Blog ApotheekPartners: Sensatie door innovatie
dec09

Blog ApotheekPartners: Sensatie door innovatie

Doe maar normaal dan doe je al gek genoeg Je hoort het mensen zeggen als er plannen zijn om wat nieuws door te voeren: ‘Is dat wel nodig?’, ‘Kan dat niet anders?’, ‘ Kost dat zoveel geld? Nou, dan kunnen we het ook zelf!’ Verandering brengt opschudding met zich mee. Veranderen doe je ook niet zomaar, dat werkt niet. Veranderen gaat stapje voor stapje. Samen veranderen Onze visie is om meer tijd te maken voor zorg in de (ziekenhuis-) apotheek. Om dit te bewerkstelligen is verandering noodzakelijk. Dit klinkt heel mooi, maar is lastig door te voeren in de praktijk. Betrokkenheid De eerste stap die belangrijk is om betrokkenheid te creëren in het gehele team om te veranderen. Het klinkt voor de hand liggend, toch gebeurt dit veel te weinig. Want innoveren doe je samen. Hiërarchie heeft weinig zin en werkt verandering vaak juist tegen, dit zal ten koste gaan van de optimale winst. Dus zal een organisatie moeten veranderen van hiërarchisch,  niet persoonlijk en gesloten naar gelijkwaardigheid, verbondenheid en openheid. Kennis delen De reden dat de betrokkenheid er niet is, is vaak heel simpel: medewerkers weten niet waarom er veranderingen gaan plaatsvinden. Dus waarom zouden ze zich gaan aanpassen? Als je vanuit het team – de werkvloer – de verandering laat doorvoeren dan is de kans op de werkelijke innovatie veel groter. Stappenplan De volgende stap is om samen een doel te beschrijven. En om deze vervolgens samen te gaan bereiken. Is een stappenplan gebruiken de juiste manier? Natuurlijk kan het helpen als leidraad, maar het moet geen doel op zich zijn. Gedurende het proces kom je vaak onverwachte dingen tegen. En deze passen niet in een vast stramien. Blijf continu met elkaar denken: hoe gaan we tot ons doel komen? Ja, hoe dan? Omarm vooral de sensatie rondom de innovatie. Doordat mensen een weerwoord gaan geven laten ze juist blijken dat het ze raakt, het doet wat met ze. Maak hier juist gebruik van en vraag door. Concretiseer waarom het ze raakt, wat het met ze doet. Bedenk vooral samen mogelijke oplossingen, verbeteringen en voer daarop de verandering door. Bespreek ook samen hoe je het beste de verandering kan doorvoeren. Transparantie is hierin het sleutelwoord. En onderschat niet hoeveel intellectueel kapitaal je binnen je apotheek eigenlijk hebt. Ik, jij, wij Onze missie is veranderen. De farmaceutische zorg moet hier en daar veranderen om mee te groeien met de (technologische) markt. De apotheek is dé sleutelfiguur hierin en kan zijn centrale rol pakken en laten zien dat hij de farmaceutische schakel is in het geheel. Wij willen niet veranderen, de apotheek moet het willen. Wij denken graag mee...

