Verlenging subsidie voor dienstapotheken
okt24

Verlenging subsidie voor dienstapotheken

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verlengt voor 2018 de subsidieregeling voor apotheken, die ’s avonds, ’s nachts en in het weekend farmaceutische spoedzorg leveren. De tijdelijke subsidieregeling kent dezelfde voorwaarden als in 2016 en 2017. VWS benadrukt overigens dat verlenging voor 2019 niet voor de hand ligt. Met de regeling wil de minister te hoge eigen betalingen van patiënten aan farmaceutische spoedzorg voorkomen. Zorgverzekeraars kopen farmaceutische spoedzorg in tegen een kostendekkende vergoeding. In dunbevolkte gebieden worden echter vaak minder recepten verstrekt en zijn de kosten daardoor per recept hoger. Omdat de kosten onder het eigen risico vallen, kan dit leiden tot hoge eigen betalingen, met als mogelijk gevolg het mijden van zorg. De subsidieregeling zorgt ervoor dat farmaceutische spoedzorg de patiënt per terhandstelling niet meer kost dan € 45,00. Voorwaarden subsidie
 Dienstapotheken komen in aanmerking voor subsidie voor farmaceutische spoedzorg als de kosten voor de patiënt in 2017 hoger zijn dan € 45,00 per terhandstelling. Let op: dit bedrag is inclusief btw. Dus als het tarief voor de terhandstelling in de farmaceutische spoedzorg uitkomt boven de € 42,45 exclusief btw, kan subsidie worden aangevraagd. De subsidie is gebaseerd op de begroting voor 2018. Als er nieuwe gegevens beschikbaar komen, kan de subsidie gedurende het jaar worden herijkt. Een nacalculatie van het subsidiebedrag volgt in 2019, zodra de daadwerkelijk gerealiseerde jaarcijfers 2018 bekend zijn. Aanleveren documentatie
 Om het juiste bedrag van subsidie te bepalen, verzoekt het ministerie van VWS apothekers om vóór 15 november 2017 documentatie aan te leveren. Voor vragen kunnen apothekers contact opnemen met de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (070-340 55 55, keuze VWS),  VWSsubsidies@minvws.nl, of met afdeling GMT Marjolein Höfkens,  m.hofkens@minvws.nl. Per 2019 geen subsidie meer
VWS wil komend jaar met apotheken en zorgverzekeraars komen tot maatwerk, zodat de eigen betalingen voor patiënten vanaf 2019 beperkt blijven, dus zonder subsidieregeling. Onder redactie van: Gerda van Beek Bron:...

Lees Verder
Trek ANW-tarief gelijk
aug27

Trek ANW-tarief gelijk

Ook de Tweede Kamerleden Hanke Bruins Slot (CDA) en Pia Dijkstra (D66) hebben nu vragen gesteld aan de minister van VWS over de hoge tarieven in dienstapotheken. Inmiddels pleiten Chris Oomen van zorgverzekeraar DSW, zorgverzekeraar CZ en de KNMP voor een uniform ANW-tarief tijdens de avond-, nacht- en weekenddienst. Bruins Slot en Dijkstra reageren op het bericht in diverse media over het hoge ANW-tarief in de Hoeksche Waard, onder de rook van Rotterdam, waar de prijzen (max. € 80,-) een veelvoud zijn van het tarief in de havenstad (min. € 10,-). ‘Klopt het dat de grote prijsverschillen per receptregel bij dienstapotheken in de nacht en het weekend het gevolg zijn van de wijze van financiering die in 2014 is ingevoerd (het representatiemodel)?’ En: ‘Ziet u het risico dat patiënten zorg zullen mijden vanwege de veel te hoge kosten voor spoedmedicatie, met alle gevolgen van dien?’ Voorts: ‘Deelt u de mening dat patiënten in spoedsituaties geen reële keuze in apotheker hebben, vanwege de spoedsituatie en aangezien de patiënt vaak door de zorgverzekeraar gecontracteerde zorg bij de dienstapotheek in de eigen regio moet afnemen?’ Farmaceutische spoedzorg De Kamerleden wijzen op de kans dat de nachtapotheek in de Hoeksche Waard wordt gesloten, terwijl minister Edith Schippers van VWS nog dit jaar het voornemen heeft uitgesproken om een oplossing te vinden voor de farmaceutische spoedzorg in krimpgebieden. Ze vragen of de minister bereid is om de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te vragen om samen met zorgverzekeraars tot een landelijke ANW-tarief te komen voor de extra kosten per receptregel bij dienstapotheken in de nacht en in het weekend. Dichtbevolkt helpt dunbevolkt Bestuursvoorzitter Chris Oomen laat via Radio Rijnmond weten dat hij het niet eerlijk vindt dat mensen in dunbevolkte gebieden een hogere rekening krijgen voor een spoedrecept. Nu wordt de kosten van de dienstapotheek gedeeld door het aantal receptregels, terwijl het risico ook landelijk kan worden verrekend met bijvoorbeeld een voor iedereen gelijk ANW-tarief van € 30 per recept. Dan betalen de verzekerden in Rotterdam mee aan de medische spoedzorg in de dunbevolkte Hoeksche Waard. Alternatieven voor klassieke nachtapotheek Ook KNMP alsmede zorgverzekeraar CZ pleiten voor uniforme tarieven, vast te stellen door de NZa. Intussen experimenteert CZ in dunbevolkte gebieden in Zeeland al met alternatieven voor de klassieke nachtapotheek. Het gaat dan om een uitgifteautomaat voor medicijnen of een taxi die de pillen thuis brengt. Dat is goedkoper dan de hele nacht een apotheek openhouden voor drie patiënten. Tekst: Kees Kommer...

Lees Verder
Regionale financiering dienstapotheek?
jan24

Regionale financiering dienstapotheek?

De DagNacht apotheek in Alphen aan den Rijn is voortaan ’s nachts gesloten. Dienstapotheek Etten-Leur maakt mogelijk een doorstart. Dat Lelystad sinds 1 januari geen nachtapotheek meer heeft, roept Kamervragen op. Drie berichten in januari 2014 over de dienstapotheek. Is er een oplossing? Waar moeten patiënten in Alphen aan den Rijn, Etten-Leur en Lelystad ‘s nacht voor hun medicatie naartoe? Alphenaren zijn dan aangewezen op het Leids Universitair Medisch Centrum. In Etten-Leur moet men uitwijken naar Breda of Roosendaal, terwijl in Flevoland de tocht naar het ziekenhuis in Almere gemaakt moet worden. Het levert de nodige commotie op! Al in december 2012 stuurde de Stichting Dienstapotheken Nederland een brandbrief naar minister Edith Schippers. De gecontracteerde tarieven voor dienstverlening zouden onvoldoende zijn om kostendekkend de farmaceutische spoedzorg te kunnen leveren. Nu zijn er Kamervragen van het SP-kamerlid Henk van Gerven. Na het faillissement in Etten-Leur hoopt apotheker Hans Jansen de hobbels voor een doorstart weg te nemen en de klagende patiënten tegemoet te kunnen komen. Politieke partijen, zoals de PvdA in Lelystad, roepen op om nachtapotheken open te houden. Zijn er kansen op overleving voor de nachtapotheek? Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Stichting Dienstapotheken Nederland (SDN) hebben plannen geformuleerd voor een nieuw financieringsmodel van dienstapotheken. Dit model gaat uit van regionale financiering van de dienstenstructuur. Daarom hoeven reguliere apotheken niet langer via contributies de dienstapotheken te financieren. Wel dienen ze afspraken te maken over gegevensuitwisseling en de samenwerking met dienstapotheken. Gebeurt dit in overleg met de zorgverzekeraars? In overleg met de dominante zorgverzekeraar plus één andere zorgverzekeraar wordt via een ‘open-boek-methode’ een begroting ingediend. Aan de hand daarvan wordt een tarief berekend per receptregel. Alle andere zorgverzekeraars houden dit tarief aan. Voor 24-uursapotheken wordt bij het maken van de begroting onderscheid gemaakt tussen kosten en opbrengsten tijdens de reguliere openingstijden en tijdens de ANZ-periode. Zorgverzekeraars zijn of gaan met de apothekers of hun vertegenwoordigers in de regio in gesprek om de toegankelijkheid van de farmaceutische spoedzorg in 2014 te...

Lees Verder