Schippers wil prijsstelling geneesmiddelen aanpakken

minister-Edith-Schippers_FarmaMagazineDe prijs van het geneesmiddel Lemtrada is in een nieuwe registratie 36 keer duurder is geworden. Na vragen van Tweede Kamerleden Leijten en Van Gerven (beiden SP) antwoordt minister Edith Schippers (VWS dat zij het afkeurt als fabrikanten kiezen voor onevenredig hoge winstmarges in plaats van de maatschappelijke verantwoordelijkheid waarin zorg voor patiënten tegen aanvaardbare prijzen wordt geleverd.

Het antwoord van minister Schippers op de kamervragen is uitgebreid en duidelijk gemotiveerd. Zij schrijft het volgende. ‘Het is mij bekend dat geneesmiddel Lemtrada, dat vroeger werd ingezet voor de behandeling van leukemie en circa € 17,- per milligram kost, nu geregistreerd is voor Multiple Sclerose (MS) met een prijs van circa € 618,- per milligram. Hoewel ik toejuich dat er een nieuwe toepassing van dit middel ontdekt is voor de ernstige aandoening MS, acht ik een dermate groot prijsverschil tussen de vrij toepasbare werkzame stof en de nieuwe geregistreerde toepassing ervan, uiterst discutabel.’

Prijsstelling lijkt gebaseerd op vergelijkbare MS-producten
Ze vindt niet alleen het prijsverschil na herregistratie discutabel, ze heeft ook vragen over het tot stand komen van de nieuwe prijs. ‘De 36 keer hogere prijs per milligram komt globaal overeen met de kosten voor vergelijkbare MS-producten. Dit wekt de indruk dat de basis voor de huidige gestelde prijs gebaseerd is op de prijs van andere producten die al voor MS beschikbaar waren. Of de kosten voor het aanvullende onderzoek dermate hoog waren, dat dit de hogere prijs voor de nieuwe registratie rechtvaardigt, kan ik niet achterhalen.’

Wat is een reële prijs van geneesmiddelen?
Deze casus staat volgens Schippers niet op zichzelf. ‘De afgelopen periode zijn ook andere geneesmiddelen die een onevenredig hoge prijs kenden, geïntroduceerd. In Nederland, maar ook daarbuiten, leidt dit in toenemende mate tot discussie over de aanvaardbaarheid van de steeds stijgende geneesmiddelenprijzen. Naast de aanvaardbaarheid van de grote financiële impact die nieuwe, waardevolle geneesmiddelen kunnen hebben en de druk die dit legt op de betaalbaarheid van zorg in zijn geheel (zoals bijvoorbeeld bij geneesmiddelen voor behandeling van Hepatitis C), staat in de discussie de vraag centraal hoe een reële prijs voor geneesmiddelen kan worden bepaald.’

Nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid
Ik keur het af indien fabrikanten zouden kiezen voor het nastreven van onevenredig hoge winstmarges boven het nemen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage aan zorg voor patiënten te leveren voor aanvaardbare prijzen. Het legt een enorme druk op ons zorgsysteem en bedreigt op termijn ook hun eigen positie.’

Ongewenste praktijken aanpakken
De minister ziet het als haar taak om ervoor te waken dat binnen het systeem doelmatige zorg geleverd kan worden en dat er geen ongewenste prikkels uitgaan van huidige wet- en regelgeving. Dat geldt ook voor de prijs van geneesmiddelen. ‘Zoals aangegeven in het Algemeen Overleg geneesmiddelen d.d. 2 oktober 2014 bezie ik in hoeverre ik dergelijke ongewenste praktijken rond prijsstelling van geneesmiddelen kan aanpakken. Dit vergt wel een brede aanpak, waarbij ook aandacht moet uitgaan naar Europese regelgeving en mededingingsrechtelijke aspecten. Verder zie ik ook een grote rol voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders om niet zomaar elke prijs bij het inkopen van een geneesmiddel te accepteren.

Zo nodig een prijsarrangement
Voor de casus Lemtrada brengt het Zorginstituut Nederland binnenkort een duiding uit over de plaats van dit geneesmiddel in het verzekerde pakket. In deze duiding doet het Zorginstituut een uitspraak over de bewezen effectiviteit van het middel. ‘Indien het daar aanleiding toe ziet, kan het Zorginstituut mij daarbij ook adviseren voor dit middel een financieel arrangement af te sluiten. De duiding van het Zorginstituut wacht ik af. Overigens geldt wel dat ik slechts prijsarrangementen afsluit in de uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van financiële risico’s en zogenaamd ‘marktfalen’. In alle andere gevallen is het aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars om in het kader van de zorginkoop afspraken over de prijs te maken.

Lemtrada weren als MS-medicijn?

Een andere vraag van de SP-kamerleden aan de minister is of zij bereid is het geneesmiddel Lemtrada te laten weren als MS-medicijn, als de farmaceutische leverancier Genzyme de prijs niet bijstelt naar het niveau van het bestaande geneesmiddel MapCampath voor de behandeling van leukemie. Zij herhaalt de duiding van het Zorginstituut, of het product ook daadwerkelijk voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk – en daarmee tot het verzekerde pakket behoort, af te wachten. ‘Los van het oorspronkelijke gebruik van de werkzame stof loopt de prijs van Lemtrada in vergelijking tot vergelijkbare geneesmiddelen voor MS niet uit de pas. In deze situatie zal ik het product niet op voorhand uitsluiten van vergoeding uit het verzekerde pakket.’

Gelijkenissen met Tecfidera

In de vragen wordt verder verwezen naar de registratie van het geneesmiddel Tecfidera (van Biogen Idec), waarvan de grondstof al registratie/toepassing kende voor een aandoening. De minister ziet de gelijkenissen en zal de komende tijd met betrokkenen bepalen hoe drug-rediscovery goed geregeld kan worden, zonder dat er extreem hoge prijzen gevraagd worden. ‘Daarnaast zal ik met betrokken partijen inzichtelijk maken hoeveel meer vergelijkbare situaties er bekend zijn.’ Waaraan ze toevoegt: ‘Het registreren van een geneesmiddel voor een nieuwe indicatie komt vaker voor. Daarbij is wel degelijk bekend dat het gaat om een werkzame stof die eerder voor een andere indicatie werd geregistreerd. De registratie van aanvullende indicaties staat echter los van de vergoedingsbeslissing en prijsstelling van een geneesmiddel voor die indicaties.’

Tekst: Kees Kommer

 

Gerelateerde berichten

  • Wisselend resultaat bij inzet prijsverlaging geneesmiddelenWisselend resultaat bij inzet prijsverlaging geneesmiddelen Minister Edith Schippers (VWS) is het na intensieve onderhandelingen met de leveranciers van pertuzumab en pembrolizumab eens geworden over de prijs. Hierdoor kunnen de middelen worden […]
  • Prijzen van geneesmiddelen hoog houden?Prijzen van geneesmiddelen hoog houden? In een onderzoek van de ACM wordt geconcludeerd dat fabrikanten van chemische merkgeneesmiddelen de toetreding en het gebruik van goedkopere generieke middelen hebben belemmerd. Wat vindt […]
  • Schippers wil ANW-prijsverschillen verkleinenSchippers wil ANW-prijsverschillen verkleinen Minister Edith Schippers (VWS) geeft in antwoord op Kamervragen aan dat zij de forse prijsverschillen voor Avond, Nacht en Weekend dienstverlening in de farmacie een probleem vindt. Iedere […]
  • Duur medicijn vraagt vaak om financieel arrangementDuur medicijn vraagt vaak om financieel arrangement Wat zijn de afwegingen voor de inzet van een financieel arrangement bij weliswaar waardevolle, maar kostbare nieuwe geneesmiddelen die op de markt komen? Minister Edith Schippers heeft […]
  • 6 euro niet ter discussie6 euro niet ter discussie Op 19 augustus verzond apotheker Carlo Schneider via een LinkedIn-groep een open brief aan de minister van VWS en de zorgverzekeraars over de 6 euro kwestie. Deze brief is hieronder te […]

Auteur: redactie
Categorie: Actueel
Tags: , , , ,

1 Reactie

  1. Toch altijd weer een beetje vreemd, dat de minister zulke zaken aanzwengelt. Voorschrijvers, afleveraars en inkopers zouden zich vaker en eerder moeten treffen om dit soort dure nieuwe indicatiestellingen voor te zijn. De stelregel dat een geregistreerd product (of in dit geval een product dat voor een nieuwe indicatie is geregistreerd) voorgeschreven en afgeleverd moet worden,ipv een goedkoper alternatief met dezelfde werkzame stof, dient als protectionistisch en infaam verworpen te worden. Het idee dat hierdoor elk industrieel initiatief in de kiem gesmoord zal worden, wuif ik weg. De universiteit kan dat innovatief onderzoek heus wel op zich nemen, eventueel met subsidie die een fractie kan zijn van de overwinsten die nu gemaakt zullen worden. Kortom, de eerder genoemde protectionistische stelregel heeft zichzelf volkomen over de kop geholpen. Stom natuurlijk van de industrie. Te gretig geweest.

    Plaats een Reactie

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.