Andere werkwijze leidt tot opvallende versnelling in genezing complexe wond
feb08

Andere werkwijze leidt tot opvallende versnelling in genezing complexe wond

Goede triage van wonden, monitoring van het verloop van de wond en het vergroten van kennis over wonden bij huisartsen en thuiszorgorganisaties versnelt het genezen van een complexe open beenwond (Ulcus Cruris) aanzienlijk. Vanaf het ontstaan van de wond tot aan genezing kan het proces door deze andere werkwijze met gemiddeld 20 weken (!) worden verkort, zo blijkt uit een pilot van CZ. Stepped care en wondregisseur
 Jaarlijks krijgen zo’n 400.000 mensen wondzorg in de thuissituatie, waarbij de wond slecht of zelfs niet geneest. CZ is in januari 2016 met een aantal thuiszorgorganisaties en andere zorgpartners gestart met een andere manier van wondzorg. Via een stepped care model worden mensen die met een complexe wond bij de huisarts of de thuiszorg komen, doorverwezen naar een wondregisseur: een HBO-verpleegkundige met specialisatie wondzorg/wondconsulent of een verpleegkundig specialist met specialisatie wondzorg. Deze regisseur is in dienst van de thuiszorgorganisatie of werkzaam in een expertisecentrum wondzorg. Op basis van zijn expertise bepaalt de wondregisseur met de huisarts (of een andere hoofdbehandelaar) het behandelplan voor de patiënt. Vergroten van wondkennis
 In de pilot was het vergroten van wondkennis een belangrijk onderdeel. Een groot aantal wijkverpleegkundigen is specialistisch opgeleid tot wondverpleegkundige/wondconsulent of bijgeschoold op het gebied van wondbehandeling. Ditzelfde is gebeurd voor de doorverwijzers, zoals huisartsen, en de verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk die belast zijn met de dagelijkse verzorging van patiënten. Deze groep heeft een belangrijke signalerende functie. Snelle signalering van een complexe wond is net zo cruciaal als de goede verzorging. Er valt juist ook winst te behalen in de tijd tussen het ontstaan van de wond en het moment van adequate behandeling door de juiste deskundige op het juiste moment binnen de zorgketen. Registratie in woord en beeld
 Het door de wondregisseur uitgestippelde behandelplan voor een patiënt wordt bijgehouden in een zorgdossier. Dit kan in het eigen systeem of in de nieuw ontwikkelde wondmonitor: de WoundMonitor® Light. De vorderingen van het genezingsproces worden hierin vergeleken met bestaande protocollen en verwachtingen. Er is registratie mogelijk in woord en beeld (foto’s van de wond) zodat de wondregisseur digitaal kennis kan nemen van het herstel en indien nodig het behandelplan kan bijstellen of doorverwijzen naar een medisch specialist. Hoger kennisniveau
 De wondregisseurs hebben het kennisniveau in hun eigen organisatie en bij huisartsen verhoogd. Samen met huisartsen en specialisten worden er protocollen afgesproken, wordt het doorverwijzen afgebakend en het assortiment verbandmiddelen bepaald. Deze werkwijze leidt tot snellere genezing en een overall verbetering van de wondzorg door thuiszorgorganisaties. Snellere genezing en lagere kosten Naast een opvallende verbetering van het welzijn van patiënten (en hun mantelzorgers) met een complexe wond, heeft de snellere sluitingstijd ook tot gevolg...

Lees Verder
Rechter staat overname Mediq door Brocacef toe
sep15

Rechter staat overname Mediq door Brocacef toe

De Rechtbank Rotterdam stelt dat machtsconcentratie op de farmaciemarkt geen belemmering is voor de overname van Mediq door Brocacef. Mosadex en zorgverzekeraars VGZ en CZ hadden hierover een rechtszaak aangespannen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) had vorig jaar toestemming verleend voor de overname van Mediq Apotheken Nederland door Brocacef, zij het onder bepaalde voorwaarden die al te veel marktmacht van Brocacef moeten voorkomen. Een van de voorwaarden was het afstoten van 89 apotheken in Nederland. Ook mogen deze apotheken gedurende twee jaar geen geneesmiddelen inkopen bij de Brocacef-groothandel. Hiertegen kwam Brocacef in eerste instantie in het verweer met een bodemprocedure, maar heeft zich daar uiteindelijk bij neergelegd. Een andere voorwaarde was dat Brocacef de groothandel Distrimed van Mediq moet verkopen. Argumenten
 Mosadex en zorgverzekeraars VGZ en CZ vinden echter dat Brocacef, ondanks deze voorwaarden, nog steeds te machtig is en stapten naar de rechter. De partijen vinden dat ACM veel strengere voorwaarden had moeten stellen aan de  overname van Mediq. Volgens hen onderschat de kartelwaakhond de gevolgen voor de concurrentieverhoudingen. Ze stellen dat Brocacef door de overname van Mediq nog steeds in te veel gebieden een monopolie of bijna een monopolie heeft. Dat zijn locaties waar er geen of te weinig alternatieven  voor een apotheek van Benu of Mediq zijn. Bovendien is Brocacef nu de enige partij met een landelijk dekkend netwerk van veelal eigen apotheken. Van de 500 apotheken zijn er  ruim 300 in eigendom. De rest zijn franchisers. Daardoor krijgt het bedrijf ‘zoveel onderhandelingsmacht dat zij niet meer te disciplineren is door de zorgverzekeraars’, stelden  VGZ en CZ voor de rechtbank. Uitspraak rechter De Rotterdamse rechter oordeelde  afgelopen donderdag dat de voorwaarden die ACM aan de overname stelde, streng genoeg  zijn om te voorkomen dat de Brocacef-keten te machtig wordt. VGZ en CZ overwegen in hoger beroep te gaan. Verdere groei
 Brocacef en Benu zijn tevreden met de uitspraak. “Wij zijn blij dat er geen extra voorwaarden voor de overname zijn gesteld”, aldus woordvoerster Kim Assink. “Dat betekent dat we nu weer verder kunnen groeien.” Bron: RTZ-Z  ...

Lees Verder
Column Henk Pastoors: Een handje helpen
mrt20

Column Henk Pastoors: Een handje helpen

Het is 16 december 2014 als Bernard Muller, ALS-patiënt in de Oud-Katholieke Parochie in Amsterdam Wim van de Meeren van CZ, interviewt in het kader van de NieuweZorg-bijeenkomst met het thema Zingeving en Reflectie in de Zorg. Zelf heb ik nogal een zwak voor Wim, maar zeker ook voor Bernard,  die net als al die arme stakkers vroegtijdig opgehaald worden door de dood. Met een rondetafel over de financiering van experimentele geneesmiddelen en een Expertmeeting Ziekenhuisfarmacie in het voorjaar gaan we Bernard een handje helpen. Bestaande regelingen als compassionate use en named patient zijn beleidsmatig geregeld, maar niet als het in de praktijk om financiering gaat. In Nederland geven we 800 miljoen euro uit aan dure geneesmiddelen en de opvatting is dat dat in vijf jaar gaat verdubbelen. Ik weet wel dat die kolere aandoening ALS de hele zorgtop zover krijgt dat ze hun hoofd in een emmer ijs steekt. Erg warm word ik daar overigens niet van zo’n gehyped sentiment. Natuurlijk is ALS een ziekte die ons doet huiveren en appelleert aan een spontaan gevoel van compassie. Wij ‘bidden’ dat we zelf deze gifbeker nooit leeg hoeven drinken. Maar wat te doen met de 200 andere aandoeningen, waar blijkbaar geen seks op zit? Ook hier betreft het individuen, gezinnen waarin hetzelfde leed intens geleden wordt. Tijdens diezelfde bijeenkomst interviewde Rien Meijerink Louis Overgoor van Big Move Institute. Vrij vertaald was de strekking ‘dat een mens meer is dan zijn ziekte’. Zelf ben ik heel erg voor deze opvatting. Namelijk, het is niet anders, God heeft met zijn schepping een onaf product geleverd. Je kunt namelijk ook in Aleppo wonen, Palestijn zijn of als meisje in een bus in India zitten met 43 Indiërs die er zo hun eigen gebruiken op nahouden. Leed is willekeurig en we hebben allemaal met deze ongelijkheid te dealen. En zo zit je dan vlak voor Kerst in een kerk in Amsterdam als bestuursvoorzitter van CZ tegenover Bernard Muller. Wim zei het goed: “…wat ik ook zeg Bernard, ik sta met 5-0 achter.” Eigenlijk staan we allemaal met onze mond vol tanden, want het is de vraag of het niet een illusie is dat wij hier ooit beleidsmatig een sluitend antwoord op vinden. Alle debatten hierover in de Tweede Kamer ten spijt, ik geloof er niet in. De discussie over dure geneesmiddelen is er één van vele gezichten. Daarbij is het issue betaalbaarheid op zichzelf natuurlijk heel redelijk. Maar zij die de waarde van een mensenleven uitdrukken in geld, ontkennen de werkelijke betekenis van het leven. Waardigheid, samenhang en zingeving. Achmea kan nog 20 bijeenkomsten organiseren over dure geneesmiddelen. Er kunnen nog 50 goedkope...

Lees Verder
Moeten zorgverzekeraars aanbesteden?
jun25

Moeten zorgverzekeraars aanbesteden?

Breda – Is de zorgverzekeraar een publiekrechtelijke instelling? Daar draaide het om bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant bij een recent kort geding dat de Amerikaanse leverancier van hulpmiddelen Hollister tegen verzekeraar CZ had aangespannen. Een publiekrechtelijk instelling moet de Europese aanbestedingsregels volgen, conform de Aanbestedingswet uit 2012. In dit geval had CZ voor stomazorg niet een enkele aanbieder vanaf 2015 de order mogen gunnen, in plaats van de huidige zeventien leveranciers. Zo oordeelde de rechter. CZ gaat in beroep en de enkele gunning is van de baan. Volgens juristen zet deze uitspraak de verhoudingen in de zorginkoop op scherp. Wanneer zorgverzekeraars zich inderdaad moeten houden aan Europese aanbestedingsregels, maakt dat het inkoopbeleid transparanter. Maar het kan ook consequenties hebben voor de nieuwe afspraken rond vrije artsenkeuze, een in het leven te roepen budgetpolis en de inkoop op basis van...

Lees Verder