Optima Farma weer op eigen benen

FarmaMagazine_OptimaFarmaAan de samenwerking tussen de beroepsvereniging Optima Farma en de KNMP komt op 31 december a.s. een einde. Het gelijknamige vakblad houdt op te bestaan. In het kwaliteitsregister KAOF staat inmiddels meer dan 50 procent van de apothekersassistenten die werkzaam zijn in de openbare farmacie, ingeschreven.

De beroepsvereniging van apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten en managers gaat na 1 januari 2016 zelfstandig verder. In 2012 bood de samenwerking met de KNMP de kans aan het vakblad Optima Farma om meer inhoud te geven aan het blad, maar ook een gelegenheid aan de samenwerking tussen beide beroepsgroepen en het team in de apotheek te bevorderen. De vereniging beschikt nu niet over een financiële buffer om het blad Optima Farma na 1 januari a.s. zelfstandig uit te geven. Het blad werd kosteloos verzonden en de inkomsten uit advertenties zijn zodanig teruggelopen dat na ruim 30 jaar een zelfstandig bestaan niet meer mogelijk is.

KAOF
Het komend jaar staat voor Optima Farma in het teken van leden werven om zo een grote bloeiende vereniging met een grote achterban te realiseren. De leden worden op de hoogte gehouden via de website en de digitale Optima Farma Nieuwsbrief. Een andere activiteit is het beheer van het Kwaliteitsregister voor Apothekersassistenten werkzaam in de Openbare Farmacie (KAOF). Van de ruim 16.000 apothekersassistenten is meer dan de helft ingeschreven. Ze laten zo hun deskundigheid en kwaliteit zien en maken dit door middel van hun portfolio in het kwaliteitsregister aantoonbaar. In het digitale portfolio worden de punten behaald voor scholing of overige kwaliteitsbevorderende activiteiten, genoteerd. Naast het KAOF beheert Optima Farma de kwaliteitsregisters KAA voor alle apothekersassistenten elders werkzaam en KvFC voor farmaceutisch consulenten.
De registratieregelingen van KAOF en KAA zijn vorig jaar herzien en aangepast aan de ontwikkelingen, waardoor het nu eenvoudiger is om aan de benodigde aantal punten te komen. Optima Farma verwacht een verdere groei in de registratie in de registers.

Onder redactie van: Kees Kommer

 

 

Gerelateerde berichten

  • ‘Polyfarmacie bij ouderen’ onvoldoende geïmplementeerd‘Polyfarmacie bij ouderen’ onvoldoende geïmplementeerd Medicatieveiligheid bij kwetsbare ouderen die vijf of meer geneesmiddelen gebruiken, de polyfarmacie, is een speerpunt van de IGZ in 2015, zo maakte de Inspectie in november bekend. LHV, […]
  • Herzien NHG-standpunt offlabel voorschrijvenHerzien NHG-standpunt offlabel voorschrijven Offlabel voorschrijven is wettelijk toegestaan als dit de best mogelijke behandeling voor de patiënt oplevert. Bij offlabel voorschriften die niet in de NHG-richtlijnen zijn beschreven, […]
  • Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defectenMeldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten Om zoveel mogelijk een tekort aan geneesmiddelen tegen te gaan, heeft het ministerie van VWS de opdracht gegeven om een Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten te starten. Dit […]
  • Actueel geneesmiddelenoverzicht bij astma en COPDActueel geneesmiddelenoverzicht bij astma en COPD Bij de behandeling van astma en COPD maakt men gebruik van een aantal groepen geneesmiddelen en een aantal verschillende toedieningsvormen. Het is daardoor niet altijd goed te overzien wat […]
  • Voortgang voorbereidingen komst EMAVoortgang voorbereidingen komst EMA Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) verhuist per 30 maart 2019 van Londen naar Amsterdam. Totdat het permanente gebouw aan de Zuidas klaar is, wordt het EMA gehuisvest in het […]

Auteur: redactie
Categorie: Aankondigingen
Tags: ,

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *