Wat gebeurt er als antibiotica niet meer werken?
okt22

Wat gebeurt er als antibiotica niet meer werken?

Op 18 november is er een informatieve en interessante dag over bacteriën en antibiotica. Wat gebeurt er als antibiotica niet meer werken? Tijdens het festival ‘bacteriën in beeld’ komen alle vraagstukken die samenhangen voor een gezonde toekomst aan bod.  De dag wordt georganiseerd door ABR zorgnetwerk Noord-Brabant, GAIN en LINK. Ochtendprogramma De morgen begint met de film ‘Dansen met gehoornde dames’. Wat gebeurt er als een boerenstel stopt met het toedienen van antibiotica aan en het vaccineren van hun koeien? Wat gebeurt er met de bodem als er alleen nog natuurlijke mest op wordt gestrooid? En welke gevolgen heeft het voor de kaas die wordt geproduceerd? Het is een verhaal over vinden dat het anders moet en er net zo lang in blijven geloven tot er verandering plaatsvindt. Met een nabespreking met Jaap Wagenaar, hoogleraar diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, departement infectieziekten en immunologie Middagprogramma Het middagprogramma start met de film Resistance. Antibiotica beginnen te falen. Resistente infecties maken elk jaar duizenden slachtoffers over de hele wereld. Er zijn zogeheten ‘superbacteriën’, hoe zijn deze ontstaan? Microscopische beelden, persoonlijke verhalen en inzichten van experts geven in deze film meer inzicht in het probleem van resistentie tegen antibiotica, hoe we op dit punt zijn beland en wat we ertegen kunnen doen. De tweede film, Catch en Micro Fighters, schetst een indringend beeld van een nabije toekomst waarin antibiotica nutteloos zijn. Hoe leg je aan politici, wetenschappers en het grote publiek uit wat antibioticaresistentie is? Hoe benadruk je de urgentie van dit onderwerp? Deze film vertelt op een speelse wijze, maar met een enorme kracht, over dit probleem en de trieste consequenties. Na elke film is er een nabespreking met Kees Verduin, arts-microbioloog bij PAMM. Gepast gebruik van antibiotica heeft zijn bijzondere interesse. Meer informatie Het festival ‘Bacteriën in beeld’ is op 18 november in het NatLab te Eindhoven zijn verkrijgbaar via de website van Natlab. Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Huisartsen schrijven minder reserve-antibiotica voor
nov23

Huisartsen schrijven minder reserve-antibiotica voor

In 2015 schreven huisartsen minder vaak reserve-antibiotica voor dan de jaren ervoor. Dit past in een trend, want in de jaren daarvoor liep het aandeel van deze middelen ook terug. Wel is er nog steeds aanzienlijke verschillen tussen praktijken. De spreiding op de indicator Reserve- en tweedekeusantibiotica loopt van 10 tot 23 procent. Onder de reserve-antibiotica wordt verstaan: de fluorchinolonen, de cefalosporines en amoxicilline met clavulaanzuur. Deze antibiotica hebben een beperkte plaats in de richtlijnen, vanwege hun brede werkingsspectrum. NHG-Standaarden adviseren vaak te starten met eerstelijnsmiddelen, zoals nitrofurantoÏne en penicillines. Bij bepaalde infecties (urineweginfecties met weefselinvasie, aspiratiepneumonie) zijn de reserve-antibiotica wel de middelen van eerste keus. Ook als het eerstelijnsmiddel niet helpt, komt de patiënt voor een reservemiddel in aanmerking. Hoe ouder, hoe meer reservemiddelen
 Volwassenen tussen 18 en 50 jaar gebruiken het minst vaak reserve-antibiotica. Jonge kinderen en ouderen gebruiken meer reservemiddelen. Hierbij geldt: hoe ouder, hoe meer reservemiddelen. In Zeeland schrijven huisartsen het vaakste reserve-antibiotica voor, zoals ook te zien is op het overzichtskaartje op de site van IVM. Monitor Voorschrijven Huisartsen
 Het jaarlijkse rapport  Monitor Voorschrijven Huisartsen  van het IVM biedt veel cijfermatige informatie over de behandeling van bepaalde aandoeningen. Vanaf februari 2017 publiceert het IVM elke maand de uitkomsten van een van de indicatoren van de monitor. Sinds 2010 is er een meting van de reserve-antibiotica. Wilt u het gebruik van antibiotica bespreken in bijvoorbeeld een FTO? Download dan  de  FTO-materialen. U kunt hierbij ook de scores uit de  Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen  gebruiken.  De download van de FTO-materialen is gratis, maar u wordt wel verzocht om u eerst aan te melden. Zo kan het IVM bijhouden welke behoeftes er zijn en ons aanbod daarop aanpassen. Bron: IVM Onder redactie van: Gerda van Beek      ...

