Wisselend resultaat bij inzet prijsverlaging geneesmiddelen
jun13

Wisselend resultaat bij inzet prijsverlaging geneesmiddelen

Minister Edith Schippers (VWS) is het na intensieve onderhandelingen met de leveranciers van pertuzumab en pembrolizumab eens geworden over de prijs. Hierdoor kunnen de middelen worden vergoed uit het basispakket. Dat geldt helaas niet over het medicijn Orkambi, voor behandeling van een specifiek type van cystische fibrose. Pertuzumab (merknaam: Perjeta) is bedoeld voor de behandeling van borstkanker. Dit middel wordt sinds 2013 vergoed vanuit het basispakket voor de behandeling van borstkanker. Nu financiële afspraken zijn gemaakt, zijn patiënten verzekerd van een blijvende vergoeding van dit middel. Pembrolizumab (merknaam: Keytruda) was al wel via het basispakket beschikbaar voor de behandeling van huidkanker. Maar voor longkanker en Hodgkin-lymfoom was dit vanwege de hoge prijs en de mogelijk grote impact op het zorgbudget in de zogenaamde ‘pakketsluis’ geplaatst. Pembrolizumab werd dus voor deze behandelingen vooralsnog niet vergoed. Gedurende de sluisperiode heeft minister Schippers met de leverancier onderhandeld over een prijsverlaging. Dankzij de prijsafspraak wordt het middel vanaf 1 juli 2017 vergoed voor de start- en vervolgbehandeling van longkanker, klassiek Hodgkin-lymfoom en alle andere (toekomstige) bewezen effectieve indicaties waarvoor pembrolizumab beschikbaar komt. Goede deal
 Het ministerie bracht deze week een persbericht uit over het positieve onderhandelingsresultaat van beide middelen. ‘Het is goed dat deze leveranciers hun verantwoordelijkheid hebben genomen en deze middelen nu tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs aanbieden ‘  aldus Schippers. ‘Alleen zo kunnen we dure geneesmiddelen beschikbaar maken en houden voor alle patiënten.’ Geen deal 
 De gesprekken over een deal met fabrikant Vertex Pharmaceuticals over het peperdure medicijn Orkambi zijn echter stukgelopen, zo meldt het AD. Nederland en België hebben samen geprobeerd een lagere prijs te bedingen, maar tevergeefs. Als dit middel in de basisverzekering wordt vergoed voor de circa 750 patiënten in ons land, zou dat op dit moment neerkomen op minstens 84 miljoen euro hogere zorgkosten per jaar. Het Zorginstituut had al geadviseerd om Orkambi niet te vergoeden zonder forse onderhandelingen over de prijs, die 82 procent lager zou moeten. Daarnaast zou het middel volgens de expert beperkt effectief zijn en lang niet bij iedereen werken. Een ruime Kamermeerderheid dringt er bij minister Schippers op aan een ultieme poging te doen om alsnog een deal te sluiten met de Amerikaanse fabrikant. Binnenkort komen patiëntenorganisaties op het ministerie praten over de ontstane impasse. Onder redactie van: Gerda van...

Lees Verder
Kamerbrief over stand van zaken werkgroep geneesmiddelentekorten
dec19

Kamerbrief over stand van zaken werkgroep geneesmiddelentekorten

Minister Schippers heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de inzet van de werkgroep geneesmiddelentekort. Daarin zijn fabrikanten, apothekers, groothandelaren, medisch specialisten, patiënten, CBG, IGZ en VWS vertegenwoordigd. Ze vermeldt dat de samenwerking in de werkgroep reeds vruchten afwerpt. Als voorbeeld noemt ze de inzet voor het geneesmiddel sulfasalazine. Door grondstofproblemen kon een aantal generieke aanbieders van sulfasalazine niet leveren. Partijen in de werkgroep geneesmiddelentekorten hebben  in nauw contact met de fabrikanten gezocht naar een oplossing. Groothandelaren hebben de voorraad in de markt plus de noodvoorraad van Pfizer gedoseerd uitgeleverd aan apotheken, terwijl Pfizer de productie opschaalde. Inmiddels is er weer voldoende nieuwe voorraad. Meldpunt en routekaart
 De werkgroep is bezig met een aantal maatregelen die geneesmiddelentekorten moeten voorkomen of zo goed mogelijk moeten opvangen. Waaronder de opzet van een meldpunt per 1 januari a.s. waar fabrikanten situaties kunnen melden die mogelijk leiden tot een tekort. Op basis van een ‘routekaart’ wordt per casus bekeken welke oplossingsroute de meest aangewezene is en welke partijen daarbij betrokken moeten zijn. Tijdelijke handelsvergunning
 Het CBG heeft de mogelijkheden verkend van een tijdelijke handelsvergunning bij geneesmiddelentekorten. Deze handelsvergunning zonder aanvraag biedt een extra mogelijkheid om tekorten op te vangen of te voorkomen. Hierbij treedt, op verzoek van het CBG, een firma als handelsvergunninghouder op en brengt een geneesmiddel dat is toegelaten in een andere EU-lidstaat, op de Nederlandse markt. Het CBG heeft hierover bericht op haar website en in haar nieuwsbrief. Andere oplossingen die het CBG kan inzetten om een tekort te voorkomen, zijn een versnelde wederzijdse erkenningsprocedure (MRP), een parallelhandelsvergunning of een wijziging in het bestaande dossier van een handelsvergunning. Vergoeding niet geregistreerde geneesmiddelen 
 Schippers meldt dat er een algemene maatregel van bestuur (amvb) wordt voorbereid waardoor onder strikte voorwaarden geïmporteerde, niet in Nederland geregistreerde, extramurale geneesmiddelen uit de zorgverzekering kunnen worden vergoed bij bepaalde geneesmiddeltekorten. Daartoe worden twee vergoedingsgronden in het leven geroepen. De eerste betreft geneesmiddelen waarvoor het CBG om volksgezondheidsredenen een vergunning heeft gegeven voor de import. De tweede vergoedingsgrond betreft geneesmiddelen die op verzoek van een arts met toestemming van de IGZ in Nederland in de handel worden gebracht. Begin 2017 vindt de internetconsultatie plaats van het concept van de amvb. Verhoging boetes De Beleidsregels bestuurlijke boete laat Schippers in twee stappen aanpassen. De beboetbaarheid van voorschriften in de Geneesmiddelenwet t.a.v. de beschikbaarheid van geneesmiddelen wordt verhoogd van € 45.000 euro naar € 150.000. En het algemene boetemaximum in Geneesmiddelenwet gaat omhoog van € 450.000 euro naar € 820.000. Geen substitutielijst
 Schippers wijst het voorstel van de CDA af om een kritieke geneesmiddelenlijst op te stellen met als eerste stap een Subsitutielijst. Ze stelt dat...

Lees Verder
Column: Standbeeld voor Edith Schippers
jun15

Column: Standbeeld voor Edith Schippers

Ik moet je wat vertellen, Niels. Over 9 maanden gaat het weer gebeuren! Zet nu maar alvast in je agenda: 15 maart 2017. Tot die tijd moet er nog veel gebeuren. Dat is inderdaad groot nieuws! Gefeliciteerd, Bas! Weet je al wat het gaat worden? Een jongen of een meisje? Of misschien wel beiden? En heb je al een naam? En inderdaad, een volle agenda dus de komende 9 maanden. Ik geloof dat je me weer eens niet begrijpt, Niels. Over 9 maanden zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat betekent een nieuw kabinet, een nieuwe minister op VWS en nieuw beleid. Minister Schippers heeft nog 9 maanden de tijd om een aantal zaken te regelen. Zodat ze met opgeheven hoofd, een tevreden gevoel en een glimlach op het gezicht het ministerie van VWS kan verlaten. Nu begrijp ik je wel, Bas. Op die dag wordt dan ook een standbeeld van Schippers op het Alexanderplein in Den Haag onthuld: deze minister heeft de laatste maanden van haar periode de positie van de apotheker als De Farmacospecialist verankerd. Misschien dat ZN-voorman André Rouvoet het beeld kan onthullen. Samen met Ab Klink, zorgman van zorgverzekeraar VGZ en voorganger van Schippers. En dat apothekers, zorgverzekeraars en overheid elkaar dan diep in de ogen kijken: het was moeilijk, maar er was vertrouwen. En dat hebben we toch maar mooi samen gedaan allemaal. Zonder dollen, Niels, alle stakeholders onderschrijven het belang en de meerwaarde van de apotheker. Hoogleraren, huisartsen, belangenorganisaties, patiëntenverenigingen, jonge apothekers, softwarehuizen, ga maar door. Iedereen is klaar voor de implementatie van de apotheker 2.0. Nu is het aan de overheid en de zorgverzekeraars om de toegevoegde waarde van de apotheker ook echt te verankeren in wetgeving en contracten. Ik begrijp je enthousiasme, Bas. Helaas gaat dat de komende negen maanden niet meer gebeuren. De zorgverzekeraars hebben immers net hun strategisch inkoopbeleid vastgesteld voor 2017 en daar staat helaas weinig concreets in over dat de positie van de apotheker eens goed neerzet wordt als onmisbare zorgverlener. Dat wordt dus 2018 op z’n vroegst. En minister Schippers heeft zich gestort op het dossier dure geneesmiddelen. Daarop wil ze winst halen. Bovendien is de zomervakantie al bijna begonnen en gaat ook Schippers campagne voeren. Dan is het ministerie als het ware gesloten. Misschien kunnen we dan al wel een nieuw ontwerp voor een standbeeld van een minister maken die de farmacie tegen die tijd wel op de kaart heeft gezet? Gaan we dat in 2021 onthullen, Niels. Goed plan, Bas. Je kan met zoiets nooit te vroeg beginnen. Bastiaan Witvliet, hoofdredacteur FarmaMagazine Niels van Haarlem, redacteur FarmaMagazine  ...

Lees Verder
Nieuwe visie op geneesmiddelen
feb01

Nieuwe visie op geneesmiddelen

Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten. Dat is de boodschap uit de brief die minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), mede namens het kabinet, vorige week naar de Twee Kamer stuurde met haar visie op geneesmiddelen. Geneesmiddelen zijn onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg. Aan het betaalbaar houden dragen zorgverzekeraars en zorgverleners al bij, nu is het de beurt aan fabrikanten van geneesmiddelen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Schippers ingestemd met een radicale koerswijziging in het geneesmiddelenbeleid. Patiënten moeten sneller toegang hebben tot nieuwe, baanbrekende geneesmiddelen, maar wel tegen aanvaardbare prijzen. “Dat kan alleen als we de discussie openen over zaken die tot nog toe onbespreekbaar waren, zoals de machtspositie van de farmaceutische industrie”, aldus Schippers in het persbericht van VWS. Ongekend duur De innovatieve geneesmiddelen die op dit moment op de markt komen, zijn van een geheel andere orde dan veel nieuwe geneesmiddelen die de afgelopen decennia op de markt kwamen, zo valt in de brief te lezen. Het gaat nu steeds vaker om complexe medicijnen voor kanker en om nieuwe geneesmiddelen voor kleine groepen ernstig zieke patiënten, die mogelijk de kwaliteit van leven spectaculair kunnen verbeteren en zelfs mensen kunnen genezen. Deze geneesmiddelen zijn ongekend duur, soms wel tot 500.000 euro per patiënt per jaar. De komst van deze medicijnen dreigt daarmee te leiden tot onbetaalbare zorg en zal ten koste gaan van de zorg voor andere patiënten. Flexibelere toegangsregels Bovendien eisen de huidige toelatingsregels dat de werkzaamheid en de meerwaarde van een nieuw middel bij grote groepen patiënten is onderzocht. Dat is bij geneesmiddelen die voor heel kleine groepen patiënten worden ontwikkeld, een probleem. Om patiënten toch sneller toegang te kunnen geven tot deze geneesmiddelen, wil het kabinet in Europees verband de toelatingsregels voor veelbelovende producten flexibeler maken, zonder dat de veiligheid in het geding komt. Systeem is niet houdbaar Edith Schippers schrijft voorts dat het de afgelopen drie jaar door prijsonderhandelingen met verschillende fabrikanten is gelukt om innovatieve medicijnen toegankelijk te maken voor Nederlandse patiënten. De nieuwe geneesmiddelen volgen elkaar echter zo snel op, dat het kabinet de kern van het probleem wil aanpakken: “Het huidige systeem is niet houdbaar en moet veranderen. Niet alleen in het belang van patiënten, artsen en premiebetalers, maar ook in het belang van de industrie zelf. Als wij hun producten niet meer kunnen betalen, houdt het voor hen ook op.” Te veel bescherming Het kabinet richt zich onder meer op de vele regelingen in Europa die de farmaceutische industrie beschermen. Het gaat om maatregelen die ooit bedoeld waren om innovatie te stimuleren, maar die nu vooral door de...

Lees Verder
Schippers neemt regie op markt diabeteshulpmiddelen
dec15

Schippers neemt regie op markt diabeteshulpmiddelen

Diabetesvereniging Nederland (DVN) meldt dat minister Edith Schippers (VWS) heeft besloten een Bestuurlijk Overleg te starten over diabeteshulpmiddelen. Hierin gaan alle betrokken partijen een oplossing zoeken, onder regie van de minister. Het overleg zal half januari plaatsvinden. De kern van de problemen op de markt voor diabeteshulpmiddelen is volgens DVN dat de keuze voor bijvoorbeeld bloedglucosemeters steeds vaker wordt gemaakt door zorgverzekeraars, leveranciers en apothekers. Terwijl Diabetesvereniging Nederland de keuze voor het juiste hulpmiddel als een zaak van zorgverlener en patiënt beschouwt. Niet-passende hulpmiddelen vergroten de kansen op ernstige complicaties aanzienlijk, stelt DVN. Het gaat om geld De oorzaken van de problemen zijn financieel, zo heeft DVN geconcludeerd. Zorgverzekeraars willen minder betalen voor deze diabeteshulpmiddelen en apothekers en leveranciers willen voldoende blijven verdienen. De diabetespatiënt trekt dus aan het kortste eind, en de zorgverlener kijkt machteloos toe. Overigens spelen dezelfde problemen binnen de stoma- en incontinentiezorg. Pas op de plaats Diabetesvereniging Nederland heeft in diverse media het woord gevoerd over deze problemen. Eerder zijn de zorgen hierover al geuit bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), terwijl er ook in de Tweede Kamer over gesproken is. DVN zegt verheugd te zijn over deze stap van het ministerie. “Het is duidelijk dat zorgverzekeraars, leveranciers en de industrie er met elkaar niet uitkomen. De patiënt is dan de dupe. Wij verwachten dat de bemoeienis van de minister een oplossing zal forceren”, zegt directeur Olof King. Intussen moeten zorgverzekeraars nu even pas op de plaats moeten maken met hun bezuinigingsdrift, is de aanbeveling van de vereniging. “Als besparingen leiden tot gezondheidsrisico’s voor de patiënt, dan schiet je je doel voorbij. We roepen zorgverzekeraars dan ook op eerst de uitkomsten van het overleg met het ministerie afwachten.” Onder redactie van: Kees Kommer  ...

Lees Verder
Schippers: ‘hard op principe, zacht op proces’
nov03

Schippers: ‘hard op principe, zacht op proces’

“Ik voel mij niet thuis bij een dergelijke benadering, laat staan bij een absolute vorm voor kosteneffectiviteit als basis voor een besluit of een behandeling of een nieuw duur geneesmiddel al dan iet tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet behoort,” zo laat minister Edith Schippers de Tweede Kamer weten. Zij schrift in haar reactie op het rapport van het Zorginstituut Nederland over ‘Kosteneffectiviteit in de praktijk’ dat zij ernaar streeft “nieuwe geneesmiddelen en innovatieve behandelingen beschikbaar te maken voor de patiënt tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs en binnen houdbare zorguitgaven, ook op de lange termijn.” Niet één afkappunt In dat rapport van 1 juli jl. wijst het Zorginstituut op de problemen om goed inzicht te krijgen in de kosteneffectiviteit; het hanteert een breder palet aan referentiewaarden in plaats van één afkappunt en stelt uitdrukkelijk dat kosteneffectiviteit een relatief criterium is dat afgewogen moet worden tegen andere criteria, bijvoorbeeld omdat sprake is van een zeldzame aandoening of een weesgeneesmiddel, of omdat een bepaalde aandoening risico’s voor de volksgezondheid met zich brengt. In dit verband geeft kosteneffectiviteit van een medische behandeling aan wat de kosten en effecten van de ene behandeling zijn ten opzichte van de kosten en effecten van een alternatieve behandeling. Bij nieuwe dure geneesmiddelen of andere dure innovaties is er niet altijd een goede alternatieve behandeling om hetzelfde behandelresultaat te behalen. De kosteneffectiviteit wordt dan vastgesteld ten opzichte van de huidige standaardtherapie. Doelmatigheidsonderzoek De centrale boodschap van het rapport aan de zorg en de samenleving is volgens Schippers ‘hard op principe, zacht op proces’. Ze onderschrijft dat het inderdaad gewenst is om meer inzicht te krijgen in kosteneffectiviteit, met name bij zorg waarvoor alternatieve behandelingen bestaan. Niet om op basis daarvan automatisch beslissingen te nemen over het pakket, maar vanwege de signalerende functie van een dergelijk inzicht voor de verantwoordelijke partijen. Ze wijst op de rol van de overheid daarin, waarbij ze het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek noemt dat in de vervolgperiode 2016 tot en met 2018 nog eens met 37 miljoen euro wordt ondersteund. Afwegingskader Hiernaast is het bij het pakketbeheer van de extramurale geneesmiddelen sinds 2005 verplicht om gegevens over kosteneffectiviteit van innovatieve geneesmiddelen aan te leveren bij het Zorginstituut. De uitkomsten van dit onderzoek naar kosteneffectiviteit hebben volgens Edith Schippers in bepaalde gevallen geleid tot het treffen van extra waarborgen voor gepast gebruik en prijsonderhandelingen. De komende maanden zal het Zorginstituut nader uitwerken hoe het specifiek bij pakketbeheer met kosteneffectiviteit wil omgaan. Samen met veldpartijen zal het Zorginstituut een afwegingskader uitwerken waarin de verschillende criteria in onderlinge afweging tot hun recht kunnen komen. Maatschappelijk debat Het is volgens de minister nu nog te vroeg voor het wettelijk...

Lees Verder
Schippers’ oproep in de Chinese havenstad Dalian
sep15

Schippers’ oproep in de Chinese havenstad Dalian

Minister Edith Schippers (VWS) heeft in de Chinese havenstad Dalian de farmaceutische industrie opgeroepen de kostenopbouw van dure geneesmiddelen te verhelderen. Dure medicijnen leggen een steeds groter beslag op het geld dat voor zorg beschikbaar is. Tegelijk erkent ze dat de doorlooptijd tussen innovatie en opname van een medicijn in het verzekeringspakket erg lang is. Schippers deed haar oproep voor een internationaal gehoor van vertegenwoordigers van bedrijfsleven, wetenschap en politici tijdens het World Economic Forum waarvoor ze als spreker was uitgenodigd. Ze sprak in Dalian op vier sessie. “Op dit moment vinden er spectaculaire en veelbelovende ontwikkelingen plaats op het gebied van medicijnen. Geneesmiddelen worden steeds meer gericht ontwikkeld op de specifieke situatie van een individuele patiënt. Omdat het dan om kleine aantallen patiënten gaat, zijn de kosten hiervan zeer hoog. Onduidelijk is echter hoe die kosten zijn opgebouwd.” Snel begin mee maken Omdat de samenleving deze kosten moet opbrengen – in Nederland via de zorgpremie – vindt Schippers dat diezelfde samenleving het recht heeft te weten waar het geld heen gaat. De minister toont begrip voor de bezwaren van de industrie tegen regelgeving die voor vertraging van het beschikbaar komen van geneesmiddelen zorgt. “Dit veranderen we niet zomaar, het zal stap voor stap gaan, maar we moeten er nu een begin mee maken.” Wanneer Nederland in de eerste helft van 2016 voorzitter van de Europese Unie is, heeft dit onderwerp voor Schippers hoge prioriteit. Zij is al begonnen om met landen als België en Luxemburg gezamenlijk prijsonderhandelingen te voeren, omdat deze landen samen meer patiënten vertegenwoordigen en daardoor een sterkere onderhandelingspositie hebben. Belangstelling voor gemengde Nederlandse zorgstelsel Ander groot thema op het World Economic Forum in Dalian was de verwachting dat in 2022 wereldwijd de helft van de zorguitgaven voor rekening van de ‘opkomende economieën’ komt. Belangrijk voor die landen is dat zij in de ontwikkeling van hun zorgstelsels bepaalde fases kunnen overslaan, om zo verspilling van tijd en geld te voorkomen. Internationaal – waaronder in China zelf – is veel belangstelling voor het gemengde Nederlandse zorgstelsel van private instellingen en publieke randvoorwaarden, zo heeft Edith Schippers kunnen vaststellen. Die wereldwijde belangstelling wordt gevoed door het feit dat Nederland erin slaagt kostenbeheersing te combineren met kwaliteitsverhoging en hogere patiënttevredenheid. In 2014 heeft Nederland twee miljard minder aan zorg uitgegeven dan begroot en in de European Consumer Health Index bekleedt Nederland al jaren een koppositie. Onder redactie van Kees Kommer...

Lees Verder
Schippers wil ANW-prijsverschillen verkleinen
sep07

Schippers wil ANW-prijsverschillen verkleinen

Minister Edith Schippers (VWS) geeft in antwoord op Kamervragen aan dat zij de forse prijsverschillen voor Avond, Nacht en Weekend dienstverlening in de farmacie een probleem vindt. Iedere patiënt moet gelijke toegang tot de zorg hebben. Ze is hierover met de NZa in gesprek gegaan en het probleem moet in 2016 zijn opgelost. De vragen werden in augustus gesteld door de Tweede Kamerleden Van Dijk en Bouwmeester (PvdA), Bruins Slot (CDA) en Dijkstra (D66), na publicaties in landelijke media over veel hogere prijzen voor farmaceutische dienstverlening in dunbevolkte gebieden dan in steden. De minister erkent nu dat er signalen zijn “dat patiënten wachten op de reguliere openingstijden om het hogere tarief van bepaalde dienstapotheken te omzeilen. De dienstverlening kan daar in een negatieve spiraal komen. Doordat minder mensen gebruik maken van de dienstapotheek als gevolg van de hoge tarieven, moeten de tarieven omhoog waardoor weer minder mensen er gebruik van maken.” Oorzaak: de nieuwe contracteerwijze Of het juist is dat de grote prijsverschillen per receptregel het gevolg zijn van de financiering die in 2014 is ingevoerd, luidt het antwoord: “In de marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit met betrekking tot de Extramurale Farmaceutische zorg in oktober 2014 en uit informatie vanuit zorgverzekeraars wordt aangegeven dat de stijging van het tarief en de toegenomen verschillen zeer waarschijnlijk het gevolg zijn van de nieuwe contracteerwijze. Voor 2014 droegen de openbare apotheken in het adherentiegebied van de dienstapotheek bij aan het in de lucht houden van de dienstapotheek.” De minister wil de grote verschillen in de tarieven voor deze zorg en de gevolgen hiervan voor de patiënten oplossen. Daarom is zij hierover eerder dit jaar in gesprek gegaan met de NZa en veldpartijen. “Vanaf 2016 is dit opgelost,” stelt zijn in het antwoord op de Kamervragen. Onder redactie: Kees Kommer  ...

Lees Verder
Trek ANW-tarief gelijk
aug27

Trek ANW-tarief gelijk

Ook de Tweede Kamerleden Hanke Bruins Slot (CDA) en Pia Dijkstra (D66) hebben nu vragen gesteld aan de minister van VWS over de hoge tarieven in dienstapotheken. Inmiddels pleiten Chris Oomen van zorgverzekeraar DSW, zorgverzekeraar CZ en de KNMP voor een uniform ANW-tarief tijdens de avond-, nacht- en weekenddienst. Bruins Slot en Dijkstra reageren op het bericht in diverse media over het hoge ANW-tarief in de Hoeksche Waard, onder de rook van Rotterdam, waar de prijzen (max. € 80,-) een veelvoud zijn van het tarief in de havenstad (min. € 10,-). ‘Klopt het dat de grote prijsverschillen per receptregel bij dienstapotheken in de nacht en het weekend het gevolg zijn van de wijze van financiering die in 2014 is ingevoerd (het representatiemodel)?’ En: ‘Ziet u het risico dat patiënten zorg zullen mijden vanwege de veel te hoge kosten voor spoedmedicatie, met alle gevolgen van dien?’ Voorts: ‘Deelt u de mening dat patiënten in spoedsituaties geen reële keuze in apotheker hebben, vanwege de spoedsituatie en aangezien de patiënt vaak door de zorgverzekeraar gecontracteerde zorg bij de dienstapotheek in de eigen regio moet afnemen?’ Farmaceutische spoedzorg De Kamerleden wijzen op de kans dat de nachtapotheek in de Hoeksche Waard wordt gesloten, terwijl minister Edith Schippers van VWS nog dit jaar het voornemen heeft uitgesproken om een oplossing te vinden voor de farmaceutische spoedzorg in krimpgebieden. Ze vragen of de minister bereid is om de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te vragen om samen met zorgverzekeraars tot een landelijke ANW-tarief te komen voor de extra kosten per receptregel bij dienstapotheken in de nacht en in het weekend. Dichtbevolkt helpt dunbevolkt Bestuursvoorzitter Chris Oomen laat via Radio Rijnmond weten dat hij het niet eerlijk vindt dat mensen in dunbevolkte gebieden een hogere rekening krijgen voor een spoedrecept. Nu wordt de kosten van de dienstapotheek gedeeld door het aantal receptregels, terwijl het risico ook landelijk kan worden verrekend met bijvoorbeeld een voor iedereen gelijk ANW-tarief van € 30 per recept. Dan betalen de verzekerden in Rotterdam mee aan de medische spoedzorg in de dunbevolkte Hoeksche Waard. Alternatieven voor klassieke nachtapotheek Ook KNMP alsmede zorgverzekeraar CZ pleiten voor uniforme tarieven, vast te stellen door de NZa. Intussen experimenteert CZ in dunbevolkte gebieden in Zeeland al met alternatieven voor de klassieke nachtapotheek. Het gaat dan om een uitgifteautomaat voor medicijnen of een taxi die de pillen thuis brengt. Dat is goedkoper dan de hele nacht een apotheek openhouden voor drie patiënten. Tekst: Kees Kommer...

Lees Verder
6 euro niet ter discussie
aug24

6 euro niet ter discussie

Op 19 augustus verzond apotheker Carlo Schneider via een LinkedIn-groep een open brief aan de minister van VWS en de zorgverzekeraars over de 6 euro kwestie. Deze brief is hieronder te lezen. Op 21 augustus liet minister Edith Schippers van VWS echter via de NOS weten dat zij niet van plan is de verplichte advieskosten die apothekers in rekening moeten brengen bij het afhalen van een nieuw medicijn, te schrappen. Terwijl de apotheker vroeger werd betaald uit de winst die werd gemaakt op het geneesmiddel, moet dat nu afgelopen zijn, vindt Schippers. Zij gaat niet terug naar de tijd van ‘doosjes schuiven’ zoals dat volgens haar oneerbiedig werd genoemd. Zij staat wel open voor alternatieven nu blijkt dat de helft van de apothekersassistenten last heeft van agressieve patiënten. ——————————————————– De 6 euro kwestie: een open brief aan het HB, de Minister en de verzekeraars Geachte, U bent allen bekend met de splitsing van de apotheektarieven per 1 januari 2014 in het kader van de transparantie van de zorgkosten. U bent allen bekend met het feit dat een en ander onvoldoende duidelijk rechtstreeks door verzekeraars (en overheid) gecommuniceerd is en wordt aan haar verzekerden. Zoals u ook bekend bent dat tekst- en uitleg over wet-en regelgeving door overheid en verzekeraars tekortschiet en niet tot de taak van zorgverleners behoort. Er is duidelijk geen lering getrokken uit de invoer van het preferentiebeleid. U bent allen bekend dat een en ander heeft geleid tot ongewenste uitwassen in de relatie tussen de apotheker(s)assistente en de cliënt/patiënt. De apotheekteams worden helaas steeds vaker onheus bejegend, steeds vaker op onbeschofte wijze. Dit is dagelijkse kost, niet meer, niet minder. Wij vragen u zich eens voor te stellen hoe het is in deze tijd in de apotheek te werken. Dagelijks verstrekken wij informatie over nieuwe geneesmiddelen. De ene keer is dat weinig, de andere keer des te meer. Wij overleggen met artsen en medisch specialisten en voorkomen op deze manier dagelijks de nodige voorschrijffouten. Ook dat mag bekend worden verondersteld. Wanneer je echter de hele dag door geconfronteerd wordt met bezoekers die bij de deur al roepen ik hoef geen informatie, ik zoek het wel op internet, de arts heeft mij alles al verteld en demonstratief 2 vingers in oren stoppen is dat niet alleen onfatsoenlijk maar ook zeer demotiverend voor het zorginhoudelijke werk dat wij verrichten. Wij verlenen zorg en vragen met fatsoen en respect bejegend te worden. De ongewenste gesprekken aan de balie irriteren mateloos en verpesten de hele werkdag. De hoeveelheid tijd die wij dagelijks kwijt zijn aan tekst en uitleg neemt hand over hand toe. Onlangs ben ik zelf bij elkaar opgeteld,...

Lees Verder
Pagina 1 van 212