ASKA: Ook in 2015 blijft het onrustig
feb18

ASKA: Ook in 2015 blijft het onrustig

2015, een belangrijk jaar voor de farmacie en de openbare apotheek, zo voorspelt Arvid Manneke, voorzitter van BG Pharma. De verschraling in de apotheek zal doorgaan nu zorgverzekeraars herhaalmedicatie willen aanbesteden.  Maar er gloort hoop: biologicals hebben de unieke positie van apothekers nodig om echt succesvol door te breken. Arvid Manneke deed zijn voorspelling als gastheer tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de Aska, de club van ketenapotheken, 6 januari in Kasteel de Wittenburg in Wassenaar.  Hij is voorzitter van BG Pharma, de bond van groothandels in de farmacie en managing director van apothekenorganisatie Alliance Healthcare. Eerst even het slechte nieuws. Veel productgroepen zijn de traditionele openbare apotheek aan het verlaten. Denk daarbij aan medische hulpmiddelen, producten rond diabeteszorg en wondzorg. Maar ook incontinentie en zelfs medische voeding verdwijnen uit de apotheek. En de rol van de openbare apotheek bij dure geneesmiddelen is ook al marginaal en onzeker. Verschraling zet door Een zorgelijke situatie, stelt Manneke. Te meer daar er weinig voor in de plaats is gekomen. “Medicatiereviews en begeleiding bij interventies”, zo somde hij somber op. En daar blijft het niet bij de komende tijd. De verschraling zet de komende tijd door. De marge in de apotheek komt steeds verder onder druk te staan. Aanbesteding door zorgverzekeraars, apothekers die elkaar concurreren, het heeft allemaal effect op het huishoudboekje van de apotheker als ondernemer. Goede nieuws is wel dat apothekers er inmiddels massaal in zijn geslaagd om in kosten te dalen. De apotheek van vandaag is een efficiënt bedrijf dat acteert in de nieuwe realiteit. Central filling en kluisjes hebben hieraan bijgedragen. En nu eigen bereidingen ook de weg buiten de individuele apotheek hebben gevonden is er geen vet meer op het bot van de apotheker. Aanbesteden herhaalmedicatie Toch zien zorgverzekeraars nog wel mogelijkheden om in de apotheek te snijden, zo liet Manneke blijken: “Zorgverzekeraars willen herhaalmedicatie centraal aanbesteden. Als dat gebeurt dan kom je aan de kern van de apotheek.” Hij gaf echter niet aan welke mogelijkheden er zijn om zorgverzekeraars van dit voornemen te weerhouden. De onderhandelingen tussen de apotheker en de zorg­ver­zekeraar gebeurt in de praktijk nog steeds niet volgens de good contracting practices, zo stelde Manneke. “We willen uitgebalanceerde afspraken tussen vrije beroepsbeoefenaren en zorgverzekeraars. Ik twijfel of dat ook gebeurt. En ik ben niet de enige die twijfelt. Zorgmakelaars moeten niet alleen maar praten over een tarief, maar juist inzetten op transparante criteria. Dit heeft helaas niet geleid tot gesprekken met zorgverzekeraars. Waarom lukt het de ene apotheek niet om bepaalde dienstverlening vergoed te krijgen? Waarom geldt die ene regel wel bij de ene zorgverzekeraars en niet bij de ander?” Om vervolgens de partijen op...

Lees Verder
Arvid Manneke, Alliance Healthcare Nederland: Stoppen met roepen, beginnen met actie
dec10

Arvid Manneke, Alliance Healthcare Nederland: Stoppen met roepen, beginnen met actie

Het roer gaat om als het aan Arvid Manneke van Alliance Healthcare ligt. “Als apothekers afhankelijk blijven van financiering uit de basiszorg dan erodeert je toegevoegde waarde.” Dat betekent een grotere rol opeisen in de eerste lijn, patiënten laten betalen voor extra zorgdiensten en meer efficiency in de apotheek. Ondertussen verdwijnt Kring-apotheek uit het straatbeeld.   Het blijft wennen. Van een pand met allure zit Alliance Healthcare enigszins weggestopt op een bedrijventerrein in Den Bosch. Ook deze apothekenorganisatie heeft de crisis in de farmacie gevoeld. En erop gereageerd. Arvid Manneke, van huis uit apotheker, heeft als managing director diverse reorganisaties doorgevoerd. Er staat een lean en mean organisatie die de dingen doet die gedaan moeten worden. En dat is klaar zijn voor de veranderingen die maar blijven komen. Want dat het onrustig blijft in de farmacie is ook in Den Bosch wel duidelijk. Hoe typeert u de situatie in farmaland? “De farmacie zit in een transitie. Een tussenfase op weg naar nieuwe businessmodellen. Het heeft me niet verrast dat we nu in deze situatie zitten. Er moest iets gebeuren. Nu moeten we werken aan een toekomstbestendig model. Het is een groot risico als je te lang blijft hangen in een oude situatie die onzekerheid geeft. Ik zie het als een positieve ontwikkeling dat de markt in beweging is. Ik ben dan ook optimistisch.” Optimistisch terwijl 2014 al een verloren jaar is? “De transitie is niet eenvoudig. We zitten ingebed in regelgeving, domeinen en de druk op financiën. Het is niet makkelijk om daarin te bewegen. Verbeteren van de zorg, dat willen wij en zorgverzekeraars. Maar wel tegen de laagste kosten. Helaas betalen zorgverzekeraars uit het potje farmacie. Dus is er geen financiële prikkel voor apothekers om een bijdrage te leveren aan het verlagen van het aantal ziekenhuisopnames. En ja, ook 2014 zal het allemaal minder worden.” Hoe kijkt u terug op de contracteerronde? “Onbevredigend. Ik ben er niet blij van. Het is iedere keer weer een geweldig circus. Maar uiteindelijk is de boodschap dat we meer kwaliteit gaan leveren zonder adequate vergoeding. Ook de komende jaren gaat dat spel gewoon door.” Waarom accepteren we dit spel? ‘Die vraag is bijna existentieel. Een apotheker moet zijn onderneming inzetten om een redelijke marge te krijgen. Tekent hij niet dan zet hij zijn apotheek op het spel. Uiteindelijk is daartoe niemand bereid. Zeker niet in verstedelijkte gebieden” Waar gaan we dan naartoe met de apotheker? “Het belang van de eerste lijn neemt toe. De apotheker kan in die keten veel meer doen dan alleen de zorg voor het geneesmiddel. Denk aan het leveren van allerlei services en producten. Medicatiereviews, checks voor diabetes,...

Lees Verder