Herzien NHG-standpunt offlabel voorschrijven
jan15

Herzien NHG-standpunt offlabel voorschrijven

Offlabel voorschrijven is wettelijk toegestaan als dit de best mogelijke behandeling voor de patiënt oplevert. Bij offlabel voorschriften die niet in de NHG-richtlijnen zijn beschreven, moet de huisarts altijd overleggen met de apotheek. Ook geldt verzwaarde informatieplicht. Voor offlabel voorschriften conform NHG-Standaarden, NHG-Behandelrichtlijnen en NHG-Formularium gelden minder regels. In het NHG-Standpunt  Offlabel voorschrijven in de huisartsenpraktijk  staat beschreven dat offlabel voorschrijven voortvloeit uit de professionele verantwoordelijkheid om de patiënt de beste behandeling te geven. Het gaat om het voorschrijven van een geneesmiddel voor een andere indicatie, bij een andere patiëntencategorie of in een andere dosering dan in de officiële productinformatie is beschreven. In de praktijk komt verantwoord offlabel gebruik vaak voor, zoals amitriptyline bij neuropatische pijn, bètablokkers bij examenvrees, orale anticonceptiva bij ernstige acne en nortriptyline als hulpmiddel bij stoppen met roken. Overleg met de apotheker 
 Bij offlabel-voorschriften die niet in NHG-Standaarden, NHG-Behandelrichtlijnen of NHG-Formularium staan, is de huisarts wettelijk verplicht om te overleggen met de apotheker. Ook moet hij de patiënt informeren. Dit geldt ook als de huisarts offlabel medicatie die door de specialist is gestart, herhaalt. Dit wordt ook wel een verzwaarde informatieplicht genoemd. Het is dan zeker raadzaam om de informed consent te vermelden in het dossier. Dit is niet nodig bij offlabel voorschriften conform een NHG-Standaard of NHG-Behandelrichtlijn (en volgens het NHG-Formularium). In dat geval is de huisarts dus niet verplicht om de patiënt over het offlabel karakter te informeren en hoeft geen statusvermelding in het dossier plaats te vinden. Let op bijwerkingen en meld deze Echter: het advies luidt om de patiënt altijd uitleg te geven over het offlabel karakter als de indicatie niet in de bijsluitertekst staat. De huisarts is verplicht om extra alert te zijn op eventuele bijwerkingen bij offlabel gebruik. Daarbij is het van belang dat de huisarts of de patiënt vermoede bijwerkingen bij offlabel gebruik meldt bij het Bijwerkingencentrum Lareb. Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Veel aandacht voor bijsluiter zelfzorgmiddel
dec17

Veel aandacht voor bijsluiter zelfzorgmiddel

Een goede bijsluiter en informatie tekst op de verpakking is bij zelfzorg van groot belang. De consument leest voor het eerste gebruik van een zelfzorggeneesmiddel namelijk bijna altijd de bijsluiter. Maar liefst 91 procent van de gebruikers leest deze helemaal, of ten minste de belangrijkste informatie. Ook de tekst op de verpakking krijgt veel aandacht. Voor de consument is de belangrijkste informatie de dosering (70 procent), de bijwerkingen (68 procent) en wijze van inname/gebruiksaanwijzing (67 procent). Dat blijkt uit onderzoek door Multiscope in opdracht van Neprofarm. Keuze
 Als de consument met een eenvoudige gezondheidsklacht voor het schap met zelfzorggeneesmiddelen staat om een product te kiezen dat ze voor het eerst gaan kopen, weet 48 procent al van te voren wat ze willen hebben, 28 procent leest de verpakkingen van de producten die in aanmerking komen en 21 procent vraagt advies aan een medewerker. Bovendien wordt dan de verpakking van het gekozen product door 76 procent van de consumenten goed gelezen. Niet alleen bij eerste gebruik
 De verpakking en de bijsluiter geven de gebruiker de informatie die nodig is voor een veilig en effectief gebruik. Dat geldt niet alleen voor het eerste gebruik. Ook als een geneesmiddel al vaker is gebruikt, blijft het lezen van de bijsluiter belangrijk. In de tussentijd kan immers de situatie van de gebruiker veranderd zijn. Bijvoorbeeld als een zelfzorggeneesmiddel gelijktijdig wordt gebruikt met andere (recept)geneesmiddelen. Ook dan is het noodzakelijk om de bijbehorende bijsluiters te lezen, om ongewenste en onbedoelde wisselwerkingen te voorkomen. Bij twijfel over gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen, is het verstandig een arts of apotheker te raadplegen. Vooraf lezen
 75 procent van de mensen geeft aan het prettig te vinden om al voor aankoop de bijsluiter te kunnen lezen. Dat is inmiddels mogelijk met de Zelfzorg app. De consument scant daarmee de barcode van het zelfzorgproduct en ziet dan direct de originele bijsluiter zoals die in de verpakking zit. Bron: Neprofarm Onder redactie: Gerda van Beek    ...

Lees Verder