Reactie op artikel “Loek Winter: Op weg naar 500 superapotheken” door Hub Haan

De heer Winter heeft als zorgondernemer ongetwijfeld grote successen geboekt in het verleden. Hij lijkt, gelet op zijn uitspraken in het artikel, uitsluitend geïnteresseerd in geld verdienen en wel via schaalvergroting. De denigrerende en provocerende manier waarop hij over apothekers en hun medewerkers maar ook over bijvoorbeeld kleine zelfstandigen zoals bloemisten praat, in het verleden heeft hij dit zelfde overigens al eerder gedaan over ziekenhuisbestuurders, zal wel uit onderhandelingstechnische en tactische redenen zijn. Hij toont daarmee in elk geval weinig respect voor mensen die elke dag hun best doen. Of het nu bloemisten zijn of apothekers en hun medewerkers. Hoe het ook zij, als hij echt de mening is toegedaan dat de zorg goedkoper kan, zou ik hem eerst willen adviseren om mails die zorgverleners, zoals ik zelf, hem gestuurd hebben, om lokaal en of regionaal spelende zaken serieus te bespreken, eerst maar eens een keer te beantwoorden. Zolang de heer de Winter niet eens de moeite neemt om serieus bedoelde mails te beantwoorden, hecht ik niet zo veel waarde meer aan uitspraken van deze zogenaamde “zorgondernemer”. Ik vraag mij ook steeds meer af of de heer Winter ooit wel eens met patiënten, jong en oud, om tafel heeft gezeten en deze mensen eens de vraag heeft gesteld of zij wel zitten te wachten op mega ziekenhuizen en mega apotheken zoals hij dat voor ogen heeft. Misschien is “zorg dicht bij de mensen” brengen en daarmee maatwerk leveren, uiteindelijk vele malen goedkoper dan al die “mega” supermarktachtige zorgbedrijven. Voorbeelden van verspilling door dit soort instanties zijn er te over. Maar de Winter mag mij graag even bellen voor uitleg in deze. Maar wel nadat hij eerst mijn mail heeft beantwoord die ik een paar maanden geleden aan hem heb gestuurd.

Hub Haan, apotheker

Gerelateerde berichten

Auteur: redactie
Categorie: Aankondigingen

2 Reacties

  1. Loek Winter: 500 super apotheken, rest kan weg. Wel graag eerst nog even alle burgers én zorgverleners op het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) neem ik aan. Wil dit plan van Winter tenminste kans van slagen hebben. Super internetapotheken hebben het de afgelopen jaren zónder EPD immers ook allemaal niet gered. Of heeft Loek Winter het EPD helemaal niet nodig omdat hij medicatiebewaking etc. toch maar overbodig vindt? Of is het dan toch waar, zoals zo vele zorgverleners vrezen, dat de wáre reden waarom er een EPD zal en moet komen, louter en alleen het bevorderen van concurrentie is? En dat al die “mooie” motieven van veiligere zorg slechts bijzaak zijn? De (winter)tijd zal het leren.

    Een beetje reclame dan maar (moet kunnen in deze tijd toch?) voor een alternatief ontwikkeld vanuit de eigen branche. Een alternatief dat wellicht kan helpen om een Winter te overleven: MemoMedic app voor smartphones. Een geavanceerde medicijnwekker met gekoppelde automatische bestelfunctie en daardoor een verbeterde therapietrouw. Maar veel belangrijker nog: de patiënt heeft met MemoMedic altijd zijn Persoonlijke Medisch Dossier op zak, zelfs in het buitenland! Alle gegevens staan uitsluitend op de smartphone van de gebruiker. Wel zo veilig! De patiënt bepaalt zelf wie dit dossier mag inzien en kan het zelfs, in die gevallen waar hij/zij dat nodig acht, vanuit de app mailen naar elke zorgverlener. Geen dreiging meer van bestanden “leegplukken” door wie dan ook. Verbetering van therapietrouw, bestelgemak voor herhaalrecepten bij de eigen huisarts en apotheek, een eigen medisch dossier dat overal werkt en een extra service van de eigen apotheek voor de patiënt. Als MemoMedic apotheek is je kans op het overleven van de Winter in elk geval groter. Net zoals die van andere “seizoenen” overigens.

    Plaats een Reactie
  2. Op zich correct dat de apotheker van nu een dozenschuiver is en dat hij terug moet naar de rol van producent van de meest ordinaire medicijnen. Zwak punten van het hele idee van de heer Winter zijn dat: a) De cytostatica die hij zal kunnen maken al 20 jaar oud zijn, want hij mag geen gepatenteerde recenter cytostatica maken en daar zijn er veel meer van, duizenden, vanwege de jonge wetenschap van moleculaire biologie, b) Het overnemen van de producentenrol betekent dat hij speciala ingerichte laboratoria, zoals de grote medicijneproducenteh hebben, zal moeten inrichten en onderhouden, want cytostatica zijn giftig en kunnen vaak makkelijk via ademhaling en huid per ongeluk ingenomen worden, en ze kunnen ook besmet worden (zulk een geval bij een zelfproducerende apotheker in Massachusetts vorig jaar leverde vele doden op) c) De afleverpunten zullen juridisch verantwoordelijk worden en zullen veiligheidsprocedures moeten inbouwen want anders wil geen verzekeraar hun aansprakelijkheid verzekeren, d) Zijn ‘zelf produceren’ werkt alleen voor ordinaire ziektes die al tijden geen nieuwe medicijn hebben gezien. Zeldzame ziektes en ziektes die recentelijk vele nieuwe medicijnen zagen, zullen nog steeds via de medicijnenfabrikant met patentkosten moeten worden aangeschaft, dus daar is geen voordeel in aanschaf, e) De vraag voor de patient zal straks zijn of deze superapotheken nog wel financieel geinteresseerd zullen zijn in de lage marges van de gepatenteerde vaak levensreddedende of overlevingverhogende medicjinen of dat de patient moeite zal hebben om deze medicijen nog te krijgen, of erger, dat die medicijnen straks enkel via de kliniek traag ‘op bestelling’ te krijgen zullen zijn en na bewezen verliesgevendheid voor de kliniek geheel verdwijnen. het is gemakkelijk om ‘laaghangende fruit’ te plukken, maar dat gaat altijd ten kosten van de duurdere zorg waar gene alternatief voor bestaat omdat er gene echte marktwerking is. f) Zwakste punt is nog dat, in deze tijd van spoedig toenemende geindividualiseerd zorg en persoonlijk afgestemde medicijnenproductie vanwege de ontwikkeling van persoonlijke genetische behandeling, de ‘niet gepatenteerder cytostatica’ die de heer Winter op grote schaal wil maken, straks een insignificante behoefte zullen ontmoeten. het zal voornamelijk nog door armere patienten gebruikt worden die de persoonlijke genetica niet kunnen betalen, dus het wordt een krimpende markt. Op maat gemaakte medicijnen zijn de toekomst. Ik zie niet hoe de heer Winter daar rekening mee houdt.

    Plaats een Reactie

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *