Adrienne van Strien: Terug naar de basis
dec15

Adrienne van Strien: Terug naar de basis

Willen apothekers de positie van zorgverleners erkend krijgen dan moeten ze tijd en ruimte krijgen voor de basis. “Het is allemaal te veel wat op de apotheek afkomt en het is te versnipperd in de praktijk. Het wordt dan ook tijd dat apothekers de ruimte krijgen om meer te gaan focussen”, aldus Adrienne van Strien. Dat betekent gestructureerde en goed begeleide implementatie van richtlijnen met oog voor de uitkomsten. Farmaceutisch geweten. Als er dan al een stempel geplakt moet worden op Adrienne van Strien dan past deze wel het beste. In diverse functies zet zij zich in voor de farmaceutische zorg. Bij apothekenorganisatie Mosadex is zij farmaceutisch directeur extramuraal. In de praktijk houdt zij zich daar bezig met de kwaliteit van zorg in de 400 aangesloten Service Apotheken. Voor de Napco, belangenbehartiger voor zelfstandige apotheken, ligt het dossier prestatiebekostiging op haar bureau. En als vice-voorzitter van de Wetenschappelijke sectie Openbaar Apothekers (WSO) van de KNMP maakt ze een blauwdruk voor de toekomst van het vak openbaar apotheker als zorgverlener. Een apotheker met hart voor het vak dus, die zelf er niet meer aan toekomt om voor of achter de balie te staan. Hoe typeert u de staat van de farmaceutische zorg in ons land? “De gemiddelde patiënt is in goede handen in de Nederlandse apotheek. De zorg in de apotheek is best wel goed, de medicatiebewaking en begeleiding zijn op orde. Helaas zijn wij apothekers niet goed in het over de bühne krijgen van wat we allemaal doen. Patiënten die niet zo vaak in de apotheek komen, hebben moeite om te begrijpen wat er voor hen wordt gedaan in een apotheek. Want we doen heel veel! Ook weten zorgverleners onvoldoende van elkaar wat de een of de ander doet. In de huisartsenpraktijk ontvangt de patiënt informatie over het geneesmiddel, maar ook in de apotheek. Het is vaak niet bekend welke informatie de patiënt krijgt en vaak is deze ook niet op elkaar afgestemd. Zo wordt er onvoldoende gebruik gemaakt van elkaars expertise. Kortom, het is nog onvoldoende bekend wat we bieden.” Hoe is dat zo gekomen? “Apothekers zijn zorgverleners maar moeten wel de ruimte krijgen om de rol te vervullen. Er komt namelijk te veel af op het veld. Heel veel nieuwe wet- en regelgeving, beleidsmaatregels, uitvoeringsregelingen vanuit de zorgverzekeraar, nieuwe (multidisciplinaire) richtlijnen, contractafspraken die continu veranderen, een veelheid aan administratieve taken. Vergeet niet dat de apotheker aan het einde van de zorgketen zit en zo de problemen van al deze maatregelen en afspraken in de zorgketen mag oplossen. Die positie aan het einde van de keten vergeten we weleens. Bovendien hebben individuele apothekers door de jaren heen veel...

Lees Verder