Nader onderzoek naar gevolgen nieuwe limieten in GVS

FarmaMagazine_politiekMinister Edith Schippers (VWS) laat nader onderzoek doen naar de gevolgen van een herberekening van de limieten in het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS). Dat schrijft zij bij de beantwoording van de vele vragen en opmerkingen die de fracties in de Tweede Kamer haar op 3 april jl hebben voorgelegd toen het rapport over de proefberekeningen aan de orde was.

Het GVS is in 1991 ingevoerd om de uitgaven aan geneesmiddelen terug te dringen. Het systeem regelt de omvang van de wettelijk verzekerde aanspraak en de financiering daarvan via een vergoedingslimiet. De maximum vergoedingen gelden voor groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen. Bij een prijs die hoger is dan deze limiet moet de patiënt bijbetalen. Zo is het GVS een bijbetalingsregeling en geen prijsmaatregel.

Proefberekeningen zijn gemaakt
In het Algemeen Overleg van 6 juni 2013 heeft de minister aangegeven bereid te zijn om een proef uit te voeren naar het herberekenen van de vergoedingslimieten. Inmiddels zijn proefberekeningen gemaakt door het bureau APE en daarin is ook gekeken naar de te behalen besparingen door het switchen van grote groepen verzekerden naar het goedkoopste middel en naar de gevolgen van prijsverlagingen door fabrikanten.

Gedrag niet te voorspellen
De gevolgen van het herberekenen van de GVS-vergoedingslimieten blijken nu niet exact aan te geven. Enerzijds is het gedrag van patiënten, fabrikanten, artsen en apothekers lastig te voorspellen. Anderzijds is inmiddels de Zorgverzekeringswet ingevoerd (2016), met forse dalingen van de geneesmiddelprijzen als gevolg. Het risico van de herberekende limieten kan zijn dat grote groepen patiënten moeten gaan switchen van medicatie om een ‘bijbetalingsvrij’ geneesmiddel te gaan gebruiken. De bijbetaling kan volgens de minister variëren van enkele tientjes tot enkele honderden euro’s en zelfs duizenden euro’s per jaar.

De antwoorden ontbreken
In het nu voorliggend Verslag Schriftelijk Overleg leidt de minister af dat de gedane proefberekeningen nog veel vragen oproepen. “Door velen van u is gevraagd naar wat een realistische variant van een herberekening is, wat de consequenties zijn van selectief herberekenen en wat realistische switchpercentages zijn.” Daarop geeft het nu uitgevoerde onderzoek geen antwoord. Ze vervolgt: “Omdat antwoord op deze vragen cruciaal is voor het bepalen hoe verder te gaan met het GVS wil ik nader onderzoek laten uitvoeren. Het gaat om een onderzoek naar het nader bepalen van een, door vele van u gevraagde, realistische variant van een herberekening van de GVS-vergoedingslimieten. Dit betekent dat ik zal kijken naar selectieve herberekening, naar realistische switchpercentages en naar de kosten van bloeddrukverlagers in combinatie met andere geneesmiddelen. Dit laatste kan exemplarisch zijn voor de eventuele stapeling van bijbetalingen voor bepaalde patiëntengroepen. Zodra ik de resultaten van de onderzoeken binnen heb, zal ik mede op basis hiervan een standpunt formuleren.” Het aanvullende onderzoek zal mogelijk Europees moeten worden aanbesteed, waardoor de resultaten pas in de zomer van 2016 bekend kunnen zijn.

Onder redactie van: Kees Kommer

Gerelateerde berichten

  • Tante Biotica in de wachtruimteTante Biotica in de wachtruimte Zo’n 1.900 apothekers ontvangen de komende dagen een wachtruimte-exemplaar van een stripboek over antibioticaresistentie: een Suske en Wiske over Tante Biotica. Het is een onderdeel van […]
  • Medicatieoverdracht in acht kernafsprakenMedicatieoverdracht in acht kernafspraken Alle partijen in Amsterdam sluiten de handen ineen om de medicatieveiligheid voor patiënten structureel te verbeteren. Alle Amsterdamse ziekenhuizen, de Huisartsenkring Amsterdam/Almere en […]
  • Onderzoek farmacotherapeutische informatieverstrekkingOnderzoek farmacotherapeutische informatieverstrekking Niet het bestaansrecht van het Geneesmiddelenbulletin, maar de objectieve farmacotherapeutische informatieverstrekking in het geneesmiddelenbeleid wordt geëvalueerd. Aldus minister Edtih […]
  • Wisselend resultaat bij inzet prijsverlaging geneesmiddelenWisselend resultaat bij inzet prijsverlaging geneesmiddelen Minister Edith Schippers (VWS) is het na intensieve onderhandelingen met de leveranciers van pertuzumab en pembrolizumab eens geworden over de prijs. Hierdoor kunnen de middelen worden […]
  • RIVM start onderzoek naar bloedglucosemetersRIVM start onderzoek naar bloedglucosemeters In antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk, partij Denk i.o.) vindt minister Edith Schippers het in het belang van de premiebetaler en de patiënt dat […]

Auteur: redactie
Categorie: Actueel
Tags: ,

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.