Gezocht: Dappere dokters en apothekers
sep13

Gezocht: Dappere dokters en apothekers

De maatschappij heeft behoefte aan dappere dokters en dappere apothekers. Dappere zorgverleners die gaan voor optimale zorg en niet voor het maximale. De beweging gaat voor patiëntgerichtheid, effectiviteit, veiligheid én doelmatigheid. En is kritisch op het eigen handelen: moet ik niet stoppen met de behandeling? Hoe initiatiefnemer van de Dappere Dokters huisarts Bart Meijman een einde wil maken aan overbehandeling, overdiagnostiek, verspilling en futiele zorg. Ze noemen zich dappere dokters. Maar het zouden net zo goed dappere fysiotherapeuten of dappere apothekers kunnen zijn. Voor een dappere zorgverlener is de persoon van de patiënt belangrijker dan de indicatie. De dappere zorgverlener gaat op zoek naar de gunstigste zorg voor de patiënt, gaat in gesprek met de patiënt over wat nu de optimale zorg is. Het zijn zorgverleners met betrokkenheid, die open staan voor de eigen verantwoordelijkheid van die patiënt. Dappere zorgverleners zijn geen solisten, maar zoeken juist de samenwerking met andere zorgverleners op. Met als doel vergroten van de patiëntgerichtheid, effectiviteit, veiligheid én doelmatigheid. De dappere zorgverlener is kritisch op zichzelf: zijn mijn standpunten nog de juiste, doet mijn beroepsgroep de goede dingen en hoe gaan we om met onze maatschappelijke verantwoordelijkheden? En de zorgverlener met lef laat zich aanspreken op zijn professionaliteit en durft ook anderen aan te spreken. Bovenstaande een utopie? Niet voor de grondlegger van de beweging Optimale zorg, dappere dokters, huisarts Bart Meijman. Hij was ook voorzitter van de huisartsenkring Amsterdam. Hij kwam in het geweer tegen de doorgeschoten behandeling die slecht zijn voor de patiënt en de kosten in de zorg opdrijven. Nog meer regelgeving en nog meer bezuinigingen, dat is verkeerde weg, volgens Meijman. Sinds 2010 organiseert de voormalig voorzitter van Artsen Zonder Grenzen een reeks van debatten over de veranderingen in de zorg. Het was verkiezingstijd en de politiek toonde interesse. In korte tijd waren Ab Klink (voormalig minister van VWS en nu lid van de raad van bestuur van zorgverzekeraar VGZ), Marcel Levi (internist en topman van het Academisch Medisch Centrum) en Henriette van der Horst (hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de VUmc) betrokken bij het initiatief. Hoe kunnen we zorgen voor zuinige en zinnige zorg? Wat is de kern van het probleem in de zorg? “Perverse prikkels leiden tot overbehandeling, overdiagnostiek, verspilling en futiele zorg. De zorg staat er bol van. Met als gevolg dat patiënten onnodige behandelingen krijgen met alle gevolgen van dien. In de zorg gaat vaak veel geld naar high tech, die niets toevoegt aan het welzijn van de patiënt. Tegelijkertijd bezuinigen we om financiële redenen op goede zorg voor kwetsbare ouderen bijvoorbeeld in verpleeghuizen. Ook richten we ons te veel op het behalen van het maximum terwijl het moet...

Lees Verder