Lees Verder
Minder antibioticaprescriptie kinderen met luchtweginfecties
sep29

Minder antibioticaprescriptie kinderen met luchtweginfecties

Antibiotica worden vaak onnodig voorgeschreven voor kinderen met luchtweginfecties. Antibiotica helpen vaak niet om klachten te verminderen, of er sneller vanaf te komen, terwijl ze wel vervelende bijwerkingen geven en bijdragen aan de ontwikkeling van resistente bacteriën. Een korte online training voor huisartsen in combinatie met een informatieboekje voor ouders vermindert antibioticaprescriptie voor kinderen met luchtweginfecties. Dat is de conclusie van het RAAK-onderzoek.  RAAK staat voor: RAtioneel Antbioticabeleid Kinderen. Dit onderzoek heeft aangetoond dat huisartsen die een korte online scholing volgden en ouders een informatieboekje gaven, minder antibiotica voorschrijven voor kinderen met luchtweginfecties. De huisartsen die de interventies hebben gevolgd, schrijven significant minder antibiotica voor aan kinderen met een luchtweginfectie. Minder bezoek aan huisarts
 Binnen dezelfde ziekte-episode kwamen kinderen uit de interventiegroep minder vaak terug op het spreekuur van de huisarts. Er was geen verschil in aantal consulten voor nieuwe luchtweginfecties of verwijzingen naar het ziekenhuis met de controlegroep gedurende 6 maanden. Ook vond de projectgroep een significante reductie plaats van het totale aantal antibioticaprescripties voor kinderen in een heel jaar na de interventie. Huisartsen en ouders tevreden
 Huisartsen waren zeer tevreden over de scholing. De inhoud was vaak niet nieuw voor hen, desondanks werden ze zich daardoor meer bewust van hun voorschrijfgedrag. Ouders vertelden dat ze al terughoudend waren over antibiotica en dat ze het prettig vonden dat het informatieboekje hun visie bevestigde. Ze vonden uit het boekje vooral de concrete aanwijzingen relevant bij welke klachten of symptomen ze contact moesten opnemen met de huisarts. Dit  gaf hen een zekerder gevoel om te durven afwachten tot hun kind herstelt. Financiering
 Het RAAK-onderzoek is gefinancierd door ZonMw als onderdeel van het ZonMw-programma Priority Medicines Antimicrobiële Resistentie. Dit programma wil een bijdrage leveren aan het beheersen en oplossen van de problematiek van Antimicrobiële resistentie of antibioticaresistentie. Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Antibiotica productie in gevaar
okt05

Antibiotica productie in gevaar

Minister Edith Schippers (VWS) reageert op verzoek van de Tweede Kamer op de publiciteit over de problemen rond de productie en levering van antibiotica, die worden gebruikt voor de behandeling van longontsteking, syfilis en ontsteking van de huid, spieren en pezen. Een tijdelijke oplossing met een alternatief wordt voorlopig door verzekeraars uit coulance vergoed. De minister deelt de zorgen van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Op dit moment zijn de smalspectrum antibiotica Natrium-penicilline G 1.000.000 IE, Natrium-penicilline G 10.000.000 IE en Penidural niet meer leverbaar. “Mijn zorgen zijn tweeledig. Enerzijds kunnen patiënten niet meer met het meest adequate geneesmiddel worden behandeld. Anderzijds brengt alternatieve behandeling met een breedspectrum antibioticum, een antibioticum dat tegen een groter aantal bacteriën werkt, een hoger risico op antibioticaresistentie met zich mee. De vergunninghouder Astellas heeft laten weten de middelen ook de komende jaren niet te kunnen produceren, vanwege een gebrek aan de hulpstof natriumcitraat. Beperkt aantal fabrikanten Zij vervolgt: “Er zijn diverse fabrikanten die natriumcitraat maken, maar niet van de kwaliteit (steriele citraatbuffer) die nodig is voor de productie van deze geneesmiddelen. Astellas is al langer op zoek naar een andere fabrikant voor de betreffende grondstof, maar tot dusver is dat niet gelukt.” In de Commissiebrief meldt de minister voorts dat het CBG constateert dat het steeds vaker voorkomt dat er maar een beperkt aantal fabrikanten is dat bepaalde grondstoffen maakt. Ook wordt gemerkt dat door een fusie van firma’s vaak een rationalisatie van het productenpakket plaatsvindt. Alle dubbele handelsvergunningen worden vervangen door één handelsvergunning en de productie die eerst op meerdere locaties plaatsvond, wordt teruggebracht naar één plek. Als gevolg hiervan ontstaat een kwetsbare situatie voor de productie en voor patiënten. Bij de rationalisatie van het productenpakket wordt ook gekeken naar de winst en kosten van producten. Producten die niet winstgevend zijn, worden dan van de markt gehaald en de handelsvergunning wordt ingetrokken. Vaak betreft het hier geen beslissing van de Nederlandse vergunninghouder maar van een hoofdkantoor in het buitenland. De invloed die het CBG heeft op dit soort beslissingen is zeer beperkt, constateert Schippers. De tijdelijke oplossing Het CBG zoekt in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar structurele oplossingen voor de ontstane situatie. Een tijdelijke oplossing is om een vergelijkbaar smalspectrum antibioticum (met een andere hulpstof) op artsenverklaring uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk te betrekken. Edith Schippers: “Hiervoor heeft de IGZ inmiddels toestemming verleend. Dit geneesmiddel wordt in Nederland niet vergoed omdat het hier niet geregistreerd is. Verzekeraars hebben aangegeven dit product uit coulance voorlopig toch te vergoeden voor patiënten die, om medische redenen, niet met een alternatief product uit de voeten kunnen.” Het CBG is...

Lees Verder