Column: Monogamie voor beginners
sep13

Column: Monogamie voor beginners

Sommige mensen gaan bijna ‘terloops’ vreemd. We waren vergeten dat we eigenlijk al verloofd waren. Dat betekent overigens niet dat we niet van onze geliefde houden. We denken simpelweg dat een goede relatie niet kapot kan. Maar zo is het niet, alles kan kapot. Zelfs het vertrouwen in apothekers, medisch specialisten en zeker in natuurartsen. Het is toch grappig dat het CV van de gemiddelde natuurarts niet veel verder komt dan zwemdiploma A. In de cultuur van natuurgenezers wordt er heel wat afgelogen. Volledig geschikt voor de politiek. Maar in de reguliere zorg, daar werken alleen maar nette mensen. Al moet ik bekennen dat ik onder mijn vrienden ook artsen heb, die in werktijd op Pokémons jagen en van één weet ik zelfs dat hij tijdens spreekuur porno kijkt. Je houdt je hart toch vast als je de eerstvolgende in zijn spreekkamer bent. Natuurartsen zeker, of misschien wel de meeste artsen, zijn volgens sommigen een gevaar voor de volksgezondheid. Voor het initiatief van Bart Meijman met Dappere Dokters wil ik overigens van ganser harte een uitzondering maken. Patiënten niet onnodig laten lijden – ten faveure van je bankrekening of je eigen angst voor de dood –  is een Lourdes-achtig streven. Mooi! Maar peterselie bij volle maan drie keer roosteren om vervolgens in te koken en dan via een infuus in te laten lopen. Leg wat mij betreft die idioten zelf op een rooster. Hoogste stand! En toch… ik heb compassie voor patiënten met angst voor de dood; hun ultieme afhankelijkheid en de hoop op een laatste ontsnappingsroute. Maar eerlijk is eerlijk, die hoop is vaak hetzelfde als Sinterklaas vieren terwijl we allemaal weten dat hij niet bestaat. Hier in Amsterdam komt ook nog een ander fenomeen voor. Dames met varkenslippen en tieten als luchtbedden. Ik geloof dat dat een geslaagde behandeling wordt genoemd. Iedere fantasie aan welke vorm van seks ontgaat mij volledig. Ik vind het monsters die je een midweek naar Aleppo zou moeten sturen. Dan tuiten hun lippen wel anders… als dat dan medisch gezien nog kan. Nu is dit natuurlijk allemaal vuilspuiterij van mij. Liever heb ik het over het boek van relatietherapeute Esther Perel. Ze stelt dat de meeste mensen naar zekerheid, vertrouwen en langdurige verbinding in een liefdesrelatie verlangen. Deze waarden kunnen privé dan weleens op de proef worden gesteld, maar in de relatie tot je huisarts en apotheker is het olympisch goud. De kern van deze waarde ligt in de opvatting van Machteld Hubert over haar visie op positieve gezondheid. Afstand nemen van protocolgeneeskunde en Excel-praktijkvoering. Want of je nu arts of apotheker bent wie die patiënt niet kan zien als een uniek...

Lees Verder
Gezocht: Dappere dokters en apothekers
sep13

Gezocht: Dappere dokters en apothekers

De maatschappij heeft behoefte aan dappere dokters en dappere apothekers. Dappere zorgverleners die gaan voor optimale zorg en niet voor het maximale. De beweging gaat voor patiëntgerichtheid, effectiviteit, veiligheid én doelmatigheid. En is kritisch op het eigen handelen: moet ik niet stoppen met de behandeling? Hoe initiatiefnemer van de Dappere Dokters huisarts Bart Meijman een einde wil maken aan overbehandeling, overdiagnostiek, verspilling en futiele zorg. Ze noemen zich dappere dokters. Maar het zouden net zo goed dappere fysiotherapeuten of dappere apothekers kunnen zijn. Voor een dappere zorgverlener is de persoon van de patiënt belangrijker dan de indicatie. De dappere zorgverlener gaat op zoek naar de gunstigste zorg voor de patiënt, gaat in gesprek met de patiënt over wat nu de optimale zorg is. Het zijn zorgverleners met betrokkenheid, die open staan voor de eigen verantwoordelijkheid van die patiënt. Dappere zorgverleners zijn geen solisten, maar zoeken juist de samenwerking met andere zorgverleners op. Met als doel vergroten van de patiëntgerichtheid, effectiviteit, veiligheid én doelmatigheid. De dappere zorgverlener is kritisch op zichzelf: zijn mijn standpunten nog de juiste, doet mijn beroepsgroep de goede dingen en hoe gaan we om met onze maatschappelijke verantwoordelijkheden? En de zorgverlener met lef laat zich aanspreken op zijn professionaliteit en durft ook anderen aan te spreken. Bovenstaande een utopie? Niet voor de grondlegger van de beweging Optimale zorg, dappere dokters, huisarts Bart Meijman. Hij was ook voorzitter van de huisartsenkring Amsterdam. Hij kwam in het geweer tegen de doorgeschoten behandeling die slecht zijn voor de patiënt en de kosten in de zorg opdrijven. Nog meer regelgeving en nog meer bezuinigingen, dat is verkeerde weg, volgens Meijman. Sinds 2010 organiseert de voormalig voorzitter van Artsen Zonder Grenzen een reeks van debatten over de veranderingen in de zorg. Het was verkiezingstijd en de politiek toonde interesse. In korte tijd waren Ab Klink (voormalig minister van VWS en nu lid van de raad van bestuur van zorgverzekeraar VGZ), Marcel Levi (internist en topman van het Academisch Medisch Centrum) en Henriette van der Horst (hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de VUmc) betrokken bij het initiatief. Hoe kunnen we zorgen voor zuinige en zinnige zorg? Wat is de kern van het probleem in de zorg? “Perverse prikkels leiden tot overbehandeling, overdiagnostiek, verspilling en futiele zorg. De zorg staat er bol van. Met als gevolg dat patiënten onnodige behandelingen krijgen met alle gevolgen van dien. In de zorg gaat vaak veel geld naar high tech, die niets toevoegt aan het welzijn van de patiënt. Tegelijkertijd bezuinigen we om financiële redenen op goede zorg voor kwetsbare ouderen bijvoorbeeld in verpleeghuizen. Ook richten we ons te veel op het behalen van het maximum terwijl het moet...

Lees Verder