De meerwaarde van de partner met een totaalportfolio
okt27

De meerwaarde van de partner met een totaalportfolio

-Dit artikel is tot stand gekomen i.s.m. Baxter-  Als je bedrijfsnaam de status van werkwoord bereikt heeft dan is dat bijzonder, het woord Baxteren is bekend en wordt begrepen binnen de farmacie. Maar Baxter heeft als producent en leverancier binnen de healthcare industry voor ziekenhuisapothekers – en voor veel andere ziekenhuisprofessionals – veel meer te bieden. Medical director Dr Raymund Zinck geeft zijn visie: “Het feit dat we een uitgebreid productportfolio bieden, stelt ons in staat een partner te zijn voor ziekenhuizen, de farmaceutische groothandel en een groot aantal klanten in kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing.” Als ziekenhuisapotheker zal Baxter geen onbekende naam voor u zijn. U kent ons niet alleen van de infuuszakken en andere farmaceutische oplossingen, maar ook van geneesmiddeldistributiesystemen en klinische voeding. Baxter levert producten en diensten die op veel ziekenhuis­afdelingen gebruikt worden. Baxter heeft contact met veel professionals in de zorg, o.a. de  anesthesist en de chirurg op de OK, met de nefroloog voor chronische dialyse, met internisten op de IC en met de oncoloog. Baxter heeft in de bijna negentig jaar dat het wereldwijd nu bestaat een enorme ontwikkeling doorgemaakt, waarbij innovatie altijd het kernwoord is geweest. Op veel van de genoemde aandachtsgebieden was Baxter de eerste aanbieder die een therapie introduceerde die patiëntenzorg mogelijk maakte of aanzienlijk verbeterde. De ziekenhuisapotheker faciliteren Baxter werkt samen met veel professionals in de zorg. De kwaliteits- en veiligheidseisen worden steeds strenger, terwijl de zorg tegelijkertijd geconfronteerd wordt met een forse kostenreductie. Dit zijn ontwikkelingen die vragen om partners die de professionals in het ziekenhuis kunnen ondersteunen om aan alle gestelde eisen te kunnen blijven voldoen en optimale patiëntenzorg te bieden. Baxter is zo’n partner, en wil de ziekenhuisapothekers optimaal faciliteren in hun werk. Als producent en leverancier zijn wij gehouden aan internationale richtlijnen op het gebied van productie,  kwaliteit en veiligheid. De kennis die we daarmee opbouwen, vertalen we naar onze gebruikers. We doen dit bijvoorbeeld middels de levering van ready to use producten. Voor klinische voeding bijvoorbeeld kunnen we alle macro en  micronutriënten leveren in twee of drie compartimenten zakken die nodig zijn. Maar we leveren ook een compounding machine die de ziekenhuisapotheker in staat stelt zelf een klinische voeding te maken  voor de patiënten voor wie een product op maat vereist is. Logistieke concepten spelen een belangrijke rol, om de voorraad binnen de ziekenhuisapotheek zo laag mogelijk te kunnen houden. Ook het bekende Baxteringsysteem is erop gericht de geneesmiddelendistributie voor de ziekenhuisapotheker veiliger te maken en de logistiek zo efficiënt mogelijk. Gerichte, geaccrediteerde trainingen Producten en diensten leveren is niet voldoende. Tenminste, niet voor een bedrijf dat zich opstelt als partner van de gebruikers ervan. Vooral als...

Lees Verder
Over bronhoederschap, gestold wantrouwen en meer
mrt11

Over bronhoederschap, gestold wantrouwen en meer

De introductie van collega-apothekers is soms ronduit veelbelovend te noemen. Zoals die van Kees van der Graaf: ‘Kees is apotheker van Alphega Apotheek De Drie Stellingen en directeur R&D SPiTS in Oosterwolde. Hij verdient respect omdat het een enorme vernieuwer is. Eerst binnen zijn eigen apotheek en vervolgens met het opzetten van baxterbedrijf SPiTS. Op dit moment houdt hij zich bezig met de vormgeving en de organisatie van gegevensuitwisseling en medicatiebegeleiding van patiënten. Verder is het ook nog een uiterst aimabele man.’ Kees lacht bescheiden: “Ik krijg er een kleur van.” Een gesprek met een apotheker die zijn sporen inmiddels heeft verdiend, vastgelegd in een artikel dat veel te kort is.  We hebben afgesproken bij baxterbedrijf SPiTS. Aan de deur van de directiekamer hangt een bordje: Kees van der Graaf, directeur R & D. Kees: “R & D staat voor Raad en Daad, Research en Development of  Rellen en Drammen. Ik ben werkzaam voor SPITS en ‘adviseur’ voor de apotheek in Oosterwolde en Appelscha. Ik ben in 1984 aan de slag gegaan als apotheker en heb het begrip farmaceutische patiëntenzorg handen en voeten geven, concreet gemaakt. Daarnaast heb ik geholpen met het opzetten van het farmaceutisch elektronisch patiëntendossier. De High Tech en de High Touch zeggen ze wel eens.” Hoe heb je deze ambities concreet gemaakt? “Door op mijn billen te gaan zitten en na te denken. Door te praten met collega’s in de zorg, medewerkers en patiënten. Door bij andere ondernemers te kijken en te leren, door uit te proberen en soms op je snufferd te gaan. En ook door jezelf niet te onderschatten. Ik weet heel goed hoe het is om je beroerd te voelen en hoe je schroom ervaart als je vragen wilt stellen. De balie in onze apotheek, helaas uniek in zijn soort, is een voorbeeld van een concrete uitwerking van die gedachte. Het is een balie, waar je in privacy als patiënt één op één kunt praten met de medewerker van de apotheek. De baxterfabriek SPiTS die ik mee heb opgezet, is ook een concreet voorbeeld van farmaceutische patiëntenzorg.” Je geeft ook inhoud aan je vak door buiten je eigen beroepsgroep te kijken? “Zeker. Kennis doe je op tijdens je studie, cursussen, workshops, congressen, door het lezen van vakliteratuur. Kunde niet zozeer, die heb ik vooral buiten het apothekerscircuit opgedaan bij een organisatieadviseur, een coach, een psycholoog en een trainer. Op dit moment volg ik een cursus systemische interventies voor conflicten in organisaties van Joep Choy: ‘De vraag op het antwoord’. Het gaat over de vragen op de antwoorden die mensen hebben gegeven. Wat is de achtergrond van hun vraag? Gaat het over de...

Lees Verder