Wat gebeurt er als antibiotica niet meer werken?
okt22

Wat gebeurt er als antibiotica niet meer werken?

Op 18 november is er een informatieve en interessante dag over bacteriën en antibiotica. Wat gebeurt er als antibiotica niet meer werken? Tijdens het festival ‘bacteriën in beeld’ komen alle vraagstukken die samenhangen voor een gezonde toekomst aan bod.  De dag wordt georganiseerd door ABR zorgnetwerk Noord-Brabant, GAIN en LINK. Ochtendprogramma De morgen begint met de film ‘Dansen met gehoornde dames’. Wat gebeurt er als een boerenstel stopt met het toedienen van antibiotica aan en het vaccineren van hun koeien? Wat gebeurt er met de bodem als er alleen nog natuurlijke mest op wordt gestrooid? En welke gevolgen heeft het voor de kaas die wordt geproduceerd? Het is een verhaal over vinden dat het anders moet en er net zo lang in blijven geloven tot er verandering plaatsvindt. Met een nabespreking met Jaap Wagenaar, hoogleraar diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, departement infectieziekten en immunologie Middagprogramma Het middagprogramma start met de film Resistance. Antibiotica beginnen te falen. Resistente infecties maken elk jaar duizenden slachtoffers over de hele wereld. Er zijn zogeheten ‘superbacteriën’, hoe zijn deze ontstaan? Microscopische beelden, persoonlijke verhalen en inzichten van experts geven in deze film meer inzicht in het probleem van resistentie tegen antibiotica, hoe we op dit punt zijn beland en wat we ertegen kunnen doen. De tweede film, Catch en Micro Fighters, schetst een indringend beeld van een nabije toekomst waarin antibiotica nutteloos zijn. Hoe leg je aan politici, wetenschappers en het grote publiek uit wat antibioticaresistentie is? Hoe benadruk je de urgentie van dit onderwerp? Deze film vertelt op een speelse wijze, maar met een enorme kracht, over dit probleem en de trieste consequenties. Na elke film is er een nabespreking met Kees Verduin, arts-microbioloog bij PAMM. Gepast gebruik van antibiotica heeft zijn bijzondere interesse. Meer informatie Het festival ‘Bacteriën in beeld’ is op 18 november in het NatLab te Eindhoven zijn verkrijgbaar via de website van Natlab. Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Campagne Samen sterk tegen antibioticaresistentie
nov17

Campagne Samen sterk tegen antibioticaresistentie

Tijdens het symposium  Antibioticaresistentie en ouderenzorg  is de campagne “Samen sterk tegen antibioticaresistentie” van start gegaan. Deze campagne is gericht op het voorkomen van antibioticaresistentie in de ouderenzorg. Onderdeel daarvan is de website resistentiepreventie.nl. De site is gericht op bestrijding van antibioticaresistentie in verpleeghuizen. Verzorgenden, verpleegkundigen, zorgbestuurders en specialisten ouderengeneeskunde kunnen er terecht voor informatie en tools. Meer risico in verpleeghuizen Antibioticaresistentie is een groeiend probleem waar iedereen in de verpleeghuissector mee te maken krijgt. Professionals en bewoners van verpleeghuizen lopen nou eenmaal meer risico op besmetting. De campagne is bedoeld om werkers in verpleeghuizen te ondersteunen bij het verlagen van de kans op besmetting. Dit door te wijzen op het belang van hygiënischer werken en tegelijk de kennis over infecties te vergroten. Kennis is de basis 
 In de strijd tegen antibioticaresistentie draait het om de inzet van de sector zelf. Daarom is er een petitie onder de titel “ik ben tegen ABR” opgesteld die zorgverleners kunnen ondertekenen. Op deze manier voelen ze zich waarschijnlijk persoonlijk betrokken bij de problematiek. Tevens zijn er een aantal filmpjes ontwikkeld over aanpak antibioticaresistentie. Daarnaast is er nog een Zelftest Antibioticaresistentie, bestaande uit 9 vragen. Op deze wijze kunnen verzorgenden en verplegenden zelf hun kennis over dit thema testen en waar nodig verbeteren. Die kennis is van groot belang, want steeds vaker worden zorginstellingen geconfronteerd met cliënten die infecties hebben of drager zijn geworden van BRMO, Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Deze micro-organismen zijn resistent geworden voor antibiotica die vaak gebruikt worden. Verpleeghuizen zijn, net als ziekenhuizen, risicovolle plaatsen voor het ontstaan en verspreiden van BRMO. Mensen kunnen deze bacteriën ook meenemen van de ene naar de andere zorginstelling. Gezamenlijk project
 Het programma “Aanpak antibioticaresistentie” verpleeghuizen is een gezamenlijk project van ActiZ, het RIVM, V&VN, Verenso en Vilans. Bron: ZorgvoorBeter Onder redactie van: Gerda van Beek    ...

Lees Verder
Publiekscampagne antibioticaresistentie
nov17

Publiekscampagne antibioticaresistentie

VWS start een publiekscampagne waarin aandacht wordt gevraagd voor het onderwerp antibioticaresistentie. Deze moet Nederlanders ervan bewust maken dat antibiotica niet voor alle kwalen helpt. Bijvoorbeeld niet bij griep en verkoudheid. Ook wil de campagne informatie bieden over goed gebruik van antibiotica. Het zal nadrukkelijk wijzen op zorgvuldig handelen. Zoals geen restjes medicijnen gebruiken en altijd het voorgeschreven recept opvolgen. Ook legt het de nadruk op belang van goede hygiëne. Antibioticaresistentie is een bedreiging voor de volksgezondheid. Het probleem is steeds meer bacteriën ongevoelig worden voor de werking van antibiotica. Gevolg is dat nu nog eenvoudig te genezen ziektes, zoals long- of blaasontstekingen, weer levensbedreigend kunnen worden. Inzet professionals Naast een publiekscampagne richt de aanpak van antibioticaresistentie zich op de professionals in de zorg. Zij spelen een belangrijke rol in het voorkomen van infecties en resistentie. Dit o.a. door het zorgvuldig naleven van hygiëneregels of de inzet van antibioticateams in ziekenhuizen die kijken of het bij gebruik van antibiotica gaat om de juiste behandeling. VWS noemt ook een betere samenwerking tussen ziekenhuis, verpleeghuis en lokale gezondheidsdiensten in de regio van belang. Evenals het uitzetten van nieuw onderzoek en zorgvuldige monitoring. Handtekening Minister Schippers heeft heeft tijdens het symposium Antibioticaresistentie  haar “bacteriehandtekening” gezet tegen de groei van antibioticaresistentie. Professionals in de zorg kunnen eveneens hun handtekening zetten tegen de groei van antibioticaresistentie met de boodschap: ‘Ook ik zet mij in tegen antibioticaresistentie’. Hiermee staan ze voor goed gebruik van antibiotica, het naleven van basishygiëne en samenwerking met anderen waar mogelijk. Gezamenlijk doel is een aantoonbare vertraging van de opkomst en verspreiding van multiresistente bacteriën. U kunt ook een belofte doen om antibioticaresistentie tegen te gaan. Dan kan www.medicijngebruik.nl/doedebelofte Zie het persbericht van VWS over de aanpak van antibioticaresistentie Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder