Factcheck: hoe betrouwbaar zijn de verkiezingsfeiten?
feb16

Factcheck: hoe betrouwbaar zijn de verkiezingsfeiten?

Iedereen die iets betekent of wil betekenen in de farmacie was erbij op 11 januari: de traditionele nieuwjaarsreceptie van ASKA en BG Pharma. Tegen de sfeervolle achtergrond van Kasteel de Wittenburg in Wassenaar, trakteerden de organisaties hun gasten op een kritische analyse van verkiezingsfeiten en een geanimeerde netwerkborrel. De take home message kwam van Peter de Jong van Brocacef: “We moeten terug naar de klantbehoefte, naar de serviceverlenende apotheek.” “Je moet een aap niet leren klimmen, want dan krijg je een kokosnoot op je hoofd”, waarschuwde De Jong. Apotheken moeten zuinig zijn op hun domein, vindt hij. “En dat is – hoe vervelend we het ook vinden – nog steeds ziekte. De drogist heeft het domein health & beauty en de supermarkt het domein boodschappen doen. Als je de drogist leert hoe ons domein in elkaar zit, dan krijg je acute problemen.” Het apotheekdomein moet dus bewaakt worden en De Jong weet hoe. “Niet met nog betere medicatiechecks, meer farmaceutische zorg of door het koppelen van labwaarden aan allerlei analyses, maar door terug te gaan naar de klantbehoefte, naar de serviceverlenende apotheek. Om uiteindelijk de klant het gevoel te geven dat de apotheek een gidsfunctie heeft. Dat hij met al zijn vragen en problemen altijd bij de apotheek terecht kan.” Een voorbeeld. Mevrouw Van den Heuvel, 83 jaar en verzekerd bij CZ, komt naar de apotheek met vier recepten. Eén voor een cholesterolverlager, een andere voor incontinentiemateriaal, een derde voor diabetestestmateriaal en de vierde voor een TNF-alfaremmer. Ze loopt alleen met de cholesterolverlager de apotheek uit. Voor de incontinentiematerialen moet ze op de website van CZ kijken, vertelde de apothekersassistente. Voor de diabetesteststrips de CZ-klantenservice bellen en voor de TNF-alfaremmer naar het ziekenhuis. De Jong: “Ik denk niet dat we daarmee ons domein bewaken. Wel door te doen wat we 100 jaar geleden wél deden, namelijk mevrouw Van den Heuvel helpen.” Dus ervoor zorgen dat de incontinentie- en diabetesmaterialen worden thuisbezorgd en dat het  ziekenhuis de TNF-alfaremmer bij haar aflevert. “Wat levert dat op, zullen de meeste apothekers zeggen en daar gaat het volgens mij mis.” Positief Over 2016 is De Jong redelijk positief. Het lukte Brocacef tenslotte toch om de ACM-goedkeuring te krijgen voor de overname van Mediq, de branche heeft stappen gezet om per februari 2019 te kunnen voldoen aan de Falsefied Medicines Directive en de KNMP “heeft weer een goed bestuur”. De Jong complimenteerde de apothekersorganisatie – en in het bijzonder Gerben Klein Nulent – met de resultaten van het afgelopen jaar. “Want de communicatie op het juiste niveau en je kiest de juiste momenten om bepaalde onderwerpen aan het licht te stellen. Je kiest altijd...

Lees Verder
Aska -bijeenkomst: Vuist tegen hoge eigen risico
feb09

Aska -bijeenkomst: Vuist tegen hoge eigen risico

Aska -bijeenkomst – Zorgverzekeraars en zorgverleners moeten samen een vuist maken tegen het hoge eigen risico. En apothekers zijn –nog – geen ondernemers. Dat was de boodschap tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Aska, de club van ketenapotheken. Meer dan tien jaar was kasteel Wassenaar de locatie van de nieuwjaarsbijeenkomst van de Aska. Maar als het aan voorzitter  Bart Tolhuisen ligt is het tijd voor een ander plek. Tien jaar geleden pasten de dikke muren van het kasteel nog prima bij de gesloten wereld van farma. Inmiddels waait er een frisse wind door de farmacie en hebben de leden van de vereniging die de belangen van de ketenapotheken behartigt zich aangepast aan de realiteit van vandaag: transparantie en samenwerking. Dikke muren horen daar niet langer bij. Complimenten Het was niet de enige breuk met het verleden. Stonden de laatste voordrachten van de voorzitters traditioneel in het teken van terug- en vooruitblikken met ietwat zure ondertoon – ‘het wordt ook dit jaar weer een moeilijk jaar’ – deze keer was de insteek vooral positief en werden over en weer complimenten uitgedeeld.  Al was het even zoeken voor Tolhuisen om positief te blijven. Bijvoorbeeld over de ACM, de Autoriteit Consument en Markt, die nu bijkans een jaar bezig is goedkeuring te geven aan de fusie Mediq-Brocacef. “Dat de ACM er zo lang over doet en het zorgvuldig aanpakt, dat waarderen we natuurlijk zeer. We verwachten de komende periode groen licht”, aldus Tolhuisen, die in de groepsdirectie van Brocacef en dus dicht bij het vuur zit. Ondertussen verbouwt Brocacef het pand in Maarssen zodat de nieuwe collega’s van Mediq een werkplek hebben als de overname een feit is. Complimenten ook aan zorgverzekeraar Menzis die met een nieuw soort preferentiebeleid met vier leveranciers van medicatie apothekers iets te kiezen biedt “Een stapje in de goede richting.” Eigen risico te hoog Een zorgelijke ontwikkeling is de hoeveelheid medicatie die in de apotheek achterblijft: door het hoge eigen risico halen patiënten de medicatie niet op. Daar moet een einde aan komen en Tolhuisen riep zorgverzekeraars en zorgverleners op om gezamenlijk een einde te maken aan het almaar stijgende eigen risico. “Nu moeten we samen een vuist maken, zeker met verkiezingen volgend jaar.” Tot slot waren er warme woorden voor de Nederlandse Zorgautoriteit (de knip in het tarief is weg en dat zal leiden tot minder agressie aan de balie), voor de softwarehuizen (een nieuwe partij zal de boel opfrissen zodat de systemen op het gewenste niveau komen), voor Achmea en wederom Menzis (medicatiereview uit het eigen risico) en voor de KNMP. Jawel, de KNMP, de beroepsorganisatie die meestal de kop van Jut is. De knip is...

Lees Verder
ASKA: Ook in 2015 blijft het onrustig
feb18

ASKA: Ook in 2015 blijft het onrustig

2015, een belangrijk jaar voor de farmacie en de openbare apotheek, zo voorspelt Arvid Manneke, voorzitter van BG Pharma. De verschraling in de apotheek zal doorgaan nu zorgverzekeraars herhaalmedicatie willen aanbesteden.  Maar er gloort hoop: biologicals hebben de unieke positie van apothekers nodig om echt succesvol door te breken. Arvid Manneke deed zijn voorspelling als gastheer tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de Aska, de club van ketenapotheken, 6 januari in Kasteel de Wittenburg in Wassenaar.  Hij is voorzitter van BG Pharma, de bond van groothandels in de farmacie en managing director van apothekenorganisatie Alliance Healthcare. Eerst even het slechte nieuws. Veel productgroepen zijn de traditionele openbare apotheek aan het verlaten. Denk daarbij aan medische hulpmiddelen, producten rond diabeteszorg en wondzorg. Maar ook incontinentie en zelfs medische voeding verdwijnen uit de apotheek. En de rol van de openbare apotheek bij dure geneesmiddelen is ook al marginaal en onzeker. Verschraling zet door Een zorgelijke situatie, stelt Manneke. Te meer daar er weinig voor in de plaats is gekomen. “Medicatiereviews en begeleiding bij interventies”, zo somde hij somber op. En daar blijft het niet bij de komende tijd. De verschraling zet de komende tijd door. De marge in de apotheek komt steeds verder onder druk te staan. Aanbesteding door zorgverzekeraars, apothekers die elkaar concurreren, het heeft allemaal effect op het huishoudboekje van de apotheker als ondernemer. Goede nieuws is wel dat apothekers er inmiddels massaal in zijn geslaagd om in kosten te dalen. De apotheek van vandaag is een efficiënt bedrijf dat acteert in de nieuwe realiteit. Central filling en kluisjes hebben hieraan bijgedragen. En nu eigen bereidingen ook de weg buiten de individuele apotheek hebben gevonden is er geen vet meer op het bot van de apotheker. Aanbesteden herhaalmedicatie Toch zien zorgverzekeraars nog wel mogelijkheden om in de apotheek te snijden, zo liet Manneke blijken: “Zorgverzekeraars willen herhaalmedicatie centraal aanbesteden. Als dat gebeurt dan kom je aan de kern van de apotheek.” Hij gaf echter niet aan welke mogelijkheden er zijn om zorgverzekeraars van dit voornemen te weerhouden. De onderhandelingen tussen de apotheker en de zorg­ver­zekeraar gebeurt in de praktijk nog steeds niet volgens de good contracting practices, zo stelde Manneke. “We willen uitgebalanceerde afspraken tussen vrije beroepsbeoefenaren en zorgverzekeraars. Ik twijfel of dat ook gebeurt. En ik ben niet de enige die twijfelt. Zorgmakelaars moeten niet alleen maar praten over een tarief, maar juist inzetten op transparante criteria. Dit heeft helaas niet geleid tot gesprekken met zorgverzekeraars. Waarom lukt het de ene apotheek niet om bepaalde dienstverlening vergoed te krijgen? Waarom geldt die ene regel wel bij de ene zorgverzekeraars en niet bij de ander?” Om vervolgens de partijen op...

Lees Verder
Ketenapotheken verlaten Cao-tafel
feb01

Ketenapotheken verlaten Cao-tafel

De Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) meldt eind januari dat de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) de Cao-tafel weer verlaat. De ASKA zou de voorrang geven aan het overleg over arbeidsvoorwaarden van apothekers op bedrijfsniveau. Cao-partijen (dit zijn de Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA), de ASKA, FNV Bondgenoten en CNV Publiek Zaak) hebben in 2014 onderhandeld over een nieuwe Cao Apotheken en een Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken. Op dit moment is er nog geen onderhandelingsresultaat behaald en is er ook nog geen principeakkoord voor de Cao. De huidige Cao’s blijven gelden en zijn op basis van artikel 47 lid 2 Cao Apotheken en artikel 33 lid 3 Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken beiden met één jaar verlengd tot 1 januari 2016. Twee keer eerder De LAD geeft aan dat al rond de zomer van 2014 er een principeakkoord voor een Cao lag, waarin alle partijen zich konden vinden. Maar vlak voor het moment van ondertekenen besloot ASKA zich terug te trekken. Dit herhaalde zich in het najaar. ASKA gaf als reden aan dat binnen de ketens in de afgelopen jaren veel werk is verricht om tot een totaal en goed arbeidsvoorwaardenpakket voor apothekers in loondienst te komen, waarbij continu verbeteren en optimaliseren de aandacht heeft. De LAD bericht dat dit maatwerk volgens ASKA heeft geleid tot gemiddeld betere arbeidsvoorwaarden voor de apotheker. Nieuw overleg Onlangs verzocht ASKA de LAD het cao-proces van voren af aan op te starten. Hierop heeft de LAD nog niet gereageerd De LAD gaat in elk geval opnieuw in overleg met werkgeversorganisatie VZA en is ook in gesprek met andere partijen. VZA was in november al bereid het principeakkoord te tekenen, maar dan wel samen met ASKA. Tekst: Kees Kommer...

Lees Verder
Aska: Samen of toch alleen?
feb11

Aska: Samen of toch alleen?

Iedereen is het met elkaar eens: de apotheker hoort in de geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg. Ook over hoe die positie moet worden bereikt: in goed overleg, met alle betrokken partijen. Ondertussen doen apothekers, groothandel, industrie en zorgverzekeraars wat ze de afgelopen jaren altijd hebben gedaan: het oneens zijn met elkaar. Topman Wim van der Meeren van CZ: “Zorgverzekeraars zijn de clubs met de portemonnees.” Er is geen alternatief voor het preferentiebeleid, overige ideeën voor financiering hebben nu eenmaal nadelen. De distributierol van de apotheker blijft belangrijk, uw rol als zorgverlener moet u nog verdienen. De consument weet niet wat u doet. We willen doorgaan met inkopen van zorg zoals we nu doen. Zorgverzekeraars zijn de clubs met de portemonnees. Zo is dat nu eenmaal.” Bestuursvoorzitter Wim van der Meeren  van zorgverzekeraar CZ, zette tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Aska, de Associatie van Ketenapotheken, op 9 januari in Wassenaar, direct de toon. En maakte ook direct een einde aan alle goede intenties die de eerste weken van het nieuwe jaar werden uitgesproken: leuk al dat praten over gezamenlijk optrekken in de eerstelijns zorg, leuk die onmisbare positie van de apotheker als zorgverlener, het zijn de zorgverzekeraars die aan de touwtjes trekken, zo benadrukte hij nog maar eens de rol van boeman die de zorgverzekeraars met verve op zich hebben genomen. Terwijl KNMP-voorzitter Rik van de Meer het nog zo hoopvol vertelde tijdens de nieuwjaarreceptie van alle koepels: “Samen met andere zorgverleners gaan we door op de ingeslagen weg naar een sterke, geïntegreerde eerstelijnszorg. Goede zorg, dichtbij de patiënt staat en valt met hechte samenwerking tussen zorgverleners en met goede afstemming met de patiënt.” Gezamenlijk optrekken En ook tijdens de Aska-bijeenkomst was de roep om gezamenlijk op te trekken volop te horen. Voorzitter en Mediq-man Gerben Klein-Nulent refereerde nog eens aan de vele ronde tafelgesprekken die vorig jaar en dit jaar worden gevoerd. Over de rol van de apotheker, de samenwerking met de huisarts, bevorderen van de therapietrouw tot de (lastige) positie van de dienstapotheek en de distributiefee voor de groothandel. Voor dat laatste probleem is nog steeds geen oplossing. Ondertussen draaien de groothandels fors verlies. “70 procent wordt nu met verlies afgeleverd.” Al dat praten en overleggen hebben tot doel de Minister van VWS te overtuigen van de onmisbare rol van de apotheker in de farmaceutische gezondheidszorg. Hans Sijbesma, algemeen directeur AstraZeneca en voorzitter van Nefarma, de club van fabrikanten van geneesmiddelen, ziet ook veel in het overlegmodel, zo bleek tijdens de bijeenkomst van de ketenapotheken. Maar eerst wreef hij zich  in de handen toen hij de cijfers over 2013 voor zich kreeg. Vooral de laatste maand liet voor zijn bedrijf...

Lees Verder