DZF: Apothekers bundelen krachten!
mei06

DZF: Apothekers bundelen krachten!

De Zorgmakelaar Farmacie is een nieuw samenwerkingsverband van niet-concurrerende apotheken dat de onderhandelingen met de zorgverzekeraars efficiënter maakt en een positieve bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van de farmaceutische zorg in ons land. Alle apotheken die zijn aangesloten bij Pact, Alphega of BENU kunnen deelnemen. Onder de naam De Zorgmakelaar Farmacie (DZF) is een nieuw onderhandelingsinitiatief opgezet voor de openbare farmacie. Apothekers die zijn aangesloten bij een van de marktpartijen BENU Apotheken, Alphega apotheek of de Coöperatieve Vereniging Pact kunnen gebruikmaken van deze onafhankelijke zorgmakelaar. “Dit is mogelijk binnen de zogenaamde Pact-regels van de Autoriteit Consument en Markt omdat de zorgmakelaar uitsluitend met de zorgverzekeraars over de farmaceutische zorg onderhandelt voor zeer zorgvuldig samengestelde verenigingen van onderling niet-concurrerende apotheken”, legt mededingingsadvocaat Diederik Schrijvershof uit. Samen met de andere initiatiefnemer achter DZF, Marco Kortleve, was hij vorig jaar als juridisch adviseur betrokken bij het opstellen van het dossier van de Coöperatieve Vereniging Pact voor de ACM. “Hiernaar heeft de openbare farmacie met grote belangstelling gekeken”, zegt Kortleve, “zowel zelfstandige apotheken als formules. Ze beseffen dat schaalgrootte nodig is om de kwaliteit van de zorg naar een hoger plan te tillen en de onderhandelingen met de zorgverzekeraars efficiënter en effectiever te maken. Als apotheken samenwerken in de onderhandelingen, kunnen ze centraal afspraken maken over kwaliteit en dienstverlening en krijgen ze meer zekerheid over de daarvoor benodigde investeringen.” En zullen de zorgverzekeraars die ook zo zien. “Zeker”, zegt Schrijvershof. “Het maakt ook voor hen het inkoopproces efficiënter. Bovendien hebben ook zij belang bij ons doel: de kwaliteit van de farmaceutische zorg in Nederland naar een hoger plan tillen en een bijdrage leveren aan versnelling en verbetering van het contracteerproces. Zorgverzekeraars kunnen besluiten met alle verenigingen tegelijk te onderhandelen, dat is heel efficiënt voor beide partijen. Maar ze kunnen ook met de verenigingen afzonderlijk in gesprek gaan over het zorgaanbod en de tarieven. Er zijn kortom verschillende mogelijkheden.” Vier of vijf verenigingen Juist omdat de achterliggende apotheekorganisaties concurrenten van elkaar zijn, is het zo belangrijk dat DZF alle deelnemende apotheken indeelt in groepen van niet-concurrerende apotheken. Kortleve legt uit. “Apotheken worden lid van een vereniging binnen de DZF. In iedere vereniging zitten apotheken met een verschillende achtergrond, maar wat hen bindt is de gemeenschappelijke visie op de farmaceutische zorg en het feit dat ze geen concurrenten van elkaar zijn. Van onze kant bieden we de zorgverzekeraars voorafgaand aan de start van de onderhandelingen inzicht in de samenstelling van de verenigingen. Zij weten daarmee precies met wie zij onderhandelen. Van apotheken vragen wij met het oog op het behalen van maximale efficiencyvoordelen dat ze exclusief kiezen voor DZF.” Als alle apotheken die nu...

Lees Verder