Keuzehulp Bloedglucosemeters
jun12

Keuzehulp Bloedglucosemeters

Onlangs is de Keuzehulp Bloedglucosemeters gelanceerd. Dit is een online tool die mensen met diabetes en hun zorgverleners helpt om samen de bloedglucosemeter te kiezen die het beste past bij de medische en persoonlijke situatie van de patiënt. De Keuzehulp Bloedglucosemeters is bedoeld voor insulineafhankelijke mensen met diabetes die aan zelfcontrole doen. Op www.keuzehulpbloedglucosemeter.nl kan de patiënt thuis de Keuzehulp Bloedglucosemeters invullen en krijgt vervolgens een overzicht van bloedglucosemeters die passen bij de eigen medische en persoonlijke situatie. Samen met de zorgverlener neemt de patiënt de keuzehulp in de spreekkamer nogmaals door, waarna ze samen de meest geschikte meter kiezen en bestellen. De online Keuzehulp Bloedglucosemeters is het resultaat van een samenwerking tussen de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), Vilans en een gemeenschap van behandelaars, patiëntenvereniging, fabrikanten, leveranciers en zorgverzekeraars (o.a. DVN, DiHAG, V&VN Diabeteszorg, KNMP, NVKC, NVD/DNO, NIV, NVK, FHI, Diagned en ZN). De keuzehulp is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van VWS en het Diabetes Fonds. Kwaliteitsstandaard Het maken van de keuzehulp is een implementatiestap van de Kwaliteitsstandaard Bloedglucosemeting. Sinds de zomer van 2017 zijn in het register van het Zorginstituut Nederland de kwaliteitseisen vastgelegd waaraan de hulpmiddelenzorg moet voldoen. Zo zijn er in dit kader ook kwaliteitsstandaarden ontwikkeld voor stoma en continentie hulpmiddelenzorg. Kennisgemeenschap Hulpmiddelenzorg Voor het delen van kennis en ervaring rondom de kwaliteitsstandaarden is de Kennisgemeenschap Hulpmiddelenzorg opgericht. Het ondersteunen en coördineren van deze kennisgemeenschap wordt gedaan door Vilans. Het doel is uitwisseling van kennis, leren van elkaars ervaringen en gedeelde thema’s gezamenlijk aanpakken. Bron: Vilans Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
RIVM start onderzoek naar bloedglucosemeters
mrt04

RIVM start onderzoek naar bloedglucosemeters

In antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk, partij Denk i.o.) vindt minister Edith Schippers het in het belang van de premiebetaler en de patiënt dat zorgverzekeraars kosten willen beheersen bij de aanschaf van hulpmiddelen. Bloedglucosemeters moeten echter wel voorzien zijn van een CE-certificaat en voldoen aan de ISO-norm 15197. Signalen over afwijkende meetresultaten pakt de IGZ serieus op: daarom is het RIVM gevraagd een onderzoek te starten. De Diabetesvereniging luidde in januari jl. de noodklok over het overzetten van patiënten op goedkopere bloedglucosemeters. In februari stelde Tunahan Kuze hierover Kamervragen. In haar antwoord zegt de minister dat zij er geen bezwaar tegen heeft dat zorgverzekeraars de kosten willen beheersen. Bij navraag verklaren verzekeraars echter “dat zij met leveranciers kwaliteitseisen hebben afgesproken over de glucosemeters die aan patiënten worden verstrekt en dat deze eisen ten opzichte van vorig jaar niet zijn afgezwakt.” Kleinere kans op complicaties Op de vraag of de minister op de hoogte is van de consequenties voor de gezondheid van diabetespatiënten, wanneer een leverancier of een apotheker hen overzetten op een bloedglucosemeter waarvan de kwaliteit niet gegarandeerd is, schrijft zij: “Een goede controle van bloedglucose is van het grootste belang om complicaties van diabetes bij patiënten te voorkomen. Diverse studies hebben bewezen dat adequate glucosecontrole (naast een goede leefstijl en een goede behandeling) de kans op het optreden van ernstige complicaties beduidend kan terugdringen. Het is aan veldpartijen om op basis van richtlijnen, protocollen en overeenkomsten tot een kwalitatief goede invulling te komen van de functionele aanspraak.” Besluit in-vitro diagnostica Over de nauwkeurigheid en het gebruiksgemak van glucosemeters wordt in de beantwoording het volgende opgemerkt. “Bloedglucosemeters worden gerekend tot de middenhoogrisico in-vitro diagnostica (IVD) en moeten voldoen aan de gestelde eisen in het Besluit in-vitro diagnostica. Als dat zo is, geeft de aangemelde instantie hiervoor een CE-certificaat af. Voor de bloedglucosemeter zijn de eisen verder gespecificeerd in een ISO 15197 norm. Daarnaast worden bloedglucosemeters door de aangemelde instantie extra op bruikbaarheid en begrijpelijkheid gecontroleerd omdat het zelftesten zijn en hiervoor strengere eisen gelden.” De Europese Commissie zal in een toekomstige verordening voor de markttoelating van IVD’s nog verdergaande eisen gaan stellen aan deze testen. Zelf regie voeren De minister beëindigt de beantwoording van de vragen met de volgende passage. “Nieuwe en goedkopere meters betekent niet vanzelfsprekend minder nauwkeurigheid en gebruiksgemak. Waar het om gaat is dat de verzekerde beschikt over een glucosemeter die voldoet aan de functionele eisen die de diabetes verpleegkundige heeft gesteld, en waarmee de verzekerde in staat is om zelf regie te voeren op zijn bloedsuikerwaarden. Zorgverzekeraars gebruiken in hun afspraken met zorgaanbieders een nauwkeurigheidseis waaraan de kwaliteit van...

Lees Verder