Lees Verder
Blog ApotheekPartners: Van apotheker naar bedrijfskundige
okt08

Blog ApotheekPartners: Van apotheker naar bedrijfskundige

Apotheker apo·the·ker (de; m,v; meervoud: apothekers), apo·the·ke·res (de; v; meervoud: apothekeressen) 
1: wettelijk bevoegd bereider en verkoper van geneesmiddelen Meer zorgtaken 
Het klinkt op deze manier eenvoudig. Maar als je er over nadenkt weet je dat de uitvoering van een bereiding of het verstrekken van een geneesmiddel nogal complexe situaties zijn. En wordt er van alles doorgevoerd, denk hierbij aan MFB’s, medicatiereviews en andere zorgafspraken. En er wordt ook steeds meer verwacht van een apotheek, meer zorg, maar je krijgt minder geld. Hoe ga je om kostenbesparing zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen? Dat lijkt bijna niet doen. Wij als Apotheek Partners geloven heel erg in het principe ‘doen waar je goed in bent’. Dus de juiste mensen op de juiste plek zetten. Ook dit klinkt eenvoudig, maar is in de praktijk niet het geval. Bedrijfskundige De rol van een apotheker lijkt wel steeds meer de rol van een bedrijfskundige te worden. Juist, bedrijfskunde. Ook hiervan even de definitie uit de Dikke van Dale: be·drijfs·kun·de (de; v) 1: wetenschap die zich bezighoudt met bestuur en leiding van het bedrijf. Keuzes Dit houdt wel in dat je veel keuzes moet maken in de uitvoering van de dagelijkse bedrijfsvoering. En geen enkele keuze zal per se goed of fout zijn, als er maar goed over nagedacht wordt. Maar juist dat nadenken en het maken van die keuzes is zo lastig. Dat ervaren wij al als startende ondernemers. Alles hangt met elkaar samen. Als je het één beslist, heeft het weer consequenties voor het ander. Je wilt risico, maar ook weer niet teveel. Veel risico betekent dat je veel kan verdienen, maar is ten behoeve van je klant en de zorg die je beidt of gaat dat ten koste van je klant? Kansen Allemaal vraagstukken waar we vaak mee geconfronteerd worden in onze gesprekken met apothekers. Wij zien het probleem, wij zien de werkdruk, wij zien de vermindering van inkomsten, maar we zien ook een hoog opgeleide groep die als enige in Nederland dé farmaceutische rol heeft direct richting patiënten. Wij zien kansen om te centraliseren; waarom niet centraal iemand aannemen die op meerdere plekken een helpende hand kan bieden? Oké dit neemt weer kosten met zich mee, maar het levert nog meer op. En door de tijd die je hiermee afkoopt kan je zelf doen waar je goed in bent. Doelen stellen 
Ook doel- en resultaatgericht werken zijn begrippen die meer praktische lading moeten krijgen in de apotheek. Niet zeggen of vinden dat we iets gaan doen. Maar opschrijven, mensen verantwoordelijk maken en meenemen in je bedrijfsvoering. We kunnen het niet alleen, dus laten we vooral de mensen op...

Lees Verder
Blog ApotheekPartners: Wat is jouw vraag?
sep02

Blog ApotheekPartners: Wat is jouw vraag?

Want vragen krijgen we veel. De vragen die aan ons gesteld worden lopen erg uiteen. Alleen al qua organisaties; openbare apothekers en apotheekketens, maar ook bijvoorbeeld farmaceuten, groothandels, baxterbedrijven en apothekersverenigingen. De op dit moment meest gestelde vraag is of wij implementatietrajecten willen uitvoeren. Bijvoorbeeld wanneer er een product (bv een softwareprogramma) wordt verkocht aan een apotheek. De installatie is één, maar de uitvoering en nazorg is een tweede. Als het aan dit laatste ontbreekt, heb je niet de optimale winst van het product. Wat jammer is voor de apotheek én voor het product. Hogere omzet met kwaliteit! Het hogere doel is natuurlijk altijd meer omzet en kwaliteit. Dit kan op meerdere manieren. Wij bieden hiervoor verschillende oplossingen aan in de vorm van diensten, producten en trainingen. Die direct of indirect winst zullen opleveren. Een Track&Trace-systeem levert tijd, kwaliteit en professionaliteit op. En een LEAN-training ook. Terwijl een klanttevredenheidstraining/verkooptraining direct geld in het laadje kan brengen. Vastgeroest En vanzelfsprekend moet een hoger doel eerst een goede fundering hebben. Want wat moet de apotheker in 2014 doen om zich te onderscheiden? Hoe kan de apotheker het hoofd boven water houden? Alle vragen die we krijgen zijn eigenlijk een afgeleide van deze vraag. Wat moet je doen en hoe moet je het doen? Maar belangrijker is misschien nog wel ‘waarom’ moet je het doen? Betweterig of juist niet? We weten het allemaal zo goed. De een heeft een nog mooiere filosofie dan de ander. Het valt keer op keer op dat apothekers ontzettend mooie ideeën hebben over de toekomst van de apotheek. Maar wat wij steeds zien gebeuren is wanneer het puntje bij paaltje komt, er weinig apothekers opstaan om daadwerkelijk iets te doen. En dat die ontzettend mooie ideeën op het bureau blijven liggen en langzaam maar zeker de prullenmand ingaan. Begrip Zeer begrijpelijk aan de ene kant, door alle maatregelen die steeds weer worden opgelegd, de hoge werkdruk, de hoge lasten, etc. Maar wel jammer, want we hebben het wel nodig in de farmacie. Dat we opstaan en gaan doen waar we goed in zijn. De apotheek heeft een centrale positie in elke wijk en dat moet elke zorgverzekeraar, elke patiënt en elke medezorgverlener en wie dan ook zo zien. Niemand is beter in die farmaceutische zorgverlening, dus gaan we opstaan en doen wat nodig is. Helpen Dus laten we de handen ineen slaan. Alle kleintje beetjes helpen. We moeten samen sterk staan en ervoor gaan. We helpen graag om net dat stukje extra te bieden om die extra omzet en uitstraling te bieden. Dus heb je hulp nodig bij het trainen van je personeel, bij het optimaal gebruiken...

Lees Verder