking over de regelgeving rondom magistrale bereidingen.

Gepast gebruik geneesmiddelen
Minister Bruins vermeldt veel vertrouwen te hebben in de bottom up-aanpak rondom gepast gebruik. Momenteel wordt een programma voor bevordering van gepast gebruik van geneesmiddelen uitgewerkt. Daarin wordt uitrol van best practices gestimuleerd, zoals interventies op het gebied van ‘samen beslissen,’ het formuleren van start-stop criteria en het combineren van geneesmiddelen met bepaalde voeding.

Alliantie Medicatieveiligheid
Komend jaar wordt er een ‘Alliantie Medicatieveiligheid’ gevormd om medicatieveiligheid te bevorderen. Daarin wil Bruins ook de implementatie en het gebruik van de Richtlijn Medicatieoverdracht onderbrengen.

Polyfarmacie bij ouderen
VWS financiert de herziening van de multidisciplinaire richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’, die naar verwachting dit jaar gereed komt. De richtlijn moet zorgen voor een interventie op maat, waarbij ook aandacht is voor het verantwoord stoppen van medicatie.

En meer
Uiteraard bevat de brief nog veel meer grote en kleine onderwerpen, zoals het probleem van de geneesmiddelentekorten, de terugdringing van administratieve lasten, de farmaceutische zorg buiten kantooruren en de informatievoorziening aan patiënten. Neem daarom zelf kennis van deze ‘Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid’.

Onder redactie van: Gerda van Beek

 

 

Gerelateerde berichten

  • Fonds moet nieuwe zorg sneller beschikbaar makenFonds moet nieuwe zorg sneller beschikbaar maken Er is een fonds in het leven geroepen met 105 miljoen euro in kas. Dit heeft minister Bruno Bruins onlangs bekend gemaakt. Met dit fonds moeten geneesmiddelen, medische technologie en […]
  • Ierland: vijfde land in BeneluxaIerland: vijfde land in Beneluxa Ierland heeft zich als vijfde land aangesloten bij het Beneluxa: het initiatief voor Europese samenwerking op geneesmiddelenbeleid. Simon Harris, de Ierse minister van Volksgezondheid […]
  • Zorgaanbod van apotheken onvoldoende bekendZorgaanbod van apotheken onvoldoende bekend Een groot deel van de Nederlanders is niet goed op de hoogte van het zorgaanbod van de apotheek. Degenen die dit wel weten, kiezen hun apotheek vaker op basis van diensten en service die […]
  • Brief minister Bruins over taperingstripsBrief minister Bruins over taperingstrips Depressie staat al jaren in de top vijf van hoogste ziektelast, hoogste ziektekosten en grootste veroorzakers van arbeidsverzuim. Jaarlijks slikken 1 miljoen mensen antidepressiva. Eenmaal […]
  • Sluis officieel geregeld via Algemene Maatregel van BestuurSluis officieel geregeld via Algemene Maatregel van Bestuur Nieuwe geneesmiddelen die meer dan 50.000 euro per behandeling per jaar of in totaal meer dan 40 miljoen per jaar kosten, komen vanaf 1 juli 2018 standaard in aanmerking voor ‘de sluis.’ […]

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.