De nieuwe declaratiestandaard: wat kunt u verwachten?
jul03

De nieuwe declaratiestandaard: wat kunt u verwachten?

Sinds 1 juli 2015 declareren apothekers volgens de nieuwe declaratiestandaard. De nieuwe standaard gaat gepaard met diverse veranderingen in het declaratieverkeer tussen apotheker, zorgverzekeraar én cliënt. 17 juni 2015 vond er een bijeenkomst over plaats bij Clearing House Apothekers (CHA) in Den Haag. ‘Ik kan me voorstellen dat zorgverzekeraars deze nieuwe declaratiestandaard willen, maar wat levert het de apothekers op? Voor hen betekent het vooral veel administratielast.’ Het is een vraag van een apotheker uit de zaal, aan het eind van de plenaire bijeenkomst over de nieuwe declaratiestandaard voor apothekers, 17 juni 2015, ten kantore van Clearing House Apothekers (CHA) in Den Haag. De bijeenkomst was georganiseerd door CHA, en bedoeld voor apothekers, ketens, hulpmiddelenleveranciers en zorgverzekeraars. Daarnaast waren er vertegenwoordigers van de twee grootste AIS (apotheekinformatiesysteem)-leveranciers, Anne-Marie Broekhuisen-Speekenbrink van PharmaPartners en Peter Gebben van CGM. Zij organiseerden na afloop van de plenaire bijeenkomst twee parallelsessies voor apothekers. Daarin bespraken ze hoe hun AIS de wijzigingen in de nieuwe standaard gaan opvangen. Koos Augustijn, business analist van CHA en gespreksleider tijdens de plenaire bijeenkomst, ziet ook voordelen van de nieuwe standaard voor de apothekers. ‘Het leidt tot meer transparantie in het declaratieverkeer tussen apotheker en zorgverzekeraars. Bijvoorbeeld doordat het aantal facturen sterk zal verminderen. Stuurde je als apotheker voorheen 120 facturen naar de zorgverzekeraar, dat zijn er straks 40. Dat betekent minder risico op vergeten facturen. Het komt nu nog wel eens voor dat apothekers vergeten om hun farmaceutische prestaties te declareren. Als je minder facturen hebt, zal je dat eerder opvallen. Des te meer omdat alle verrichtingen en geleverde middelen voortaan in één factuur zijn opgenomen.’ Betere retourinformatie Want dat is een belangrijke verandering in de nieuwe declaratiestandaard. Voortaan moeten het geneesmiddel, het tarief terhandstelling eerste uitgifte (EU) en verrichtingen zoals het Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel (BNG) in één gezamenlijke factuur worden aangeleverd. ‘De factuur bestaat daarmee uit drie declaratieregels: een regel voor het verstrekte middel, voor de EU en voor de BNG. De kosten van de drie regels staan ook apart vermeld. En de drie regels krijgen allemaal hetzelfde koppelnummer. Ze vormen samen één setje.’ De relatie tussen BNG en nieuw geneesmiddel wordt daarmee in één oogopslag duidelijk, vervolgt Augustijn. ‘Dat is een aanzienlijke verbetering, want bij de oude standaard wist de zorgverzekeraar niet altijd welk BNG bij welk geneesmiddel hoorde. Dat leidde wel eens tot discussies tussen zorgverzekeraar en apotheker.’ Prijscorrecties in de retourinformatie van de zorgverzekeraar zijn voortaan apart gespecificeerd. ‘Je hoeft als apotheker niet langer te gissen of de prijscorrectie gaat over de terhandstelling of het geneesmiddel. Dat was voorheen wel zo. Je krijgt als apotheker dus transparante retourinformatie. Tegelijkertijd is er wel afgesproken dat...

Lees Verder