Reactie KNMP op Miljoenennota 2014

Reactie-KNMP-op-Miljoenennota-2014De KNMP wil op korte termijn met minister Schippers van VWS bespreken hoe de bezuinigingen op de gezondheidszorg in 2014 kunnen worden ingevoerd zonder dat de apotheekzorg aan de patiënt en de toegang tot medicijnen in gevaar komen. Dat stelt de KNMP in reactie op de Miljoenennota 2014.

De patiënt rekent in de apotheek op de aanwezigheid van het juiste medicijn op het juiste moment met advies over juiste inname onder professionele begeleiding van de apotheker. Dit ontvangt de patiënt het liefst in de buurt op basis van een diagnose van de eigen (huis)arts. Apothekers zullen zich blijven inspannen om patiënten te vrijwaren voor mogelijke nadelige gevolgen van bezuinigingen op medicijngebruik.

Administratieve lasten
Uit diverse binnen- en buitenlandse onderzoeken blijkt dat behandeling van patiënten met medicijnen kosteneffectief is. Zeker als het gaat om patiënten die langdurige zorg nodig hebben, zoals ouderen en chronisch zieken. Gerichte zorg aan deze patiënten door de apotheek levert aantoonbaar betere zorg op tegen lagere prijzen.

“Daarom vragen wij aandacht en steun om de hoge kwaliteit van de zorg aan de patiënt in de apotheek overeind te houden en nog beter te benutten”, aldus KNMP-voorzitter Rik van der Meer. Om dit optimaal te laten verlopen, vindt de KNMP dat de administratieve lasten voor apothekers drastisch omlaag moeten gaan.

Medicatiebeoordeling uit eigen risico
Een goed voorbeeld van nieuwe zorgverlening in de apotheek is de medicatiebeoordeling. Samen met de huisarts bekijkt de apotheker het medicijngebruik van oudere patiënten die dagelijks meer dan vijf geneesmiddelen slikken. Wanneer aanpassing van het medicijngebruik de kwaliteit van leven voor de patiënt verbetert, wijzigt de apotheker in overleg met de (huis)arts de medicatie. Ook wordt hiermee verspilling van medicijnen tegengegaan.

Voldoende investeringen in deze nieuwe vormen van zorgverlening zijn gewenst om de kwaliteit van zorg aan de patiënt te kunnen leveren en kosteneffectief te zijn.

Daarnaast meent de KNMP dat de medicatiebeoordeling die wordt uitgevoerd door apothekers niet meer onder het eigen risico in de zorgverzekering van patiënten moet vallen, zoals ook bij huisartsen het geval is. De KNMP krijgt namelijk meldingen van leden binnen dat patiënten om financiële redenen afzien van de medicatiebeoordeling door apothekers, terwijl een dergelijke controle de gezondheid juist aanzienlijk kan verbeteren.

 

Gerelateerde berichten

  • Verbreding FTO met wijkverplegingVerbreding FTO met wijkverpleging In haar brief aan de Tweede Kamer van 1 april reageert minister Edith Schippers (VWS) positief op het voorstel van het CDA om het FTO met de wijkverpleegkundige te verbreden. Ze plaatst […]
  • Marleen Barth: Ons politiek zwaargewichtMarleen Barth: Ons politiek zwaargewicht Minister Schippers van VWS wil voor 1 mei 2014 nieuwe afspraken hebben gemaakt met zorgverzekeraars, apothekers en patiënten over het inkoopbeleid. “Daarin moet meer aandacht komen voor […]
  • Sint-janskruid: minder onschuldig dan het lijktSint-janskruid: minder onschuldig dan het lijkt Sint-janskruid kan de werking van geneesmiddelen beïnvloeden. Zo kan een chemokuur daardoor wel tot 40 procent minder werkzaam worden. Consumenten worden hier onvoldoende voor […]
  • De visie van Achmea: Centrale spilDe visie van Achmea: Centrale spil Investeren in de centrale rol van de apotheker als zorgverlener. Dat wil zorgverzekeraar Achmea de komende jaren realiseren. “Er ligt voor de apotheker een uitdaging om voor de patiënt […]
  • Verlaging zoutconsumptie voorkomt veel nierschadeVerlaging zoutconsumptie voorkomt veel nierschade Een verlaging van de zoutconsumptie tot 6 gram per dag kan naar schatting bijna 150.000 gevallen van chronische nierschade voorkomen over een periode van 10 jaar. Daarnaast voorkomt het […]

Auteur: redactie
Categorie: Opinie

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *