Promedico zet de patiëntenzorg centraal

Martin

Martin Pruijsers

Nieuw farmaceutisch zorgsysteem – Promedico introduceert deze zomer Apro, het eerste en toekomstbestendige farmaceutisch zorgsysteem dat volledig communiceert met systemen van andere zorgverleners én met de patiënt. Met deze belangrijke marktintroductie bekrachtigt Promedico zijn positie als innovatieve leverancier van software voor de eerstelijns zorg.

Apro is een product dat de apotheker versterkt in zijn rol als medezorgverlener. Deze introductie ligt geheel in lijn met andere producten van Promedico, zoals de informatiesystemen voor de huisartspraktijk en apotheekhoudende huisartspraktijk en MediSein, de app voor het veilig toedienen van medicatie.

Relevante patiëntgegevens
“Op dit moment werken huisartsen en apothekers ieder met hun eigen informatiesystemen, en die zijn vaak onvoldoende in staat om goed met elkaar te communiceren”, vertelt Martin Pruijsers, product owner van Apro. “De informatie die de huisarts levert aan de apotheker over een verstrekkingsverzoek van medicatie is vooral logistiek gericht. Dit sluit niet meer aan op de hedendaagse situatie, waarin de apotheker niet langer alleen een logistiek dienstverlener is voor de patiënt, maar steeds meer de professional die de patiënt van advies voorziet over goed gebruik van geneesmiddelen en over kwaliteit van leven. Deze nieuwe invulling vraagt om een bredere digitale ondersteuning, waarbij de apotheker beschikt over relevante patiëntgegevens.”

Veilig en eenvoudig delen
Het is precies deze ontwikkeling waarop de nieuwe applicatie Apro volledig aansluit. Pruijsers: “Met de komst van Apro zorgen wij ervoor dat de verschillende informatiesystemen die Promedico biedt voor de eerstelijnszorg naadloos op elkaar aansluiten. Patiëntgegevens kunnen op veilige en eenvoudige wijze worden gedeeld door de huisarts, apotheker en andere zorgverleners. De apotheker heeft zo niet alleen de logistieke informatie tot zijn beschikking, maar ook de patiëntinformatie die hij nodig heeft om zijn rol als medezorgverlener optimaal te kunnen uitoefenen. Naast de gegevens over een verstrekkingsverzoek en de contra-indicaties beschikt hij dus bijvoorbeeld ook over de labuitslagen, intoleranties en de reden voor voorschrijven. In het kader van de patiëntenzorg een zeer belangrijke verbetering: de patiënt kan er zo op vertrouwen dat de apotheker over alle informatie beschikt om maatwerk te kunnen leveren in de farmaceutische patiëntenzorg en problemen zoals verkeerde dosering te kunnen uitsluiten. Met de integratie van Apro en het huisartsinformatiesysteem krijgt de huisarts ook eenvoudig terugkoppeling van de apotheker, waardoor een vollediger overzicht van de patiënt ontstaat.”

Tekst: Frank van Wijck

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Promedico
www.promedico.nl

 

 

 

Gerelateerde berichten

 • 2020: Ziekenhuisopnames door medicatiefouten fors gedaald2020: Ziekenhuisopnames door medicatiefouten fors gedaald Als in 2020 weer een onderzoek naar ziekenhuisopnames door medicatiefouten wordt gehouden dan laten de cijfers een radicaal ander beeld zien. Met dank aan de patiënt die zijn […]
 • Pil zoekt trouwPil zoekt trouw De eerste lijn krijgt een steeds prominentere positie in de gezondheidszorg. Huisartsen en apothekers moeten intensiever samenwerken om de kwaliteit van de zorg hoog te houden. Deze […]
 • Eerste adviezen van Rondetafel Diabeteszorg overgenomenEerste adviezen van Rondetafel Diabeteszorg overgenomen De wereldwijde toename van obesitas, te weinig lichamelijke beweging en te veel voedsel met een overdaad aan calorieën heeft geleid tot een toename zonder weerga van het aantal patiënten […]
 • Urine-incontinentie: Gedrags- en levensstijlverandering op plaats 1Urine-incontinentie: Gedrags- en levensstijlverandering op plaats 1 Urine-incontinentie komt veel voor onder ouderen. Vanwege schaamte wordt dit vaak niet besproken met de huisarts. Terwijl het ophouden van de plas simpel kan worden aangeleerd. Het eigen […]
 • Samenwerken voor succesvolle e-healthSamenwerken voor succesvolle e-health Hoewel grootschalige implementatie van online patiëntportalen, zorgapps en thuismeet-apparaatjes in de eerste lijn nog te wensen over laat, blijft het geloof in e-health onverminderd […]

Auteur: redactie
Categorie: 2017
Tags: , ,

1 Reactie

 1. Hoewel de apro een verbetering van zorg processen zou kunnen bewerkstelligen zie ik toch ook de nodige kanttekeningen.

  Heeft de patiënt toestemming gegeven bord het delen van deze informatie? Weet de patiënt dat de apotheker Door de zorg verzekeraar wordt gevraagd deze informatie te delen met haar en dat ze erop vertrouwen dat de zorg verzekeraar deze gegevens anonimiseren terwijl ze ze niet geanonimiseerd aanleveren. Welke druk kan de zorg verzekeraar zetten op het voorschrijfgedrag van artsen en apothekers bij deze snellen beschikbare gegevens uitwisseling?
  Houdt de arts de leiding over het indiceren van behandelingen?
  Hoe hou je de gegevensstromen overzichtelijk en behapbaar zonder te grote tijdsinvestering?

  Plaats een Reactie

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *